Celaleyn Tefsiri Tercümesi Kuran-ı Kerim Meali ve Tefsiri

Celaleyn Tefsiri Tercümesi Kuran-ı Kerim Meali ve Tefsiri

Fiyat : 78,70 TL + KDV
KDV Dahil :
85,00 TL
İndirimli Fiyat 85,00 TL
Kategori : Tefsir
Marka : SAĞLAM YAYINEVİ
Adet :
kargo bedava
GÜVENLİ-ALIŞVERİŞÜrün iade garantisistokdan teslimkapıda ödeme
Akıllı Seccade

 Celaleyn Tefsiri Tercümesi Kuran-ı Kerim Meali ve Tefsiri

3 Cilt, Takım

Muhterem okuyucu!

Bu eser CELALEYN tefsirinin bir tercümesidir. Bu esere Celaleyn denmesinin sebebi: İsimleri CELAL olan iki alim tarafından yazılmış olmasıdır ki, Celaleyn, tesniye (iki varlığı ifade eden kelime) olup iki Celal demektir. Şöyle ki: Kur’an-ı Kerim’in: Bakara Suresi’nden itibaren İsra Suresi’nin sonuna kadar tefsirini: Celalüddin el-Mahalli (791-864) yazmış, vefat edince bunu bilahare Celaluddin es-Suyuti (849-911) aynı tarz üzere ikmal etmiştir. İşte bu sebeble TEFSİR-İ CELALEYN ünvanıyla ma’ruf bu mübarek tefsir, gayet muhtasar ve çok faydalı bir eserdir. Şafii mezhebine mensub olan her iki müfessir aynı üslubu takib etmiştir. Garib kelimelerin manaları gösterilmiş, kıraat farklılıklarına dikkat çekilmiş ve tercih edilen görüşlere itimad edilmiştir. Sadece İmam-ı Şafii’ye ait fikhi fetvalara yer verilmiştir. Bu veciz tefsire Lübbu’t-Tefasir = Tefsirlerin özü, denilse layıktır. Allah-u Teala her iki müfessire rahhmet eylesin. Amin. İşte böyle kıymetli bir eseri Ali Rıza KAŞELİ hocaefendi tarafından yapılan tercemesini başından sonuna kadar satır satır kontrol ettim. Mütercimin usul ve üslubunu bozmadan ikmal ettim. Hatasız bir tercüme olabilmesi için mevcud bütün güç ve gayretimi sarfettim. Ancak şunu da unutmayalım ki: Hatasız, eksiksiz tek kitab, Kitabullah’dır = Kur’an-ı Kerim’dir. Binaenaleyh gözden kaçabilen ufak-tefek hatalar, eksiklikler müteakip baskılarda telafi edilecektir, inşaallah. Bu sebebi e ilim erbabının yapıcı tenkidlerini beklemekteyiz. Celaleyn Tefsiri, günümüzde İmam-Hatib . Liselerinde, İlahiyat Fakültelerinde ve Kur’an-ı Kerim Kurslarında ders kitabı olarak okutulmaktadır. Bu bakımdan bu terceme, öğrenci kardeşlerimize yardımcı bir ders kitabı olacak ve büyük bir boşluğu dolduracaktır, kanaatindeyiz.www.ihvan.com.tr

Bismillahirrahmanirrahi’m

Bu güzel kitabımızı, nazil olduğu günden beri, ilimde rüsuh sahibi olan kişiler, etraflarındaki Müslümanlara, anlayacakları şekilde açıklamaya, tefsir etmeye çalışmışlardır. Ayrıca birçok tefsirler yazılmış ve ve bunların arasında bazıları günümüze kadar medreselerde ders kitabı olarak okutula gelmiştir.Bunların arasında kısa ve faydalı olanlarından bir tanesi de Celaleyn isimli tefsirdir. Bu tefsiri ilim talebinde bulunan kardeşlerimize bir kolaylık olsun için aslına uygun olarak tercüme etmeye çalıştık. Tefsirin tercümesinde mümkün olduğu kadar kolay için anlaşılır bir lisan kullandık.www.ihvan.com.tr
 
Tefsirin özelliklerinden şunları sayabiliriz:
1- Tefsir, ayetlerdeki kapalı kelimeleri, mümkün olduğu kadar arapçada çokça kullanılan uygun bir kelimeyle açıklamıştır.
www.ihvan.com.tr

2- Ayetteki bazı kelimelerin ve cümlelerin irabını yapmıştır.
3- Eğer bir kelime hakkında, muhtelif kıraatlar varsa mümkün olduğu kadar onları zikretmiştir.
4- Birçok ayetin iniş sebebini zikretmiştir.
www.ihvan.com.tr
 
Tercüme yapılırken müracaat edilerek faydalanılan eserler:

1 - Nesefi Tefsiri
2- Bahru’l Muhi’t Tefsiri
3- İrabul Kur’an.
www.ihvan.com.tr
4- Savi (Celaleyn tefsiri haşiyesi)
5- Cemel (Celaleyn tefsiri haşiyesi)
6- Tefsiri Kebir.
 
Faydalanılan Türkçe eserler:
1- Ömer Nasuhi Bilmen’in Kuran Tefsiri
2- Hasan Basri çantay’ın Kur’an Meali.
www.ihvan.com.tr
3- Hak Dini Kur’an Dili (Elmalılı M. Hamdi Yazır)
 
Eseri okuyan kişinin dikkat edeceği hususlar:
1 - Ayetler, tefsirin içinde siyah yazıyla belirtildi.
2- Ayetleri tefsir eden cümle ya da kelimeler beyaz yazıyla yazıldı.
3- Tefsir esnasında bazı kelimelerin irabı. kıraatı ile ilgili hususlar ise italik denilen yan yazı türü ile belirtildi.
www.ihvan.com.tr
 
Eserin kontrolünü yapan muhterem Mehmet TALU hocamıza ve eserin basımı ve dağıtımıyla uğraşan ve talebelerle hocaların kaynaşmasını sağlayan Ahmet BOZER kardeşimize teşekkürlerimi sunarım. ilim erbabını, ilim talebelerini tercümeyle’ başbaşa bırakıyorum, değerlendirmeyi onlara havale ediyorum Ve eserden büyük ölçüde istifade edileceğine inanıyorum. Rabbim hepimizi muvavvaf eylesin.

                                          İÇİNDEKİLER

1.CİLT

Bakara Sûresi 9-149

Âl-i İmran Sûresi 150-225

Nisa Sûresi 226-307www.ihvan.com.tr

Maide Sûresi 308-367

En’am Sûresi 368-430

Âraf Sûresi 431-494

2.CİLT

Enfal Sûresi 5www.ihvan.com.tr

Tevbe Sûresi 35

Yûnus Sûresi 88

Hûd Sûresi 124

Yusuf Sûresi 166

Ra’d Sûresi 204

İbrahim Sûresi 222

Hicr Sûresi 239

Nahl Sûresi 256

İsrâ Sûresi 296

Kehf Sûresi 334

Meryem Sûresi 368

TâhâSûresi 390www.ihvan.com.tr

Enbiyâ Sûresi 419

Hac Sûresi 442

Mü’minûn Sûresi 475

Nûr Sûresi 499

Furkân Sûresi 526

Şuarâ Sûresi 548

Nemi Sûresi 578

Kasas Sûresi 604

3. CİLT

Ankebût Sûresi 5

Rûm Sûresi 28www.ihvan.com.tr

Lokman Sûresi 46

Secde Sûresi 58

Ahzâb Sûresi 65

Sebe Sûresi 92www.ihvan.com.tr

Fâtır Sûresi 110

Yâsîn Sûresi 124

Sâffât Sûresi 142

Sâd Sûresi 163www.ihvan.com.tr

Zümer Sûresi 179

Mü’min Sûresi 202

Fussilet Sûresi 227

Şûrâ Sûresi 244

Zuhruf Sûresi 260

Duhân Sûresi 279

Câsiye Sûresi 288

Ahkâf Sûresi 299www.ihvan.com.tr

Muhammed Sûresi 312

Fetih Sûresi 324

Hucurât Sûresi 338

Ka’f Sûresi 345

Zâriyât Sûresi 254

Tûr Sûresi 363

Necm Sûresi 371

Kamer Sûresi 381

Rahmân Sûresi 391

Vâkıa Sûresi 401www.ihvan.com.tr

Hadîd Sûresi 411

Mücâdele 423

Haşr Sûresi 431

Mümtehine Sûresi 440

Saff Sûresi 448

Cuma Sûresi 452

Münâfikûn Sûresi 457

Tegâbun Sûresi 460

TalakSûresi 464

Tahrîm Sûresi 470

Mülk Sûresi 475www.ihvan.com.tr

Kalem Sûresi 483

Hâkka Sûresi 491

Meâric Sûresi 499

Nûh Sûresi 505

Cin Sûresi 510

Müzzemmil Sûresi 516

Müddessir Sûresi 521

Kıyâmet Sûresi 528

İnşân Sûresi 532www.ihvan.com.tr

Mürselât Sûresi 538

Nebe Sûresi 544

Nâziât Sûresi 549

Abese Sûresi 556

Tekvîr Sûresi 560

İnfitâr Sûresi 563

Mutaffifîn Sûresi 565

İnşikâk Sûresi 570www.ihvan.com.tr

Bürûc Sûresi 574

Târik Sûresi 576

A’lâ Sûresi 578

Gâşiye Sûresi 581

Fecr Sûresi 584

Beled Sûresi 588

Şems Sûresi 591www.ihvan.com.tr

Leyi Sûresi 593

Duhâ Sûresi 596

İnşirah Sûresi 598

Tin Sûresi 599

Alak Sûresi 601

Kadir Sûresi 604

Beyine Sûresi 605

Zilzâl Sûresi 607

Âdiyât Sûresi 608

Kârıâ Sûresi 610

Tekâsür Sûresi 611

Asr Sûresi 612www.ihvan.com.tr

Hümeze Sûresi 613

Fîl Sûresi 614

Kureyş Sûresi 615

Mâûn Sûresi 616

Kevser Sûresi 617

Kâfirûn Sûresi 618

Nasr Sûresi 619

Tebbet Sûresi 620

İhlâs Sûresi 621www.ihvan.com.tr

Felak Sûresi 622

Nâs Sûresi 623

Fâtiha Sûresi 625

Celaleyn Tefsiri Tercümesi Kuran-ı Kerim Meali ve Tefsiri Ürün Hakkında :


• Kağıt : Şamua    
• Sayfa Sayısı : 1754    
• Cilt : Plastik Kapak Klişe Baskı    
• Ebat : 17,5 x 24,5cm
• Baskı : 2012
www.ihvan.com.tr    
• Çeviri : Ali Rıza Kaşeli

Not : İhvan online alışveriş mağazaları Dini ve İslami Eserler kategorisinde birbirinden değerli Tefsir Kitaplarını sizlerin beğenisine sunuyor. Kapıda ödeme, Peşin fiyatına taksit ve Hızlı gönderi seçenekleri ile sitemizden güvenerek sipariş verebilirsiniz.www.ihvan.com.tr

Ürün bilgileri ile ilgili tereddütleriniz, sormak istediğiniz sorular için not bırakın biz sizi arayalım linkinden, %2B90 (224) 223 76 69 - %2B90 (532) 472 33 11 nolu telefonlardan veya bilgi@ihvan.com.tr mail adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.


Ürün Hakkındaki Düşünceleriniz
SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
Etiketler:
Kapat
IdeaSoft® | IdeaSoft Akıllı E-ticaret Yazılımları ile hazırlanmıştır.