İslam İlmihali

İslam İlmihali

Fiyat : 18,52 TL + KDV
KDV Dahil :
20,00 TL
İndirimli Fiyat 20,00 TL
Kategori : Diyanet Hazırlık Kitapları, Fıkıh-ilmihal Kitapları
Marka : Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları
Adet :
kargo bedava
GÜVENLİ-ALIŞVERİŞÜrün iade garantisistokdan teslimkapıda ödeme
Akıllı Seccade
İslam İlmihali

Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları tarafından yayınlanan, Lütfi Şentürk , Seyfettin Yazıcı nın yazdığı islam ilmihali kitabını incelemektesiniz. islam ilmihali kitabı hakkında yorumları okuyup kitabın konusu, özeti,fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.www.ihvan.com.tr

Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı.

Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. (Alak 1-2)www.ihvan.com.tr

Eksiksiz tüm övgüler; âlemlerin Rabbi olan, hakkı batıldan ayırt ettiren, kitabı indir en Allah'a, salat ve selam da o indir ilen Kur'an'ı bizzat yaşayarak kendi hayatında gösteren, sınır koyma yetkisi kendisine verilen O'nun Rasulüne, ehli beyte ve ashabına olsun. Aminwww.ihvan.com.tr

İslam dininin hükümleri ve temel prensiplerinin asıl gayesi, esnanın dünyada ve ahirette mutlu olmasını sağlamaktır. Dinimiz, bize bu mutluluğun aydınlık yolunu göstermiş, görev ve sorumluluklarımız ı bildirmiştir.www.ihvan.com.tr

Bu mutluluğa ulaşabilmemiz, yükümlü olduğumuz görevleri yerine getirmemize bağlıdır. Bu ise doğru ve yeterli bir dini bilgiye sahip olmakla mümkündür. "Bilmemek” dinimizde geçerli bir mazeret değildir. Böyle bir mazeret ile sürmekle insan sorumluluktan kurtulamaz. Çünkü ilk emri " Oku” olan dinimiz, ilim öğrenmeyi her Müslümana farz kılmıştır. Bu sebeple Müslümanın başta gelen görevlerinden birisi, din ve dünya işlerinde gerekli olan bilgileri doğru olarak öğrenmesidir.

Dini görevlerimiz, önce inanmak, sonar inancımızın gereği olan ibadetleri yerine getirmektir. Dini emirleri yerine getirmekle yükümlü olduğumuz gibi, haram kılınan şeylerden de sakınmamız icap eder. Bunlardan başka ailemize, içinde yaşadığımız topluma ve diğer insanlara karşı da sorumluluklarımız ve yapmamız gereken ahlaki görevlerimiz vardır. İslam’da önemli bir yeri olan ahlaki görevleri yaptığımız takdirde ancak olgun bir mümin olabiliriz.www.ihvan.com.tr

İlahi dinlerin sonuncusu ve en mükemmeli olan İslam’ın emir ve yasaklarına dikkatle baktığımız zamana, bunların her birinde maddi ve manevi pek çok hikmetlerin bulunduğu ve insanın huzur ve saadetini hedef alındığını görürüz. Müslümana düşen, dini görevlerini doğru olarak öğrenmek ve bunları Allah’ın rızasına uygun bir şekilde yapmaya çalışmaktır.www.ihvan.com.tr

Bunun karşılığı ise Yüce Rabbimiz Kur’an-ı Kerim’de müjdelediği ebedi mutluluktur:www.ihvan.com.tr

"iman edip Salih ameller (iyi işler) işleyenlere ise içinden ırmaklar akan cennetler vardır. İşte en büyük kurtuluş budur.”www.ihvan.com.tr

Bu kitapta, dinimizin inanç esasları ve ibadetler ayrıntılı olarak anlatılmış, Müslümanların sakınması gereken haramlar ve günahlar hakkında gerekli bilgiler verilmiştir. Ayrıca günlük hayatımızda karşılaşan birtakım konular ile yine günümüzde çok tartışılan bazı dini meselelere açıklık getirilmiştir.

Dinimizin emir ve yasaklarının bir gayesi de Müslümanı iyi ahlak sahibi yaparak olgunlaştırmaktır. Bu sebeple iman ve ibadetlerle çok yakın bağlantısı bulunan ahlak konusuna da yer verilmiş, ahlakın önemi ve ahlaki görevleriz ayet ve hadislerin ışığında kısaca izah edilerek peygamberimizin fazilet dolu yaşayış ve üstün ahlakından özet bilgiler sunulmuştur.www.ihvan.com.tr

Muteber kaynaklardan yararlanılarak hazırlanan bu islam ilmihali, herkesin kolaylıkla anlayabileceği bir dille yazılmış, dini terimler mümkün olduğu kadar sadeleştirilmiştir. İlgi duyanlara ve araştırma yapmak isteyenlere kolaylık olması bakımından ayetlerin sure ve numaraları ile hadislerin kaynakları dipnotlarda gösterilmiştir. Bundan başka önemli ve dikkati çeken konular ile bazı meselelerde diğer mezheplerin görüşlerine de yine dipnotlar halinde yer verilmiştir.www.ihvan.com.tr

Her Müslümanın öğrenmesi gereken dini bilgilerin yer aldığı ve sahasında büyük bir ihtiyacı karşılayacağını umduğumuz bu kitabın din kardeşlerimize yararlı olmasını diler, hatalarımızın bağışlanmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ederiz.www.ihvan.com.tr

Bizim görevimiz, iyi niyetle çalışmaktır.www.ihvan.com.tr

Başarıya ulaştıran ise yalnız Allah’tır.www.ihvan.com.tr

Değerli okuyucular, bildiğiniz gibi Başkanlığımız, kurulduğu tarihten itibaren "toplumu din konusunda aydınlatmak” görevini aralıksız sürdürmektedir. Bu amaçla yaptığı faaliyetler arasında dini yayınlar büyük önem arz etmektedir. Diyanet yayınları arasında çıkan ilk basılı eserin 1924 tarihini taşıması (Ahmet Hamdi Akseki, Ahlak Dersleri), Başkanlığımızın konuya başlangıcından beri verdiği önemi gözler önüne sermektedir. Basılı neşriyata son yıllarda sesli ve görüntülü yayınlar da eklenmiştir ki, bu durum hayli sevindiricidir. Başkanlığımız, kuruluşundan günümüze kadar çocuklara, yetişkinlere ve akademik çevrelere hitap eden 400’ün üzerinde eser yayınlamış, bunun yanısıra çizgi film, drama, belgesel, paket programlar, vaaz ve Kur’an-ı Kerim bant ve kasetleri de hazırlatmıştır.Yeni yayın döneminde dergimizin bu köşesinde, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları arasında çıkmış eserlerden bazılarını oku yucularımıza tanıtılmasının faydalı olacağını düşündük. Amacımız, büyük bir titizlikle hazırlanan ve Din İşleri Yüksek Kurulumuzun tetkikinden geçen yayınlarımıza hak ettiği ilgiyi uyandırmak ve oku yucuya bu konuda rehberlik etmektir. Bu tür tanıtım yazılarının gerek müellif ve gerekse okuyucu açısından oldukça faydalı olacağı muhakkaktır. Avrupa’nın değişik ülkeleri ile Amerika’da neşredilen uluslararası dergilerin yarısını, kitap tanıtımı/eleştirisi türünden yazılar teşkil etmektedir. Söz konusu dergilerin makele editörlerinin yanısıra bir de kitap tanıtım/eleştiri editörlerinin de bulunduğu; ayrıca yazarların kitapları ile ilgili tanıtım ve eleştiri yazılarının çıkacağı zamanı heyecanla bekledikleri bilinmektedir. Kuşkusuz bunlar, tanıtım yazılarının ne derece önemli ve faydalı olduğunu ortaya koymaktadır. Ülkemizde İslami ilimler alanında yayınlanan dergilerde de bu tür yazıların yayınlanmaya başlanmış olmasını oldukça önemli bir gelişme olarak görüyoruz. Tabiatıyla bu tür yazılar, eserlerin neşir tarihini müteakip yayınlanmaktadır. Genel olarak biz de bu geleneğe uyacak olmakla birlikte, daha önceki yıllarda yayınlanan ancak okuyucularımız açısından tanıtımında fayda mülahaza ettiğimiz eserleri de tanıtmaya çalışacağız. Bu sayımızda Diyanet İslam İlmihali ’ni tanıtmak istiyoruz.www.ihvan.com.tr

 

İlmihal , ilim ve hal kelimelerinden müteşekkil bir terkip olup, modern Türkçemizde "davranış bilgisi” anlamına gelmektedir. Istılahta ise İslam dininin belli başlı ilkeleri ve kurallarını öğreten kitaplara verilen bir isimdir. Bilindiği üzere İslam dini müslümana dünya ve ahiret saadeti vadetmekte ve insanı bu gayeye ulaştırmak için Rabbine, kendine ve içinde yaşadığı toplum ve çevreye karşı sorumluluklarını hatırlatmaktadır. Müslüman kitlelere bu konuda yardımcı olma ve rehberlik etme görevi ilim adamlarının omuzundadır. Nitekim İslamî sahada kendini yetiştirmiş kişiler, tarihi süreç içinde müslümanlar için kaçınılmaz olan asgari ortak bilgilerin özlü bir şekilde ve belli bir mezhep geleneğine bağlı kalarak kitaplar telif etmişler ve bu suretle üzerlerine düşen klavuzluk görevlerini ifa etmeye çalışmışlardır. Bu tür kitaplar İslami Türk literatüründeki ilmihal geleneğinin nüvelerini teşkil etmişlerdir.Ülkemizde de halkımızın pratik dini bilgilere duyduğu ihtiyaç, yazılan ilmihal kitaplarıyla karşılanmaya çalışılmıştır. Piyasada bugüne kadar çıkmış Türkçe birçok ilmihal kitabı mevcuttur. Mehmet Zihni Efendi’nin Nimet-i İslam’ı, Ömer Nasuhi Bilmen’in Büyük İslam İlmihali ; Ali Fikri Yavuz’un Açıklamalı Muamelatlı İslam İlmihali, Prof. Dr. Süleyman Ateş’in Yeni İslam İlmihali, Prof Dr. Hamdi Döndüren’in Delilleriyle İslam İlmihali, aynı yazarın Delilleriyle Aile İlmihali, İsmail Mutlu’nun Yeni İslam İlmihali, Mustafa Varlı’nın İslam İlmihali, Hasan Cemal Öğüt’ün Kadın İlmihali, A. Uysal ve M. Uysal’ın İzahlı Kadın İlmihali Ansiklopedisi ve nihayet Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM)’nin bir komisyona hazırlattığı iki ciltlik İlmihali bunlardan sadece bir kaçıdır.www.ihvan.com.tr

Diyanet İşleri Başkanlığı da 1995 yılında yayınladığı Diyanet Yeni İslam İlmihali (müteakip baskılarda Diyanet İslam İlmihali ) adlı eseriyle bu alanda önemli bir katkıyı gerçekleştirmiştir. Yeterli ilmi birikime sahip olsun olmasın, önüne gelen herkesin din gibi çok hassas bir konuda yazıp-çizdiği ve çoğu zaman da gerçeklerin kaybolup gittiği bir ortamda, toplumu din konusunda aydınlatma görevini üstlenmiş olan Başkanlığımızınen üst danışma ve karar organı Din İşleri Yüksek Kurulumuzdan böyle bir eserin hazırlanması halkımızın beklentisi haline gelmişti. Bu beklenti, eserin yazılmasında önemli bir rol oynamıştır. Bunun yanı sıra, müelliflerin kitabınönsözünde de vurguladıkları gibi, herkesin kolaylıkla anlayabilecekleri ve terimleri mümkün olduğunca sadeleştirilmiş bir kitaba duyulan ihtiyaç da eserin telifinde etkili olmuştur. Diyanet İslam İlmihali, Başkanlığımız Din İşleri Yüksek Kurulu Üyelerinden Lütfi Şentürk ve Seyfettin Yazıcıtarafından hazırlanmıştır. Her iki hocamız da İslamî sahada ilmi liyakatlarıyla maruf kişilerdir.www.ihvan.com.tr

Kitap, 6 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde; din ve dine olan ihtiyaç, itikadi ve ameli mezhepler, dini hükümlerin kaynakları, iman esasları gibi konular "itikat” başlığı altında incelenmiştir. İkinci bölümde "ibadet” başlığı altında; İslam’ın şartları, mükellefin fiilleri, temizlik, suların ahkamı, abdest, namaz, oruç, zekat, hac, kurban, mübarek gün ve geceler ve yemin gibi konulara yer verilmiştir. Üçüncü bölümde; yiyecek ve içecekler ile ilgili helal ve haramlara ve ticari hayatımızda riayet edilmesi veya kaçınılması gerekli hususlara temas edilmiştir. Keza bu bölümde bazı ilmihal kitaplarında yer verilmeyen hayvan kesiminde göz önünde bulundurulması gereken esaslar, avlanma, ödünç alıp verme, bağış, vasiyet ve buluntu eşya konularında İslam fıkhının temel kuralları zikredilmiştir. Evlilik ve ilgili konular da bu bölümde incelenmiştir. Dördüncü bölümde şirk, adam öldürme, zina, sihir, savaştan kaçmak, kehanet ve falcılık gibi tevessül edilmesi günah olan şeyler üzerinde durulmuştur. Bu bölümün sonunda tevbe konusuna yer verilmiştir. Beşinci bölümde ahlak konusuna yer verilmiş, ahlakın önemi ve ahlakî görevlerimiz ayet ve hadislerin ışığında izah edilmiştir. Kitababeşinci baskısında ilave edilmiş olan altıncı ve son bölüm ise, Peygamberimizin örnek hayatı ve yüksek ahlakına tahsis edilmiştir. Kitap, Mustafa Fehmi Gerçeker’in Hz. Peygamber sevgisini dile getiren bir şiiriyle sona ermiştir.

 

Kitabın göze çarpan belli başlı özelliklerine gelince:

1- Eser herşeyden önce açık ve anlaşılır bir üslupla kaleme alınmış ve bir kısım ilmihal kitaplarında görüldüğü gibi, Arapça ve Osmanlıca kelime ve terkiplere yer verilmemeye çalışılmıştır. Bundan kaçınılmadığı durumlarda ise gerekli izahatlar yapılmıştır. Bu da, özellikle yeni yetişen neslimizin kitaptan istifadesini kolaylaştıran bir hususiyet olmuştur.www.ihvan.com.tr

2.Meselelere yaklaşırken, dinin aslî kaynaklarına inilmiş, özellikle Kur’an ve sünnetin görüşü yansıtılmaya çalışılmış, günümüzdeki gelişme ve değişim de göz ardı edilmemiştir. Ayet ve hadis metinlerinin zikredilmesi ise esere ayrı bir değer kazandırmıştır.www.ihvan.com.tr

3. Özellikle ibadet konuları incelenirken, ilk önce, ibadetin önemi ve faydaları üzerinde durulmuş, daha sonra verilecek bir takım şekli bilgilerin hangi çerçevede değerlendirilmesi gerektiği gösterilmeye çalışılmıştır. 

4. İhtilaflı meselelerden mümkün olduğu kadar kaçınılmış, özellikle sahih kabul edilen görüşlere yer verilmiştir. Okuyucunun kaynak görme ihtiyacı içinde olabileceği konularda, kaynaklar dipnotlarda gösterilerek güven telkin edilmiştir.www.ihvan.com.tr

5. Organ nakli, doğum kontrolü, uyuşturucu maddelerin kullanılması, alış-verişte vade farkı, yarışmalarda alınan ödüller ve faiz gibi günümüzde müslümanlarca karşılaşılan güncel problemlere temas edilmiştir. Ayrıca kitapta müslümanların zihinlerini uzun yıllardan beri meşgul ede gelen ru’yet-i hilal meselesi teferruatlı bir şekilde ele alınmış ve konuyla ilgili leh ve aleyhte görüşler zikredilerek ikna edici bir çözüm yolu gösterilmiştir. Bu bölümde 1978 yılında 19 İslam ülkesinin 40 din ve astronomi bilginlerinin katılımıyla İstanbul’da toplanan Ru’yet-i Hilal Konferansı’na Diyanet İşleri Başkanlığınca sunulan tebliğin geniş bir özeti de yer almıştır ki bu da kitaba ayrı bir özellik kazandırmıştır.www.ihvan.com.tr

6. Hz. Peygamberin örnek yaşantısından hareketle İslam’ın özünü teşkil eden ve dinin meyvesi olarak nitelendirilen yüksek ahlakî değerler ortaya konmuştur. İnsanın kendisine ve diğer insanlara karşı saygılı, insanlık onur ve sorumluluğuna uygun bir şekilde yaşama kuralları açık bir şekilde gözler önüne serilmiştir.www.ihvan.com.tr

7. Eserin sonuna ilave edilen konularına göre alfabetik bir fihrist de okuyucuların kitaptan kolaylıkla istifade etmelerine imkan sağlayacak niteliktedir.


İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ

BİRİNCİ BÖLÜM İTİKAD

I. DİN ve DİNE OLAN İHTİYAÇ 21

A) Din Nedir? 21www.ihvan.com.tr

B) Dine Olan İhtiyaç 22

C) Dinin Kaynağı24

D) İlahi Dinler ve Özellikleri25

E) İslam Dini ve Diğer Semavi Dinler25

İslam Dininin Özellikleri 26www.ihvan.com.tr

1. İslam Dini Son Dindir26

2. İslam Dininin Değişmeyen Esaslan Vardır 27

3. İslam Evrensel Bir Dindir 28

II. İSLÂM’DA MEZHEPLER 29

A) Mezhep Nedir? 29www.ihvan.com.tr

1. İtikadda Mezhepler30

a) Selefiyye  30www.ihvan.com.tr

b) Maturidi Mezhebi 30

c) Eşari Mezhebi 30www.ihvan.com.tr

2. Amelde Mezhepler 31

a) Hanefi Mezhebi 31

b) Maliki Mezhebi 32

c) Şafii Mezhebi 32www.ihvan.com.tr

d) Hanbeli Mezhebi 32

III. DİNÎ HÜKÜMLERİN KAYNAKLARI (ŞER’Î DELİLLER) 33

A) Kitap 33

B) Sünnet  34www.ihvan.com.tr

C) İcma 36

D) Kıyas 37www.ihvan.com.tr

IV. İMAN 38

A) Kelime-i Tevhid ve Kelime-i Şahadet 39

B) İman ile Amel Arasındaki Bağ 39www.ihvan.com.tr

C) İmanın Sahih ve Makbul Olmasının Şartlan 40

D) İman, Huzur ve Mutluluk Kaynağıdır 40

E) Tasdik Eden ve İnkâr Eden İnsanlar 41

F) İman Esaslan 41

1. Allah’a İman 41www.ihvan.com.tr

a) Allah’ınSıfatları 42

1. Zati Sıfatlar 43

2. Subuti Sıfatlar 44

b) Allah Sevgisi 45www.ihvan.com.tr

c) Allah Korkusu 47

2. Meleklere İman 47

a) Meleklerin Mahiyeti ve Özellikleri 47

b) Meleklere İmanın Faydalan 48

c) Başlıca Büyük Melekler 49

d) Cin ve Şeytan 49www.ihvan.com.tr

3. Kitaplara İman51

a) Vahyin Mahiyeti ve Çeşitleri 51

b) İlahi Kitaplar ve Sayfalar 52

1. Tevrat (Ahd-i Atik) 53

2. İncil (Ahd-i Cedid) 53

3. Kur’an-ı Kerim’in Nazil Oluşu 54

Kur’an-ı Kerim’in Yazılışı ve Mushaf Hâline Getirilişi 55

Mushaf Nüshalarınm Çoğaltılması 55

Kur’an-ı Kerim’in Özellikleri 56www.ihvan.com.tr

1. Kur’an, Peygamberimize Vahyedilmiştir 56

2. Tevatür Yoluyla Nakledilmiştir 57

3. Kur’an, Mushaf Hâlinde Yazılmıştır 57

4. Kur’an’m Manası Gibi Lafzı da İlahidir 57

Kur’an-ı Kerim’e Karşı Görevlerimiz 58

4. Peygamberlere İman 59www.ihvan.com.tr

a) Peygamberler ve Peygambere Olan İhtiyaç 59

b) Peygamberlerin Görevleri ve Sıfatlan 60

c) Peygamberlerde Bulunması Vacib Olan Sıfatlar 60

d) Kur’an-ı Kerim’de İsmi Geçen Peygamberler 61

e) Peygamberlerin Tebliğ Ettikleri Dinlerde Aynı Olan Esaslar 61

f) Mucize ve Keramet 62www.ihvan.com.tr

g) Peygamberimizin Mucizeleri 62

h) Peygamberimizin Özellikleri 64

5. Ahirete İman 65www.ihvan.com.tr

a) Ahiret Ne Demektir? 65

b) Kıyamet Ne Zaman Kopacaktır? 66

c) Öldükten Sonra Dirilmek 66www.ihvan.com.tr

d) Ahirete İmanın Faydalan 67

e) Ölüm, Kabir ve Kıyamet67

f) Amel Defteri 69

g) Hesap 70www.ihvan.com.tr

h) Cennet ve Cehennem71

ı) Allah’ın Rahmeti 71

i) Kıyamet Gününde Peygamberimizin Şefaati 72

6. Kader ve Kaza’ya İman 73www.ihvan.com.tr

a) Kaza ve Kadere İmanın Faydalan 75

b) Tevekkül ve Çalışmanın Önemi 75

c) Rızık ve Ecel 76www.ihvan.com.tr

İKİNCİ BÖLÜM İBADET

I. İBADET 79

A) İbadete İhtiyacımız Vardır 79

B) İbadetlerin Faydaları 81

C) İbadetin Çeşitleri 83

1. Bedenî İbadetler 83

2. Mali İbadetler 83

II. İSLAM 83www.ihvan.com.tr

A) İslam’ın Şartlan 84

B) Mükellef 85

Mükellef 85www.ihvan.com.tr

Buluğ (Ergenlik) 85

C) Mükellefin İşleri (Ef’âl-i Mükellefin) 86

1. Farz 86www.ihvan.com.tr

2. Vacib 86

3. Sünnet 87

a) Sünnet-i Müekkede 87

b) Sünnet-i Gayr-i Müekkede 87

4. Müstehab (Mendub) 87

5. Mübah 87www.ihvan.com.tr

6. Haram 88

7. Mekruh 88

a) Tahrimen Mekruh 88

b) Tenzihen Mekruh 88

8. Müfsid 88www.ihvan.com.tr

III. TEMİZLİK 88

A) Temizliğin Önemi 88

B) Temizliğin Çeşitleri 90

1. Hadesten Taharet 90

2. Necasetten Taharet91

a) Necaset-i Galize 91

b) Necaset-i Hafife91

IV. SULAR 92www.ihvan.com.tr

1. Mutlak Sular 92

2. Mukayyed Sular92

A) Artık Sular 93www.ihvan.com.tr

B) Kuyuların Temizlenmesi 94

C) Temizlik Nelerle Yapılır? 95

1. Su İle Yıkayarak Temizleme 95

2. Silerek Temizleme 96

3. Ateşle Yakarak Temizleme 96

V. ABDEST 96www.ihvan.com.tr

A) Abdest ve Önemi 96

B) Abdestin Farzları 98

1. Yüzü Bir Kere Yıkamak 98

2. Elleri ve Kollan Dirseklerle Beraber Bir Kere Yıkamak 98

3. Başın Dörtte Birini Mesh Etmek 98

4. Ayakları Topuklan İle Beraber Bir Kere Yıkamak 99

C) Abdestin Sünnetleri 101www.ihvan.com.tr

D) Abdestin Adabı 104

E) Abdestin Çeşitleri 105

F) Abdest Nasıl Alınır?105

G) Abdest Duaları 107www.ihvan.com.tr

H) Abdestin Mekruhları109

I) Abdesti Bozan Şeyler 110

1) Abdesti Bozmayan Şeyler111

J) Abdestsiz Yapılmayan İşler 111

K) Mestler Üzerine Meshetmek112

1. Meshin Müddeti 113www.ihvan.com.tr

2. Mestler Üzerine Mesih Nasıl Yapılır? 114

3. Sargı Üzerine Mesh Etmek 114

4. Meshi Bozan Şeyler 114www.ihvan.com.tr

VI. TEYEMMÜM 115

A) Teyemmüm Nedir?115

B) Teyemmümün Sahih Olmasının Şartlan 116

C) Teyemmümün Farzları 118

D) Teyemmümün Sünnetleri 118

E) Teyemmüm Nasıl Yapılır? 118

F) Teyemmümü Bozan Şeyler119

VII. GUSÜL 119www.ihvan.com.tr

A) Gusül Nedir?119

B) Gusül Yapmayı Gerektiren Hâller 120

C) Guslün Farzları 121www.ihvan.com.tr

D) Guslün Sünnetleri121

E) Guslün Edepleri 122

F) Guslün Mekruhları122

G) Gusül Nasıl Yapılır?122

H) Gusül Çeşitleri 123www.ihvan.com.tr

I) Cünüb Olan Kimsenin Yapması Haram Olan Şeyler 123

İ) Kadınların Özel Hâlleri 124

1. Hayız (Âdet hâli)124www.ihvan.com.tr

2. Nifas (Lohusalık) 127

3. Istihaze 128

Ayhali ve Lohusa Olan Kadınlara Haram Olan Şeyler 128

J) Özür Sahibi Olanların Durumu131

VIII. NAMAZ 132www.ihvan.com.tr

A) Namaz ve Önemi 132

B) Namazın Farz Olmasının Şartları133

C) Namaz Vakitleri 134www.ihvan.com.tr

1. Namaz Kılmanın Mekruh Olduğu Vakitler 137

2. Hiçbir Namaz Kılınmayan Vakitler 138

3. Nafile Namaz Kılınması Mekruh Olan Vakitler 138

D) Ezan ve İkamet 139www.ihvan.com.tr

E) Namaz Çeşitleri 142

1. Farz Namazlar 142

2. Vacip Olan Namazlar 143

3. Nafile Namazlar 143www.ihvan.com.tr

a) Sünnet Namazlar143

b) Müstehab Olan Namazlar143

F) Namazın Farzları 144www.ihvan.com.tr

a) Namazın Şartları 144

b) Namazın Rükünleri 145

G) Namazın Vacipleri 147www.ihvan.com.tr

H) Namazın Sünnetleri 148

I) Namazın Edepleri 151

İ) Beş Vakit Namazın Kılınışı152

1. Sabah Namazı 152www.ihvan.com.tr

a) Sabah Namazının Sünnetinin Kılınışı 152

b) Sabah Namazının Farzının Kılınışı 153

2. Öğle Namazı 153www.ihvan.com.tr

a) Öğle Namazının İlk Sünnetinin Kılınışı 153

b) Öğle Namazının Farzının Kılınışı 155

c) Öğlenin Son Sünnetinin Kılınışı 156

3. İkindi Namazı 156www.ihvan.com.tr

a) İkindi Namazının Sünnetinin Kılınışı 156

b) İkindi Namazının Farzının Kılınışı 158

4. Akşam Namazı 158www.ihvan.com.tr

a) Akşam Namazının Farzının Kılınışı 158

b) Akşam Namazının Sünnetinin Kılınışı 159

5. Yatsı Namazı 160www.ihvan.com.tr

a) Yatsı Namazının İlk Sünnetinin Kılınışı 160

b) Yatsı Namazının Farzının Kılınışı 160

c) Yatsı Namazının Son Sünnetinin Kılınışı 160

J) Vitir Namazı 160www.ihvan.com.tr

K) Namaz Kılındıktan Sonra Okunan Teşbih ve Dualar 162

L) Namazı Bozan Şeyler 163www.ihvan.com.tr

M) Namazda Abdestin Bozulması 168

N) Namazı Bozmayan Şeyler169

O) Namazın Mekruhları 170www.ihvan.com.tr

O) Namaz Kılana Mekruh Olmayan Şeyler 174

P) Namazı Bozmayı Vacip ve Caiz Kılan Şeyler 175

R) Namazın Cemaatle Kılınması 176

1. Cemaatle Namaz Kılmanın Fazileti 176

2. Cami ve Cemaat Adabı 177www.ihvan.com.tr

3. İmamda Aranan Nitelikler 178

4. Safların Tertibi 182www.ihvan.com.tr

5. İmamın Arkasında Namaz Kılanların Durumu 182

6. Namazın Cemaatle Kılınışı 183www.ihvan.com.tr

a) İkinci Rekâtta İmama Uyanların Durumu 184

b) Üçüncü Rekâtta İmama Uyanların Durumu 184

c) Dört Rekâtlı Bir Namazın Dördüncü Rekâtında İmama Uyan Kimse 185

7. Cemaate Gitmemeyi Mübah Kılan Özürler 185

8. Cemaatin Namazda İmama Uyup Uymayacağı Şeyler 186

9. İmamın, Yerine Cemaatten Birini Geçirmesi 188

10. Namazı Kesip Farza Yetişmek 188www.ihvan.com.tr

S) Cuma Namazı 190www.ihvan.com.tr

1. Cuma Namazının Farz olmasının Şartları 191

2. Cuma Namazının Sahih Olmasının Şartlan 192

3. Hutbe 193www.ihvan.com.tr

a) Hutbenin Sünnetleri194

4. Cuma Namazının Kılınışı195

5. Zuhr-i Âhir Namazı196

Ş) Bayram Namazlan 197www.ihvan.com.tr

1. Bayram Namazlarının Kılınışı197

a) Ramazan Bayramı Namazı 197

b) Kurban Bayramı Namazı 199

2. Teşrik Tekbirleri 199www.ihvan.com.tr

3. Bayramda Görevlerimiz 200

T) Secdeler 200www.ihvan.com.tr

1. Sehiv (Yanılma) Secdesi 200

a) Sehiv Secdesi Nasıl Yapılır?201

b) Sehiv Secdesini Gerektiren Hâller 201

2. Tilavet (Okuma) Secdesi 205

a) Tilavet Secdesinin Yapılışı 206www.ihvan.com.tr

b) Kur’an-ı Kerim’de Secde Ayeti Bulunan On Dört Sure 206

3. Şükür Secdesi 207www.ihvan.com.tr

U) Misafir (Yolcu) Namazı 207

1. Yolcularla İlgili Hükümler210

Ü) Teravih Namazı 212www.ihvan.com.tr

1. İki Rekâtta Bir Selam Verilerek Teravihin Cemaatle Kılınışı 213

2. İki Rekâtta Bir Selam Verilerek Teravihin Tek Başına Kılınışı 214

3. Dört Rekâtta Bir Selam Verilerek Teravihin Cemaatle Kılınışı 214

4. Dört Rekâtta Bir Selam Verilerek Teravihin Tek Başına Kılınışı 214

V) Hasta Olan Kimsenin Namazı 214www.ihvan.com.tr

Y) Geçmiş Namazların Kazası 216

1. Iskat-ı Salât (Namazın Zimmetten Düşürülmesi) 217

Z) Nafile Namazlar 218

1. Teheccûd Namazı 218

2. Tahiyyetü’l-Mescid 219

3. Kuşluk Namazı 219www.ihvan.com.tr

4. Teşbih Namazı 219

5. Hacet Namazı 222

6. İstihare Namazı223

7. Tevbe Namazı 224

8. Küsuf Namazı 226

9. Hüsuf Namazı 226www.ihvan.com.tr

AA) Yağmur Duası (Istiska)227

AB) Cenaze Namazı 229

1. Ölünün Yıkanması 229

2. Ölünün Kefene Konulması230

3. Cenaze Namazı 231

4. Kimlerin Cenaze Namazı Kılınır? 231

5. Cenaze Namazının Sünnetleri 232

6. Cenaze Namazının Kılınışı 232

7. Cenaze Namazında Üçüncü Tekbirden Sonra Okunan Dualar 234

a) Cenaze Erkek ise Şu Dua Okunur 234www.ihvan.com.tr

b) Cenaze Kadın ise Şu Dua Okunur 235

c) Cenaze Erkek Çocuğu ise Şu Dua Okunur 235

d) Cenaze Kız Çocuğu ise Şu Dua Okunur 235

8. Cenazenin Taşınması 236www.ihvan.com.tr

9. Ölünün Gömülmesi 236

10. Taziye 238

11. Cenaze Namazı ile İlgili Meseleler 238

AC) Şehid 240www.ihvan.com.tr

1. Hem Dünya, Hem de Ahiret Bakımından Şehit 241

2. Ahiret Bakımından Şehit 242

3. Dünya Hükümleri Bakımından Şehit 242

AD) Kabir Ziyareti 242www.ihvan.com.tr

1. Kabirleri Ziyaretin Adabı 244

AE) Cami ve Mescidlerin Önemi 245

1. Camide Dikkat Edilecek Hususlar 248

AF) Mukaddesat ve Dinî Değerlerimiz 249

1. Allah Teala 250

2. Kitaplar 250www.ihvan.com.tr

3. Peygamberler 251

4. Ashab-ı Kiram 253

5. Âlimler 254www.ihvan.com.tr

6. Mabetler 255

IX. ORUÇ 256www.ihvan.com.tr

A) Orucun Faydalan256

1. Oruç, Ahlakımızı Güzelleştirir 256

2. Oruç, Kötülüklerden Korur257

3. Oruç, Merhamet Duygularını Geliştirir 257

4. Oruç, Sağlığı Korur 259www.ihvan.com.tr

5. Oruç, Nimetlerin Kıymetini Öğretir 259

6. Oruç, İnsana Sabırlı Olmayı Öğretir 260

B) Oruçludan Beklenen 260

C) Orucun Mükâfatı 261www.ihvan.com.tr

D) Oruç Kimlere Farzdır? 261

E) Ramazan Orucu Kaç Gündür? 262

F) Ramazan Ayının Başlangıcının ve Sonunun Tesbit Edilmesi 262

G) Oruç Çeşitleri 271www.ihvan.com.tr

H) Oruca Ne Zaman ve Nasıl Niyet Edilir? 272

I) Sahur ve İftann Fazileti 273

İ) Fidye 275

J) Kaza ve Keffaret 275

K) Orucu Bozan Şeyler 277

a) Orucu Bozup Kaza ve Keffareti Gerektiren Şeyler 277

b) Keffareti Düşüren Şeyler 277

c) Orucu Bozup, Yalnız Kazayı Gerektiren Şeyler 277

L) Orucu Bozmayan Şeyler 279www.ihvan.com.tr

M) Orucu Bozan ve Bozmayan Muayene ve Tedavi Yöntemleri 280

N) Oruçluya Mekruh Olan Şeyler 285

O) Oruçluya Mekruh Olmayan Şeyler 286

Ö) Oruçluya Müstehab Olan Şeyler 286

P) Oruçla İlgili Çeşitli Hükümler 286

R) İtikâf 288www.ihvan.com.tr

1. İtikâfın  Adabı 288www.ihvan.com.tr

S) Fitre (Fıtır Sadakası)289

X. ZEKÂT 291www.ihvan.com.tr

A) Zekâtın Önemi291

B) Zekâtın Farz Olmasının Şartlan 294

1. Mal Sahibinde Bulunması Gereken Şartlar 294

2. Malda Bulunması Gereken Şartlar 294

3. Nisap Miktarlan 295

4. Asli İhtiyaçlar 295www.ihvan.com.tr

C) Zekât’m Sahih Olmasının Şartı 296

D) Zekât Verilmesi Gereken Mallar 297

1. Altının Zekâtı 297www.ihvan.com.tr

2. Gümüşün Zekâtı 297www.ihvan.com.tr

3. Ticaret Mallarınm Zekâtı 298

4. Paraların Zekâtı 298

5. Hayvanların Zekâtı 299

a) Develerin Zekâtı 299www.ihvan.com.tr

b) Sığırların Zekâtı 299

c) Koyun ve Keçilerin Zekâtı300

6. Toprak Ürünlerinin Zekâtı (Öşür) 301

7. Alacakların Zekâtı 302www.ihvan.com.tr

E) Zekât Kimlere Verilir? 302

F) Zekât Kimlere Verilmez? 303

G) Zekâtla İlgili Meseleler 304

XI. HAC 306www.ihvan.com.tr

A) Haccın Faydaları 307www.ihvan.com.tr

B) Hac Kimlere Farzdır? 308

C) Haccın Edasının Şartları 308

D) Haccın Sahih Olmasının Şartları 309

E) Haccın Vakti 309www.ihvan.com.tr

F) Haccın Farzları309

1. İhram 310www.ihvan.com.tr

a) İhramın Yer ve Zamanı 311

b) Harem Bölgesine İhramsız Girmek 311

c) İhramın Vacipleri 312www.ihvan.com.tr

d) İhramın Sünnetleri 312

e) İhram Yasakları 312www.ihvan.com.tr

f) İhramlıya Yasak Olmayan İş ve Davranışlar 313

G) Haccın Rükünleri 314

1. Arafat’ta Vakfe 314www.ihvan.com.tr

a) Arafat Vakfesinin Yeri314

b) Arafat Vakfesinin Zamanı 314

c) Arafat’ta Vakfenin Sünnetleri315

d) Arafat’ta Öğle ile İkindi Namazlarının Cem’i Takdim ile Kılınması 316www.ihvan.com.tr

2. Tavaf 316

a) Tavafın Çeşitleri317

b) Tavafın Sahih Olmasının Şartlan 318

c) Tavafın Vacipleri318

d) Tavafın Sünnetleri319

e) Tavafın Yapılışı 320www.ihvan.com.tr

H) Haccın Vacipleri 320

1. Sa’y Etmek 320www.ihvan.com.tr

a) Sa’yin Sahih Olmasının Şartlan 321

b) Sa’yin Vacipleri 321www.ihvan.com.tr

c) Sa’yin Sünnetleri 321

d) Sa’yin Yapılışı 322www.ihvan.com.tr

2. Müzdelife’de Vakfe323

a) Müzdelife Vakfesinin Sünnetleri 324

3. Şeytan Taşlamak 324www.ihvan.com.tr

a) Taş Atmanın Zamanı 325

b) Şeytan Taşlamanın Sahih Olmasının Şartlan 325

c) Şeytan Taşlamanın Sünnetleri 326

d) Şeytan Taşlamanın Mekruhları 326

e) Atılacak Taşların Sayısı 326www.ihvan.com.tr

f) Şeytan Taşlama 326www.ihvan.com.tr

g) Şeytan Taşlamayı Geciktirmek 327

h) Şeytan Taşlamada Vekâlet 327www.ihvan.com.tr

4. Saçları Tıraş Etmek veya Kısaltmak 328

a) Saçları Tıraş Etmenin Vakti ve Yeri 328

b) Tıraş ile Diğer Menasik Arasındaki Tertip 328

c) Tıraş Olma veya Saçları Kısaltmanın Hükmü 329

I) Haccın Sünnetleri 329www.ihvan.com.tr

1. Kudüm Tavafı 329www.ihvan.com.tr

2. Arefe Gecesi Mina’da Gecelemek 329

3. Bayram Gecesini Müzdelife’de Geçirmek 329

4. Bayram Günlerinde Mina’da Kalmak 330

İ) Umre Nedir, Nasıl Yapılır? 330www.ihvan.com.tr

1. Umre İçin İhrama Girme Yerleri330

2. Umrenin Yapılışı330

J) Haccın Yapılışı 331

K) İfrad Haccı 331

L) Temettü Haccı 334www.ihvan.com.tr

M) Kıran Haccı 335www.ihvan.com.tr

N) Hacda Kadınlar 335

O) Hac ve Umre Cinayetleri 336

1. Hac veya Umreyi Bozup Kazasını Gerektiren Cinayetler 337

2. Bedene (Deve veya Sığır Kurban etmeyi) Gerektiren Cinayetler 337

3. Dem (Koyun veya Keçi Kurban etmeyi) Gerektiren Cinayetler 337

Özür Sebebiyle İhram Yasaklarına Uymamak 339www.ihvan.com.tr

4. Fıtır Sadakası Kadar Sadaka Vermeyi Gerektiren Cinayetler 339

5. Harem Bölgesinin Avları ve Bitkileriyle İlgili Cinayetler 340

Û) Hedy 340www.ihvan.com.tr

1. Hedy Kurbanı ile Yükümlü Olanlar 341

2. Hedy Kurbanının Kesileceği Yer341

3. Hedy Kurbanlarınm Kesilme Zamanı 342

4. Hedy Kurbanlarınm Etleri 342

5. Kurban Yerine Oruç 342

6. İhsar343www.ihvan.com.tr

P) Haccı Kaçırmak (Fevat)343

R) Hacda Bedel 344www.ihvan.com.tr

1. Farz Olan Hac İçin Bedel Gönderilmesinin Şartlan 345

S) Hz. Peygamber’in Kabrini Ziyaret 347

1. Ziyaretin Usûl ve Adabı 348www.ihvan.com.tr

XII. KURBAN 349

A) Kurban Nedir? 349

B) Kurbanın Hükmü 351

C) Kurban Kesmekle Yükümlü Olanlar 351

D) Kurban Nisabı 352www.ihvan.com.tr

E) Kurban Edilecek Hayvanlar 352

1. Kurbana Mani Olan ve Olmayan Hâller 353

F) Kurbanın Sahih Olmasının Şartları 354

G) Kurbanın Rüknü  354www.ihvan.com.tr

H) Kurbanı Kimler Keser? 355

I) Kurban Nasıl Kesilir?  355

İ) Kurban Etinin Taksimi 356

J) Kurban Derisi 356www.ihvan.com.tr

K) Eti Yoksullara Dağıtılması Gerekli Olan Kurbanlar 357

L) Akika Kurbanı 358

XIII. MÜBAREK GÜNLER ve GECELER  358

A) Cuma Günü 358www.ihvan.com.tr

1. Cuma Namazı 359

B) Üçaylar 360

C) Regaib Gecesi 361

D) İsra ve Miraç Gecesi 362

E) Berat Gecesi 364

F) Ramazan Ayı 366

1. Oruç 366www.ihvan.com.tr

2. Teravih Namazı 366

3. Mukabele Okunması ve Kur’an-ı Kerim’in Hatmedilmesi 367

G) Kadir Gecesi 367www.ihvan.com.tr

H) Dinî Bayramlar 369

1. Ramazan Bayramı 369

2. Kurban Bayramı 370

I) Mevlid Gecesi 370

İ) Aşure Günü ve Orucu 371

XIV. YEMİN 372www.ihvan.com.tr

A) Yeminin Çeşitleri 372

B) Yeminin Şartları 374

1. Yemin Edene Ait Şartlar 374

2. Yemin Edilen Şeyle İlgili Şartlar 374

3. Yemin Sözü ile İlgili Şartlar 374

a) Allah’ın isimlerinden bir isim ile yemin etmek 374

b) Allah’ın sıfatlarından bir sıfatla yemin etmek 375

c) Yemin-i Lağv 376www.ihvan.com.tr

C) Yemin Keffareti 376

XV. ADAK (NEZİR) 377

A) Adağın Şartları 377

1. Adayan Kimsede Bulunması Gerekli Şartlar 377

2. Adanan Şeyde Bulunması Gerekli Şartlar 377

B) Adak Çeşitleri 378www.ihvan.com.tr

1. Mutlak Adaklar 378

2. Mukayyed Adaklar 379

C) Adağın Hükmü 379

1. Adak Hükmü Ne Zaman Sabit Olur? 380

2. Kurban Adamak 381

D) Adak Kurbanı 381www.ihvan.com.tr

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM HELALLER ve HARAMLAR

I. HELALLER ve HARAMLAR 383

A) Haramın Çeşitleri 384www.ihvan.com.tr

1. Helal ve Haram Kılan Allah’tır 384

2. Zaruretler Haramlan Mübah Kılar 385

B) Yiyecek ve İçeceklerde Helaller ve Haramlar 386

1. Yiyeceklerde Haram Olanlar 386

2. İçeceklerde Haram Olanlar 387

a) İçki 387www.ihvan.com.tr

İçki ile Tedavi 388

Kolonya Kullanmak 389

b) Uyuşturucu Maddeler 389

C) Kazançta Haram Olanlar 391

1. Kumar 391www.ihvan.com.tr

Yarışmalarda Alman Ödüller Helaldir 392

Kur’a Çekmek Caizdir 393

2. Rüşvet  395www.ihvan.com.tr

3. Faiz (Riba) 396

a) Vade Faizi (Nesie Ribası) 397

b) Fazlalık Faizi (Ribe’l-Fadl) 398

Faizin Haram Olmasının Sebebi 400

4. Alışverişte Vade Farkı 402

5. Karaborsacılık (İhtikâr) 404

D) Haramdan Temizlenmek 405

II. HAYVAN KESİMİ 405www.ihvan.com.tr

A) Hayvanı Kesmeye Ehil Olanlar 406

B) Hayvanı Kesmenin Şartlan 406

C) Hayvanı Kesmenin Sünnetleri 407

D) Hayvan Kesmenin Mekruhları 407

E) Hayvanı Kesmenin Usûlü 407

F) Eti Yenen ve Yenmeyen Hayvanlar 408

1. Yalnız Suda Yaşayan Hayvanlar 408

2. Yalnız Karada Yaşayan Hayvanlar 408

3. Hem Suda Hem Karada Yaşayan Hayvanlar 409

G) Hayvanın Yenmeyen Organları 410

III. AV ve HÜKMÜ 410www.ihvan.com.tr

A) Av Aleti ile İlgili Şartlar 412

B) Av İçin Eğitilmiş Hayvanda Bulunması Gerekli Şartlar 412

C) Avda Aranan Şartlar 412www.ihvan.com.tr

IV. ÖDÜNÇ ALIP-VERME 413

A) Ödünç Olarak Alınıp Verilebilen Mallar 414

V. BAĞIŞ (HİBE) 415www.ihvan.com.tr

A) Bağışın Şartları 416

1. Bağış Yapanda Bulunması Gerekli Şartlar 416

2. Bağış Yapılan Malda Bulunması Gerekli Şartlar 416

B) Bağışın Hükmü 417www.ihvan.com.tr

C) Bağıştan Dönmek 417

D) Bağıştan Dönmeye Engel Olan Sebepler 417

E) Babanın Çocuklarına Bağış yapması 418

VI. VASİYET 419www.ihvan.com.tr

A) Vasiyetin Çeşitleri 419

1. Vacip Olan Vasiyet 419

2. Müstehab Olan Vasiyet 419

3. Mübah Olan Vasiyet 419

4. Mekruh Olan Vasiyet 420

B) Vasiyetin Rüknü 421www.ihvan.com.tr

C) Vasiyetin Şartları 421

1. Vasiyet Edenle İlgili Olan Şartlar 421

2. Kendisine Vasiyet Edilen İle İlgili Şartlar 421

3. Vasiyet Edilen Şey ile İlgili Şartlar 422

VII. BULUNTU EŞYA (I.UKATA) 424

A) Buluntu Eşyayı Alan Kimsenin Yapacağı İşler 425

VIII. NİKÂH 426www.ihvan.com.tr

A) Evlenmenin Hükmü 426

B) Nikâh ve Sahih Olmasının Şartları 426

C) Süt Kardeşliği 427www.ihvan.com.tr

D) Süt Emmenin Hükmü 428

E) Karı-Koca Hakları 430

1. Karının Hakları 431

2. Kocanın Hakları 431

F) Nikâh ile İlgili Bazı Konular 433

1. İki Bayram Arasında Nikâh 433

2. Gebeliği Önlemek 433

IX. GİYİNME 434www.ihvan.com.tr

X. ORGAN NAKLİ 436

A) Diş Kaplatmak 439

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM GÜNAHLAR

I. YAPILMASI GÜNAH OLAN ŞEYLER 441

A) Günah Kavramı 441

B) Büyük Günahlardan Bazıları 443

1. Şirk 443www.ihvan.com.tr

2. Adam Öldürmek 448

3. Namuslu ve İffetli Kimselere İftira Etmek 450

4. Zina 452www.ihvan.com.tr

5. Savaştan Kaçmak 454

6. Sihir 457

7. Riba-Faiz 460

8. Alkollü ve Uyuşturucu Maddeler Kullanmak 460

9. Rüşvet 460

10. Kumar 461www.ihvan.com.tr

11. Yetim Malı Yemek 461

12. Anne ve Babaya Asi Olmak  462

13. Yalan ve Yalan Yere Şahitlik 464

14. Gıybet (Çekiştirmek) 467www.ihvan.com.tr

15. Koğuculuk (Söz Götürüp Getirmek) 469

16. Suizan (Başkasını kötü sanmak) 471

Müslümana Kâfir Denilmez 474

17. Alay Etmek 477www.ihvan.com.tr

18. Hırsızlık ve Haksızlık 478

BEŞİNCİ BÖLÜM AHLAK

I. AHLAK 485

A) Ahlakın Önemi 485

B) Ahlakın Kaynağı 487www.ihvan.com.tr

C) Ahlakın Müeyyidesi 487

D) Ahlaki Görevlerimiz 488

1. Kendimize Karşı Görevlerimiz 489

2. Bedenimize Karşı Görevlerimiz 490

a) İslam’da Aşınlık Yoktur 492

b) Yeme ve İçme Adabı 497www.ihvan.com.tr

3. Ruhumuza Karşı Görevlerimiz 499

a) Ruhumuza Doğru ve Sağlam İnanç Yerleştirmek 500

b) Ruhumuzu Doğru ve Faydalı Bilgilerle Donatmak 500

c) Ruhumuzu Yanlış İnançlardan ve Hurafelerden Arındırmak 501

4. Ailemize Karşı Görevlerimiz 503www.ihvan.com.tr

a) Ailenin Önemi 503

5. Çocuklanmıza Karşı Görevlerimiz 506

6. Anne ve Babamıza Karşı Görevlerimiz 507

7. Kardeşlerimize Karşı Görevlerimiz 509

8. Hısım ve Akrabalara Karşı Görevlerimiz 509

9. Komşularımıza Karşı Görevlerimiz 510

10. Misafirlere Karşı Görevlerimiz 512www.ihvan.com.tr

a) Selamlaşmak 513

b) Selam Vermenin Adabı 515

11. Vatanımıza Karşı Görevlerimiz 517

12. Topluma Karşı Görevlerimiz 517

a) Emri bi’l-Ma’ruf Nehyi ani’l-Münker 520

ALTINCI BOLUM

PEYGAMBERİMİZ HZ. MUHAMMED (s.a.s.)

I. PEYGAMBERİMİZİN HAYATI 543www.ihvan.com.tr

A) Peygamberimizin Doğduğu Çağda Dünyanın Durumu 543

B) Peygamberimizin Doğumu (M. 571) 544

C) Peygamberimizin Çocukluğu 544

D) Peygamberimizin Gençliği 546www.ihvan.com.tr

E) Peygamberimizin Hz. Hatice ile Evlenmesi 547

F) Peygamber Oluşu (M. 610) 547

1. İlk Müslümanlar 548

a) Hz. Hamza’nm Müslüman Olması 549

b) Hz. Ömer’in Müslüman Olması 550

2. Müslümanlara Yapılan Zulümler 551www.ihvan.com.tr

G) Peygamberimizin Mekke’den Medine’ye Hicreti (M. 622) 553

H) Ensar ve Muhacirler Arasındaki Kardeşlik 557

I) İslam’ın Hızla Yayılması 558www.ihvan.com.tr

1) Mekke’nin Fethi (M. 630) 560

J) Veda Haccı (M. 632) 561

K) Peygamberimizin Hastalanması ve Vefatı (M. 632) 564

L) Peygamberimizin Çocukları 565www.ihvan.com.tr

II. PEYGAMBERİMİZİN YÜKSEK AHLAKI 566

A) Peygamberimizin Doğruluğu 567

B) Peygamberimizin Merhameti 570

C) Peygamberimizin Cömertliği 572

D) Peygamberimizin Dilencilikten Nefret Etmesi 573

E) Peygamberimizin Alçak Gönüllülüğü 574www.ihvan.com.tr

F) Peygamberimizin Övülmekten Hoşlanmaması 576

G) Peygamberimizin Hoşgörüsü ve Bağışlayıcılığı 577

H) Peygamberimizin Adaleti 578www.ihvan.com.tr

I) Peygamberimizin Cesareti 580

1) Peygamberimizin Allah’a Güvenmesi 581

J) Peygamberimizin Misafirperverliği 583

K) Peygamberimizin Temizliğe Önem Vermesi 583

L) Peygamberimizin İbadeti 583www.ihvan.com.tr

M) Peygamberimizin Allah Korkusu 585

N) Peygamberimizin Allah Sevgisi  586

O) Peygamberimizin Aile Hayatı  587

Ö) Peygamberimizin Çocuk Sevgisi  587

HZ. MUHAMMED (s.a.s.) 589

DİZİN 591


 

Ürün Hakkındaki Düşünceleriniz
SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
Etiketler:
Kapat
IdeaSoft® | IdeaSoft Akıllı E-ticaret Yazılımları ile hazırlanmıştır.