•  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Tesettür Giyim
 • Özel İsim Baskılı Yasin - Kuran
 • Kur'an-ı Kerimler
 • Dua ve Havas Kitapları
İhvan Blog
 • May 22 2015

  "Onların ardından öyle kötü nesiller geldi ki, namazı bıraktılar, şehvetlerine uydular. Bunlar da azgınlıklarının cezasını (Gayy denilen cehennemdeki vadide) bulacaklar­dır. Ancak pişman olup Allah’a yönelen, iman edip doğru ve dürüst işler işleyenler cennete girerler ve hiçbir haksız­lığa uğramazlar." (Meryem 59-60)

 • May 22 2015

  "Mü’min erkekleri ve mü’min kadınlan yapmadıkları bir işten dolayı suçlayanlara gelince onlar iftira atma suçu işlemiş ve böylece günaha girmiş olurlar." (Ahzab 58)

 • May 22 2015

  "Ey iman edenler, kazandığınız güzel şeylerden ve topraktan sizin için bitirdiğimiz ürünlerden hayra harca­yın size verilse göz yummadan alamayacağınız kötü şeyle­ri, malları hayır diye vermeye kalkışmayın." (Bakara 267)

 • May 22 2015

  “…ve hanımlarınızla güzel bir şekilde geçinin..." (Nisa 19)

  "Ne kadar isteseniz de eşlerinize adaletle davranma­ya güç yetiremezsiniz. Dolayısıyle diğerlerini dışlayarak ve onları kocası hem var hem de yokmuş gibi bir durumda bırakarak içlerinde sadece birine yönelmeyin.

 • May 22 2015

  Mü’minlere kol kanat ger, alçakgönüllü ol ve onla­rı koru." (Hıcr 88)

  "Ve Rabbinin hoşnutluğunu umarak 'Sabah akşam O’na yalvarıp yakaranlarla birlikte sen de sabret. Dünya hayatının cazibesine kapılarak gözlerini onlardan ayır­ma” (Kehf28)

 • May 22 2015

  "Yardımlaşmayı, iyi ve yararlı davranışları ve insan­ların arasını düzeltmeyi öngören, bunları gerçekleştirme­ye çalışan kimselerin yaptığı toplantılar dışında gizli top­lanmaların pek çoğunda hayır yoktur." (Nisa 114)

 • May 22 2015

  Ebu Musa el-Eşari -Allah ondan razı olsun- şöyle demiş­tir. Peygamber sallallahu aleyhi vesellem’e sıkıntı içinde olan birileri geldiği zaman yanındakilere döner ve: "Bu adama yardım ediniz, sevap kazanırsınız. Allah peygamberinin dili üzerine yani o peygamberinin duası ve şefaati üzerine ne di­lerse onu yerine getirecektir.” (Buhari, Zekat 21, Müslim, Birr 145)

 • May 22 2015

  Rabbimiz ayetin devamında "sizden öncekilere farz kı­lındığı gibi" buyuruyor. Burada, kendilerinden önceki kitap verilmiş tüm toplumlara da orucun farz kılındığını haber ve­rerek müminlere ortak bir görevi hatırlatıyor. Bu müminler için orucun zorluğunu bir ölçüde hafifleten bir şeydir ....

 • May 22 2015

  "Şüphesiz iman edip salih amel işleyenlerin, namazı dosdoğru kılanların, ve zekat verenlerin rableri katında ecirleri vardır. Onlar için hiçbir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.” (Bakara /277)

  "Namaza dikkatli ve devamlı olun, karşılıksız yardım denilen zekatı da verin.” (Bakara, 43)

 • May 22 2015

  "Ey iman edenler! Namaza kalkacağınız zaman yüzle­rinizi, dirseklere kadar ellerinizi ve başlarınıza meshedip her iki topuğa kadar da ayaklarınızı yıkayın." (Maide 6)

  Osman bin Afvan -Allah ondan razı olsun-: Rasulullh sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurdu ....

 • May 22 2015

   

  Taberani senedini kaydederek Cabir'den -Allah ondan razı olsun- şöyle dediğini rivayet etmektedir: "Şüphesiz mü­ezzinler ve telbiye getirenler (hac ve umrede lebbeyk duasını okuyanlar) kabirlerinden; müezzinler ezan okuyarak, telbi­ye getirenler de telbiye getirerek çıkacaklardır. (Heysemi, Mecmuz-Zevaid 1, 327)

Facebook

İletişim

ULUCAMİİ DOĞUSU SAYILGAN EGE PASAJI NO: 15-25 OSMANGAZİ/BURSA

 (0850) 466 11 66

(0224) 223 76 69 pbx

E-Bülten