•  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Tesettür Giyim
 • Özel İsim Baskılı Yasin - Kuran
 • Kur'an-ı Kerimler
 • Dua ve Havas Kitapları
İhvan Blog
 • Mar 5 2015

  Sure okuyan seccade namaz kıldırmayı öğreten seccadenin bir diğer ismidir. Namaz kılmayı öğreten seccade namazı tam olarak öğretmek amacı ile tasarlandığı için namaz surelerini de hafızasında barındırarak sureleri de öğretmektedir. Bu yüzden de namaz öğreten seccadeye Sure okuyan seccade de denmektedir.

 • Mar 5 2015

  Cami aksesuarları caminin içinde kullanılan malzemelere denilmektedir. Cami aksesuarlarının en başında cami halıları gelmektedir. Cami halıları halıfleks şeklinde bütün caminin tabanını kaplayacak tarzda döşenmiştir. Halılar birer kişilik seccade deseni ile namaz kılanların yerlerini ve saflarını da belirleyen özelliklerdedirler. Cami halıları çok karmaşık olmayan sade renlerden seçilmektedir. En çok tercih edilen cami halı rengi bordo tonları ve yeşil tonlarıdır.

 • Mar 5 2015

  Mevlütler İslam dinine has dini toplantılardır. Mevlüt cemiyetleri farklı sebeplerle, farklı mekanlarda yapılabilmektedir. Sünnet mevlütleri, bebek mevlütleri, ev mevlütleri, vefat mevlütleri, kandil mevlütleri, kutlu doğum mevlütleri gibi bir çok amaçla yapılan mevlütler bulunmaktadır.

 • Mar 5 2015

  Kuran-ı Kerim kutsal kitapların sonuncusu ve tek geçerli olan ilahi kitaptır. Cebrail (a.s.) tarafından Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) Efendimize indirilen Kuran-ı Kerim içinde müslümanları kurtuluşa erdirecek pek çok hikmet bulunmaktadır.

 • Mar 5 2015

  Diyanet İşleri Müdürlüğünde kadrolu memur olmak isteyenler yada kadrolu olanlar derecelerini yükseltmek isteyenler  Mbsts sınavına girmelidirler. Mesleki başarı seviye tespit sınavı bu amaçlar için Ösym tarafından hazırlanmaktadır.

  Mbsts sınavı  oldukça zor bir sınavdır. özellikle sınavda sorulan konuların çok fazla olması sebebi ile sınavda başarılı olmak çok zordur. Mbsts sınavından başarı ile geçmek isteyenler çok titiz bir çalışma ile bu önemli sınava hazırlanmalıdırlar.

 • Mar 5 2015

  Yasin kitabı Kuran-ı Kerim'in bazı sureleri ile kısa namaz sureleri, hatim duası gibi duaların bulunduğu ince bir kitaptır. Yasin kitabı ince bir dergi kalınlığındadır. Yasin kitabı ince bir kitap olduğu için her boş vakit bulduğunda Kuran okumak isteyenler için pratik ve kullanışlı bir kitaptır.

 • Feb 5 2015

  Mbsts kitapları Diyanet yeterlilik sınavına hazırlık kitaplarıdır. Mbsts; mesleki bilgiler seviye tespit açılımının baş harfleri alınarak kısaltılmış halidir. Bu sınava Mbsts sınavı, sınava hazırlık kitaplarına da Mbsts kitapları denilmektedir. Kişiler bu sınava ya Diyanet İşlerinde kadrolu olarak görev almak maksadı ile katılırlar yada görevlerinde bir üst kademeye geçip yükselmek amacı ile katılırlar.

 • Feb 5 2015

  Hac ziyareti İslamiyetin beş şartından biri olmasına karşın sadece gücü yetenlere farz kılınmıştır. Çünkü Hac ibadeti hem mal ile hem de beden ile yapılan bir ibadettir. İkisi bir arada olmadan malesef müslümanlar Hac ziyaretinde bulunarak hacı olamazlar.

 • Feb 5 2015

  Tefsir kitapları içinde Elmalılı Hamdi Yazır Tefsirinin ayrı bir yeri vardır. Elmalılı Hamdi Yazır Tefsiri, en çok okunan tefsir kitabıdır. Elmalılı Hamdi Yazır Tefsirinin bu denli çok tercih edilmesinin belli başlı sebepleri vardır.

  Öncelikle Elmalılı Hamdi Yazır Tefsirinin Türkiye Cumhuriyetinin ilk tefsir kitabı olduğunu belirtmeliyiz. Diyanet İşleri Müdürlüğü tarafından görevlendirilen Elmalılı Hamdi Yazır Tefsirini 1926 yılında başlamış ve 1938 yılında tamamlamıştır yani 12 yıl gibi uzun bir sürede çok titiz ve dikkatli bir çalışma sonucu hazırlamıştır.

 • Feb 5 2015

  Hac kıyafetleri Hacc için veya Umre ziyareti için kutsal toraklar olan Mekke ve Medine Şehirlerini ziyaret etmek isteyen müslümanlar için özel olarak tasarlanmış kıyafetlerdir.

  Hac kıyafetleri özellikle bu kutsal topraklarda müslümanların bulundukları sırada rahat ibadet etmeleri için üretilmişlerdir. Hac kıyafetleri tasarlanırken gösterişli, şatafatlı yada modaya uygun olması değil sadece hacı adayları müslümanların ibadetlerini rahat yapabilmeleri baz alınarak üretilmişlerdir.

 • Feb 5 2015

  Müslümanlar için namaz ibadeti en önemli ibadetlerin ilk sırasında gelir. Ahiret hayatında da kula ilk önce dünyada iken namazını kılıp kılmadığı sorulacaktır. Namaz Mü'minin miracıdır diye tabir edilerek önemine bir kez daha değinilmiştir.

  Namaz ibadeti ile müslümanlar hem bu dünyada hem de ahirette mertebelerini arttırabilirler. İki dünya için de istediklerine kavuşabilirler. Bu denli önemli olan namazı kılmak bir müslümanın boynunun borcudur.

 • Feb 5 2015

  Müslümanlar dini konularda fazlarla, sünnetlerle, ibadetlerle ve daha bir çok öğrenmek istedikleri konularda ve sorularının cevaplarını almak için bazı dini kitaplara başvururlar. Tabi ki sorularının cevaplarını alacakları dini kitapları seçerken çok dikkat etmeliler yanlış kaynaklara dayana kitaplar seçmemelidirler. Müslümanlar için adeta İslamiyet konusunda kaynak kitap özelliği taşıyan kitaplardan biri de Cübbeli Ahmet Kitaplarıdır.

 • Jan 5 2015

  Vücudun bazı organlarında istem dışı olarak meydana gelen kasılmalar tik olarak adlandırılırlar. Genel olarak yüz ve boyun kaslarında görülürler. 

 • Jan 5 2015

  Alt ıslatmaya göre daha az rastlanmakla birlikte ciddi bir davranış bozukluğudur. Annenin aşın baskısı ve titizliği, yanlış tuvalet eğitimi ve çatışmak bir aile ortamı bozukluğu ortaya çı­karan etkenler arasında yer alır.

 • Jan 5 2015

  Çocuklarda görülen en yaygın sorun olarak alt ıslatma gösterilebilir. Özellikle mesane kontrolünün henüz oluşmadığı dönemlerde yaklaşık olarak 3 yaşına kadar çocuklar altlarını ıslatırlar.

 • Jan 5 2015

  Genellikle kız çocuklarında ve küçük yaşlarda görülür. Gerginlik hisseden, baskı altındaki çocuklar olumsuz duygu durumundan kurtulmak amacıyla sıklıkla bu tip davranışlar sergi­lerler.Bir tür kaçınma davranışıdır diyebiliriz.

 • Jan 5 2015

  Saldırganlık olarak da adlandırılan başkalarına zarar verme davranışı da çocuklarda sık karşılaşılan bir davranış bozuklu­ğudur. Aslında insanın yapısında bir güdü olarak vardır ve ha­yatın devamını sağlamak amacıyla programlanmıştır. 

 • Jan 5 2015

  Günümüzde hiperaktivite olarak da bilinen aşırı hareketlilik çocuklarda farklı nedenlerden ortaya çıkabilir. Ya organik ya­ni bedensel bir sorun sonucu ya da çevresel ve yanlış ebeveyn tutumlarından kaynaklanan...

 • Jan 5 2015

  Çocuklarda çok sık rastlanan duygu bozukluklarıdır. Özel­likle korku çocuk büyüdükçe artar. Aslında duygu olarak nor­maldir ve her yaşta bilinmeyene ve tehlike ya da tehdit oluş­turan her şeye karşı gösterilen bir tepkidir.

 • Jan 5 2015

  Bu tip bir bozukluk genellikle 3 ya da 4 yaş civarı görülür. Daha küçük çocuklarda sık rastlanan bir durum değildir. Gü­vensizlik duygusunun bir yansıması olarak düşünülmelidir. 

 • Jan 5 2015

  Genellikle bütün çocuklarda yaklaşık olarak 3-4 yaşına ka­dar devam eden bir davranıştır ve normal olarak görülür. Ço­cuklar 1.5 yaş civan bu davranışı yoğun olarak yapmalarına karşı 3- 4 yaş sonlarına doğru bu alışkanlığı bırakmaları bekle­nir. 

 • Jan 5 2015

  Kekemelik, sözlü anlatım sırasında konuşmadaki akıcılığın fark edilebilir biçimde aksamasıdır. Organik bir rahatsızlığın ol­maması halinde bu tarz bir bozukluk psikolojik kökenli olarak değerlendirilir.

 • Jan 5 2015

  Çocukların yaşı ve gelişim düzeyi davranışın niteliğini be­lirlemede en etkili faktördür. Bazı davranışlar kendi doğal süreci içinde normaldirler. Örneğin 3 yaşında bir çocuğun tuvalet eği­timiyle ilgili sıkıntılar ...

 • Jan 5 2015

  Uyum ve davranış bozukluklarını belli bazı başlıklar halin­de topladığımızda aslında pek çok örneğini hemen her gün gördüğümüz bazı davranışlarla karşılaşırız. Birçok insan hayatının herhangi bir evresinde bu tip sorunlar yaşamıştır ya da yaşamaktadır. 

 • Jan 5 2015

  Genelde aileden kaynaklanan bu bozuklukları bilmemiz ve tanımamız hem çocuğun dersleri hem de gelişimi açısın­dan önem ifade etmektedir. Kurslarda çoğunlukla karşılaştığımız ve belki de ...

 • Jan 5 2015

  Hoca ders saatinde çocuklardan başka bir şeyle meşgul ol­ması mesela birisiyle konuşması bile helal değildir. Ancak o, ders vermediği bir sırada biri ile konuşabilir. Fakat konuşur­ken bir yandan da çocukları gözetleyip, çalışmalarını kontrol etmesi gerekir.

 • Jan 5 2015

  İbn Sahnun’un “Hoca çocuğu birini aramak üzere bir ye­re gönderebilir mi?” sualine Sahnun: “Bunun caiz olduğu görü­şünde değilim ...

 • Jan 5 2015

  Sahnun’a “Bazen bir çocuk hocaya hediye veya başka bir şey veriyor, o da bu sebeple çocuğa izin veriyor, bu uygun mudur?" diye sordum, o bu soruyu “Hayır. Hatimde ve benzeri durumlar için ancak bir gündür. Bayramlarda da böyledir. 

 • Jan 5 2015

  Enes’e “Peki, Hulefa-i Raşidin Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali zamanında eğiticilerin konuya ilişkin tatbikatı nasıldı?” diye sorulduğunda o, şöyle cevap verdi: “Her eğiticinin bir icanesi vardı. 

 • Jan 5 2015

  Peygamberimiz şöyle buyurdu;

  -“Kim gençliğinde Kur’an’ı öğrenirse Kur’an onun etine ve kanma karışır, kim de Kur’an’ı ihtiyarlığında öğrenir, Kur’an’la çok ilgilenir ve unutmazsa onun için iki kat sevap vardır.

 • Jan 5 2015

  İbn Cemaa, öğretim kadar eğitimle de görevli saydığı ho­cayı (âlim), peygamber varisi olarak ele alıyor, çevresindeki insanların örnek alacağı numune kabul ediyor.

 • Jan 5 2015

  Evlerimizi, işyerlerimizi, kısacası bulunduğumuz mekanları süsleyen bir çok eşyalar vardır. Bunlardan mekana en çok yakışan kendini gösterenlerden biri de tablolardır.

  Tablolar süs amaçlı, mekana görsellik katmak amaçlı olsa da aslında mekanda yaşayanların karakterlerini, hayat görüşlerini, yaşam tarzlarını, zevklerini ve tercihlerini de belirlerler.

Facebook

İletişim

ULUCAMİİ DOĞUSU SAYILGAN EGE PASAJI NO: 15-25 OSMANGAZİ/BURSA

 (0850) 466 11 66

(0224) 223 76 69 pbx

Faks: (0224) 221 61 70

bilgi@ihvan.com.tr

E-Bülten