Tezkiretül Evliya

Stok Kodu: HSUYBQ47

Bu ürünü ilk yorumlayan siz olun

19,00 TL

stokta mevcut

Evliyaların Hayat Hikayelerinin ve Kıssalarının Konu Aldığı Kitaptır
 

TEZKİRETÜL EVLİYA

Okuyucularımıza;

"Tezkiretü’l-Evliyâ”, 513/1119-617/1220 tarihlerinde İran- Nişabur’da yaşayan meşhur mutasavvıf-şâir Ferîdüddîn Attâr’ın şiir olmayan; mensur olarak yazılan yegâne eseridir. Ferîdüddîn Attâr, Anadolu Selçukluları devrinden itibaren eserleri memleketimizde zevkle okunan bir müelliftir. Eserlerinden "Esrâr-nâme”, "Muhtâr- nâme”, "Musibet-nâme”,"İlâhî-nâme”, "Pend-nâme”, "Mantı- ku’t-Tayr” ve "Tezkiretü ’I-Evliyâ”, muhtelif zamanlarda Türkçe’ye çevrilmiştir. Türkiye’de en meşhur eserleri ise son üçüdür. "Tezkiretü’l-Evliyâ”,ayrıca 1889’da Fransızca’ya, 1966’da İngilizce’ye tercüme ile neşredilmiştir.

Allah dostlarının hayatlarını menkıbe, nasihat, ahlâkî öğüt ve kıssadan hisseler tarzında anlatan Tezkiretü’l-Evliyâ’nın -araların­da Sinan Paşaya ait olanının da yeraldığı- dört kadar değişik ter­cümesi vardır. Ancak Türk okuyucusu tarafından çok sevilen bu eserin tercümeleri, zamanla tamamen halka mâlolarak anonim bir hal almıştır. Elinizdeki bu tercüme, Merhûm Ramazanoğlu Mahmûd Sâmî -kaddesallahu sırrahu’l-âli- Hazretleri tarafından yazma, aslî bir nüshadan aynen istinsâh edilmiştir. Miladî Onbeşinci Asır Anadolu Türkçesini andıran ve merhûm Ustâz Hazretleri tarafın­dan sohbetlerde ihvân-ı dine okunan ve okunması tavsiye olunan bu tercümenin dilini bugünkü dile çok yakın bulduğumuzdan hemen hiç sadeleştirme yoluna gitmeden üslûbu aynen muhafazaya çalıştık. Yalnız günümüz Türkçesinde kullanılmayan bazı kelimelerin karşı­lıklarını dipnotlar halinde göstermekle iktifa ettik.

TEZKİRETÜL EVLİYA

www.ihvan.com.tr

Merhûmun hâtırâsına ithâfen neşrettiğimiz bu eserin sonuna, O’nun elyazısıyla yazılmış defterden bir sahifenin fotokopisini teberrüken koyduk. Merhûma rahmet, ihvân-ı din’e meded ü inâyet, bilvesile hâlisâne duâmızdır.www.ihvan.com.tr

Ferîdüddîn Hâce Attâr -kuddise sirruh- bu­yurur ki:

 "Hazret-i Kur’ân-ı Azîmüş-şân’dan ve Hazret-i Muhammed Mustafa -sallallâhu teâlâ aleyhi ve sellem- hadîslerinden sonra meşâyıh ve evliyâ-yı izâm -kaddesallâhu esrârahüm-sözlerinden daha güzel hiç söz yoktur. Bun­ların sözü derûnî ve ilm-i ledünnîdir, kesbî de­ğildir. Bunlar verese-i enbiyâ, mukarrebân-ı dergâh-ı kibriyâdır.www.ihvan.com.tr

 Erenler sözünü işidenin gönlü rûşen olur. Himmetini kavî eder. Şeytan vesvesesini, dünyâ hırsım ve muhabbetini kalbinden çıka­rır. Evliyânın bir nicesi Hazret-i Âdem sıfatlı, bir nicesi Hazret-i İbrâhim, bir nicesi Hazret-i Mûsâ, bir nicesi Hazret-i Isâ sıfatlı ve bir nicesi de Hazret-i Muhammed sıfatlıdır, -salevât’ullâhi Teâlâ ve selâmühü aleyhim ecmâin-  Meşâyih-i izâmın bir nicesi ma’rifet eh­lidir. Bir nicesi muhabbet ehlidir. Bir nicesi muâmele ehli, bir nicesi tevhîd ehlidir ve bir nicesi de bîsıfattır, şerheylemeğe gelmez.”

 

İÇİNDEKİLER

Okuyucularımıza 5

İmam Ca’fer-i Sâdık (k.s.) 11

Veysel Karânî (k.s.) 17www.ihvan.com.tr

Haşan Basrî (k.s.) 33www.ihvan.com.tr

Mâlik bin Dinar (k.s.) 38

İbrâhîm bin Edhem (k.s.) 41

Bişr Hâfî (k.s.) 51www.ihvan.com.tr

Zünnûn Mısrî (k.s.) 57

Bâyezid Bistâmî (k.s.) 62

Abdullah ibni Mübârek (k.s.) 78

Süfyân Sevrî (k.s.) 80

Şakîk Belhî (k.s.) 83www.ihvan.com.tr

İmam Ebû Hanîfe (k.s.) 86

İmam Şâfiî (k.s.) 92www.ihvan.com.tr

İmam Ahmed bin Hanbel (k.s.) 95

Dâvud Tâî (k.s.) 98www.ihvan.com.tr

Haris Muhâsibî (k.s.) 101

Ebû Süleyman Dârânî (k.s.) 103

Muhammed bin Semmâk (k.s.) 105

Muhammed bin Eşlem Tûsî (k.s.) 107

Ahmed Harb (k.s.) 109www.ihvan.com.tr

Hâtim-i Esam (k.s.) 113

Sehl bin Abdullah Tüsterî (k.s.) 117

Ma’rûf Kerhî (k.s.) 124

Seriy Sakatî (k.s.) 129

Feth Mevsılî (k.s.) 132www.ihvan.com.tr

Ahmed bin Ebi’l-Havârî (k.s.) 134

Ahmed bin Hadraveyh (k.s.) 136

Ebû Türâb Nahşebî (k.s.) 139

Yahya bin Muaz (k.s.) 141www.ihvan.com.tr

Şah Şücâ Kirmânî (k.s.)   145

Yûsuf bin Hüseyin (k.s.) 149

Ebû Hafs Haddâd (k.s.) 155

Hamdûn Kassar (k.s.) 161

Mansûr bin Ammâr (k.s.) 163

Ahmed bin Âsim (k.s.) 166www.ihvan.com.tr

Abdullah bin Hubeyk (k.s.) 168

Cüneyd Bağdadi  (k.s.) 169

Amr bin Osman Mekkî (k.s.) 182

Ebû Saîd Harraz (k.s.) 184

Ebu’l-Hüseyin Nûrî (k.s.) 186

Ebû Osman Hîrî (k.s.) 188

Abdullah bin Cellâ (k.s.) 191

Ebû Muhammed Ruveym (k.s.) 193

İbn Atâ (k.s.) 195www.ihvan.com.tr

İbrahim bin Dâvud Rakkî (k.s.) 198

Yûsuf-ı Esbât (k.s.) 199www.ihvan.com.tr

İshak Nehrcûrî (k.s.) 201

Sümnûn-ı Âşık (k.s.) 203

Ebû Muhammed Murtaiş (k.s.) 205

Ebû Abdullah Muhammed Fadl (k.s.) 206

Ebu’l-Hasen Pûşenci (k.s.) 207

Hakim Tirmizî (k.s.) 208www.ihvan.com.tr

Ebû Bekir Varrak (k.s.) 212

Abdullah Münâzil (k.s.) 215

Ali bin Sehl (k.s.) 217www.ihvan.com.tr

Hayr Nessâc (k.s.) 218www.ihvan.com.tr

Ebû Hamza Horasânî (k.s.) 220

Ahmed Mesrûk (k.s.) 221

Ahmed Mağribî (k.s.) 222

Ebû Ali Cürcânî (k.s.) 224

Ebû Bekr Kettânî (k.s.) 225

Abdullah Hafif (k.s.) 227www.ihvan.com.tr

Ebû Muhammed Cerîrî (k.s.) 229

Hüseyin Mansûr Hallaç (k.s.) 230

Habîb Acemî (k.s.) 238www.ihvan.com.tr

Ebû Hazım Medenî (k.s.) 244

Utbe el-Gulâm (k.s.) 246www.ihvan.com.tr

Râbia El- Adaviyye (k.s.) 248

Fudayl ibn Iyâd (k.s.) 258

Ferîdüddîn Attâr (k.s.) 265

TEZKİRETÜL EVLİYA

Din Roman Edebiyat Dini Roman Konulu Kitap Çeşitlerimizi Görmek Ve İncelemek 
İçin Sitemizin Dini Eserler Kategorisinden Din Roman Edebiyat Bölümüne Bakabilirsiniz.Dini Eserler Güncel Kitaplar Her Türlü Tesettür giyim ihvan online satış mağazalarımızda ulaşacağınız adresimiz  www.ihvan.com.tr
 
Not : Ürün hakkında sorunuz varsa size yardımcı olabilmemiz için (0224) 2237669 nolu sipariş hattımızdan bize ulaşabilir yada not bırakın biz sizi arayalım bölümünden sizi aramamız için notunuzu bırakabilirsiniz.
Taksit Seçenekleri
Garanti Bankası - BonusCard / ParaCard
Taksit
Aylık
Toplam
Tek Çekim
19,00 TL
2 Taksit
9,50 TL
19,00 TL
3 Taksit
6,33 TL
19,00 TL
4 Taksit
4,75 TL
19,00 TL
5 Taksit
3,80 TL
19,00 TL
6 Taksit
3,17 TL
19,00 TL
Akbank - Axess / FishCard
Taksit
Aylık
Toplam
Tek Çekim
19,00 TL
2 Taksit
9,50 TL
19,00 TL
3 Taksit
6,33 TL
19,00 TL
4 Taksit
4,75 TL
19,00 TL
5 Taksit
3,80 TL
19,00 TL
6 Taksit
3,17 TL
19,00 TL
BankAsya - AsyaCard
Taksit
Aylık
Toplam
Tek Çekim
19,00 TL
2 Taksit
9,50 TL
19,00 TL
3 Taksit
6,33 TL
19,00 TL
4 Taksit
4,75 TL
19,00 TL
5 Taksit
3,80 TL
19,00 TL
6 Taksit
3,17 TL
19,00 TL
HalkBank - HalkCard Advantage
Taksit
Aylık
Toplam
Tek Çekim
19,00 TL
2 Taksit
9,50 TL
19,00 TL
3 Taksit
6,33 TL
19,00 TL
4 Taksit
4,75 TL
19,00 TL
5 Taksit
3,80 TL
19,00 TL
6 Taksit
3,17 TL
19,00 TL
Finans Bank - CardFinans
Taksit
Aylık
Toplam
Tek Çekim
19,00 TL
2 Taksit
9,50 TL
19,00 TL
3 Taksit
6,33 TL
19,00 TL
4 Taksit
4,75 TL
19,00 TL
5 Taksit
3,80 TL
19,00 TL
6 Taksit
3,17 TL
19,00 TL
İş Bankası - Maximum / Bankamatik Kartı
Taksit
Aylık
Toplam
Tek Çekim
19,00 TL
2 Taksit
9,50 TL
19,00 TL
3 Taksit
6,33 TL
19,00 TL
4 Taksit
4,75 TL
19,00 TL
5 Taksit
3,80 TL
19,00 TL
6 Taksit
3,17 TL
19,00 TL
Yapı Kredi Bankası - Worldcard
Taksit
Aylık
Toplam
Tek Çekim
19,00 TL
2 Taksit
9,50 TL
19,00 TL
3 Taksit
6,33 TL
19,00 TL
4 Taksit
4,75 TL
19,00 TL
5 Taksit
3,80 TL
19,00 TL
6 Taksit
3,17 TL
19,00 TL

Ürün Etiketleri

Diğer müşterilerimiz bu ürüne şu etiketleri koydular:

Etiketleri ayırmak için boşluk kullanınız. Deyim tipindeki etiketler için tekli tırnak (') kullanınız.

Kendi Yorumunuzu Yazın

Yorumunuz: Tezkiretül Evliya

Bu ürüne kaç puan verirsiniz? *

 1 yıldız2 yıldız3 yıldız4 yıldız5 yıldız
Kalite
Fiyat
Değer
TELEFONLA SİPARİŞ

* Zorunlu Alanlar

İletişim

ULUCAMİİ DOĞUSU SAYILGAN EGE PASAJI NO: 15-25 OSMANGAZİ/BURSA

 (0850) 466 11 66

(0224) 223 76 69 pbx

 

Sosyal medyada takip edin
E-Bülten