0ürün

Sepetinizde hiç ürün yok.

 
0ürün

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.
Geri Bildirim

Allah&Muhammed - Cevşen Dualı Zırh Seti-1149

Ürün Kodu:0000000164306

Hızlı Gözat

Allah & Muhammed ve Cevşen Dualı Zırh Biblonun Bir Arada Olduğu Eşsiz bir Hediyelik Settir

Stok Durumu : Stokta var

259,00 ₺
Whatsapp Sipariş HattıTelefon İle Sipariş HattıYurtdışı Müşterilerimizin Dikkatine

Detaylar

  •  Allah & Muhammed Lafızlı Biblo
  • Cevşen-i Kebir Dualı Zırh Biblo
Allah Muhammed Cevsen Duali Zırh Seti
 
Büyük Türk Devletleri ve Osmanlı Devleti zamanlarında askerlerinin zırhlarına yazılarak onların korunmalarını ve savaşlardan sağ salim dönmelerini sağlayan çok faziletli Cevşenli Dualı Biblo -Zırh duasını artık sizler için hazırlanan temsili zırh biblo ile evinizde, ofislerinizde kullanabilir ve sevdiklerinize hediye edebilirsiniz.
 

   Duâ, zikir ve salâvatın Müslümanın hayatında çok mühim bir yeri vardır. Duâ, kulluğun özü, ibâdetin beyni, mü’minin silâhıdır; mü’minin her zaman başvuracağı bir güç kayna­ğıdır. Duânın bu öneminden dolayı­dır ki Cenâb-ı Hak, kullarını duâya dâvet eder ve yapılacak duâları ce­vapsız bırakmayacağını bildirir. Bu İlâhî dâvetlerden üçü şu meâldedir:
  "Bana duâ edin, size cevap vere­yim.” Mü’min, 40:60
  "O, îman eden ve güzel işler ya­panların duâlarına cevap verir.” Şura. 42:26
  "De ki: ‘Duânız olmazsa Rabbim katında ne ehemmiyetiniz var?” Furkan, 25:77

 Allah’ı çok zikretmek hususunda da birçok âyet ve hadis vardır. Cuma Sûresinin 10. âyetinde meâlen, "Al­lah’ı çokça zikredin ki, kurtuluşa ere­siniz” diye buyuran Rabbimiz, bir başka âyette ise, meâlen şöyle buyu­rur:
    "Beni zikredin ki, Ben de sizi rah­metimle anayım.” Bakara, 2:15
  İşte, en güzel duâların ve zikirlerin bulunduğu "Hizb-ü Envâri’l Hakâikı’n Nûriye” isimli bu eser, Rabbimizin emrettiği zikir ve duânın mükem­mel bir şekilde gerçek- leşmesi için enbüyük bir vesiledir. Bediüzzaman Hazretlerinin,Mecmuatü’l Ahzab ve Risâle-i Nur gibi hakikatlerden derle­diği bu eserde yedi bölüm bulunmak­tadır.
  Birinci bölümde, okunması çok sevaplı ve faziletli olan sûreler ve na­mazdan sonra okunan aşirler bulun­maktadır. Kur’ân’ın en faziletli sûrele­rinden olan Yâsin, Fetih, Rahmân, Mülk ve Nebe’nin bulunduğu bu bö- lümdeayrıcaLâyestevîveAmenerrasûlü aşirleri de vardır. Birçok hadis-i şerif­te bu sûrelerin ve aşirlerin faziletlerin­den bahsedilmiştir.
  İkinci bölümde, Peygamber Efen­dimizin (a.s.m.) en büyük duâsı olan Cevşen bulunmaktadır. Bu büyük duânın Peygamberimize verilişini an­latan şu hâdise, aynı zamanda ehem­miyetini de ortaya koymaktadır: Peygamber Efendimiz, zırhını giy­miş, Uhud Dağına gidiyordu. Hava çok sıcaktı. Bir ara başını kaldırıp gökyüzüne baktı ve Allah’a duâ etti. Birden, açılmış gök kapılarından Cebrâil’i (a.s.) gördü. Hz. Cebrâil nurlara bürünmüştü. Resûlullah’a, "Cenâb-ı Haktan sana selâm, tahiy- ye ve ikram getirdim” dedi. Peygam­ber Efendimiz selâmını aldıktan son­ra, Cebrâil (a.s.) getirdiği duâyı tak­dim etti ve şöyle dedi:
  "Üzerinden zırhını çıkar ve bu duâyı oku. Bu duâyı üzerinde taşır ve okursan zırhtan daha büyük tesiri vardır.”
  Her an ve her fırsatta ümmetini düşünen Peygamber Efendimiz, "Bu duânın tesiri sadece bana mı mahsus,yoksa ümmetime de şâmil mi?” diye sordu. Cebrâil (a.s.) şu müjdeyi ver­di:
  "Yâ Resûlallah! Bu duâ, Cenâb-ı Allah’ın sana ve ümmetine bir hediye­sidir. Bunun sevabını Allah’tan başka kimse takdir edemez.” (Ahmet Ziyâ- eddin Efendi, Mecmuatü’l-Ahzab)
  Üçüncü bölümde, Şâh-ı Nakşi- bend Hazretlerinin (k.s.) tanzim ettiği Evrâd-ı Kudsiye bulunmaktadır. Bu evrâdın yüz hâsiyeti ve faydası bulun­duğunu belirten Bediüzzaman Haz­retleri, Şâh-ı Nakşibend’in bu duâyı, Peygamber Efendimizden (a.s.m.) mânâ âleminde ders aldığını belirt­mektedir. Bu evrâdın büyük bir kısmı âyet ve hadislerdeki duâlardan mey­dana gelmiştir.
  Dördüncü bölüm, en mükemmel ve en câmi salâvatların bulunduğu, Delâili’n-Nur’dur. Peygamber Efen­dimize (a.s.m.) salâvat getirmeyi em­reden şu hadisler, bu bölümün ehem­miyetini de ortaya koymaktadır:
  "Kıyâmet Gününde benim şefaati­me en çok lâyık olanlar, bana en çok salâvat getirenlerdir.” Tirmizi, Salat: 352 "Asıl cimri o kimsedir ki, yanında be­nim adım anıldığı halde, bana salâvat getirmez.” Tirmizi, Daavât: 101 "Kim ba­na bir defa salâvat getirse, Allah ona on misli rahmetini ihsan eder.” Ebû Dâvud, Vitr: 26
  Beşinci bölümde, Hazret-i Os­man’ın (r.a.) tanzim ettiği Münâcâtü’l- Kur’ân bulunmaktadır. Bu evraddaki duâ cümleleri, doğrudan doğruya âyetteki ifâdelerden alınmıştır. Üstad Bediüzzaman bunun hakkında, "Bu münâcat, aynen Cevşen ve Celcelû- tiye gibi gayet kudsîdir; ve âyetlerin sarîh lâfızlarını alması cihetiyle onlar­dan daha yüksektir” demektedir.

ALLAH&MUHAMMED - CEVŞEN DUALI ZIRH SETİ


Altıncı bölüm, Tahmidiye’den mey­dana gelmektedir. Allah’ın ihsan etti­ği nimetler için çok geniş ve küllî hamdleri içine alan bu evradın, pek çok maddî ve mânevî hastalığa da şifâ ol­duğu belirtilmektedir.
Yedinci bölümdeki Hulâsatü’l-Hülâsa, Allah’ın varlığına ve birliğine, kâinatın ve içindeki mevcûdâtın şehâdetlerini ihtivâ etmektedir. Ayetü’l- Kübrâ Risâlesinin özeti hükmünde olan bu bölüm hakkında Üstad Bedi­üzzaman, "Ara sıra bazı vakitte okun­sa güzel olur, îmana kuvvet verir” de­mektedir.
Bu duâların tercümesini farklı bir şekilde basmayı uygun bulduk. Kul­lanımı kolaylaştırmak ve okuyanların zamanla mânâsına vâkıf olabilmeleri için orijinal metinle anlamını karşılık­lı sayfalarda verdik. Ayrıca metinlerin transkripsiyonlu şekilde Türkçe yazı­lışlarını da verdik ki, metinlerde oku­ma zorluğu çekenler için yardımcı ol­sun. Ümit ederiz, hayırlara vesile olur.

Tanıtım Videosu

360° Fotoğraf

AkBank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 259,00 ₺
1 Taksit 259,00 ₺ 259,00 ₺
2 Taksit 137,75 ₺ 275,50 ₺
3 Taksit 93,22 ₺ 279,67 ₺
4 Taksit 71,05 ₺ 284,20 ₺
5 Taksit 57,66 ₺ 288,29 ₺
6 Taksit 48,74 ₺ 292,44 ₺
FinansBank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 259,00 ₺
1 Taksit 259,00 ₺ 259,00 ₺
2 Taksit 137,75 ₺ 275,50 ₺
3 Taksit 93,22 ₺ 279,67 ₺
4 Taksit 71,05 ₺ 284,20 ₺
5 Taksit 57,66 ₺ 288,29 ₺
6 Taksit 48,74 ₺ 292,44 ₺
Garanti Bankası
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 259,00 ₺
1 Taksit 259,00 ₺ 259,00 ₺
2 Taksit 137,75 ₺ 275,50 ₺
3 Taksit 93,22 ₺ 279,67 ₺
4 Taksit 71,05 ₺ 284,20 ₺
5 Taksit 57,66 ₺ 288,29 ₺
6 Taksit 48,74 ₺ 292,44 ₺
Halkbank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 259,00 ₺
1 Taksit 259,00 ₺ 259,00 ₺
2 Taksit 137,75 ₺ 275,50 ₺
3 Taksit 93,22 ₺ 279,67 ₺
4 Taksit 71,05 ₺ 284,20 ₺
5 Taksit 57,66 ₺ 288,29 ₺
6 Taksit 48,74 ₺ 292,44 ₺
İş Bankası
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 259,00 ₺
1 Taksit 259,00 ₺ 259,00 ₺
2 Taksit 137,75 ₺ 275,50 ₺
3 Taksit 93,22 ₺ 279,67 ₺
4 Taksit 71,05 ₺ 284,20 ₺
5 Taksit 57,66 ₺ 288,29 ₺
6 Taksit 48,74 ₺ 292,44 ₺
Yapı Kredi Bankası
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 259,00 ₺
1 Taksit 259,00 ₺ 259,00 ₺
2 Taksit 137,75 ₺ 275,50 ₺
3 Taksit 93,22 ₺ 279,67 ₺
4 Taksit 71,05 ₺ 284,20 ₺
5 Taksit 57,66 ₺ 288,29 ₺
6 Taksit 48,74 ₺ 292,44 ₺
  1. Bu ürünü ilk yorumlayan siz olun

Kendi Yorumunuzu Yazın

Bu ürüne kaç puan verirsiniz ? *

  1 yıldız 2 yıldız 3 yıldız 4 yıldız 5 yıldız
Kalite
Fiyat
Değer

Değerli Müşterimiz; ihvan.com.tr üzerinden satın aldığınız ürün gereksinimlerinizi karşılamıyorsa, aşağıdaki koşulları sağladığı sürece değişim veya iade hakkınız saklıdır.

1. Ürünün hasarsız ve kullanılmamış olması
2. Ürün sayfası açıklama bölümünde "iade ve değişim yapılmaz" ibaresinin bulunmaması
3. Ürün değişim ve iadesinden önce tarafımıza bilgi verilmesi
4. Anlaşmalı olduğumuz Yurtiçi Kargo ile gönderilmesi (başka firmalarla gönderim yapacaksanız ücretini ödemeniz gerekmektedir)

İade ve değişim sebebi "Ürün Kusuru" ya da ihvan.com.tr tarafından kaynaklanan bir sorun ise kargo masrafları IHVAN.COM.TR tarafından karşılanır. Yurtiçi Kargo'dan "Karşı Taraf Ödemeli" olarak gönderebilirsiniz. Yurtiçi Kargo'da alıcı için lütfen "İhvan Basın Yayın" şeklinde belirtin.

İade ve değişim sebebi "Ürün Kusurundan" kaynaklanmıyorsa ve satış şartları eksiksiz yerine getirilmişse değişim ve iade masrafları ALICI tarafından karşılanır.

Ürün teslimi sırasında ürün kutusunda ya da ambalajında gözle görülür bir hasar varsa lütfen teslim almayın ve kargo yetkilisine tutanak tutturun.

İade ve değişimle ilgili işlem yapmadan önce lütfen iletişim kanallarımızın herhangi birinden bilgi alın.

Keyifli alışverişler dileriz.

İADE ADRESİ
İhvan Basın Yayın
Adres: Küçükbalıklı Mah. 1. Özsoy Sokak B-Blok No: 1/D
(ÖTİMER / B-23) Osmangazi / BURSA