Product was successfully added to your shopping cart.
Geri Bildirim

Amellerin Fazileti-1499

Ürün Kodu:9789752941106

Hızlı Gözat

Amellerin Fazileti

Stok Durumu : Stokta var

60,00 ₺
Whatsapp Sipariş HattıTelefon İle Sipariş HattıYurtdışı Müşterilerimizin Dikkatine

Detaylar

AMELLERİN FAZİLETİ

Değerli Kardeşim!

Kütüphanemde ciltlerce hadis kaynakları mevcuttur. Fakat ter­cümesini sunduğumuz bu eseri daha önce hiç görmemiştim. Tâ ki 2002 yılında Mekke-i Mükerreme’de sahip oluncaya kadar. 714 yıl ön­ce hazırlanan bu mübarek eseri hemen oracıkta okuyuverdim. Bu eser, hayatımızın her anında işlediğimiz amellere karşılık verilen mü­kafatları hadis-i şeriflerle anlatıyordu. O anda herkesin bu çok kıy­metli eserden faydalanması kanaati bende hâsıl oldu.

Hayat denen şey çok kısadır. Ortalama 60 yıl olarak değerlendi­rirsek: 16 yılı çocukluk ile,

20 yılı uyku (her gün 8 saat) ile,

4 yılı tabiî ihtiyaçların giderilmesi ile geçer. Geriye:

AMELLERİN FAZİLETİ

20 yıl kalır. Bunun içinde hastalıklar vardır. Ailegeçimini sağ­lamak vardır. Bunların yanında hayatın binbir çeşit çilesi de bu 20 yı­lın içindedir. Tabiî bunun yanında Allah Teala’ya olan ibadet görevle­rimizi yerine getirmek de bu zamanın içinde. Demek ki, ömür çok kı­sadır. İşte bu kısaömrü nasıl uzatabiliriz. Resulü Kibriya Efendimiz:

"Kim yatsı namazının son sünnetini dört kılarsa, Kadir gecesi­ni ihyaya denktir” buyurmuşlardır.

1000:12=82 yıl 3 küsür ay eder. Bir ay kılınırsa, 2499 yıl, bir sene kılınırsa, 29988 yıl ibadet sevabı yazılır. Böylece kısacık bir hayatta binlerce yıl ibadet yapmış gibi amel defterine sevap yazılır.

Yüce Peygamberimiz bir başka hadislerinde:

"Kim Cuma günü boy abdesti alır camiye giderse, her adımına mukabil gecesi teheccütle, gündüzü oruçla geçirilmiş bir yıl seva­bı verilir” buyurmuşlardır. 1000 adım atana 1000 yıl, 2000 adım ata­na 2000 yıllık sevap verileceğini yüce peygamberimiz müjdeliyor. Böylece kısacık ömür değerlendiriliyor.

İşte bu eserde, şu kısacık hayatta yüz binlerce yıl Allah’a na­sıl ibadet etme imkânına sahip olabileceğinizin, böylece zamanı­nızın her anını nasıl değerlendirebileceğinizin cevabını bulacak­sınız.

Çok sağlam kaynaklardan hazırlanan bu eseri inanıyorum ki, her mü’min başucundan ayırmayacak, heyecanla okuyacaktır.

Bizi bu şaheseri neşretme lütfuna sahip kılan Rabbime hamd, Yüce Efendimiz (sav)’e ezelden ebede kadar salât ü selam ederim.

Arif PAMUK

AMELLERİN FAZİLETİ

FİHRİST 2. CİLT

Allah’ı zikretme bahsi 2/3

Zikir halkaları 2/16

Kelime-i Tevhid’in sevabı 2/34

Kelime-i Tevhid ve Kelime-i Şehadetin sevabı 2/35

Lâ ilâhe illellâhü vahdehu lâ şerike lehin sevabı 2/38

Lâ ilâhe illellâhü vahdehû lâ şerike lehû lehül mülkü 2/41

Yukarıda adı geçen tehlilin sevabı 2/41

Sübhânellâhi ve bi hamdihinin sevabı 2/44

Günde yüz defa sübhânellâhi vebihamdihi demenin sevabı 2/46

Sübhânellâhi vebi hamdihi sübhanellahil azim’in sevabı 2/48

Sübhânellâhi vel hamdülillâhi velâ ilâhe illellâh’ın sevabı 2/49

Sübhânellâhi velhamdü lillâhi .... sevabı 2/60

Sübhânellâhi velhamdü lillâhi velâhavle velâ kuvvete illâ Billâhil’in

sevabı 2/63

On defa Allahü Ekber, on defa sübhânellâh demenin sevabı 2/66

Geniş kapsamlı zikirin sevabı 2/67

Geniş kapsamlı başka bir zikirin sevabı 2/70

Tahmid (Hamdetme)’in bir başka çeşidi 2/72

Hamdetmenin bir başka çeşidi 2/73

Başka bir zikrin sevabı 2/74

Hamdetmenin bir çeşidi 2/75

Lâ havle velâ küvete illâ billâh’ın sevabı 2/76

Sabah-akşam okunan âyet ve sûreler 2/81

Akşamları ve sabahları okunan zikirlerin sevabı 2/84

Yatarken okunacak sûre ve âyetlerin sevabı 2/101

Yatağa girerken okunacak zikirlerin sevabı 2/106

Geceleyin uyanıp Allah’a iltica etmenin sevabı 2/111

Evinden mescide veya başka yere giderken okunan zikirlerin

sevabı 2/114

Mescide girerken okunan zikrin sevabı 2/116

Namazda vesvese gelen kimselerin söyleyeceği 2/117

Farz namazlardan sonra yapılacak zikirlerin sevabı 2/118

Allah adının çarşıda ve insanların gaflete daldıklarında anmanın

sevabı 2/124

Oturduğu meclisten kalkmadan önce söylenen zikrin sevabı 2/126

Yeni elbise giyerken 2/128

Vasıtaya binerken 2/130

Araba arıza yapınca 2/131

Bir eve konakladığında 2/132

Dininde, malında veya vücudunda arız olan bela 2/133

Vücudunda kendisini rahatsız eden bir ağrı 2/134

Hastalanıp da şu kelimeleri söyleyenin alacağı sevap 2/135

Allah’tan af ve afiyet dilemenin sevabı 2/138

Duanın sevabı ve fazileti 2/140

Bir kimsenin arkadaşına gıyabında duası 2/153

Cenneti isteyen cehennemden Allah’a sığınanın 2/154

İstiğfarın sevabı 2/156

Kainatın en şereflisine salavat getirmenin sevabı 2/164

İyilik yapmanın ve akrabalık bağları 2/178

Sıla-ı rahim akraba ilişkileri 2/184

Kocaya ve akrabalara yapılan yardımın sevabı 2/201

Eş ve çocuklara harcama yapmanın sevabı 2/205

İki kız çocuğu veya iki kız kardeşi olup 2/201

Dul ve yetimlere yardım etmenin 2/217

Yetime kefil olmanın 2/218

Yetimin başını okşamanın sevabı 2/223

Arkadaşını ziyaret edenin sevabı 2/225

Din kardeşinin ihtiyacını karşılamanın sevabı 2/231

Müslümanın sevinmesine vesile olmanın sevabı 2/238

Hastayı ziyaret etmenin sevabı 2/242

Hastanın ziyaretçisine edeceği duanın sevabı 2/250

Güzel ahlâkın fazileti 2/251

Hayanın sevabı 2/262

Doğruluğun sevabı 2/265

Tevazuda bulunmanın önemi 2/271

Elilim ve merhametin sevabı 2/275

Kendisine zulüm edeni affetmenin sevabı 2/281

Allah’ın zaif kullarına merhamet etmenin sevabı 2/291

Bütün işlerde yumuşak davranmanın sevabı 2/295

Müslüman kardeşinin bir ayıbını gizlemenin sevabı 2/299

Arabuluculuk yapmanın sevabı 2/303

Bir müslümanı gıyabında korumanın sevabı 2/306

Allah için sevmenin sevabı 2/310

Müminlere selam vermenin sevabı 2/324

Selama ilk başlayanın sevabı 2/329

Eve girerken selam vermenin sevabı 2/330

Tokalaşmanın sevabı 2/332

Yüz sevinci, tebessüm ve hayırla ilgili diğer faaliyetler 2/336

Tatlı dilli olmanın sevabı ve önemi 2/339

İyiliği emredip kötülükten sakındırmanın sevabı 2/342

Zalim hükümdarın yanında doğruyu söylemenin sevabı 2/350

Az da olsa belaya sabretmenin sevabı 2/352

Vücutta meydana gelen bir hastalık veya zafiyetten dolayı verilen

sevap 2/371

Sıtmaya yakalanan kimseye verilen sevap 2/382

Başağıısı nedeniyle kazanılan sevap 2/390

Gözlerini kaybettikten sonra bu duruma sabredip sevabını Allah’tan

beklemenin sevabı 2/392

Rahatsız edici şeyleri yoldan alıkoymanın ve benzeri hayırlı amellerin

sevabı 2/396

Yılan ve keler öldürmenin sevabı 2/403

Elinin emeğinden yemenin ve kendi kendine yetinmenin sevabı 2/404

Doğru, emin (kendisine güvenilen) tüccarın mükafatı 2/410

Alışverişte müsamahakâr davranmanın ve adaletli olmanın sevabı 2/412

Pişman olup alışverişini feshettikten sonra aldığını iade eden kimseye

verilen sevap 2/416

Kişinin başta Allah’a sonra efendisine karşı görevlerini yerine

getirmenin sevabı 2/417

Bir müslüman erkek veya kadın bir köleyi azat etmesinin

sevabı 2/421

Allah korkusundan ırz-namusu korumanın sevabı 2/427

Allah’ın haram kıldıklarından gözleri korumanın sevabı 2/434

Allah rızasını gözeterek evlenmenin sevabı 2/437

Kocanın hanımıyla iyi, hayırlı niyetle beraber olmasının iki taraf

açısından sevabı 2/442

İslâm için saçın ağarmasının sevabı 2/443

Hayır dışında susmanın sevabı 2/445

Zamanın kötü gitmesi üzerine inzivaya çekilmenin, tanınmamanın ve

gizlenmenin sevabı 2/458

Zulüm etmekten kaçınıp zalimlerin yalanlarını tasdik etmeme ve

onlara zulüm hususunda yardım etmemenin sevabı 2/466

Allah’a tevbe etmenin sevabı 2/470

Günah işleyip de (buna pişmanlık duyarak) arkasından hayır işlemenin

sevabı 2/483

Fitne ve kargaşa döneminde yapılan hayırlı işlerin önemi ve

fazileti 2/486

Fakirliğin, hayat sıkıntısının ve fakir, yoksulların sevabı 2/488

Dünyaya kapılmamanın kanaatkârlığın fazileti ve Allah’a yönelmenin

sevabı 2/511

Tevazu niyetiyle az yiyecek ve giyecekle yetinmek ve ihtiraslardan

uzak durmanın sevabı 2/524

Allah’a güvenerek ondan ümit etmenin sevabı 2/527

Allah korkusu ve haşyetinin sevabı 2/534

Allah korkusundan dolayı ağlamanın, gözyaşı dökmenin sevabı 2/544

Amellerde İhlasın sevabı 2/553

Cennettekinimetlerin vasıfları 2/561 -

AMELLERİN FAZİLETİ

 

Tanıtım Videosu

360° Fotoğraf

AkBank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 60,00 ₺
1 Taksit 60,00 ₺ 60,00 ₺
2 Taksit 31,91 ₺ 63,82 ₺
3 Taksit 21,60 ₺ 64,79 ₺
4 Taksit 16,46 ₺ 65,84 ₺
5 Taksit 13,36 ₺ 66,79 ₺
6 Taksit 11,29 ₺ 67,75 ₺
FinansBank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 60,00 ₺
1 Taksit 60,00 ₺ 60,00 ₺
2 Taksit 31,91 ₺ 63,82 ₺
3 Taksit 21,60 ₺ 64,79 ₺
4 Taksit 16,46 ₺ 65,84 ₺
5 Taksit 13,36 ₺ 66,79 ₺
6 Taksit 11,29 ₺ 67,75 ₺
Garanti Bankası
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 60,00 ₺
1 Taksit 60,00 ₺ 60,00 ₺
2 Taksit 31,91 ₺ 63,82 ₺
3 Taksit 21,60 ₺ 64,79 ₺
4 Taksit 16,46 ₺ 65,84 ₺
5 Taksit 13,36 ₺ 66,79 ₺
6 Taksit 11,29 ₺ 67,75 ₺
Halkbank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 60,00 ₺
1 Taksit 60,00 ₺ 60,00 ₺
2 Taksit 31,91 ₺ 63,82 ₺
3 Taksit 21,60 ₺ 64,79 ₺
4 Taksit 16,46 ₺ 65,84 ₺
5 Taksit 13,36 ₺ 66,79 ₺
6 Taksit 11,29 ₺ 67,75 ₺
İş Bankası
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 60,00 ₺
1 Taksit 60,00 ₺ 60,00 ₺
2 Taksit 31,91 ₺ 63,82 ₺
3 Taksit 21,60 ₺ 64,79 ₺
4 Taksit 16,46 ₺ 65,84 ₺
5 Taksit 13,36 ₺ 66,79 ₺
6 Taksit 11,29 ₺ 67,75 ₺
Yapı Kredi Bankası
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 60,00 ₺
1 Taksit 60,00 ₺ 60,00 ₺
2 Taksit 31,91 ₺ 63,82 ₺
3 Taksit 21,60 ₺ 64,79 ₺
4 Taksit 16,46 ₺ 65,84 ₺
5 Taksit 13,36 ₺ 66,79 ₺
6 Taksit 11,29 ₺ 67,75 ₺
  1. Bu ürünü ilk yorumlayan siz olun

Kendi Yorumunuzu Yazın

Bu ürüne kaç puan verirsiniz ? *

  1 yıldız 2 yıldız 3 yıldız 4 yıldız 5 yıldız
Kalite
Fiyat
Değer

Değerli Müşterimiz; ihvan.com.tr üzerinden satın aldığınız ürün gereksinimlerinizi karşılamıyorsa, aşağıdaki koşulları sağladığı sürece değişim veya iade hakkınız saklıdır.

1. Ürün faturası ürünle birlikte gönderilmeli ve faturanın arkasında gereken bilgiler eksiksiz doldurulmalıdır.
2. Ürünün hasarsız ve kullanılmamış olması
3. Ürün sayfası açıklama bölümünde "iade ve değişim yapılmaz"  ibaresinin bulunmaması
4. Ürün değişim ve iadesinden önce tarafımıza bilgi verilmesi
5. Anlaşmalı olduğumuz Yurtiçi Kargo ile gönderilmesi (başka firmalarla gönderim yapacaksanız ücretini ödemeniz gerekmektedir)

İade ve değişim sebebi "Ürün Kusuru" ya da ihvan.com.tr tarafından kaynaklanan bir sorun ise kargo masrafları IHVAN.COM.TR tarafından karşılanır.
Gönderinizi Yurtiçi Kargo'dan "Karşı Taraf Ödemeli" olarak gerçekleştirebilirsiniz. Yurtiçi Kargo'da alıcı için lütfen "İhvan Basın Yayın" şeklinde belirtin.

İade ve değişim sebebi "Ürün Kusurundan" kaynaklanmıyorsa ve Satış şartları eksiksiz yerine getirilmişse değişim ve iade masrafları ALICI tarafından karşılanır.

Ürün teslimi sırasında ürün kutusunda ya da ambalajında gözle görülür bir hasar varsa lütfen teslim almayın ve kargo yetkilisine tutanak tutturun.

İade ve değişimle ilgili işlem yapmadan önce lütfen iletişim kanallarımızın herhangi birinden bilgi alın.

Keyifli alışverişler dileriz.