ALLAH'A HAMD ETMEK

Bu konuda Yüce Allah (Celle Celâlühû) şöyle buyuruyor: "Ey Muhammedi De ki: Hamd Allah'a mahsustur. Seçtiği kullarına selam olsun."(Nemi süresi ayet 59

Bu konuda Yüce Allah (Celle Celâlühû) şöyle buyuruyor: "

Ey Muhammedi De ki: Hamd Allah'a mahsustur. Seçtiği kullarına selam olsun."(Nemi süresi ayet 59

Bir başka ayette de şöyle buyurmaktadır: "De ki: Hamd Allah'a mahsustur. O, ayetlerini size gösterecek, siz de onları bileceksiniz."(Nemi süresi ayet: 93

Bir diğer ayette ise şöyle buyuruyor: "

De ki: Hamd, çocuk edinmemiş olan, hükümranlığında da ortağı bulunmayan, aciz olmayıp yardımcıya da ihtiya göstermeyen Allah'a mahsustur. O'nu gereği gibi büyükle.’’ (İsra süresi ayet: 111)

Bir başka ayette de yine şöyle buyurulmaktadır: "...

Şükrederseniz and olsun ki, size karşılığını artıracağım.(İbrahim suresi ayet:7

Diğer Dua ve Havas Kitaplarımız.