ALLAH RASULÜNÜ RÜYADA GÖRMEK

Bir eserde açıklandığına göre, kim cuma gecesi Kureyş Suresi'ni bin kere okuyup abdestli olarak yatarsa Allah Rasulü    (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem) rüyasında görür. Ayni tertip hangi şey İçin yapılmışsa o şeyin oluşumunu saglar. Bu formülün defalarca denendiği söylenir. Her şeyin en iyisini ve en doğru olanını bilen Allah'tır.

Hazreti ibn Ömer (Radiyellahurivayetle. Allah Rasulü  (Sallellâhu Aleyhi şöyle buyurdu:

"Cuma günü melekler mescidlerin kapılarında otururlar. imam hutbeye çıkıncaya kadar namaz İçin mescide gelenleri bir bir kaydederler, imam hutbeye çıkınca defterler katlanıp dürülür, kalemler kaldırılır ve melekler şöyle der:

عآئده. ؤاكان أل٤يلم إذحماذ٠ تر؛قا قا٠ئبه ثإةءى غايلا عآعته.

Allâhiimme in kâne meridan fe eşi* Ve in kâne dâllen fe ehdih* Ve in kâne dilen fe agnih

Manası:

'Allah'ım! Eger hasta ise şifalar ihsan eyle, eger sapık ise ona hidayet ver, fakir ise zengin kil."

Diğer Dua ve Havas Kitaplarımız