CAMİYE GİRERKEN YAPILACAK DUA

Allah Rasülü mescide girerken şu duayı yapardı

آللهم ائئخ إى آبؤاب رحبك Allâhtimmeftah İî ebvâbe rahmetik. "Allah'ımı Bana rahmetinin kapılarım aç١."

Allah Rasulü bir gün sahabelerine: "Cennet bahçelerine uğradığınız zaman meyvelerinden yiyiniz" buyurdu. Orada bulanan ashab: "Ey Allah'ın Rasulü Cennet bahçeleri nedir?" diye sorunca Allah Rasulü: "Cennet bahçeleri mescidlerdir" buyurdu. Orada bulunan sahabeler: "Ya meyvesini yemek nasıl olur?" diye sorunca Allah Rasulü: "Onun yenecek olan meyvesi şudur" diyerek aşağıdaki duayı okudular:

ثحاناغؤ1كدغولا اله اإ١اغؤاغآكي٠ Sübhânellâhî vel hamdülillâhi ve İâ İlâhe İllellâhü vellâhü ekber

"Allahı tesbih ederim. hamd o'na mahsustur. ondan başka hiçbir hak yoktur. o, en büyüktür." Allah Rasulü buyuruyor: "Bir kimse mescide girdiğinde önce selam versin ve şu duayı okusun:

اللقء افتخ لى اتقاب 3ختتك ق:يل تتا اتق١ب رذقك. Allâhtimmeftah İî ebvâbe rahmetike ve sehhil İenâ ebvâbe rızkık 'Allah'ım! Bana rahmetinin kapılarım aç. Rızkının kapılarini kolaylaştır."

Diğer Dua ve Havas Kitaplarımız.