DUALARIN KABUL EDİLDİĞİ YERLER

Mukaddes yerlerdeki dualar kabul olunur.

Hasan el-Basrî Mekkelilere hitaben yazdığı risaleside şu açıklamayı yapmıştır:

Orada onbeş yerde dua kabul edilir:

Tavaf sırasında,

Mültezem'de. (Hacer-ul Esved ile Kâbe'nin kapısı arasında.) Mîzab'ın (Altın Oluk'un) altında,

Beyt-i Şerif'te,

Zemzem'in yaranda,

Safa ile Merve üzerinde Sa'y sırasında

fcrahim Makamı'nm arkasında,

Arafat'ta,

Müzdelife'de,

Mina'da, birinci Cemre'de (Cemre-i Akabe'de), OrtaCemre'de,

Küçük Cemre'de,

Mescid-i Hayf'ta (Mina Mescidi'nde),

Mescid-i Nemire'de

 Allah Rasulü yanında yapılacak dua, kabul yeri olarak önceliklidir.

 Mültezem'de yapılan duanın kabulüne dair hadis-i şe- rif Buhari, Müslim ve Ebu Davud'da nakledilmiştir.

Diğer Dua ve Havas Kitaplarımız