DUANIN FAZİLETİ

Hazreti Ebu Hüreyre' den rivayetle, Allah rasülü Buyuruyor:

Allah katında duadan daha kıymetli bir şey yoktur.

Hazreti Enes'den Rivayetle, Allah rasulü buyuruyor:

Dua rahmetin, abdest namazın, namaz ise cennetin anahtarıdır.

Hazreti İbn Abbas'dan Rivayetle Rasulullah Buyuruyor: 

Dua mü'minin silahı, direği, göklerin ve yerin nurudur.

Diğer Dua ve Havas Kitaplarımız