Kim akşam sabah Ibrahim Aleyhisselam'm sürekli olarak yaptığı şu duayı okursa, o günün şükrünü eda etmiş olur.

اًلإؤلم إة خنا ٠حئى جديئ عاسة ئئ بطاعتك والحنمة إى يتئبنبن ؤرهئوايك ؤاؤقى بيو حط سئقا بئتى وركها ؤصبئقا يى ؤقا غبك بير من سيئة قاخبنقا إى إقك ععور

ربيم نذود ايم

Allâhümme inne hâzâ halkun cedidün feftahhü aleyye bi tâatike vahtimhü İî bi mağfiratike ve rıdvânike Verzukni fiili haseneten tekabbelhâ minni. Ve zekkinî ve da'ıfhâ İî ve mâ ameltü fihi min seyyietin fağfîrhâ İî inneke gafûrun rahiymün vedûdün kerim

Manası:

'Allah'ım! Bugün yeni bir yaratılıştır. Bunu bana taatinle aç. Mağfiretinle ve rızanla bitir. Bugünün içerisinde kabul buyuracağın bir güzel ameli bana nasip eyle. Günün tamamım tertemiz eyle ve benim İçin öylece dürüp katla. İçinde İşlediğim ve işleyeceğim herhangi bir günahı bağışla. Çünkü sen bağışlayıcısın, Rahim'sin, Vedfid'sun, Kerim'sin."

Diğer Dua ve Havas Kitaplarımız