HAZRETİ İSA ALEYHİSSELAM'IN DUASI

Allâhümme inni asbahtü İâ estetiy'u def'a mâ ekrahû ve İâ emlikti nef'a mâ ercû ve asbahal emru bi yedi gayri* Ve asbahtii miirtehinen bi ameli* Ve İâ fekiyra efkaru minni* Allâhümme İâ tüşmit İî adüvvî* Ve İâ tesii' İî sıdkıy ve İâ tec'al müsıybeti fi dini* Ve İâ tec'alid dünyâ ekbera hemmi. Ve İâ tüsellıt aleyye men İâ yerhamiini yâ hayyü yâ kayyûm*

Manası:

'Allah'ım! Sabaha kavuştum. Ama istemediğim şeyleri def etmeye gücüm yetmiyor, istediğimle faydalanmam da elimde degil. Benim İşim ve yetkim senin kudret elindedir. Amelime karşı rehin âlındım. Benden daha fakir kimse yoktur. Allah'ım! Bana karşı düşmanımı sevindirme. Dostumu ise yerindirip gücendirme. Felaketimi dinimde klima. amacımı dünya eyleme. Bana acimayani üzerime musallat eyleme. Ey Hayy ve Kayyum olan (Allah'ım!)"

Diğer Dua ve Havas Kitaplarımız