Product was successfully added to your shopping cart.

SEVMEK VE SEVİLMEK İÇİN OKUNACAK DUA

El-Vedud'(20)

El-Vedud: çok şefkatli kendisine çok sevgi gösterilen ve yarattıklarını, kullarını seven Allah. Allahu Teala kullarını sever ve sevdiklerini de sevdirir. O'nun sevgisini kazanmak için emirlerine uymak yasaklarından kaçmak gerekir.

Read More

KÜSLERİ BARIŞTIRMAK İÇİN

El-Cami':(114)

istediğini istediği yerde, istediği şekilde anında toplayan; kıyamet günü mahlukatı toplayacak olan demektir.

Read More

SAĞLIKLI BİR ÖMÜR İÇİN

El-Vasi' (137)

El- Vasi: İlim ve ihsanı her şeyi içine alan, zenginliği ve rahmeti her şeyi kuşatan Affı ve Mağfireti geniş, nimet ve ihsanlarıyla darlığa düşmeyen demektir.

Read More

İSTEK VE İHTİYAÇLAR İÇİN ESMAÜL HÜSNA

İstek ve ihtiyaçlar bazen insanın canına tak ettirebilir. işleri yolunda gitmez, istediği olmaz, arzu ettiği mutluluk ve huzuru yakalayamaz, bir şeye başlar ve bitiremez bir işe girişir tam olacakken kapıdan döner ve böylece hayatı çekilmez hale gelir insanı canından bezdirir burada önemli olan konu nasıl istediğimizdir. 

Read More

ZAYIFLAMAK İÇİN OKUNACAK ESMALAR

(134) Es-Samed

(903) El-Kabid

(550) El-Mukiyt

Es-Samed: Her şey ve herkes kendisine muhtaç olan, kendisi hiçbir şeye ve hiçbir kimseye muhtaç olmayan. Başka bir anlamda, dertlerin, kederlerin, istek ve ihtiyaçların verilip giderildiği tek kapı, tek müracaat kapısıdır. Şimdi bu isimlerinin anlamlarını kafamıza yerleştirip düşünelim: Bizim İhtiyâcımız olan her şey İçinde var mi, yok mu.' Elbette var. o halde bu esmâları, anlamlarını düşünerek çekersek, zayıflar mıyız, zayiflamamaz mıyız?

Read More

Tansiyon Rahatsızlıkları İçin

El'Hâfid (1481)

El'Hâfîd: Zalimleri, zorbaları ve firavunları alçaltan, on lan hor hakir ve zelil eden, saltanatlarıın devirip degersiz kılan; indirip bindiren, düşürüp kaldıran demektir.

Read More

Es'Sabur (298)

Es Sabur:  Asilerden intikam almada acele etmeyen, cezalandırmayı belli bir müddet tehir eden, sabırlı davranan demektir, ihmal edip geciktiren, mühlet veren ama ihmal etmeyen şeklinde de anlam verilebilir.

Diğer Dua Ve Havas Kitaplarımız

Read More

GUATR HASTALIĞI İÇİN

El-Cebbâr (206)

El'Cebbâr: Emrine karşı konulmayan, mahlukâtı mecbur eden; ne isterse istediğini zorla da olsa yaptıran; gucü ve kuvveti sınır tanımayan, hiç mağlup olmayan demektir Eksikleri tamamlayan, kırıkları tamir eden anlamlarına gelir.

Read More

MİDE HASTALIKLARI İÇİN

Er-Rezzâk (308)

Er-Rezzâk: Dilediğine bol bol rızık veren; rızka muhtaç olan bütün mahlukata rızkını veren. Yarattığı varlıkların hayatini devam ettirecek maddi manevi muhtaç oldukları her türlü rızkı verip son nefeslerine kadar yaşamalarını

Read More

El-Muğnî(11OO)

El'Muğnî istediğini, istediği anda, istediği kadar zengin eden yarattığı varlıkların ve hepsinin her türlü ihtiyaçlarını derip zengin kılan.

Okuma Günü ve Saatleri

Read More

Er-Raûfî 286

Er-Raûfî 286
Er-Raûf: Kullarına çok acıyan, çok şefkatli ve merhametli olan, merhamet eden. Rahmân ve Rahim isimleri, de ayni anlama geldiklerini görmüştük. 

Read More

KALP VE KALP DAMARLARI İÇİN DUA

En-Nur (256)

El'Vehhab (14)

1. En-Nûr: Körlüğü olanları nuruyla görür kılan, dalalette olanları da hidâyetiyle İrşat eden: 

Read More

 KARACİĞER VE KEMİK HASTALIKLARI İÇİN 

En'Nâfî. (201)

En-Nâfi’: Devamlı olarak, bütün mahlûkatına hayır ve Fayda sağlayan; faydalı şeyler yaratan demektir...

Read More

AKCİĞERLER İÇİN OKUNACAK ESMA

Er-Rezzâk (308)

Er-Rezzâk; rızık verenin çoğuludur. Rızık ihsan edici tekrar tekrar, bol bol rızık veren demektir, çok çok rızık veren, gidalandiran, besleyen, yedirip İçiren doyuran anlamlarina gelir.

Read More

BURUN HASTALIKLARI VE SİNÜZİT İÇİN ESMA

El'Latîf(129)

El'Ganiyy (1060)

Er-Rahim (258)

Latif, lütfeden, lütuf ve ihsan sahibi demektir. Ayni zamanda gizli ikram ve ihsanlarda bulunan demektir.

Read More

OMURGA RAHATSIZLIKLARI İÇİN OKUNACAK ESMA

El'Cebbâr (206)

El'Cebbâr: Mahlûkatı mecbur eden; ne isterse istediğin: zorla yaptıran demektir. Kendisini kimsenin zorlaması müm kün olmayan ve dilediği takdirde herkesi zorlayan demektir

Read More

KULAK RAHATSIZLIKLARI İÇİN

Es-Semi' Gizli açık her sesi, her yalvarış ve yakarışı işiten duyan, dinleyen demektir.

Read More

KANSER HASTALIĞI İÇİN 

"Allah” İsm-i şerifi, “Lafza-i Celal" olarak ifade edildiği gibi, “Lafzatullah" olarak da ifede edilir. Allah ismi şerifi, yüce Rabbimizin Ozel ismidir ve bütün isimlerini ve isimlerinin gücünü, kuvvetini, sırrını, esrarım, özelliklerinin hepsini içine alır ve ifade eder, onların yerine de geçer. Bildiğimiz ve bilmediğimiz bildirilen ve bildirilmeyen bütün Esmâü'l Hüsnâ, bütün zat ve Sifat isimleri bunun İçinde gizlidir. Bu yüzden etkisi çoktur ve hemen her şeyi bu esmâ-i ilahi ile isteyebilir, dileyebilirsiniz.

Read More

HANGi ESMÂ HANGi DERDE DEVADIR?

Tıbbın henüz çare bulamadığı birçok hastalık var. Migren ve baş ağrısı da buna dahil... Bu hastalıkların birçoğu insani ölüme sevk ediyor. Ancak insaflı çok az sayıda hekimin ki buna bizim tabirle "Hekim-i Hazık" denir. Bunların haricinde büyük çoğunluğu şöyle bir Şey demez: dişim; biz, sizin hastalığınız konusun geleni netice alamadık. Bizim İşimiz buraya kadar siz birde dini şeyler deneyin, mesela bir hocaya gidin ve dua ettirin;

Read More