KANSER HASTALIĞI İÇİN 

"Allah” İsm-i şerifi, “Lafza-i Celal" olarak ifade edildiği gibi, “Lafzatullah" olarak da ifede edilir. Allah ismi şerifi, yüce Rabbimizin Ozel ismidir ve bütün isimlerini ve isimlerinin gücünü, kuvvetini, sırrını, esrarım, özelliklerinin hepsini içine alır ve ifade eder, onların yerine de geçer. Bildiğimiz ve bilmediğimiz bildirilen ve bildirilmeyen bütün Esmâü'l Hüsnâ, bütün zat ve Sifat isimleri bunun İçinde gizlidir. Bu yüzden etkisi çoktur ve hemen her şeyi bu esmâ-i ilahi ile isteyebilir, dileyebilirsiniz. İşte bundan dolayı, Allah isminin okunmadığı ve Rabbimizin bu özel ve cami ismiyle istenmeyecek, istenip de elde edilmeyecek hiçbir dilek ve istek; çare olmadığı hiçbir dert, keder, hastalık ve hiçbir sıkıntı yoktur.

Buradaki yeri ise İnsanlığın çaresinde aciz kaldığı, illet çağın vebası olarak da ifade edilen kanser hastalığına kai okunmasıdır. Allah (66); "Celle Celaluh” (102) defa okunur.

Kanser İçin “Yâ Zülcelâli vel ikram" diye (1100) defa okumak da tavsiye edilmişdir. Buna 102 defa da Celle Celalüh eklenmesi esmâyı güçlendirip etkisini artirır.

Grup ve güçlendirilmiş olarak: "Yâ Allah (66). Yâ١ vekil (66). Yâ Şâfi (451), Celle Celâluh (102)" esmâları aynı anda arka arkaya okunur.

Kanser hastalığı İçin Konya'dan yazan ve tecrübe edip netice aldığını söyleyen bir okurumuzla başka bir yerden yazan bir grup okurumuzun da gönderdiği bir terkipte ise başka esmâlar da vardır ve şöyledir:

Yâ Latif (129), Yâ Ganiyy (1060). Yâ Rahim (258).

Bunlar, kendi gün ve saatleriyle birlikte okunabileceği gibi, saat ve güne bağlı kalmadan da her an okunabilir. Her iki tertip de hastaya okunabilir ve hastanın kendisi okuyabilir.

Okuma Günü ve Saatleri

Allah'ın isimleri ve duâlar her zaman edilebilir, her zaman da etkilidir. Ancak Havas âlimleri, edindikleri tecrübelere dayanarak bazı özel vakitlerin daha etkili olduğunu söylemişlerdir. Buna göre okuma günü Pazar, saati Güneştir Pazar günü sabah güneş doğarken ve ikindi sonrası okunur Pazar günü gece güneş saati yoktur. 

Diğer Dua Ve Havas Kitaplarımız