NAMAZIN ARDINDAN OKUNACAK DUA

Ebu Bekir (Radıyellâhu Anh) rivayetine göre, Allah Rasulü (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem) her namazdan sonra şu duayı

okurdu:

اًلللء آعود بك من ال٤عرل\ نععر وءئ١ب اذقإر Allâhümme inni eûzü bike minel küfri vel fakri ve azâbil kabr.

"Allah'iml Seni inkar etmekten, fakirtikten ve kabir azabından sana sığınırım."

Allah Rasulü (Sallellâhu Aleyhi) buyuruyor:

"Biriniz namaz kıldığı zaman önce Allah'a hamdetsin. Sonra Peygambere salatü selam getirsin. Ondan sonra da istediği duayı okusun." nevevî)

Yine Allah Rasulü (Sallellâhu buyuruyor:

"Kişi namaza başladığında. Yüce Allah cemali ile o kuluna yönelir, o kişi namazdan ayrılmadıkça veya kötü bir İş yapmadıkça cemalini o kişiden ayırmaz."

(İbn Ebi Amr, Hazreti Huzeyfe'den)

Allah Rasulü  (Sallellâhu Aleyhi buyuruyor:

"Şu üç haslet kimde bulunursa, dilediği gibi Hûr-i Iyn ile evlenir:

1-Kendisine emanet edilen pek gizli ve göz alıcı emaneti en ufak bir hainlik göstermeden Allah korkusuyla yerine teslim eden,

2-Katili affeden,

3-Her namazın sonunda on defa "Kulhiivellâhü ehad" (Ihlas) suresini okuyan."

Diğer Dua ve Havas Kitaplarımız