ZİKRİN FAZİLETİ

Yüce Allah (Celle Celâlühû) buyuruyor:

"Ben kulumun zannı yanındayım. Beni andığında ben onunlayım. Eğer kulum beni kendi İçinde anarsa, ben de onu kendi İçimde anarım. Şayet beni bir topluluğun İçinde anarsa, ben de onu ondan daha iyi olan bir topluluğun (melekler topluluğunun) İçinde anarım."

 Allah Rasulü (Sallellahu Aleyh buyuruyor:

"Sizin İçin en iyi (faydalı), Rabbinizin yanında en temiz en yüksek derece sağlayan, düşmanlarınızla karşılaşıp boyunlarını vurmanızdan, onların da sizin boyunlarınızı vurmalarından (şehit olmanızdan) daha kıymetli ve faziletli bir ameli bildireyim mi? İşte o amel, Allah'ı zikretmektir."

(Timizî-Beyhald)

Allah Rasulü (Sallellahu Aleyhi buyuruyor:

 "Allah'ı zikretmekten daha üstün bir sadaka yoktur.

 Allah Rasulü (Sallellahu Aleyhi buyuruyor:

 "Allah'ın birtakım melekleri vardır. Onlar her zaman yollarda dolaşıp zikredenleri ararlar. Allah'ı zikreden bir topluluk bulduklarında:

"Gelin, gelin, bulduk" diye seslenirler. Gelip hep birlikte onları göğe kadar varan kanatları ile çevrelerler."

Allah Rasulü (Sallellahu Aleyhi buyuruyor:

''Rabbini zikreden ile zikretmeyen arasındaki fark ölü ile diri arasındaki fark gibidir." (Müslim)

Allah Rasulü (Sallellahu Aleyhi buyuruyor:

 "Herhangi bir kavim oturup Allah'ı zikrederlerse melekler gelip onları çevreleyip halka İçine alırlar. Rahmet onları kuşatır, üzerlerine sükunet iner. Allah onları, kendi katında olanların İçinde anar."

 "Ey Allah'ın Rasulü İslâmî ameller sayılmayacak kadar çok. Bana öyle bir şey bildir ki, onu her zaman yapayım" diyen sahabisine:

 "Dilin daima Allah'ın zikriyle yaş kalsın" diye buyurdu."

İbn-i Hibban'dan naklolunmuştur.

 'Allah Rasulü'nden ayrıldığımda en son söyleyeceğim: "Ey Allah'ın Rasulü! Allah, katinda en sevimli şey nedir?" sözüme şu karşılığı vermiştir:

"Dilin Allah'ın zikriyle ıslak iken ölmeye çalış."

 "Ey Allah'ın Rasulü! Bana bir öğütte bulun" diyen bir sahabeye şöyle buyurdu:

 "Elinden geldiğince Allah korkusunu bırakma Allah’ı zikret.

Diğer Dua ve Havas Kitaplarımız