0ürün

Sepetinizde hiç ürün yok.

 
0ürün

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.
Geri Bildirim

Cübbeli Ahmed Hoca Dinin Direği Mü'minin Mi'racı Namaz Kitabı-1168

Ürün Kodu:9786054814114

Hızlı Gözat

Dinin Direği Mü'minin Mi'racı Namaz Kitabında Namazın Önemi Ve Ehemmiyeti Anlatılmaktadır.Ahmet Mahmut Ünlü'nün Kaleminden Çıkmış bir Eserdir.

Stok Durumu : Stokta var

40,00 ₺
Whatsapp Sipariş HattıTelefon İle Sipariş HattıYurtdışı Müşterilerimizin Dikkatine

Detaylar

DİNİN DİREĞİ MÜ'MİNİN Mİ'RACI NAMAZ

 Kitabında Namazın Önemi Ve Ehemmiyeti Anlatılmaktadır.Ahmet Mahmut Ünlü'nün Kaleminden Çıkmış bir Eserdir.Lalegül Neşriyat Arifan Yayınlarından Sizlere Ulaştırılmaktadır.
Allâh-u Te'âlâ'ya sonsuz hamd-ü se-na, Habîbi Muhammed Mustafâ'sına sınırsız salât-ü selâm, âl-i ashabına ve kıyamet gününe kadar iyilikte kendilerine uyan etbâ'ına hayırla duadan sonra; ifade etmemiz gereken husus şudur:

Namaz gibi dinin direği konumunda olan bir sâlih amel hakkında birçok eser yazılmışsa da, biz de namazın şefaatine ermek ve siz okurlarımızdan kiminin namaza başlamasına, kiminin de bazı yanlışlarını düzelterek doğru kılmasına vesile olmak gayesiyle bu kitabı kaleme aldık.
Allâh-u Te'âlâ'dan niyazımız, haşr sabahına kadar birçok Müslümanın bu eserden istifade etmesi, evlerimizde, ocaklarımızda bir tek namazsız bırakmaması ve hepimizi tüm sevdiklerimizle birlikte gerçek manada namaz ehli olan kullarına kalmasıdır. Âmîn!
Sizlerden de ricamız, Rasûlüllâh (Sallal-lahu Aleyhi ve Sellem) in vefat ederken en son va-siyeti olan namaz konusunu ciddiye almanız, bu eseri dikkatle okuyup amel etmeniz ve peygamberinizin yüce hatırı için herkesi bu konuda teşvik etmenizdir.
Zîra namazı terk eden birinin şerri komşularına hatta tüm dünya halkına ulaşacağı gibi, namaza başlayan birinin hayrı da her yere kavuşacaktır.

Allâh-u Te'âlâ cümlemizi ilk sorulacağımız vazife olan namazla ilgili hesabı kolayca verebilmeye muvaffak eylesin. Âmîn!
 
İÇİNDEKİLER
Önsöz      3
BİRİNCİ BÖLÜM
NAMAZIN MÂHİYETİ VE FARZİYETİNİN DELİLLERİ    5
Namazın Farz Oluşu    9
Namazın Farziyetine Dâir Kur’ân-ı Kerîm’den Deliller    10
Namazın Farziyetine Dâir Sünnet’ten Deliller    10
Namazın Beş Vakit Olarak Farziyetinin Kur’ân-ı Kerîm’den Delilleri. 11
Namazın Beş Vakit Olarak Farziyetinin Sünnet’ten Delilleri    15
Namazın Farziyetinin İcmâ‘dan Delili    19
Namazın Beş Vakit Olarak Farz Kılınmasındaki ve Rekâtlarının Sayısındaki Hikmetler    23
Beş Vakit Namazı İlk Olarak Kılmış Olan Peygamberler    33
Namazı Terk Edenin Hükmü    35
Münâfıklar Namazdan Ağırlanır    41
Namazın Vakitli Olarak Farz Kılınışı    45
Salât-ı Vustânm Tesbiti ve Faziletine Dâir Âyet ve Hadîsler    46
İKİNCİ BÖLÜM
BEŞ VAKİT NAMAZIN EHEMMİYET VE FAZİLETLERİ    59
Beş Vakit Namazın Ehemmiyet ve Faziletleri -    65
Beş Vakit Namazın Ehemmiyetini ve Faziletini Beyân Eden Âyet-i Kerîmeler    65
Namazla îmanın Alâkasını Beyân Eden Âyet-i Kerîmeler    72
     Namazın Ehemmiyetini ve Faziletini Beyân Eden
Hadîs-i Şerif ve Rivayetler -    75
Namaza îmanın Önemi    75
Namaz Kılanlara Verilen Dokunulmazlık    76
Namaz Allâh-u Te‘âlâ Katında En Makbul Ameldir    80
Namaz Dünyada Göz Aydınlığı, Âhirette de Nurdur    83
Namaz Dînin Direğidir ve Namazsız îman Kabul Olmaz    86
Namaz Cehennem Ateşini Söndürüp Cennete Girdirir    90
Fazla Yaşayarak Fazla Namaz Kılanın Daha Önce Cennete Gireceği ve Diğerlerinden Daha Faziletli Olabileceği    98
Namaz Şeytanı Uzaklaştım      100
Namaz Diğer Ameller İçin Bir Mîzân ve Kıstastır    „..101
Kişi Farz Namazlar Sayesinde Gâfillerden Yazılmaz ve Farzlara Önem Veren Hayırlı Kullardan Olur    103
Namaz Sebebiyle ve Namaz Kılanlar Hürmetine Bu Ümmet Belalardan Kurtulur    106
İslâm’ın En Son Bozulacak Ameli Namaz Olacaktır    108
Namazı Hakkıyla Kılanlar Peygamberler, Sıddîklar ve Şehitlerle, Özellikle de Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) İle Komşu Olacaklar.. 111
Ticaret ve Alışveriş Gibi Engeller Nedeniyle Namazdan Geri Kalmayanların Mahşerdeki Özel Konumları    113
Farz Namazlarla Nâfıle Namazların Farkı    115
Namaz, Her Peygamberin, Özellikle de Rasûlüllâh
(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in Son Vasiyetidir    119
Beş Vakit Namazın Herbirinin Ayrı Ayrı Faziletleri    120
Namazın Günahlara Keffâret Oluşu     124
Büyük Günahlardan Sakınmaları Şartıyla Namaz Kılanların Küçük Günahları Affedilir    133
Kıyâmet Günü İlk Sorgu Namaz Hakkında Olacaktır    135
Namaz Hangi Hallerde Terk Edilebilir    137
Namaz Gibi Sâlih Ameller İnsanın Dünyada ve Mezarda En Yakın Dostu Olurlar    140
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
BEŞ VAKİT NAMAZI KASTEN TERK ETMENİN VEBÂLİ    145
Namazsızlann Kötü Durumunu Beyân Eden Âyet-i Kerîmeler 151
Namaz Kıldıkları Halde Vakitlerini Önemsemeyenleri Zemmeden Âyet-i Kerîmeler    152
- Beş Vakit Namazı Veya Herhangi Birini Kasten Terk Etmenin Ağır Vebâlini Açıklayan Hadîs-i Şerif ve Rivâyetler -    154
Namazın Terki Dîni îmanı Tehlikeye Sokar    154
Namazı Terk Edenlerin Dokunulmazlığı Kalkar    157
Namazın Terki Kişiyi AllâhTn Düşmanları Arasına Sokar    158
Namaz Kılmayanların Kafalarının Âhirette Kayalarla Ezileceği ve Bitmez Tükenmez Azapları    159
Namaz Kılmayanların Siyah Suratlarında Yazılacak Satırlar    162
Bir Vakit Namazı Dahi Kaçıran Kişi Ailesini ve Bütün Varlığını Kaybetmiş Gibi Zarardadır    163
Namazı Kasten Terk Edenlerin İsimleri Cehennemin Kapısı Üzerine Yazılacaktır    164
Namazı Terk Edeni Allâh-u Te'âlâ Gazaplı Bir Halde Karşılayacaktır    164
Namazın Terki, Diğer İyi Amellerin İptaline Sebep Olur    165
Namaz Kılmayanlar Cehennemde En Büyük Kâfirlerle Komşu Olacaktır    166
Namaza Gevşek Olanların Başına Gelecek On Beş Bela    168
Namazı Terk Edenlere Meleklerin Dünya ve Âhirette Yapacağı Korkunç Muâmeleler    172
Namazı Terk Edenler Şeytan Gibi Lânete Çarpılacaktır    175
Namaz Kılmamak Zina ve Cinayetten Daha Büyük Günahtır    176
Namazı Kazaya Bırakmak Dünya Sevgisinden Kaynaklanır    178
Bir Vakit Namazı Bile Kazaya Bırakmak Kebâir Günahlardandır 180
Bir Vakit Namazı Kazaya Bırakan Cehennemde Seksen Sene Kalacaktır    182
Namazı Kazaya Bırakmak Kabir Azabına Sebep Olacaktır    185
Şehvetlerine Uyarak Namazlarına Dikkat Etmeyenler Helâk Olacaklar    186
İçki Yüzünden Namazı Terk Edenlerin Azabı    187
Namazı Zâyi Edenlerin İçine Atılmakla Tehdit Olunduğu Gayy Kuyusu ve Veyl Vâdisi    188
Namazın Zâyi Edilişi Kıyâmet Alâmetlerindendir    191
Namaz Vakitlerine Dikkat Etmeyen Kimseler Ölüm Anında Neler Çekecekler    ....193
Namaz Çağrısına İcâbet Etmeyen Kimselere Allâh-u Te‘âlâ’nm İlginç Hitabı    195
Namaz Kılmamak İyi Kullara Karşı İşlenmiş Bir Suçtur    196
Ümmet İçerisinde Namazsız Kimse Kalmaması İçin Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in Yaptığı Dua    197
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
NAMAZ VAKİTLERİ    199
Namaz Vakitlerini Bildiren Hadîs-i Şerif ve Rivâyetler    203
Sabah Namazının Vakti    208
Öğle Namazının Vakti    209
İkindi Namazının Vakti    210
Akşam Namazının Vakti    211
Yatsı Namazının Vakti    212
Yatsı Namazının Uyumadan Kılınmasının Önemi    214
Vitir Namazının Vakti    217
Namaz Vakitlerinin Hikmetleri    219
Namaz Kılmanın Müstehab ve Yasak Olduğu Vakitler    227
Mekruh Vakitler    230
Namaz Vakitlerini Takip Edenlerin Faziletleri    233
Namazı Vaktinde Kılmanın Önemi    235
Namazın İlk Vaktinde Kılınmasının Fazileti    239
Namazı Kerâhet Vaktine Kadar Geciktirmek Münâfıklık Alâmetlerindendir    245
BEŞİNCİ BÖLÜM
NAMAZLA İLGİLİ BAZI ÖNEMLİ MESELELER    247
Namaz, Sahibini Kötülüklerden Engeller, Aksi Takdirde Kabule Şâyan Olamaz    251
Namaz Kılmak Fakirlik Gibi Bazı Darlıkları Kaldırır      254
Çoluk Çocuğa Namazı Emretmek    256
Farz Namazların Kaza Edilmesi    261
Namazı Kabul Olunan ve Olunmayan Kimseler    265
Kadınların Namazlarına Mâni Olan Hayız ve Nifas Halleri    272
Cünüp Kimselere, Hayızlı ve Lohusa Kadınlara Haram Olan Şeyler    277
Namaza Mâni Olan Her Şeyden Özellikle İçki, Kumar ve Aşırı Yiyip İçmek Gibi Günahlardan Sakınmak Gerekir    279
ALTINCI BÖLÜM
NAMAZDA HUŞÛ‘    283
Huşû‘ İle İlgili Âyet-i Kerîmeler    287
- Namazda Huşû ‘un Önemini Bildiren Hadîs-i Şerîfve Rivayetler - ...290
Namazın Kazandıracağı Mağfiret Huşû‘a Bağlıdır    290
Huşû‘ Âyet-i Kerîmesinin İniş Sebebi      291
Huşû‘u ve Huşû‘ Sahibini Tarif Eden Rivâyetler    292
Namazda Sağa Sola veya Yukarı Doğru Bakmak Huşû‘ İle Bağdaşmaz    295
Mekruh Vakitler    230
Namaz Vakitlerini Takip Edenlerin Faziletleri      233
Namazı Vaktinde Kılmanın Önemi    235
Namazın İlk Vaktinde Kılınmasının Fazileti    239
Namazı Kerâhet Vaktine Kadar Geciktirmek Münâfıklık Alâmetlerindendir    245
BEŞİNCİ BÖLÜM
NAMAZLA İLGİLİ BAZI ÖNEMLİ MESELELER    247
Namaz, Sahibini Kötülüklerden Engeller, Aksi Takdirde Kabule Şâyan Olamaz    251
Namaz Kılmak Fakirlik Gibi Bazı Darlıkları Kaldırır    254
Çoluk Çocuğa Namazı Emretmek    256
Farz Namazların Kaza Edilmesi    261
Namazı Kabul Olunan ve Olunmayan Kimseler    265
Kadınların Namazlarına Mâni Olan Hayız ve Nifas Halleri    272
Cünüp Kimselere, Hayızlı ve Lohusa Kadınlara Haram Olan Şeyler    277
Namaza Mâni Olan Her Şeyden Özellikle İçki, Kumar ve Aşırı Yiyip İçmek Gibi Günahlardan Sakınmak Gerekir    279
ALTINCI BÖLÜM
NAMAZDA HUŞÛ‘    283
Huşû‘ İle İlgili Âyet-i Kerîmeler    287
- Namazda Huşû ‘un Önemini Bildiren Hadîs-i Şerif ve Rivayetler - ...290
Namazın Kazandıracağı Mağfiret Huşû‘a Bağlıdır    290
Huşû‘ Âyet-i Kerîmesinin İniş Sebebi      291
Huşû‘u ve Huşû‘ Sahibini Tarif Eden Rivâyetler    292
Namazda Sağa Sola veya Yukarı Doğru Bakmak Huşû‘ İle Bağdaşmaz    295
Huşû‘ Sahibi Gibi Görünmeye Çalışmaktan Sakınmak Gerekir 299
Kişi, Namazından Ancak Huşû‘u Nisbetinde Yararlanır    300
Huşû‘ Üzere İki Rekât Olsun Kılabilen Bağışlanır    301
Namazda Sağa Sola Bakandan Allâh-u Te‘âlâ’nm Tecellîleri Kesilir    303
Kıyâmete Yakın Huşû‘ Sahibi Kimse Kalmayacak    305
Huşû‘ Temini İçin Dikkat Edilmesi Gereken Bazı Hususlar    307
Huşû‘ İle Kılman Namaz, Sahibine Duacı Olur,
Aksi Takdirde Bedduacı Olur    309
- Huşû ‘ Sahiplerinin Namazları -    311
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)İn HuşÛ‘u    311
Peygamberlerin Huşû‘u (Salevâtullâhi Aleyhim)    313
Sahâbenin Huşû‘u (Radıyallâhu Te‘âlâ Anhüm)    315
Allâh Dostlarının Huşû‘u (Rahimehumüllâh)    319
Sevap ve Mükâfât, Huşû‘un Tam veya Noksan Oluşuna Göre Verilir    329
Namazın Tasavvufî Mânâları    332

 

Tanıtım Videosu

360° Fotoğraf

AkBank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 40,00 ₺
1 Taksit 40,00 ₺ 40,00 ₺
2 Taksit 21,27 ₺ 42,55 ₺
3 Taksit 14,40 ₺ 43,19 ₺
4 Taksit 10,97 ₺ 43,89 ₺
5 Taksit 8,90 ₺ 44,52 ₺
6 Taksit 7,53 ₺ 45,16 ₺
FinansBank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 40,00 ₺
1 Taksit 40,00 ₺ 40,00 ₺
2 Taksit 21,27 ₺ 42,55 ₺
3 Taksit 14,40 ₺ 43,19 ₺
4 Taksit 10,97 ₺ 43,89 ₺
5 Taksit 8,90 ₺ 44,52 ₺
6 Taksit 7,53 ₺ 45,16 ₺
Garanti Bankası
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 40,00 ₺
1 Taksit 40,00 ₺ 40,00 ₺
2 Taksit 21,27 ₺ 42,55 ₺
3 Taksit 14,40 ₺ 43,19 ₺
4 Taksit 10,97 ₺ 43,89 ₺
5 Taksit 8,90 ₺ 44,52 ₺
6 Taksit 7,53 ₺ 45,16 ₺
Halkbank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 40,00 ₺
1 Taksit 40,00 ₺ 40,00 ₺
2 Taksit 21,27 ₺ 42,55 ₺
3 Taksit 14,40 ₺ 43,19 ₺
4 Taksit 10,97 ₺ 43,89 ₺
5 Taksit 8,90 ₺ 44,52 ₺
6 Taksit 7,53 ₺ 45,16 ₺
İş Bankası
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 40,00 ₺
1 Taksit 40,00 ₺ 40,00 ₺
2 Taksit 21,27 ₺ 42,55 ₺
3 Taksit 14,40 ₺ 43,19 ₺
4 Taksit 10,97 ₺ 43,89 ₺
5 Taksit 8,90 ₺ 44,52 ₺
6 Taksit 7,53 ₺ 45,16 ₺
Yapı Kredi Bankası
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 40,00 ₺
1 Taksit 40,00 ₺ 40,00 ₺
2 Taksit 21,27 ₺ 42,55 ₺
3 Taksit 14,40 ₺ 43,19 ₺
4 Taksit 10,97 ₺ 43,89 ₺
5 Taksit 8,90 ₺ 44,52 ₺
6 Taksit 7,53 ₺ 45,16 ₺
  1. Bu ürünü ilk yorumlayan siz olun

Kendi Yorumunuzu Yazın

Bu ürüne kaç puan verirsiniz ? *

  1 yıldız 2 yıldız 3 yıldız 4 yıldız 5 yıldız
Kalite
Fiyat
Değer

Değerli Müşterimiz; ihvan.com.tr üzerinden satın aldığınız ürün gereksinimlerinizi karşılamıyorsa, aşağıdaki koşulları sağladığı sürece değişim veya iade hakkınız saklıdır.

1. Ürünün hasarsız ve kullanılmamış olması
2. Ürün sayfası açıklama bölümünde "iade ve değişim yapılmaz" ibaresinin bulunmaması
3. Ürün değişim ve iadesinden önce tarafımıza bilgi verilmesi
4. Anlaşmalı olduğumuz Yurtiçi Kargo ile gönderilmesi (başka firmalarla gönderim yapacaksanız ücretini ödemeniz gerekmektedir)

İade ve değişim sebebi "Ürün Kusuru" ya da ihvan.com.tr tarafından kaynaklanan bir sorun ise kargo masrafları IHVAN.COM.TR tarafından karşılanır. Yurtiçi Kargo'dan "Karşı Taraf Ödemeli" olarak gönderebilirsiniz. Yurtiçi Kargo'da alıcı için lütfen "İhvan Basın Yayın" şeklinde belirtin.

İade ve değişim sebebi "Ürün Kusurundan" kaynaklanmıyorsa ve satış şartları eksiksiz yerine getirilmişse değişim ve iade masrafları ALICI tarafından karşılanır.

Ürün teslimi sırasında ürün kutusunda ya da ambalajında gözle görülür bir hasar varsa lütfen teslim almayın ve kargo yetkilisine tutanak tutturun.

İade ve değişimle ilgili işlem yapmadan önce lütfen iletişim kanallarımızın herhangi birinden bilgi alın.

Keyifli alışverişler dileriz.

İADE ADRESİ
İhvan Basın Yayın
Adres: Küçükbalıklı Mah. 1. Özsoy Sokak B-Blok No: 1/D
(ÖTİMER / B-23) Osmangazi / BURSA