0ürün

Sepetinizde hiç ürün yok.

 
0ürün

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.
Geri Bildirim

Cübbeli Ahmed Hoca Hac ve Umre Duaları Kitabı-1155

Ürün Kodu:9786059010917

Hızlı Gözat

Hac Ve Umre Vazifesini Yerine Getirirken Yapılacak Olan Dualar Tüm Detay Ve Ayrıntılarıyla Kaleme Alınmıştır

Stok Durumu : Stokta var

10,00 ₺
Whatsapp Sipariş HattıTelefon İle Sipariş HattıYurtdışı Müşterilerimizin Dikkatine

Detaylar

HAC VE UMRE DUALARI

"(Eski temeller üzerine Kâ’be’yi bina etmesinin ardından İbrâhim’e şöyle em­retmiştik:) İnsanlar içerisinde haccı(n farz kılındığını) ilan et ki, (babalarının sulplerinde ve analarının rahimlerinde bu­lunanlara bu çağrıyı duyurayım da, o anda telbiye getirenler, dünyâya geldiklerinde) yayalar olarak ve her uzak yoldan gelen zayıf düşmüş her bir (yorgun) deve üze­rinde sana gelsinler.” (Hac Sûresi:27)

 

HAC VE UMRE DUALARI

 

Bütün hamdler: "Haccı ve umreyi Allâh İçin tamamlayın” (Bakara Sûresi: 196’dan) buyuran Allâh-u Te'âlâ’ya mahsustur.

Sonsuz salât-ü selamlar: "Hac hac arasını, umre de umre arasını siler sü­pürürler”buyuran Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)Q ve hacc-ı umreyi tamamla­yan Ehl-i Beyt’inin ve tüm ashâbının üze­rine olsun.

Elinizdeki bu risâle hac ve umre ya­panların asla ellerinden düşürmemeleri ge­reken çok önemli bir kitaptır.

Zira hadîs-i şeriflerde beyan edildiği üzere: "İbadetin özü duadır”, "Dua iba­detin ta kendisidir.”

Duasız ibadet gafletten hâlî kalmaya­cağı için olmaz. Bu yüzden mutla­ka bu duaları okumaya gayret edelim ve herkese bunu öğütleyelim.

Allâh-u Te'âlâ cümlemize tekrar tek­rar makbul hac ve umreler nasip eylesin.

Âmîn!

 

HAC VE UMRE DUALARI

İÇİNDEKİLER

Önsöz 5

Birinci Bölüm

YOLCULUK DUALARI 7

Evden Çıkmadan Önce İki Rekat Namaz Kıldıktan Sonra Okunacak Dua 9

Evden Çıkarken Okunacak Dualar 9

Yolculukta Korunmak İçin Okunacak Dua 10

Arabadan İnerken Okunacak Dua 16

Yolda Yükleri İndirirken Okunacak Dua 16

Tekrar Arabaya Binip Yolculuğa Devam Ederken Okunacak Dua 16

İkinci Bölüm

İHRAMLA İLGİLİ DUALAR 17

İhram Namazı Kıldıktan Sonra Haccı Temettü İçin Yapılacak Dua 19

İhram Namazı Kıldıktan Sonra Haccı İfrad İçin Yapılacak Dua 20

İhram Namazı Kıldıktan Sonra Haccı İfrad İçin Yapılacak Dua 20

HAC VE UMRE DUALARI

Üçüncü Bölüm

MEKKE-İ MÜKERREME İLE ALÂKALI DUALAR 21

Mekke’ye Yaklaşıp Harem Bölgesine Girince Okunacak Dua 23

Mekke’ye Girerken Okunacak Dua 23

Mescid-i Haram’a Girerken Okunacak Dua 24

Beytullâh’ı Görünce Okunacak Dua 24

Hacc-ı İfrad Yapmak Üzere Yalnız Hac İçin İhrama Girmiş Olanların Tavaf Niyeti 25

Hacc-ı Temettü Yapacak Olanların Umre Tavafı Niyeti 26

Hacc-ı Temettü Umresini Yaptıktan Sonra, Farz Olan Hac İçin Kılınan İhram Namazından Sonra Yapılacak Niyet 26

Hacc-ı Kıran İçin Tavaf Niyeti 27

Tavafın Her Şavtında Hacer-i Esved’i İstilâm Ederken Okunacak Dua 27

Tavafta Her Şavtın Başında Hacer-i Esved’i Selamladıktan Sonra Okunacak Dua 27

Tavaf Başlangıcında Mültezem Hizâsma Gelince Okunacak Dua 28

Tavafın Her Şavtında Kâbe’nin Kapısı Hizâsma Gelince Okunacak Dua 28

Tavafın Her Şavtında Makam-ı İbrâhîm’de Okunacak Dua 29

Tavafın Her Şavtında Rükn-i Trâkî’de Okunacak Dua 30

Tavafın Her Şavtında Altın Oluğa Gelince Okunacak Dua 30

Tavafın Her Şavtında Rükn-i Şâmî’ye Gelince Okunacak Dua 31

Tavafın Her Şavtında Rükn-i Yemânî’ye Gelirken Okunacak Dua 31

Her Defasında Rükn-i Yemânî’yi Selamladıktan Sonra Okunacak Dua 32

Tavafın Her Şavtında Rükn-i Yemânî İle Hacer-i Esved Arasında Okunacak Dua 32

Her Şavtın Sonunda Hacer-i Esved’e Ulaşıldığı Zaman Okunacak Dua 32

Tavaf Bitiminde Kılınacak Namazdan Sonra Okunacak Dua 33

Zemzem İçtikten Sonra Okunacak Dua 36

Safa’ya Doğru Çıkarken Okunacak Dua 36

Hacc-ı Temettü ve Hacc-ı Kıran Umresi İçin

Sa'y Edileceği Zaman Yapılacak Niyet 37

Safa Tepesi’nde Okunacak Dua 37

Sa'yin Birinci Şavtının Duası 41

İki Yeşil Direk Arasında Koşarken Okunacak Dua 42

İki Yeşil Direkten Sonra Merve Tepesi’ne Doğru Yürürken Tekrar Tekrar Okunacak Dua 43

Merve Tepesi’nde Okunacak Dua 43

Sa'yin İkinci Şavtının Duası 43

İki Yeşil Direk Arasında Koşarken Okunacak Dua 45

İki Yeşil Direkten Sonra Safâ Tepesi’ne Doğru Yürürken Tekrar Tekrar Okunacak Dua 45

Sa'yin Üçüncü Şavtının Duası 46

İki Yeşil Direk Arasında Koşarken Okunacak Dua 47

İki Yeşil Direkten Sonra Merve Tepesi’ne Doğru Yürürken Tekrar Tekrar Okunacak Dua 47

Sa'yin Dördüncü Şavtının Duası 48

İki Yeşil Direk Arasında Koşarken Okunacak Dua 49

İki Yeşil Direkten Sonra Safa Tepesi’ne Doğru Yürürken Tekrar Tekrar Okunacak Dua 50

Sa'yin Beşinci Şavtının Duası 50

İki Yeşil Direk Arasında Koşarken Okunacak Dua 52

İki Yeşil Direkten Sonra Merve Tepesi’ne Doğru Yürürken Tekrar Tekrar Okunacak Dua 52

Sa'yin Altıncı Şavtının Duası 52

İki Yeşil Direk Arasında Koşarken Okunacak Dua 54

İki Yeşil Direkten Sonra Safa Tepesi’ne Doğru Yürürken Tekrar Tekrar Okunacak Dua 54

Sa'yin Yedinci Şavtının Duası 55

İki Yeşil Direk Arasında  Okunacak Dua 56

İki Yeşil Direkten Sonra Merve Tepesi’ne DoğruYürürken Tekrar Tekrar Okunacak Dua 57

Sa'y Tamamlanınca Merve’de Okunacak Dua 57

Haccı Kıran Yapanlar Umre Sa'yini Bitirdikten Sonra Tavaf-ı Kudüm Yapacakları Zaman Yapılacak Niyet 61

Terviye Sabahı Mina’ya Giderken Okunacak Dua 61

Arafat’a Giderken Okunacak Dua 62

Arafat’ta Cebel-i Rahme’yi Gördüğü Zaman Okunacak Dua 64

Arafat Duası 64

Vakfe Saatinde Okunacak Dua 65

Arafat’ta Güneş Batmaya Yakın Okunacak Dua 72

Müzdelife’de Okunacak Dua 75

Müzdelife’de Akşam İle Yatsı Namazını Kıldıktan Sonra Okunacak Dua 76

Müzdelife’de Meş'ar-i Haram Civârında Okunacak Vakfe Duası 76

Müzdelife’den Hareketle Mina’ya Giderken Okunacak Dua 82

Mina’da Okunacak Dua 84

Şeytan Taşlarken Okunacak Dua 85

Kurban Keserken Okunacak Dua 86

Traş Olurken Okunacak Dua 87

Saçları Tıraş Ettikten veya Kısalttıktan Sonra Okunacak Dua 87

Şeytan Taşlama Günlerinde Küçük ve Orta Şeytanı Taşladıktan Sonra Yapılacak Dualar, ki O Makamda Yapılan Dualar Müstecaptır     88

Medîne-i Münevvere’den Ayrılırken Rasûl-Ü Ekrem (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem )in Kabri Yanında Kılman İki Rekat Namazdan Sonra Okunacak Dua 117

Hacmin Kendi Memleketine Döndüğü Zaman Okuyacağı Dua 118

HAC VE UMRE DUALARI

MÜELLİFİN DİĞER ESERLERİ

1.DUALARIM

2.SELÂM RİSÂLESİ

3.FITRAT I TAĞYÎR RİSÂLESİ

4.KUR'ÂN-I MECÎD RİSÂLESİ

5.KUR'ÂN-I HAKÎM RİSÂLESİ

6.NÜZÛL-İ MESÎH RİSÂLESİ

7.İ'TİKÂT RİSÂLESİ

8.TASAVVUF RİSÂLESİ

9.ABDEST RİSÂLESİ

10.RÂBITÂ-İ CELİYYE

11.ŞECERE-İ NEBEVİYYE

12.RASÛLÜLLÂH'I RÜYADA GÖRMEK

13.ORUÇ RİSÂLESİ

14.DÜRR-Ü MEKNÛN KASİDESİ

15.RECEB-İ ŞERÎF RİSÂLESİ

16.ŞA'BÂN-I ŞERÎF RİSÂLESİ

17.KURBAN RİSÂLESİ

18.DÜRR-Ü MEKNÛN KASÎDESİ'NİN ŞERHİ

19.RAMAZÂN-I ŞERÎF RİSALESİ

20.EZÂN-I MUHAMMEDİY RİSÂLESİ

21.DİNİN DİREĞİ MÜ'MİNİN MÎRÂCI NAMAZ

22.NAMAZ İLMİHÂLİ

23.TA'DİL-İ ERKÂN RİSÂLESİ

24.SALEVÂT-I ŞERİFE

25.EYYÛB EL-ENSÂRÎ

26.ASHÂB-I BEDİR

27.CEMÂATLE NAMAZ

28.ELLİ DÖRT FARZ ŞERHİ

29.SALEVÂT-I KÜBRÂ

30.İSTİĞFÂRÂT-I MÜNKİZE

31.MEVÂ'IZ-İ KUDSİYYE

32.HER BİR UZUV İÇİN ŞİFÂ ÂYETLERİ

33.ÇÖREK OTU RİSÂLESİ

34.AHLÂK-I NEBİ

35.SALEVÂT-I MUZÂ'AFÂT

36.SEFER DUÂLARI

37.HER BİR DERT İÇİN BİR DUÂ

38.HAZRET-İ MEHDİ MUHAKKAK GELECEK FAKAT BU YÜZYILDA DEĞİL

39.MEVLİD-İ ŞERÎF KIRAATİ

40.İSTİĞFAR RİSÂLESİ

41.HAC VE UMRE DUALARI

42.HAYRETTİN KARAMAN’A REDİYELER

HAC VE UMRE DUALARI

 

Tanıtım Videosu

360° Fotoğraf

AkBank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 10,00 ₺
1 Taksit 10,00 ₺ 10,00 ₺
2 Taksit 5,32 ₺ 10,64 ₺
3 Taksit 3,60 ₺ 10,80 ₺
4 Taksit 2,74 ₺ 10,97 ₺
5 Taksit 2,23 ₺ 11,13 ₺
6 Taksit 1,88 ₺ 11,29 ₺
FinansBank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 10,00 ₺
1 Taksit 10,00 ₺ 10,00 ₺
2 Taksit 5,32 ₺ 10,64 ₺
3 Taksit 3,60 ₺ 10,80 ₺
4 Taksit 2,74 ₺ 10,97 ₺
5 Taksit 2,23 ₺ 11,13 ₺
6 Taksit 1,88 ₺ 11,29 ₺
Garanti Bankası
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 10,00 ₺
1 Taksit 10,00 ₺ 10,00 ₺
2 Taksit 5,32 ₺ 10,64 ₺
3 Taksit 3,60 ₺ 10,80 ₺
4 Taksit 2,74 ₺ 10,97 ₺
5 Taksit 2,23 ₺ 11,13 ₺
6 Taksit 1,88 ₺ 11,29 ₺
Halkbank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 10,00 ₺
1 Taksit 10,00 ₺ 10,00 ₺
2 Taksit 5,32 ₺ 10,64 ₺
3 Taksit 3,60 ₺ 10,80 ₺
4 Taksit 2,74 ₺ 10,97 ₺
5 Taksit 2,23 ₺ 11,13 ₺
6 Taksit 1,88 ₺ 11,29 ₺
İş Bankası
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 10,00 ₺
1 Taksit 10,00 ₺ 10,00 ₺
2 Taksit 5,32 ₺ 10,64 ₺
3 Taksit 3,60 ₺ 10,80 ₺
4 Taksit 2,74 ₺ 10,97 ₺
5 Taksit 2,23 ₺ 11,13 ₺
6 Taksit 1,88 ₺ 11,29 ₺
Yapı Kredi Bankası
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 10,00 ₺
1 Taksit 10,00 ₺ 10,00 ₺
2 Taksit 5,32 ₺ 10,64 ₺
3 Taksit 3,60 ₺ 10,80 ₺
4 Taksit 2,74 ₺ 10,97 ₺
5 Taksit 2,23 ₺ 11,13 ₺
6 Taksit 1,88 ₺ 11,29 ₺
  1. Bu ürünü ilk yorumlayan siz olun

Kendi Yorumunuzu Yazın

Bu ürüne kaç puan verirsiniz ? *

  1 yıldız 2 yıldız 3 yıldız 4 yıldız 5 yıldız
Kalite
Fiyat
Değer

Değerli Müşterimiz; ihvan.com.tr üzerinden satın aldığınız ürün gereksinimlerinizi karşılamıyorsa, aşağıdaki koşulları sağladığı sürece değişim veya iade hakkınız saklıdır.

1. Ürünün hasarsız ve kullanılmamış olması
2. Ürün sayfası açıklama bölümünde "iade ve değişim yapılmaz" ibaresinin bulunmaması
3. Ürün değişim ve iadesinden önce tarafımıza bilgi verilmesi
4. Anlaşmalı olduğumuz Yurtiçi Kargo ile gönderilmesi (başka firmalarla gönderim yapacaksanız ücretini ödemeniz gerekmektedir)

İade ve değişim sebebi "Ürün Kusuru" ya da ihvan.com.tr tarafından kaynaklanan bir sorun ise kargo masrafları IHVAN.COM.TR tarafından karşılanır. Yurtiçi Kargo'dan "Karşı Taraf Ödemeli" olarak gönderebilirsiniz. Yurtiçi Kargo'da alıcı için lütfen "İhvan Basın Yayın" şeklinde belirtin.

İade ve değişim sebebi "Ürün Kusurundan" kaynaklanmıyorsa ve satış şartları eksiksiz yerine getirilmişse değişim ve iade masrafları ALICI tarafından karşılanır.

Ürün teslimi sırasında ürün kutusunda ya da ambalajında gözle görülür bir hasar varsa lütfen teslim almayın ve kargo yetkilisine tutanak tutturun.

İade ve değişimle ilgili işlem yapmadan önce lütfen iletişim kanallarımızın herhangi birinden bilgi alın.

Keyifli alışverişler dileriz.

İADE ADRESİ
İhvan Basın Yayın
Adres: Küçükbalıklı Mah. 1. Özsoy Sokak B-Blok No: 1/D
(ÖTİMER / B-23) Osmangazi / BURSA