0ürün

Sepetinizde hiç ürün yok.

 
0ürün

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.
Geri Bildirim

Dil Belası-1813

Ürün Kodu:9786055455668

Hızlı Gözat

İmam Gazalinin Dil Belası Adlı Kitabıda İnsanları, yüzleri üstü cehenneme sürükleyen an­cak dillerinin kazandığı günahlar Anlatılıyor

Stok Durumu : Stokta var

25,00 ₺

Detaylar

 

DİL BELASI

 Kitabında konuşurken bilerek yada bilmeyerek işlemiş olduğumuz günahlara dikkat çekilmektedir.

O Allah ki insanı en güzel şekilde yarattı, onun vü­cuduna denge verdi, kalbine iman nurunu akıttı, o nur ile kendisini süsleyip güzelleştirdi.

Yüce Allah insana konuşmayı öğretti, bununla onu diğer varlıkların önüne geçirip kendisine fazilet bahşet­ti, kalbine ilmin hâzinelerini akıtarak onu olgunluğa ulaştırdı.

Sonra yüce Allah insana bolca rahmetini akıttı. Ona kalbinin ve aklının içerdiği şeyleri açıklayan ve gizli şey­leri açan bir dil ihsan etti. Dile, Rabb’ine hamdetsin ve verdiği nimetlere şükretsin diye konuşma imkânı verildi. İnsanın rahatça konuşması ve dil vesilesiyle elde ettiği ilimler, hamdedilecek nimetlerdendir.

Şahitlik ederim ki, Allah’tan (c.c) başka ilâh yoktur. O, birdir, hiçbir ortağı yoktur. Yine şahitlik ederim ki, Mu- hammed (s.a.v), Allah’ın (c.c) kulu ve Resûlüdür. O öyle bir peygamberdir ki, Allah (c.c) onu kendisine indirdiği Kur'anla  göndermiş, onun şerefini yüceltmiş ve ona kendisine giden yolları açıklamıştır.

Yüce Allah, yeryüzünde Allahüekber ve "lâ ilâhe illallah” diyen bir kul bulunduğu müddetçe, sevgili Pey- gamberimiz’e (s.a.v), onun âline, ashabına ve geçmiş salihlere salât ve rahmet etsin.

DİL BELASI

Dilin özellikleri

Dil, Allah Teâlâ’nın büyük nimetlerinden ve çok ha­rika lutuflarındandır. O, cüssesi küçük, ancak itaati ve günahı büyük bir organdır. Zira iman ve küfür, dilin şa­hitliği ile belli olur, ortaya çıkar. İman itaatin, küfür ise isyanın zirve noktasıdır.

Dil, mevcut olan olmayan, yaratıcı ve yaratılan, ha­yal edilen ve bilinen, zannedilen ve vehmedilen her şey hakkında konuşur; onları kabul veya inkâr eder. İlmin ulaştığı her ne varsa, hak ya da bâtıl, dil onu anlatır. İl­min de alanı çok geniştir; hemen her tarafa uzanır. Dildeki bu özellik, başka hiçbir uzuvda yoktur. Göz, ancak renkleri ve şekilleri görebilir. Kulak, yalnız sesleri işitebi­lir. El, sadece cisimlere dokunabilir. Bütün uzuvların iş­leri sınırlı olup her şeye ulaşamazlar.

Dilin ise sahası geniştir, sınırı yoktur. Engel olacak bir şeyi de mevcut değildir. Dil, hayırda da şerde de ge­niş bir alana sahiptir. Dilin dizginliği serbest bırakan ve ihmal eden kimseyi şeytan her yere götürür. Onu helâ- ke düşürmek için uçurumun kenarına getirir.

İnsanları, yüzleri üstü cehenneme sürükleyen an­cak dillerinin kazandığı günahlardır. Dilin şerrinden yal­nız, onu İslam edebiyle edeplendiren ve helâl konuş­malarla sınırlı tutan kimse kurtulur.

DİL BELASI

Edebe dikkat eden kimse, sadece dünya ve âhiret yönünden faydalı olan şeyleri konuşur, dinine ve dünya­sına zarar veren şeylerden dilini tutar.

Konuşmanın faydalı ya da zararlı olduğu yerleri herkes kolayca anlayamaz, bunların bilinmesi güçtür. Bilenin de, sadece faydalı yerlerde konuşması zordur.

İnsanın âzalarından en çok günah işleyeni dildir. Zira o, konuşmaktan yorulmaz, hareket etmesinde de meşakkat yoktur. İnsan da dilin afetlerinden ve tuzakla­rından sakınmada ihmalkâr davranır, onu kontrol etme­ye önem vermez.

Kısaca dil, insanları saptırmada şeytanın en büyük aletidir.

DİL BELASI

Bu Kitapta Anlatacağımız Konular

Biz, yüce Allah’ın yardımıyla bu kitapta dilin âfetle­rini açıklayacağız. O âfetleri teker teker tarif ederek, onun sebeplerini ve felâketlerini zikredeceğiz. Bunlar­dan sakınma yollarını bildireceğiz. Bu konudaki âyet, hadis ve büyüklerin sözlerini nakledeceğiz.

Bu konular sırasıyla şunlardır:

Susmanın fazileti.

Malayani ve fuzulî konuşmanın âfeti.

Bâtıl sözlere dalmanın, mücadele ve münazaranın, birbiriyle çekişmeye girmenin, yapmacık ve süslü söz­lerle edebiyat yaparak konuşmanın âfetleri.

Fasih konuşanların ve konuşma iddiasında olanla­rın içine düştükleri âfetler.

Kötü sözün, sövmenin, kötü konuşmanın, hayva­na, eşyaya ya da insana lânet etmenin, şiir ve nağmeli sözlerin âfetleri.

Mizah yapmanın, alay etmenin, sırrı ifşa etmenin, yalan vaadin, yalan konuşmanın, yalan yere yemin et­menin âfetleri.

Yalanın, gıybetin, dedikodunun, birbirine düşman iki kişinin arasında gidip gelip, diğerinin aleyhine her bi­rinin hoşuna giden şeyler söyleyerek iki dil kullanmanın, övmenin âfetleri.

Özellikle Cenâb-ı Allah’ın sıfatları ve dinin temel esaslarıyla ilgili konularda konuşurken bilmeden içine düşülen âfetler.

Halkın, Allah Teâlâ’nın sıfatları ve Kur’an hakkında- ki konuşmalarında içine düştükleri âfetler.

Bunların hepsi yirmi âfettir.

Biz yüce Allah’tan, ikramı ve ihsanı ile bizi muvaf­fak etmesini istiyoruz.

 

DİL BELASI

 

ÖNSÖZ            11

DİLİN TEHLİKESİNİN BÜYÜKLÜĞÜ ve SUSMANIN FAZİLETİ  15

Büyüklerin Bu Konudaki Sözleri       24

Kelâmın Kısımları       28

BİRİNCİ ÂFET

MÂLÂYÂNİ KONUŞMAK       31

Bu Konudaki Hadis ve Haberler         32

Beş Altın Nasihat        35

Fuzûlî Konuşmanın Ölçüsü ve Örnekleri      37

Mâlâyâni Konuşmanın Sebebi           40

Mâlâyâni Konuşmanın İlâcı   40

İKİNCİ ÂFET

FUZÛLÎ KONUŞMAK  41

Bu Konudaki Haberler            41

ÜÇÜNCÜ ÂFET

BÂTILA DALMAK       48

Bu Konudaki Hadis ve Haberler         49

DÖRDÜNCÜ ÂFET

MÜNAKAŞA veMÜCADELE   52

Münakaşanın Tarifi    56

Münakaşanın Şekilleri           57

Mücadelenin Tarifi    58

Mücadelenin      58

Mücadele Hastalığının Tedavisi        59

BEŞİNCİ ÂFET

DÜŞMANLIK    63

Bu Konudaki Hadis ve Haberler         64

Hakkı Olanın Davacı Olması  65

ALTINCI ÂFET

YAPMACIK KONUŞMAK          71

Bu Konudaki Hadis ve Haberler         71

Sözü Süslemenin Câiz Olduğu Yerler 74

YEDİNCİ ÂFET

SÖVMEK veÇİRKİN SÖZLER SÖYLEMEK       75

Bu Konudaki Hadis ve Haberler         75

Kötü Konuşmak Nedir?           78

Kötü Konuşmanın Sebebi       80

SEKİZİNCİ ÂFET

LÂNET ETMEK              83

Bu Konudaki Hadis ve Haberler         83

Lânetin Mânası          85

Lâneti Gerektiren Sıfatlar      86

Küfür Üzere Yaşayana Lânet Etmek  87

Kâfir Olarak Ölene Lânet Etmek       89

Kerbelâ Katillerine Lânet Etmek       91

Ölüye Lânet Etmek     92

Hz. Hüseyin’in (r.a) Katiline Lânet Etmek     93

Lânetin Yerine Susmayı Tercih Etmek          94

Beddua Etmek            95

DOKUZUNCU ÂFET

ŞARKI ve ŞİİR   96

Bu Konudaki Hadis ve Haberler         96

Şiirle Övgüde Bulunmak        97

ONUNCU ÂFET

MİZAH/ŞAKA   100

Şakanın Ölçüsü           101

Şakanın Zararları       101

YıllarcaGülmeyenlerin Misali           102

Gülmeyi Hoş Görmeyen Âlimlerin Sözleri    103

Gülmenin Ölçüsü       103

Şaka, Vakarı Yok Eder            104

Allah Resûlü’nün Şakaları      107

Allah Resûlü’nün Eşleriyle Şakalaşması        108

ON BİRİNCİ ÂFET

ALAY ETMEK   115

Bu Konudaki Hadis ve Haberler         116

ON İKİNCİ ÂFET

SIRRI YAYMAK           119

ON ÜÇÜNCÜ ÂFET

YALAN YERE SÖZ VERMEK   121

Söz Verme Usulü        123

ON DÖRDÜNCÜ ÂFET YALAN KONUŞMAK ve

YALAN YERE YEMİN ETMEK 127

Büyüklerin Yalan Hakkında Söyledikleri        137

Yalana İzin Verilen Yerler      139

Çocukları Eğitime Özendirmek İçin

Yalan Söylemek          147

Her Yalan Kaydedilmektedir  147

İbadete Teşvik ve Günahtan Sakındırmak İçin

Hadis Uydurmak Câiz midir?             148

Târiz ile (Kapalı ve Kinâyeli Sözlerle) Yalandan Kaçınmak   149

ON BEŞİNCİ ÂFET

GIYBET ETMEK           157

GIYBETİN MÂNASI ve TARİFİ  166

Bedeniyle Alâkalı Gıybet        166

Soyu ile Alâkalı Gıybet           166

Ahlâkıyla Alakalı Gıybet         166

Diniyle Alâkalı Gıybet 166

Dünyasıyla Alâkalı Gıybet   &n

Tanıtım Videosu

360° Fotoğraf

AkBank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 25,00 ₺
1 Taksit 25,00 ₺ 25,00 ₺
2 Taksit 13,30 ₺ 26,59 ₺
3 Taksit 9,00 ₺ 27,00 ₺
4 Taksit 6,86 ₺ 27,43 ₺
5 Taksit 5,57 ₺ 27,83 ₺
6 Taksit 4,70 ₺ 28,23 ₺
FinansBank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 25,00 ₺
1 Taksit 25,00 ₺ 25,00 ₺
2 Taksit 13,30 ₺ 26,59 ₺
3 Taksit 9,00 ₺ 27,00 ₺
4 Taksit 6,86 ₺ 27,43 ₺
5 Taksit 5,57 ₺ 27,83 ₺
6 Taksit 4,70 ₺ 28,23 ₺
Garanti Bankası
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 25,00 ₺
1 Taksit 25,00 ₺ 25,00 ₺
2 Taksit 13,30 ₺ 26,59 ₺
3 Taksit 9,00 ₺ 27,00 ₺
4 Taksit 6,86 ₺ 27,43 ₺
5 Taksit 5,57 ₺ 27,83 ₺
6 Taksit 4,70 ₺ 28,23 ₺
Halkbank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 25,00 ₺
1 Taksit 25,00 ₺ 25,00 ₺
2 Taksit 13,30 ₺ 26,59 ₺
3 Taksit 9,00 ₺ 27,00 ₺
4 Taksit 6,86 ₺ 27,43 ₺
5 Taksit 5,57 ₺ 27,83 ₺
6 Taksit 4,70 ₺ 28,23 ₺
İş Bankası
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 25,00 ₺
1 Taksit 25,00 ₺ 25,00 ₺
2 Taksit 13,30 ₺ 26,59 ₺
3 Taksit 9,00 ₺ 27,00 ₺
4 Taksit 6,86 ₺ 27,43 ₺
5 Taksit 5,57 ₺ 27,83 ₺
6 Taksit 4,70 ₺ 28,23 ₺
Yapı Kredi Bankası
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 25,00 ₺
1 Taksit 25,00 ₺ 25,00 ₺
2 Taksit 13,30 ₺ 26,59 ₺
3 Taksit 9,00 ₺ 27,00 ₺
4 Taksit 6,86 ₺ 27,43 ₺
5 Taksit 5,57 ₺ 27,83 ₺
6 Taksit 4,70 ₺ 28,23 ₺
  1. Bu ürünü ilk yorumlayan siz olun

Kendi Yorumunuzu Yazın

Bu ürüne kaç puan verirsiniz ? *

  1 yıldız 2 yıldız 3 yıldız 4 yıldız 5 yıldız
Kalite
Fiyat
Değer

Değerli Müşterimiz; ihvan.com.tr üzerinden satın aldığınız ürün gereksinimlerinizi karşılamıyorsa, aşağıdaki koşulları sağladığı sürece değişim veya iade hakkınız saklıdır.

1. Ürünün hasarsız ve kullanılmamış olması
2. Ürün sayfası açıklama bölümünde "iade ve değişim yapılmaz" ibaresinin bulunmaması
3. Ürün değişim ve iadesinden önce tarafımıza bilgi verilmesi
4. Anlaşmalı olduğumuz Yurtiçi Kargo ile gönderilmesi (başka firmalarla gönderim yapacaksanız ücretini ödemeniz gerekmektedir)

İade ve değişim sebebi "Ürün Kusuru" ya da ihvan.com.tr tarafından kaynaklanan bir sorun ise kargo masrafları IHVAN.COM.TR tarafından karşılanır. Yurtiçi Kargo'dan "Karşı Taraf Ödemeli" olarak gönderebilirsiniz. Yurtiçi Kargo'da alıcı için lütfen "İhvan Basın Yayın" şeklinde belirtin.

İade ve değişim sebebi "Ürün Kusurundan" kaynaklanmıyorsa ve satış şartları eksiksiz yerine getirilmişse değişim ve iade masrafları ALICI tarafından karşılanır.

Ürün teslimi sırasında ürün kutusunda ya da ambalajında gözle görülür bir hasar varsa lütfen teslim almayın ve kargo yetkilisine tutanak tutturun.

İade ve değişimle ilgili işlem yapmadan önce lütfen iletişim kanallarımızın herhangi birinden bilgi alın.

Keyifli alışverişler dileriz.

İADE ADRESİ
İhvan Basın Yayın
Adres: Küçükbalıklı Mah. 1. Özsoy Sokak B-Blok No: 1/D
(ÖTİMER / B-23) Osmangazi / BURSA