0ürün

Sepetinizde hiç ürün yok.

 
0ürün

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.
Geri Bildirim

Dualar Büyüler ve Çözümleri Define ve Koruma-1246

Ürün Kodu:9789756354612

Hızlı Gözat

Dualar Büyüler ve Çözümleri Define ve Koruma

Stok Durumu : Stokta var

39,00 ₺
Whatsapp Sipariş HattıTelefon İle Sipariş HattıYurtdışı Müşterilerimizin Dikkatine

Detaylar

Dualar Büyüler ve Çözümleri Define ve Koruma

ÖNSÖZ

Elhamdü Lillahi Rabbil’âlemin. Vessalâtü ves- selâmü alâ Seyyidina Muhammedin Hâtemil-En- biyâi ve Mürselin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmain.
Hamd, Âlemlerin rabbi olan Allah’a, salât ve selâm Peygamberlerin sonuncusu olan Efendimiz Hazret-i Muhammed (s.a.v.)’e ve O’nun aile efradı ile bütün ashabına ve bütün ona tabi olan mü’minlere olsun.
Göklerde, yerde ve her ikisinin arasında, toprağın altında bulunanların hepsi Allah’ındır. Ne kadar kapalı olursa olsun Allah’tan hiç birşey gizli kalmaz.
Sözü açık da söylesen, gizli de söylesen muhakkak ki o gizliyi de aşikârı da iyi bilendir.
Mahlukatın (yaratılmışların) en şereflisi olan insanoğlunun Allah’a halis kul olması, O’nun emirlerini yerine getirmesi ve yasaklarından kaçınmasıyla olur.
İnsana düşen görev; dünya hayatının tanzimi için gönderilmiş olan hidayet rehberi, kurtuluş reçetesi olan Kur’ân’a uymamız ve yüce önder sevgili Peygamber Efendimiz nasıl yaşamış ve bizlere nasıl göstermiş ise öyle yaşamamız gerekmektedir. Kıyamete kadar da bütün insanlığın hayatını tanzim edecek tek ilahi nizam Kur’ân-ı Kerîm ve Peygamberin sünnetidir. Bu hiçbir zaman da değişmeyecektir.
Bütün insanlık; hayatı boyunca bütün hareket ve davranışlarını Kur’an ve Sünneti Resûlullah’tan almalıdır. Nitekim ihlâsla inanan bir mü'min inandım ve teslim oldum dediği zaman; “Ya Rab! Senden başka ilâh (kanun koyucu) yoktur. Bütün hayatı, kâinatı sen tanzim edersin, sevgili resûlün Muhammed (s.a.v.) senin elçin ve bütün insanlığın önderidir” demiş olmaktadır.
Müslüman; yaşamı boyunca hayat düstûrlarını Kur'ân ve Sünnetten almalıdır.
Ey Mü’min! Yaşamın boyunca Allah’ın son Pey¬gamberi olan Hz. Muhammed (s.a.v.)’e uymalısın, onu rehber edinmelisin. Allah Resulu vefat etmeden önce şöyle buyuruyor: “Ben size iki şey bırakıyorum. O’na uyar, tâbi olursanız kutuluşa erersiniz: O’na tabi olmazsanız dalalete düşersiniz. İşte bu emanetin biri
Allah'ın Kitabı Kur’ân'dır. Diğeri ise benim sünnetimdir.”
Yine Allah (c.c.): “Peygamber size neyi emrediyorsa onu alın. Ona uyun. Neyi yasaklıyorsa ondan kaçınınız.” buyurmuştur. Evet Allah’ın yaratmış olduğu mahlukatı da vasıta ve sebep olarak kullanabileceğiz. Yalnız bunları inanç ilkelerine vardırıp şirk yollarını açmayalım. Şayet geçmişte böyle yollar açılmış ise bunları yok etmenin yollarını arayacağız? Allah’ın bizlere verdiği sebep ve vasıfları hayat vasıfları haline getirmeyeceğiz. Bu olayları Kur’ân ve sünnet ölçülerine uyduracağız.
Müslümanlar hayatın problemlerine ve aralarındaki sorunları çözmek için Kur'ân ve sünnete sarılmak mecburiyetindedir. Nitekim âyette açıkça ortaya konmuştur: “Aranızda ihtilâfa düştüğünüz zaman Allah’ın ipine (Kur’ân’a) sarılınız.” buyuruyor. Onun için sevgi ve vasıtaları kullanırken günaha girmemek ve kötü alışkanlık bırakmamak gerekir. Şayet geriye kötü bir davranış bırakılmış ise kaldırmak için çaba harcamak gerekir.
İnsanların faydası için yapılmış bazı eserleri yayınlamak gereklidir. Ben de sizlere elinizde bulunan İmam Gazali’nin iki bölümden meydana gelen (MÜSELLESİ) olan Es-Sirril Mâsun vel Cevheril Meknun isimli bu eserini sizlerin beyninde bulunan bir ukdeyi günümüz Türkçesine çevirerek bu eserin asıl metin ve temsili resimleriyle harfi ebcedi de sizlere geniş bir izahları ile ilâve olarak görüşlerinize sunmuş bulunmaktayım.
Bugüne kadar bu konu ile (burç ve yıldızlarla) ilgili nice kitab yazılmış, nice mecmuâ ve gazetelerde fallar çıkmış olup, bunlar günümüz insanını oyalamaktan başka bir şey olmadığı sizlerce de malum olup tarafımdan sizlere açıklamaya gerek görülmemektedir.
Bu küçük eserin faydalı şifalı ve yararlı yönleri olduğu gibi manevî yönden zararlı yönleri olduğunu da hatırlatmak isterim. Önce nefsinizi kontrol edip yanlışa yönelmeyin. Hiddet ve hırs insan oğlunu girdaba sokar. Hem dünya hem de ahiret hayatını perişan eder.
Nefsani duygularını yersiz kullananlar inanç ve amelini heba etmiş olur. Çaresiz halde bir mühlis olur.
Bu Sirril Mâsun vel Cevheril Meknun isimli kitabımız ile fikir alış-verişi yapan kardeşlerim benim yıldızım böyle çıktı diye o düşünceye bağlı kalmayın, sizi günaha götürmesin. Amel etmek sizin için yanlış yola gitmenize vesile olur. Ancak doğrusunu Allah bilir.
Bu eserin içinde bulunan nice âyetler bulunmaktadır. Bu âyetleri ve kelâmullahı maddî çıkarlarınıza sermaye ederek nefsinizin esiri olmayınız. Nefis insanı hezimete götürür. Cenab-ı Mevlâ cümlemizi nefsin ve şeytanın ilgasından muhafaza buyursun. Amin...
H. Mustafa VARLI
2015
 
İÇİNDEKİLER
Önsöz     5
Darlıktan Kurtulma ve Rızık    14
Üçlü Vefkin Bir Çok Faydaları    14
Bir Kimseyi Âşık Etmek İçin    25
Sevgi ve Muhabbet İçin    26
Bir Kimseyi Kendine Döndürmek İçin    27
Âşık Etmek İçin    28
Sevgi ve Muhabbet İçin    31
Herkesin Yanında Heybetli Gözükürsün    33
Muhabbet İçin    33
Âşık Etmek İçin    35
Dilek İçin    36
Âşık Etmek İçin    39
Kısmeti Bağlı Olanlar İçin    40
Kazanmak İçin :    42
Âşıklık İçin    44
Barıştırmak İçin    45
Dargınları Barıştırmak İçin    48
Muhabbet İçin    50
Muhabbet İçin    51
Yüzük İçin    54
Sağ mı Ölü mü Olduğunu Öğrenmek İçin    57
Hırsızı Bulmak İçin    „    58
Muhabbet İçin    59
Muhabbet ve Getirmek İçin    59
Muhabbet ve Celp İçin    60
Sevgi ve Muhabbet İçin    61
Bir Müşkülün Halli İçin    61
Her Kapıyı Açmak İçin    65
İsteğinin Yerine Gelmesi İçin    66
Sevgi ve Muhabbet İçin    67
Manevî Hal İçin     68
Muhabbet İçin      68
Muhabbet İçin    69
Sevgi ve Muhabbet İçin    70
Muhabbet İçin    72
Bir İşin Olması İçin    73
Her İşlemde 45 Kere Okunması Gerekli Olan Beş Ayet
Budur      77
Muhabbet İçin    79
Mühr-ü Azam    80
Mühr-ü Nübüvvet    81
Bozma ve Koruma - Kötü Huy    82
Tefrik    87
Kahriye      93
Düşmanı Hasta Etmek İçin    94
Yapılan İşlemi Bozmak İçin    95
Düşmana Zarar Vermek İçin    97
Düşmana Zarar Verme    100
Düşmanı Perişan Etmek İçin    101
Tefrik    102
Baş Ağrıtmak İçin    103
Kanı Durdurmak İçin    104
Bir Kimsenin Seni Görmemesi İçin    105
Hastaya Şifa İçin Yazılır    109
Ara Bozma    110
Hasta Etmek İçin    111
Hasta Etmek İçin    112
Hasta Etmek İçin    113
Düşmanı Öldürmek İçin    115
Tefrik    119
Tefrik    121
Düşman İçin    123
Bir Kimseyi Getirmek İçin    124
Hezimete Uğratmak İçin    125
Korkutmak İçin    126
Düşman Topluluğunu Dağıtmak İçin    127
Tefrik İçin    130
Kötü Bir Toplumu Dağıtmak İçin    131
Zalime Musallat Etmek    132
Bir Kimseyi Taşlamak İçin    133
Sevgi ve Muhabbet Hasıl Etmek İçin    134
Zalim Bir Kimseyi Mutazari Etmek İçin    135
Zarar Vermek İçin     135
El Hicâbül A’zam    143
Malûmat-ı Müteferrika (Müteferrik Bilgiler)    149
Kulak Çınlaması    149
İhtilâc-ı Uzviyye - Herhangi Bir Yerin Seğirmesi    152
İbrahim Hakkı Hazretlerinin İhtilâcnamesi    153
Azaların Seğirmesi ve Neye Delâlet Ettiği    153
İmam-ı Cafer-i Sadık Hazretlerinin İhtilâçnâmesi    162
Faide-i Mühimme (Önemli Faydalar)    170
Hayatta mı, Ölü mü Hâll-i Gâib    172
İçtima’ ve İftirak (Birleştirmek veya Ayırmak)    173
Devam-ı Memuriet      175
Galib ve Mağlub    177
Nazar-ı Dikkate    180
Burçlar ve Yıldızlar     181
Şühur, Eyyam ve Büruc    183
Kıyafetname      185
İktırân ve İçtimai Kevakib    194
Mühim Bir Hatırlatma    195
Ebced Tablosu    196
Koruma    197
İmam-ı Cafer-i Sadık (r.a.) Duası    197
Hastalık ve Felç İçin    198
Sancı İçindir    199
Ağırlık İçin    199
Koruma    200
Koruma    201
Muhabbet    201
Muhabbet    202
Kısmet Açma    202
Düşmandan Korunma    203
Koruma    204
Koruma    205
Satılmayan Mal İçin    206
Muhabbet İçin    207
Muhabbet    207
Bir Müşkilin Halli İçin    208
Heybetli Olmak İçin    208
Düşmandan Emin Olmak    209
Muhabbet    209
Bereket Mühürleri    210
Bağlanmamak İçin    211
Muhabbet    211
Rızık ve Bereket İçin    212
Muhabbet    213
Şifa İçin    213
Koruma    214
Yıldız Burçlarının Harfleri    215
Çiriş ile Bağlama    215
Mührü Zülfikâr    216
Düşmandan Korunma    217
Koruma    217
Muhabbet    .    218
Muhabbet    219
Cin İlişkisini Def Etmek İçin    219
Salâvat-ı Şerif (Tefriciye)    220
Sihir ve Cin İçin    221
Dua-i Şerif    222
Hayır Kapılarının Açılması İçin    222
Mühr-ü Muhammed (s.a.v.)    223
Dua-i Mübarek    224
Hz. Yusuf (a.s.) Mührü    225
Hz. İbrahim Halilullah Mührü    225
Muhabbet    226
Muhabbet    227
Mühr-ü Süleyman (a.s.)    227
Belâlardan Emin Olmak İçin    229
Mühr-ü Süleyman (a.s.)    230
Şifa İçin    231
Koruma     231
Cifir Anahtarı    231
Mühr-ü Nebi Muhammed (s.a.v.)    232
Düldül Duası    233
Mühr-ü Ayn    234
Şifa İçin    235
Nazar İçin    235
Cümle Murat İçin    236
Şifa İçin    236
Bağlı Çözmek    236
Muhabbet    237
Uyumamak İçin    237
Güreş İçin      237
Muhabbet İçin    238
İstihare İçin    238
Hırsızlık İçin    238
Sar’aya Karşı     239
Şirinlik İçin    :    239
Her Hususta Muvaffak Olmak İçin      240
Siyatik İçin    240
Bereket İçin      241
İdrar Zorluğu İçin    241
Şirinlik İçin    242
Kulunç İçin    242
Her Türlü Hastalık İçin    242
Şifa İçin    243
Muhabbet İçin      243
Şirinlik İçin    244
Her Niyet İçin    244
Şifa İçin    244
Kısmet İçin    245
Kısmet Açma ,    245
Uykusu Bağlı Olan İçin    246
Koruma      246
Muhabbet İçin    246
Düşman İçin    247
Ağız Eğilmesi    247
Muhabbet İçin    247
Sevgi İçin    248
Tefrik - İki Kişiyi Ayırmak İçin    248
Koruma    248
Rüyaya Girmek İçin    249
Muhabbet    250
Koruma    251
Muhabbet İçin    251
Define İçin     251
Uyumak İçin    252
Bağlı Çözmek İçin    252
Bağlı Çözmek İçin    .253
Muhabbet İçin    253
Cazıları Kâr Kılmamak İçin    253
Koruma      254
Rızık ve Bereket İçin    254
Bereket İçin    256
Bağlı Çözmek İçin    256
Muhabbet İçin    257
Koruma    257
Muhabbet İçin    257
Unutkanlık İçin    258
Muhabbet İçin    259
Taun İçin    259
Muhabbet İçin    259
Mühr-ü İdris (a.s.)    260
Muhabbet İçin    261
Sihir Bozma    261
Koruma    262
Dua-i Taun (Kanser)    262
Koruma    264
Bol Rızık İçin    265
Muhabbet İçin    266
Muhabbet İçin    267
Sihr-i Azam    267
Muhabbet İçin    267
Düşmanı Helâk Etme    268
Dil Bağı    268
Muhabbet İçin...    269
Kız Almak İçin    269
Dil Bağı    269
Muhabbet İçin    270
Cümle Şeyden Emin Olmak İçin    270
Borçlu İçin    271
Şifa İçin    271
Ağız Eğilmesi    272
Göz Bağlamak İçin    273
Vefk-i Mübarek      274
Muhabbet İçin      275
Cin İçin     275
Kız İstemek    276
Yel İçin..     277
Kulunç İçin    277
Çocuğu Olmayanlar İçin    278
Bağlı Çözme    279
Cin İçin-1    280
Cin İçin-2    281
Define İçin    281
Harp Aletleri Şerrinden Korunmak İçin    282
Harp Aletleri Şerrinden Hıfz İçin    283
Muhabbet İçin    283
Muhabbet İçin    284
Muhabbet İçin    285
Göze Görünmemek İçin    285
Muhabbet İçin    286
Zengin Olmak İçin      287
Uyku İçin    287
Dil Tutulması İçin    287
Bir Çocuk Uyumazsa      288
Cin Tutması İçin    288
Kız İsteyen İçin    289
İki Kimseyi Ayırmak İçin    289
Muhabbet İçin    290
Hesapsız Sevap İçin    291
Şifa İçin    291
Muhabbet İçin    292
Halk İçinde Sevilmek İçin    292
Altını Islatanlar İçin    293
Bağlı Çözmek İçin-1     293
Bağlı Çözmek İçin-2    293
Korku İçin    294
Dil ve Göz Bağı İçin    295
Bir Kimseyi Getirmek İçin    296
Korunma İçin    297
Muhabbet İçin    298
Kız Almak İçin      298
Halk Arasında Sevilmek İçin    299
Muhabbet İçin    299
Köpekten Korunmak İçin    300
Muhabbet İçin    300
Düşman İçin    301
Muhalefet-i Şerif    301
Muhabbet İçin    302
Karı Koca İçin    302
Muhabbet İçin    303
Karı - Koca Arası İçin    304
Muhabbet İçin    304
Muhabbet İçin    i    305
Muhabbet İçin    306
Muhabbet İçin...    307
Muhabbet İçin    308
Muhabbet İçin    309
Unutkanlık İçin    310
Dil Bağı İçin    310
Kilitle Kısmet Açma    310
Dargınlık ve Muhabbet İçin    311
Esmâ-i Mübareke Budur    314
Kısmet Açmak İçin    315
Zehirli Hayvanlardan Korunmak İçin    315
Karı Koca Arasını Düzeltme    316
Esmâ’ül-Hüsnâ    317
Mühr-ü Şerif Mübarektir    318
Mühr-ü Taçı Alâ Allah (c.c.)    319
Mühr-ü Süleyman    319
Mühr-ü Süleyman - 1    320
Mühr-ü Süleyman - II    320
Azametli Bir Tablo    321
Mühr-ü Süleyman    321
Hz. Süleyman’ın Nur Vefki    322
Büyü ve Nazar Koruması    323
Nazar - Sihir Bozma ve Her Niyet İçin    324
Çocuğu Olmayanlar İçin    324
Yüzzük İçin    1    325
Genel Şifa ve Koruma    326
Çok Kuvvetli Maneviyat Tılsımı    333
Korumaların Şahı    334
Bereket İçin    335
Rızık İçin    335
Ruh Bozukluğu İçin    337
Cin Musallatı ve Büyüden Korunma    338
Dargınları Barıştırma    339
Sırrı İlâhi’dir Bu    340
Hz. Musa’nın Asasına Yazılan    Yazı    340
Bağlı Çözmek İçin    341
İsm-i Azam Hateminin Azametli Bir Tablosu    342
Çalınan Eşya    344
Hırsızı Bulmak İçin    345
Ferec (Kurtuluş) Duası    346
Ferec Dasımn Bazı Faziletleri    350
Muhabbet İçin    ;    351
Define İçin    353
İki Kişinin Arasını Açmak İçin    354
Hikmet Ehli Olmayan 4'dür    357
Muhabbet İçin    358
Koruyan Tılsım    358
Getirmek İçin    359
Dil Bağı    359
Yolda Yorulmaz    360
Hırsız İçin    360
Define İçin    361
Muhabbet İçin    361
Unutmayınız Hayırlı İş İçin    361
Şeker Hastaları İçin    362
Eklem Romatizması İçin    363
Başkasının Rüyasına Girmek İçin    363
Bir Kimsenin Seni Araması İçin    364
Bir Kimsenin Sana Dönmesi İçin    364
Muhabbet ve Getirmek İçin      365
Kız İstese Vermeseler    366
Muhabbet İçin    366
Âşıklık İçin    367
Muhabbet İçin    367
Muhabbet İçin    368
Psikolojik Sıkıntı İçin    369
Muhabbet İçin    369
Muhabbet İçin    370
Âşıklık İçin    370
Muhabbet İçin    371
Allah’a Son Dua    372

Tanıtım Videosu

360° Fotoğraf

AkBank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 39,00 ₺
1 Taksit 39,00 ₺ 39,00 ₺
2 Taksit 20,74 ₺ 41,48 ₺
3 Taksit 14,04 ₺ 42,11 ₺
4 Taksit 10,70 ₺ 42,79 ₺
5 Taksit 8,68 ₺ 43,41 ₺
6 Taksit 7,34 ₺ 44,03 ₺
FinansBank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 39,00 ₺
1 Taksit 39,00 ₺ 39,00 ₺
2 Taksit 20,74 ₺ 41,48 ₺
3 Taksit 14,04 ₺ 42,11 ₺
4 Taksit 10,70 ₺ 42,79 ₺
5 Taksit 8,68 ₺ 43,41 ₺
6 Taksit 7,34 ₺ 44,03 ₺
Garanti Bankası
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 39,00 ₺
1 Taksit 39,00 ₺ 39,00 ₺
2 Taksit 20,74 ₺ 41,48 ₺
3 Taksit 14,04 ₺ 42,11 ₺
4 Taksit 10,70 ₺ 42,79 ₺
5 Taksit 8,68 ₺ 43,41 ₺
6 Taksit 7,34 ₺ 44,03 ₺
Halkbank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 39,00 ₺
1 Taksit 39,00 ₺ 39,00 ₺
2 Taksit 20,74 ₺ 41,48 ₺
3 Taksit 14,04 ₺ 42,11 ₺
4 Taksit 10,70 ₺ 42,79 ₺
5 Taksit 8,68 ₺ 43,41 ₺
6 Taksit 7,34 ₺ 44,03 ₺
İş Bankası
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 39,00 ₺
1 Taksit 39,00 ₺ 39,00 ₺
2 Taksit 20,74 ₺ 41,48 ₺
3 Taksit 14,04 ₺ 42,11 ₺
4 Taksit 10,70 ₺ 42,79 ₺
5 Taksit 8,68 ₺ 43,41 ₺
6 Taksit 7,34 ₺ 44,03 ₺
Yapı Kredi Bankası
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 39,00 ₺
1 Taksit 39,00 ₺ 39,00 ₺
2 Taksit 20,74 ₺ 41,48 ₺
3 Taksit 14,04 ₺ 42,11 ₺
4 Taksit 10,70 ₺ 42,79 ₺
5 Taksit 8,68 ₺ 43,41 ₺
6 Taksit 7,34 ₺ 44,03 ₺
  1. Be the first to review this product

Kendi Yorumunuzu Yazın

Bu ürüne kaç puan verirsiniz ? *

  1 yıldız 2 yıldız 3 yıldız 4 yıldız 5 yıldız
Kalite
Fiyat
Değer

Değerli Müşterimiz; ihvan.com.tr üzerinden satın aldığınız ürün gereksinimlerinizi karşılamıyorsa, aşağıdaki koşulları sağladığı sürece değişim veya iade hakkınız saklıdır.

1. Ürünün hasarsız ve kullanılmamış olması
2. Ürün sayfası açıklama bölümünde "iade ve değişim yapılmaz" ibaresinin bulunmaması
3. Ürün değişim ve iadesinden önce tarafımıza bilgi verilmesi
4. Anlaşmalı olduğumuz Yurtiçi Kargo ile gönderilmesi (başka firmalarla gönderim yapacaksanız ücretini ödemeniz gerekmektedir)

İade ve değişim sebebi "Ürün Kusuru" ya da ihvan.com.tr tarafından kaynaklanan bir sorun ise kargo masrafları IHVAN.COM.TR tarafından karşılanır. Yurtiçi Kargo'dan "Karşı Taraf Ödemeli" olarak gönderebilirsiniz. Yurtiçi Kargo'da alıcı için lütfen "İhvan Basın Yayın" şeklinde belirtin.

İade ve değişim sebebi "Ürün Kusurundan" kaynaklanmıyorsa ve satış şartları eksiksiz yerine getirilmişse değişim ve iade masrafları ALICI tarafından karşılanır.

Ürün teslimi sırasında ürün kutusunda ya da ambalajında gözle görülür bir hasar varsa lütfen teslim almayın ve kargo yetkilisine tutanak tutturun.

İade ve değişimle ilgili işlem yapmadan önce lütfen iletişim kanallarımızın herhangi birinden bilgi alın.

Keyifli alışverişler dileriz.

İADE ADRESİ
İhvan Basın Yayın
Adres: Küçükbalıklı Mah. 1. Özsoy Sokak B-Blok No: 1/D
(ÖTİMER / B-23) Osmangazi / BURSA