0ürün

Sepetinizde hiç ürün yok.

 
0ürün

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.
Geri Bildirim

Ehli Sünnet Akaidi Ve İtikadi Fırkalar-1559

Ürün Kodu:9789756138953

Hızlı Gözat

Ehl-i Sünnetin İzinden Gidenlerin akaid iman ve İtikat Meselerindeki Düşünceleri Anlatan Kitaptır

Stok Durumu : Stokta var

19,00 ₺
Whatsapp Sipariş HattıTelefon İle Sipariş HattıYurtdışı Müşterilerimizin Dikkatine

Detaylar

Hamd olsun o Allah’a ki her kitaba övgüsüyle ve her konuşmaya zikriyle başlanır. Onun övgüsü mükâfat yurdunda nimet verilenlerin eğlence­sidir; her hastalık onun adıyla şifa bulur. Her gam ve musibet onun  giderilir. Darlıkta ve bollukta eller, yalvararak ve dua ederek ona kaldırılır. O, her dildeki bütün sesleri işiten ve zorda kalanın duasını kabul buyurandır.Bahsettiği  her şey için O’na hamd olsun; nimetler verip doğru yolu gösterdiği için şükürler olsun.

Sayesinde bizi dalaletten hidayete erdirdiği elçisi Hz. Muhammed'e, terte­miz nesline, ashabına, kardeşleri olan diğer bütün Peygamberlere ve huzur-i ilahide bulunan meleklere salât ve selâm olsun.www.

Öğrencilerimden biri, benim doğrulan yazacağım yolundaki hüsnüzannından dolayı benim elinizdeki kitabı yazmam hususunda ısrarcı oldu. Elbette söz ve eylemlerde yanlışa düşmekten koruyan, kalpten geçen duygulan bilen ve dilediği şeyi kolaylaştırmak suretiyle lutfunu esirgemeyen, Allah’tır. Kalplerimizi riyadan ve nifaktan arıdırması ve kötülüklerimizi iyiliklerle  için O’na sığınınız. O, günahtan ve hataları affeden ve kullanırın tövbeleri­ni kabul buyurandır.www.

Onu -farzlar, rükünler ve sünnetler gibi- şer’î âdâbı bilmeye; Yaratıcının varlık delillerini öğrenmeye; yer vereceğimiz sohbetlerde Kur’ân'dan ve hadis­lerden öğüt almaya; -Allah yolundaki yolculuğuna ve emirlere uyup yasaklar­dan kaçmasına bir nebze katkısı olsun diye eserin farklı konularına dağıttığım- "iyi kullann ahlâkını” öğrenmeye epeyce istekli gördüm ve isteğini kabul et­mek hususunda gayb âleminden bir işaret de aldım. Bunun üzerine kollan sı­vadım ve mükâfat beklentisi ve hesap gününde kurtuluş ümidiyle bu kitabı telif etmeye koyuldum. onra esere el-Gunye li-tâlibî tanki’l-hak(Hak Yolun Talipleri İçin Yeterli Olan Kitap) adını verdim.www.

Başarıya ulaştıran ve doğruyu ilham eden, Allah’tır.

EHLİ SÜNNET AKAİDİ VE İTİKADİ FIRKALAR

"İbadetler ve İslâm Ahlakı” adıyla yayınlanan bu eser, büyük İs­lam alimi ve maneviyat önderi Abdülkadir Geylani Hazretlerinin el- Gunye li-tâlibî tariki’l-hak (Hak Yolun Talipleri İçin Yeterli Olan Kitap) isimli kitabının bir kısmından oluşmaktadır.www.

Eserin orijinali hacimli olduğundan, farklı konularla alakalı bölümle­ri ayrı ayrı okuyucularımıza sunmanın daha faydalı olacağını düşündük. Bu şekilde bu değerli eseri pratik bir kullanımla okura sunarak, daha ko­lay okunmasını sağlamış olduk.

İbadetler ve İslâm ahlakını konu edinen bu kitapta, farzlar, rükün­ler ve sünnetler gibi şer’î âdâbla ilgili bilgiler veriliyor. Fıkhı hükümle­rin istinad edildiği ayet ve hadisler ortaya konularak şer’î deliller konu­sunda okuyucu bilgilendiriliyor. Burada tabii, müellifin Hanbelî mezhe­binden oluşu göz önünde tutulmuş ve yeri geldiğinde okuyucu dipnotlar­la aydınlatılmıştır.www.

Eserin önemli bir özelliği ise, müellifin, okuru şer’î adab ve fıkıh ko­nusunda bilgilendirirken, ibadetlerin manevî boyutuna da değinmesi ve ibadet ve ahlak arasındaki iritbatı da sağlam bir şekilde ortaya koymuş olmasıdır.

Abdülkâdir Geylânî

Abdülkâdir Geylânî, künyesi Ebû Muhammed’dir. 1077 (Hicrî 470) senesinde İran’ın Geylân şehrinde doğmuştur. Nesebi Hz. Peygamber’in torunu Hz. Hasan’a dayanır. On sekiz yaşında tahsil için Bağdat'a gönderilmiş olan Abdülkâdir Geylânî, Kadı Ebû Sâid el-Mübarek’in elinden sûfılik hırkasını giydikten ve 1127 (Hicrî 521) senesinde Yusuf el-Hemedânfnin kendisini irşad etmesinden sonra bu şehirde vaaz vermeye başlamıştır. Daha sonra, tekrar vaaz vermeye başlayacağı döneme kadar Kerh kasabasında inzivaya çekilmiş ve yirmi beş sene sürekli ibadetle meşgul olmuştur. Kısa zamanda sayısız müridi olmuş ve şöhreti bölge sınırlannın dışına taşmıştır. 1165 (Hicrî 561) senesinde Bağdat’ta vefat etmiş ve orada defnedilmiştir.www.

 

 

EHLİ SÜNNET AKAİDİ VE İTİKADİ FIRKALAR

İÇİNDEKİLER

İBADETLER VE İSLÂM AHLAKI

YAYINEVİNİN ÖNSÖZÜ 15

MÜELLİFİN ÖNSÖZÜ 17www.

I. MÜSLÜMANOLMAK İSTEYEN NE YAPMALI? 19

1. KELİME-İ ŞEHÂDET GETİRMEK 19

2. BOY ABDESTİ ALMAK 20

3. NAMAZ KILMAK 21

II. NAMAZ 23www.

1. NAMAZIN ŞARTLARI 23

A) ABDEST VE TEYEMMÜM 23

1) Abdest 23

a) Abdestin Farzları 24

b) Abdestin Sünnetleri 25

2) Teyemmüm 25www.

B) DİĞER ŞARTLAR 26

1) Örtünmek 26

2) Namaz Kılınacak Yerin Temiz Olması 26

3) Kıbleye Yönelmek 26

4) Niyet 26www.

5) Vaktin Girmesi 27

b) Kâmet 28

2.NAMAZIN KILINIŞINA DAİR HÜKÜMLER 28

A) NAMAZIN RÜKÜNLERİ 29

B) NAMAZIN VÂCİBLERİ 29

C) NAMAZIN SÜNNETLERİ 30

D) NAMAZIN FİİLLERİ 31

III. ZEKAT 33www.

1. ZEKÂT NİSABLARI 33

2. TÜRÜNE GÖRE ZEKÂT ORANLARI 34

A) ALTIN, GÜMÜŞ VE TİCARET MALLARININ ZEKÂTI 34

B) DEVENİN ZEKÂTI 34

D) KOYUNUN ZEKÂTI 35

3. ZEKÂT KİMLERE VERİLİR? 35

4. SADAKA 36www.

5. F1TIR SADAKASI 36

IV. ORUÇ 37

1. ORUCUN KAZASI 38

2. KEFÂRET 38www.

3. ORUÇLUYA MEKRÛH OLAN DAVRANIŞLAR 39

4. ORUÇLUYA MÜSTEHAB OLAN DAVRANIŞLAR 39

5. İTİKÂF 39www.

A) İTİKÂFA GİREN KİŞİNİN YAPACAĞI ŞEYLER 40

B) İTİKÂF YERİNDEN ÇIKMAYI CAİZ KILAN DURUMLAR 41

V. HAC VE UMRE 43

1. HAC 43www.

A) YÜKÜMLÜLÜK ŞARTLARI 43

B) İHRAMA GİRİLECEK SINIRLAR 44

C) İHRAMA GİRMEDEN ÖNCE YAPILACAK ŞEYLER 44

D) TELBİYENİN SÖZLERİ VE YAPILIŞI 45

E) İHRAM YASAKLARI 46www.

F) HACC İBADETİNİN UYGULAMALI ANLATIMI 48

1) Mekke’ye İlk Giriş 48

2) Kudüm Tavâfı 49

Tavâfin Geçerlilik Şartlan 50www.

 

4) Mina’ya Yolculuk 51

5) Arafat Vakfesi 51

6) Müzdelife Vakfesi 52

7) Akabe Cemresi 53

8) Ziyaret Tavafı 53

10) Veda Tavafı 54

G) VAKİT DARLIĞINDAN DOLAYI ARAFAT'TA VAKFE EDEMEME KORKUSU 55

H) HACCIN RÜKÜNLERİ 56www.

I) HACCIN VÂCİBLERİ 56

K) HACCIN SÜNNETLERİ 57

A) UMRE İBADETİNİN UYGULAMALI ANLATIMI 58

B) UMRENİN RÜKÜNLERİ 58

C) UMRENİN VÂCİBİ 58

D) UMRENİN SÜNNETLERİ 58

3. MEDİNE’Yİ ZİYARET 59

VI. AHLÂK VE GÖRGÜ KURALLARI 63

A) SELÂM VERMENİN HÜKMÜ 63

B) NASIL SELÂM VERİLİR? 63

C) KİM KİME SELÂM VERİR? 64

D) KİMLERE SELÂM VERİLMEZ? 65

E) TOKALAŞMA VE KUCAKLAŞMA 65

2. BÜYÜKLER İÇİN AYAĞA KALKMAK 65

4. ESNEME 67

5. FITRATTAN OLAN ŞEYLER 67

A) BIYIK KESMEK 68

B) SAKAL BIRAKMAK 68

C) BACAK ARASI VE KOLTUK ALTI KILLARINI ALMAK 68

Ak Saç ve Sakal Tellerini Yolmanın Hükmü 70

D) TIRNAKLARI KESMEK 71www.

6. SAÇLARI TIRAŞ ETMENİN HÜKMÜ 72

A) KERÂHET GÖRÜŞÜNÜN DELİLLERİ 72

B) CEVÂZ GÖRÜŞÜNÜN DELİLLERİ 73

7. SAÇA İLİŞKİN DİĞER HÜKÜMLER 74

A) SAÇIN KISMEN KESİLMESİ 74

B) ENSENİN TIRAŞ EDİLMESİ 74

C) SAÇI UZATMAK 74www.

D) YÜZDEKİ TÜYLERİ ALMANIN HÜKMÜ 75

8. SAÇLARA SİYAH KINA YAKMAK 75

9. SÜRME ÇEKMEK 78

10. YAĞ SÜRÜNME 78

11. KİŞİNİN YANINDA TAŞIMASI GÜZEL OLAN YEDİ ŞEY 78

12. MEKRUH OLAN BAZI DAVRANIŞLAR 79

14. SAĞ VE SOL ELLE YAPILACAKLAR 82

A) SAĞ EL İLE YAPILACAKLAR 82

B) SOL EL İLE YAPILACAKLAR 82

15. YEME VE İÇME ÂDÂBI 83

A) ALTIN VE GÜMÜŞ KAPTA YEMEK YEMEK 85

Farz olan kurallar 91www.

Sünnet olan kurallar 91

Edeb olan kurallar 91

C) ORUÇ AÇMA DUASI 92

16. HAMAMA GİRMEK 92

A) ÇIPLAKLIĞIN YAS AKLIĞI 94

17. YÜZÜK TAKINMAK 95

A) TAŞLA TAHARETLENME 99

B) SUYLA TAHARETLENME 101

C) PİSLİĞİN YAYILMASI 101

D) TEMİZLİKTE KULLANILACAK TAŞIN ÖZELLİKLERİ 102

E) TAHARETLENME NE ZAMAN FARZ OLUR 102

19. BÜYÜK TEMİZLİK / BOY ABDESTİ 103

20. ABDEST DUALARI 104www.

A) HERKES İÇİN HARAM OLAN GİYİNME 108

B) BAZI MÜKELLEFLER İÇİN HARAM OLAN GİYİNME 108

C) MEKRUH OLAN GİYİNME 108

D) KAÇINILMASI GÜZEL OLAN GİYİNME 108

Farz Olan Giyinme 109www.

Mendub Olan Giyinme 109

Giyinme ile İlgili Diğer Hükümler 110

22. UYKU ÂDÂBI 112www.

23. EVDEN ÇIKARKEN OKUNACAK DUA 114

24. CAMİYE GİRME ÂDÂBI 115 EVE GİRME ÂDÂBI 116

25. HELÂL KAZANÇ 117

26. UZLET 120www.

27. YOLCULUK ÂDÂBI VE YOL ARKADAŞLIĞI 123

28. İNEMEK VE İŞARET KOYMAK 128

29. CAMİ ÂDÂBINA AYKIRI DAVRANIŞLAR 128

30. ŞİİR VE ŞARKI 130www.

31.ÖLDÜRÜLMESİ CAİZ OLAN VE OLMAYAN HAYVANLAR 132

32. ANA-BABAYA İYİLİK ETMEK 136

33. MÜSTEHAB VE MEKRUH OLAN İSİM VE KÜNYELER 139

34. ÖFKELENEN KİŞİ NE YAPMALI? 141

35. KABİR ZİYARETİ 142www.

36. KUR'ÂN OKUYARAK ALLAH’A SIĞINMAK 144

37. DOĞUM ZORLUĞU ÇEKEN KADINA YAZILACAK DUA 146

GÖZ DEĞMESİ 147www.

38. TEDAVİ OLMAK 148

39. NÂMAHREM BİR KADINLA BAŞ BAŞA KALMAK 149

40. KÖLEYE İYİ DAVRANMAK 150

41. DÜŞMAN ÜLKESİNE MUSHAF GÖTÜRMEK 150

42. ÖZEL DURUMLARDA OKUNACAK ZİKİR VE DUALAR 150

A) AYNAYA BAKINCA 150www.

C) BİR YERİ AĞRIYINCA 151

D) UĞURSUZ SAYDIĞI BİR ŞEY GÖRÜNCE 152

E) BİR KİLİSE VEYA HAVRA GÖRÜNCE 152

F) GÖKGÜRÜLTÜSÜ DUYUNCA 152

G) RÜZGÂR GÖRÜNCE 153

H) ÇARŞIYA GİRİNCE 153

I) HİLÂLİ GÖRÜNCE 154www.

K) SIKINTIYA DÜŞMÜŞ BİRİNİ GÖRÜNCE 154

L) HAÇTAN DÖNENLER İÇİN EDİLECEK DUA 154

M) HASTA ZİYARETİNDE EDİLECEK DUA 155

N) ÖLÜ KABRE KONUNCA EDİLECEK DUA 155

A) DÜĞÜN YEMEĞİ 170www.

B) DÜĞÜNDE PARA SAÇMAK VE PARA KAPMAK 171

C) NİKÂHIN KIYILMASI 172

44. İYİLİĞİ EMRETMEK VE KÖTÜLÜĞÜ YASAKLAMAK 175

A) KÖTÜLÜĞÜ İYİ BİLMEK 176

B) GÜCÜ YETMEK 177www.

C) İYİLİĞİ EMREDİP KÖTÜLÜĞÜ YASAKLAYACAK KİŞİDE BULUNMASI GEREKEN ŞARTLAR 179www.

D) EMRETME VE YASAKLAMAYI GİZLİ BİR YERDE YAPMAK 183

E) EMREDİLECEK VE YASAKLANACAK ŞEYLER 185

GENEL DEĞERLENDİRME 187

 

Eserlerinden bazıları şunlardır:  

Günyetü’t-tâlibîn,

Fütühu’l- Gayb,www.

Hizbü'l-beşâiri'l-hayrât,

Cilâü'l-hâtir,

Melfuzât-ı Geylânî,

Sırru’l-esrar ve Mazharu'l-envar,

es-Sirâcu'l-vehhâc fi Leyleti’l- mi’rac,

el-Fethu’r-rabbânî,

el-Fuyûzâtü’r- rabbâniyyefi'l-Evrâdi'l-Kâdiriyye,

Behçetü’l- esrâr,www.

el-Mevâhibü’r-rahmâniye ve'l-Futûhu’r- rabbâniyye fi Merâtibi’l-ahlâki’s-seniyye ve’l Makâmâti’l-irfâniyye,

Yevâkitü’l-hikem,

EHLİ SÜNNET AKAİDİ VE İTİKADİ FIRKALAR

Tanıtım Videosu

360° Fotoğraf

AkBank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 19,00 ₺
1 Taksit 19,00 ₺ 19,00 ₺
2 Taksit 10,11 ₺ 20,21 ₺
3 Taksit 6,84 ₺ 20,52 ₺
4 Taksit 5,21 ₺ 20,85 ₺
5 Taksit 4,23 ₺ 21,15 ₺
6 Taksit 3,58 ₺ 21,45 ₺
FinansBank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 19,00 ₺
1 Taksit 19,00 ₺ 19,00 ₺
2 Taksit 10,11 ₺ 20,21 ₺
3 Taksit 6,84 ₺ 20,52 ₺
4 Taksit 5,21 ₺ 20,85 ₺
5 Taksit 4,23 ₺ 21,15 ₺
6 Taksit 3,58 ₺ 21,45 ₺
Garanti Bankası
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 19,00 ₺
1 Taksit 19,00 ₺ 19,00 ₺
2 Taksit 10,11 ₺ 20,21 ₺
3 Taksit 6,84 ₺ 20,52 ₺
4 Taksit 5,21 ₺ 20,85 ₺
5 Taksit 4,23 ₺ 21,15 ₺
6 Taksit 3,58 ₺ 21,45 ₺
Halkbank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 19,00 ₺
1 Taksit 19,00 ₺ 19,00 ₺
2 Taksit 10,11 ₺ 20,21 ₺
3 Taksit 6,84 ₺ 20,52 ₺
4 Taksit 5,21 ₺ 20,85 ₺
5 Taksit 4,23 ₺ 21,15 ₺
6 Taksit 3,58 ₺ 21,45 ₺
İş Bankası
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 19,00 ₺
1 Taksit 19,00 ₺ 19,00 ₺
2 Taksit 10,11 ₺ 20,21 ₺
3 Taksit 6,84 ₺ 20,52 ₺
4 Taksit 5,21 ₺ 20,85 ₺
5 Taksit 4,23 ₺ 21,15 ₺
6 Taksit 3,58 ₺ 21,45 ₺
Yapı Kredi Bankası
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 19,00 ₺
1 Taksit 19,00 ₺ 19,00 ₺
2 Taksit 10,11 ₺ 20,21 ₺
3 Taksit 6,84 ₺ 20,52 ₺
4 Taksit 5,21 ₺ 20,85 ₺
5 Taksit 4,23 ₺ 21,15 ₺
6 Taksit 3,58 ₺ 21,45 ₺
  1. Bu ürünü ilk yorumlayan siz olun

Kendi Yorumunuzu Yazın

Bu ürüne kaç puan verirsiniz ? *

  1 yıldız 2 yıldız 3 yıldız 4 yıldız 5 yıldız
Kalite
Fiyat
Değer

Değerli Müşterimiz; ihvan.com.tr üzerinden satın aldığınız ürün gereksinimlerinizi karşılamıyorsa, aşağıdaki koşulları sağladığı sürece değişim veya iade hakkınız saklıdır.

1. Ürünün hasarsız ve kullanılmamış olması
2. Ürün sayfası açıklama bölümünde "iade ve değişim yapılmaz" ibaresinin bulunmaması
3. Ürün değişim ve iadesinden önce tarafımıza bilgi verilmesi
4. Anlaşmalı olduğumuz Yurtiçi Kargo ile gönderilmesi (başka firmalarla gönderim yapacaksanız ücretini ödemeniz gerekmektedir)

İade ve değişim sebebi "Ürün Kusuru" ya da ihvan.com.tr tarafından kaynaklanan bir sorun ise kargo masrafları IHVAN.COM.TR tarafından karşılanır. Yurtiçi Kargo'dan "Karşı Taraf Ödemeli" olarak gönderebilirsiniz. Yurtiçi Kargo'da alıcı için lütfen "İhvan Basın Yayın" şeklinde belirtin.

İade ve değişim sebebi "Ürün Kusurundan" kaynaklanmıyorsa ve satış şartları eksiksiz yerine getirilmişse değişim ve iade masrafları ALICI tarafından karşılanır.

Ürün teslimi sırasında ürün kutusunda ya da ambalajında gözle görülür bir hasar varsa lütfen teslim almayın ve kargo yetkilisine tutanak tutturun.

İade ve değişimle ilgili işlem yapmadan önce lütfen iletişim kanallarımızın herhangi birinden bilgi alın.

Keyifli alışverişler dileriz.

İADE ADRESİ
İhvan Basın Yayın
Adres: Küçükbalıklı Mah. 1. Özsoy Sokak B-Blok No: 1/D
(ÖTİMER / B-23) Osmangazi / BURSA