x

El Ezkar Dualar Ve Zikirler (Ravza Yayınları)-1277

RAVZA
Ürün Kodu : 9789756500064
735 sayfa Resulullah (s.a.v.)'in günlük hayatının bir parçası olarak uyguladığı dualar ve zi­kirler büyük bir maharetle bu kitapta toplanmıştır
55,00 TL
 • Ürün Özellikleri
 • Ödeme Seçenekleri
 • Yorumlar (0)
 • Tavsiye Et
 • Resimler
 • Beni Ara
 • El Ezkar Dualar Ve Zikirler (Ravza Yayınları)

  Ürün Özellikleri :

  Türü: Tasavvuf - Mezhepler - Tarikatlar, İslam
  ISBN: 9789756500064
  Kapak: Ciltli
  Kağıt Cinsi: Kitap Kağıdı
  Boyut: Normal
  Sayfa Sayısı: 735
  Basım: 2014
  Ebat: 16,5x24,5 cm
  Çevirmen: Harun Ünal
  Çevirmen: Ahmet Yasin Eroğlu
  Ağırlık: 800


  Önsöz


  "Eğer kullarım sana benden sorarlarsa muhakkak ki Ben çok yakınımdır, Bana dua edince duasını kabul ederim." (Bakara: 186)
  "Bana Dua edin ki size icâbet edeyim." (Gafir: 60)
  insan zayıf bir varlıktır. Her anı her saati yüce Allah'ın lütuf ve ihsanına muhtaçtır. Dua ibadetlerin özü, müminin Allah'la beraberliği, yakarış ve isteğidir. Dolayısıyla her mü'minin günün her saatinde yüce yaratıcısına olan muhtaçlığını ve O'na olan aşkını ve muhabbetini dualarıyla dile getirmesi şarttır.
  Her mü'min dua yapacak ama nasıl?
  Hangi saatlerde özellikle dua yapmak için seçilmelidir?
  Hangi kelimelerle Yüce Yaratıcı'dan dua ve niyazda bulunulmalıdır?
  işte bütün bunların cevabı Büyük Hadis Alimi imam Nevevi'nin EL-EZKAR isimli bu muhteşem eserinde yer almaktadır.
  Ravza yayınları olarak kurulduğumuz 1989 yılından bu yana hep ilkeli ve seviyeli yayıncılık anlayışıyla hareket ettik, insanımızı sahih inanç ve salih ameller sahibi yapacak eserler yayınlamayı şiar edindik.
  Elinizdeki bu müstesna eserde de inşaallah bir külliyat şeklinde yayınlayacağımı; "İMAM NEVEVİ KÜLLİYATI" nın ikinci kitabıdır.
  Resulullah (s.a.v.)'in günlük hayatının bir parçası olarak uyguladığı dualar ve zikirler büyük bir maharetle bu kitapta toplanmıştır, inşaallah mü'min toplulukların daha fazla salih ameller işlemesine bir vesile olur.
  Başarı ve muvaffakiyet Allah'tandır.
  Aziz ve hikmet sahibi olan Allah şöyle buyurmuştur:
  "Beni zikredin ki, ben de sizi zikredeyim." (Bakara: 152)
  Diğer bir ayetinde de Allah Tealâ şöyle buyurmuştur:
  "İnsanları ve cinleri ancak bana kulluk etsinler diye yarattım." (Zariyat-56)
  işte bu ayetlerden çıkan gerçek şu ki, kulun en değerli hâli, âlemlerin Rabbi olan Allah'ı zikretmesi; peygamber olarak gönderilen rasullerin efendisi Hz. Muhammed (s.a.v.)'den nakledilen dua ve zikirlerle meşgul olmasıdır.
  Islâm âlimleri, günlük yapılacak işler ile dua ve zikirler konusunda bir hayli kitap yazmışlardır. Okuyanlar tarafından bilinen bu kitapların bir çoğu, sened ve tek-rarlarla, olması gerekenden daha uzun ve detaylı olan eserlerdir.Dolayısıyla okuma isteği olanlar tarafından sıkıcı olmaktadır.
  Kolay ve anlaşılır bir eser sunmak amacıyla bu kitabı yazmaya başladım. Ele aldığım konuları özet olarak anlattım ki, bu hususta titiz davrananlar, kitabımdan sıkılmasınlar. Kısaltmayı tercih ettiğim için çoğu yerde, hadislerin senedlerini yazmadım. Zira bu kitap ibadet edecekler için hazırlanmıştır.Onların amacı, sened zincirlerini araştırmak değildir. Pek azı hariç, isnad ve tekrarlar (kısa bile olsa) çoğunluk tarafından hoş karşılanmaz. Evet eserimin asıl amacı, dua ve zikirleri öğrenmek ve onlarla amel etmektir; bir de şüpheden kurtulmak isteyenlere, gereken yerlerde açıklamalarda bu-lunmaktır.
  Allah nasip ederse, ben isnad belirtme yerine; çok daha önemli olan ve özellikle ihmal edilen bir konuyu yani hadislerin; sahih, hasen, zayıf ve münker olanlarını açıklayacağım; çünkü buna muhaddislerin dışında, hemen her müsiümanın ihtiyacı vardır. İşte bu, gerçekten üzerinde titizlikle durulması gereken ve aynı zamanda oku-yucunun sağlam hafızlar, güvenilir ve sahasında uzman hadis imamlarından öğreneceği bir meseledir. Allah'ın izniyle bu eserime, hadis ilmine ilişkin bilgileri; fıkhın inceliklerini ve önemli kurallarını; nefsin ıslahı için gereken bilgileri ve hak yolunun yolcuları için bilinmesi gerekli olan ahlâkî kuralları ekleyeceğim. Anlatacaklarımı, sıradan insanların ve henüz öğrenmeye yeni başlayanların anlayacağı tarzda açıklayacağım.
  Müslim'in Sahih'inde, Ebu Hüreyre'den rivayet edildiğine göre, Rasulullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
  "Kim hayırlı bir işe çağırırsa, ona uyanların alacağı sevabı aynen alır; ötekilerin de sevaplarından hiçbir şey eksiltilmez."
  Ben bu maksatla hayır işleyenlere, hayır yolunu kolaylaştırmak, onlara yol gösterici olmak istedim. Kitabın başında oldukça önemli açıklamalar yapacağım ki, buna hem bu kitabın sahibi, hem de bu işe önem verenler muhtaçtır; ayrıca hadis alanında ve sahabeyi tanıma noktasında ilmi olmayanların konuyu iyice anlayabilmeleri için, yaptığım çalışmalarda, kendisinden alıntı yaptığım sahabî eğer tanınan biri değilse, bizzat bu sahabînin adını vererek, onda herhangi bir şüpheye düşülmemesi için: "Biz, bu meseleyi filan sahabîden rivayet ettik." diye belirteceğim.
  Bu kitaptaki hadisler konusunda, herkesçe tanınan beş hadis kitabını temel aldım. Kur'an'dan sonra, İslâm'ın temel kaynakları olan eserler sırasıyla şunlardır:
  1-Sahih-i Buharî
  2-Sahih-i Müslim
  3-Sünen-i Ebu Davud
  4-Sünen-i Tirmizi
  5-Sünen-i Nesai
  Ayrıca bu eserimde söz konusu bu beş kaynak dışında, diğer eserlerden de ha-disler alacağım. Cüz ve Müsned isimli kaynaklardan ancak ihtiyaç durumunda az da olsa alıntı yapacağım. Tanınmış temel hadis kitaplarından zayıf olduğunu bilerek aldıklarımı da, zayıflıklarına işaret ederek açıklayacağım; çünkü ben genel olarak sahih olan hadisleri aktaracağım, işte bu açıdan, kitabımın aranan temel bir eser olmasını isterim. Diğer taraftan, bir konuda delâleti açık olan ve direkt konuyla ilgili olan ha-disleri, o konuya ait bölümlerde zikredeceğim.
  İkramı bol olan Yüce Allah'tan beni muvaffak kılmasını dilerim; O'ndan yardım, hidayet, korunma, hayır ve iyiliklerden neleri amaçlamış isem onları kolaylaştırmasını, her türlü güzel işlerde devam etme gücü vermesini niyaz ederim; aynı zamanda beni ve sevdiklerimi cennette bir araya getirmesini ve diğer sevindirici ikramlarını umud ederim.
  Allah bana yeter ve O ne güzel vekildir. Her yönüyle kuvvet ve kudret, Aziz ve Hakim olan Allah'ındır. Allah ne dilerse o olur. Allah'tan başkasında güç ve kuvvet yoktur. Allah'a dayanıp güvendim. Allah'ın Kitabına sarıldım; Allah'a sığındım. Yardımı da yalnızca Allah'tan istedim, işimi de Allah'a havale ettim. Dinimi, canımı, anababamı, kardeşlerimi, dostlarımı ve bana iyilikte bulunanları, tüm müslümanları, dünya ve ahiret işlerinden bana ve benim dışımda başkalarına in'am ve ikramda bulun-duğu her tür nimetini, Allah'a ısmarladım, O'ndan beklerim; çünkü O, kendisine bir şey emanet edildiğinde o emaneti korur. O, ne güzel koruyucudur!

  İÇİNDEKİLER

  İmam Nevevi'nin Hayatı Ve Eserleri 4
  Mukaddime 7
  İhlas Ve İyi Niyetler 10
  Amellerin Fazileti 12
  Zayıf Hadis İle Amel Etmek 12
  Zikir Halkaları 13
  Kalp Ve Dil İle Zikir 14
  Zikrin Önemi 14
  Büyük Ecir Kazanacak Olanlar 15
  Abdestsiz Zikir Yapılması 16
  Zikir Sırasında Nasıl Hareket Etmeli? 19
  Zikir Yapılan Yer 20
  Hangi Durumlarda Zikir Yapılmamalıdır? 20
  Zikrin Asıl Amacı Gö'nül Huzurudur 21
  Zamanında Okunmayan Virdler Konusu 21
  Zikri Kesmeyi Gerektiren Durumlar 21
  Zikir Nasıl Olmalıdır? 22
  Dua Ve Zikir Konusunda Yazılmış Olan Eserler 22
  Eserimde İzlediğim Yol 23
  BİRİNCİ BÖLÜM 25
  HERHANGİ BİR VAKİTLE SINIRLI OLMAYAN ZİKİRLERİN FAZİLETİ 25
  Uykudan Uyanınca Okunacak Dualar 33
  Elbise Siyerken Okunacak Dualar 35
  Yeni Ayakkabı Ve Elbise Giydiği Zaman Okunacak Dua 36
  Bir Tanıdığın Üzerinde Yeni Bir Giysi Gördüğünde Yapılacak Dua 36
  Elbise Ve Ayakkabılar Nasıl Giyilmelidir? 37
  Yıkamak, Yıkanmak, Uyumak Vb. Durumlardaki Dualar 38
  Evden Çıkarken Okunması İstenen Dualar 38
  Eve Girerken Okunması îstenen Dualar 39
  Geceleyin Evden Çıkarken Yapılacak Dua 40
  Tuvalete Girileceği Esnada Okunması İstenen Dualar 43
  Zikir Ve Konuşmanın Uygun Görülmediği Yerler 44
  Büyük Abdest Yapana Selâmın Nehyi 45
  Tuvalet Çıkışında Yapılacak Dua 45
  Suyun Temini Sırasında Ne Söylenir? 46
  Abdest Sırasında Okunması İstenen Dualar 46
  Abdestten Sonra Yapılacak Dua 47
  Abdest Organlarıyla İlgili Yapılacak Dualar 49
  Gusül Abdesti Alırken Okunacak Dualar 50
  Teyemmüm Alan Kimsenin Yapması İstenen Dualar 51
  Camiye Gitmek İsteyen Kişinin Yapacağı Dualar 51
  Camiye Giriş Ve Çıkışta Okunacak Dualar 53
  Cami İçinde Okunması İstenen Dualar 54
  Camide Kayıp İlanı Yapmak Ve Satış İle İlgili Durumlarda Takınılacak Tavır56
  İçinde İslâmi Bir Değer Olmayan Şiirlerin Mescidlerde Okunması 57
  Ezan'ın Fazileti 57
  Ezanın Okunuşu 58
  Kamet Getirmenin Şekli 60
  Ezanı Ve Kameti Duyan Kimsenin Okuması İstenen Dualar 62
  Ezandan Sonra Okunması İstenen Dua 66
  Sabah Namazının Sünnetinden Sonra Okunacak Dua 67
  Namazda Safa Geçerken İstenen Dua 68
  Namaza Durulma Sırasında İstenen Dua 68
  Kamet Esnasında İstenen Dua 69
  İKİNCİ BÖLÜM 70
  NAMAZDA OKUNMASI İSTENEN DUALAR 70
  İhram/ İftitah Tekbiri 70
  İftitah Tekbirinden Sonra Okunacak Dua 73
  Namaza Başlama Duasından Sonra Eûzü Besmele 77
  Eûzü'den Sonraki Kıraat 79
  Fatiha’nın Manasını Bozacak Şekilde Okumak 81
  Namazda Okuduğu Ayetlerin Manaları Üzerinde Düşünmek 89
  Rükuda Okunacak Dualar 91
  Rukua Varmak 92
  Ruku'dan Kalkınca Ve Mu'tedil Halde İken Okunacak Dualar 96
  Secdelerde Okunacak Dualar 99
  Secdeden Kalkarken Ve İki Secde Arasında Dua 104
  İkinci Rekatta Okunması İstenen Dualar 106
  Sabah Namazında Kunut Duasını Okumak 106
  Namazda Tahiyyat Okunması 113
  Hangi Teşehhüd/ Tahiyyat Daha Faziletlidir 118
  Teşehhüd/ Tahiyyattan Sonra Salavat Okumak 122
  Son Teşehhüdde Dua Okunması 123
  Namaz Bitirmek İçin Selam Vermek 126
  Namaz Esnasında Bir Durum Ortaya Çıktığında Ne Yapılır 127
  Namazdan Sonra Okunacak Dualar 127
  Sabah Namazından Sonra Yapılacak Zikirler 134
  Sabah Ve Akşam Okunması İstenen Dualar 136
  En Önemli İstiğfar Duası 137
  Cuma Günü Sabahı Okunması İstenen Dualar 150
  Güneş Doğduğunda Yapılacak Olan Dua 151
  Güneş Yükselince Okunması İstenen Dua 153
  Güneşin Zevalinden İkindiye Kadar Okunması İstenen Dualar 153
  İkindiden Sonra Güneş Batımına Kadar Okunması İstenen Dualar 154
  Akşam Ezanını Duyan Kimsenin Yapacağı Dua 155
  Akşam Namazından Sonra Okunması İstenen Dualar 155
  Vitir Namazında Ve Sonrasında Okunması İstenen Dualar 156
  Yatağa Uzanıp Yatmak İstendiği Zaman Okunması İstenen Dualar 157
  Dua Etmeden Veya Zikirsiz Olarak Uyumanın Yanlışlığı 166
  Geceleyin Uyandıktan Sonra Tekrar Uyamak İsteyenin Yapacağı Dua 166
  Geceleyin Uyuyamayan Kimseden Yapması İstenen Dua 169
  Uykusunda Korkan Kimsenin Yapması İstenen Dua 170
  Rüyasında Hoşlandığı Veya Hoşlanmadığı Bir Şey Görenin Okuyacağı Dua 171
  Kendisine Bir Rüya Anlatılan Kimsenin Okuyacağı Dua 172
  Her Gecenin İkinci Yarısında Okunması İstenen Dua Ve İstiğfar 172
  Duanın İcabet Anına Rast Gelmesi Ümidiyle Gece Boyunca Dua Edilmesi 173
  Esmauî-Hüsna/Allah'ın En Güzel İsimleri 173
  Esma-İ Hüsna'nın Manaları 175
  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 181
  KUR'AN OKUMANIN FAZİLETİ VE ADABI KUR’AN TİLAVETİ 181
  Yolculukta Ve İkamet Halinde Gece-Gündüz, Her Zaman Kur'an Okumak 181
  Kur'an Okumak İçin En Uygun Zamanlar 184
  Hatim İndirmenin Adabı 184
  Hatim Duası Yapmak Müstehaptır 186
  Kur'an Okumayı Alışkanlık Haline Getirmek Ve Unutmamak 187
  Kur'an Okuyucusunun Dikkat Etmesi Gereken Edepler 188
  Kur’an Okuma Öncesinde Ağzı Temiz Tutmak Diş Temizliği Yapmak 188
  Kur'an Okurken Huşu İçerisinde Olmalıdır 189
  Yüzünden Kur'an Okumak 190
  Kur'an'ın Sesli Ve Sessiz Okunması 191
  Kur'an'ı Güzel Sesle Okumak 191
  Kur'an Okurken Dikkat Edilecek Hususlar 192
  Kur'an Okumada Düşülen Yanlışlar/Bid’atler 192
  Sureleri Adlandırmak 193
  "Öğrendiğim Kur'an Ayetini Unuttum" Demenin Yanlışlığı 193
  Kur'an Okumanın Önemi 194
  En Önemli Zikir Kur'an Okumaktır 194
  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 197
  YÜCE ALLAH'A HAMDETMEK 197
  Her Önemli İşe Hamd İle Başlamak 198
  İşlerini Hamd İle Bitirmek 199
  Herhangi Bir Durumda Hamdetmek 199
  Tüm Hamdleri Cami Olan Hamd İle Hamdetmeye Yemin Etmek 200
  BEŞİNCİ BÖLÜM 202
  RESULULLAH (S.A.V.) SALAVAT GETİRMEK 202
  Rasulullah'a Salavat Getirmek 202
  Yanında Peygamberimizin Anıldığı Kimsenin Salat Ve Selam Getirmesi 203
  Resulullah'a Salat Getirmenin Şekli 204
  Salat Ve Selamı Birlikte Okumak 205
  Salâtı Biraz Yüksek Sesle Okumak 205
  Duaya Başlarken Allah'a Hamd Rasulullah'a Salat İle Başlamak 205
  Tüm Peygamberlere Ve Onlara Bağlı Olarak ve Acirc;line Salavat Getirmek 206
  Sahabe Ve Diğer Kimselere Rıza Ve Rahmet Dilemek 207
  ALTINCI BÖLÜM 209
  FARKLI OLAYLARDA İNSANIN BAŞINA GELEBİLECEK DURUMLARDA Kİ ZİKİR VE DUALAR 209
  İstihare Duası 209
  Önemli Anlarda Ve Sıkıntılı Durumlarda Okunacak Dua 211
  Herhangi Bir Şeyden Ürkme Ya Da Korkma Anında Okunacak Dualar 215
  Herhangi Bir Tasa Ve Üzüntü, Hüzün Olması Halinde Okunacak Dualar 215
  Bir Tehlike Anında Okunması İstenen Dua 216
  Bir Toplumdan Korkulması Anında Okunması İstenen Dua 217
  Güç Ve Saltanat Sahibinden Korkulması Anında Okunması İstenen Dua 217
  Düşmanı Görünce Okunması İstenen Dua 218
  Herhangi Bir Şeytanın Musallat Olmasında Ve Korkulduğunda Okunacak Dua 218
  Kişiye Bir Şey Ağır Bastığında/Baskın Geldiğinde Yapacağı Dua 219
  Kişiye Yapması Zor Gelen Bir İş Konusunda Yapması İstenen Dua 220
  Geçim Sıkıntısı Çekenlerin Okumaları İstenen Dua 220
  Vesveseye Kapılan Kimseden Okunması İstenen Dua 223
  Bunaklara Ve Bir De Yılan Sokmalarına Karşı Okunması İstenen Dua 226
  Bebeklerin Korunması İçin Okunması İstenen Dua 229
  Çıban, Sivilce Ve Benzeri Rahatsızlık Sebebiyle Okunacak Dua 230
  YEDİNCİ BÖLÜM 231
  HASTALIK - ÖLÜM VE BU İKİSİYLE İLGİLİ DURUMLARA BAĞLI OLA-RAK İSTENEN DUALAR 231
  Hastanın Yakınlarından Hastayı Sormak Ve Cevap Almak 231
  Hastalık Halinde Hasta Ve Yanındakilerin Hareketleri Nasıl Olmalı? 231
  Hastaya Hasta Sahibinin Ve Hizmetçisinin İyilik Tavsiye Etmesi, Zor Ve Zahmetli İşlerine Katlanıp Sabretmesi 237
  Baş Ağrısı Ateş Ve Daha Başka Ağrılar İçin Okunacak Dua 237
  Hastanın Söylemesi (Şikayeti) Caiz Olan Sözler 237
  Dualar Ve Zikirler 241
  Artık Yaşamasından Umut Kesilen Kimse İçin Yapılması İstenen Dua 241
  Ölen Kimsenin Gözlerinin Kapatılmasından Sonra Okunması İstenen Dua 246
  Ölünün Yanında Okunması İstenen Dua 24
  Bir Yakının Ölüm Haberini Duyan Kimseden Söylenmesi İstenen Şey 249
  Bir İslam Düşmanının Ölümünün Duyulması Üzerine İstenen Dua 250
  Taziyede Bulunmak 253
  Ölünün Tüm Yakınlarına Taziyede Bulunmak 255
  En İyi Taziye Ve Teselli Nasıl Olmalı 256
  Müslümanlar Arasında Başgösteren Bazı Hastalıklar 262
  Ölenin Sahiplerine Ve Yakınlarına Ölümü Bildirmek 263
  Ölünün Yıkanıp Kefenlenmesinde Okunacak Dualar 265
  Ölene Cenaze Namazının Kılınması Ve Dua 266
  Cenaze Namazının Kılınış Şekli 266
  Cenaze İle Birlikte Yürürken Okunması İstenen Dualar 276
  Yanlarından Cenaze Geçen Veya Bir Cenaze İle Karşılaşanın Görevi 277
  Ölüyü Kabre İndiren Kimselerin Yapacakları Dualar 278
  Definden Sonra Yapılacak Dualar 279
  Definden Sonra Ölüye Telkinde Bulunmak 280
  Müslümanların Ölen İçin Yapacakları Duanın Faydaları 286
  Kabir Ziyaretçilerinin Okumaları İstenen Dua 290
  Zalim Kimselerin Kabirleri Ve Helak Yerlerinde Ne Yapılmalı 293
  Beşvakit Namaz Dışında Kılınan Belli Namazlarda Okunması istenen Dua Ve Zikirler 294
  Ramazan Ve Kurban Bayramlarında Yapılması İstenen Dua Ve Zikirler 296
  Bayram Gecelerinde Tekbirler Getirmek Müstahaptır 297
  Tekbir Günlerinde Tekbir Getirmek Meşrudur 299
  Bayram Namazında Sünnete Uygun Tekbir Getirilmesi 300
  Zilhicce Ayının İlk On Gününde Okunması İstenen Dualar 301
  Güneş Ve Ay Tutulmalarında Okunması İstenen Dualar 303
  Yağmur Duasında Okunması İstenen Dualar 306
  Rüzgâr Fırtınası Çıkması Halinde Okunması İstenen Dualar 311
  Yağmur Yağarken Okunacak Dualar 316
  Teravih Namazıyla İlgili Dualar Ve Zikirler 318
  Hacet Namazında Okunması İstenen Dua Ve Zikirler 319
  Teşbih Namazı 321
  Zekat İle İlgili İstenen Dua Ve Zikirler 325
  Zekat-Sadaka Ve Adak Verenin Yapması İstenen Dua 327
  SEKİZİNCİ BÖLÜM 328
  ORUÇ İLE İLGİLİ YAPILMASI İSTENEN ZİKİR VE DUALAR 328
  Oruç Esnasında Okunması İstenen Dua Ve Zikirler 329
  İftar/Oruç Açma Anında Okunması İstenen Dua 330
  Başkalarının Yanında İftar Açan Kimsenin Onlara Yapacağı Dua 332
  Kadir Gecesinde Okunması İstenen Dua 332
  Ramazanda İ'tikaf Sırasında İstenen Şeyler : 333
  DOKUZUNCU BÖLÜM 334
  HAC KONUSUYLA İLGİLİ DUA VE ZİKİRLER 334
  Mekke Haremine/Sınırlarına Gelen İhramlı Ne Yapmalı 338
  Mekke'ye Giren Bir Kimse Ne Yapmalı 338
  Tavaf Dua Ve Zikirleri 339
  Mültezem'de Yapılması İstenen Dua 341
  Hicr Denilen Yerde Dua Nasıl Yapılır ? 342
  Beytullah'ın İçinde Yapılacak Dua 343
  Sa'y İle İlgili Dualar 343
  Mekke Dışında Okunması İstenen Dua Ve Zikirler 347
  Arafat'ta Okunması İstenen Müstahap Dua Ve Zikirler 348
  Arafat'tan Müzdelife’ye Dönüşte Yapılacak Dua Ve Zikirler 351
  Müzdelife Ve Meş'ari Haram da Yapılan Dualar 352
  Meş'ai Haram'dan Mina’ya Dönüşte Okunan Dualar 355
  Kurban Bayramı Günü Mina'da Okunacak Dualar 355
  Teşrik Günlerinde Mina'da Okunması Müstahap Olan Dua Ve Zikirler 357
  Ülkesine Dönerken Okunması İstenen Dualar 359
  Rasulullah'ın Kabrini Ziyaret Esnasında İsetnen Şeyler 360
  ONUNCU BÖLÜM 365
  CİHAD KONUSUNDA İSTENEN DUA VE ZİKİRLER 365
  Şehid Olmayı Arzulamanın Güzelliği 365
  Sünnete Uygun Yapılması îstenen Cihad/Savaş 366
  Savaş Anında Dua Etmek-Zikir Ve Tekbir Getirmek 367
  Allah Yolunda Yara Alan'ı Tebrik Etmek Müjdelemek Gerekir 374
  Müslümanların Galip Gelmesi Durumunda Yapmaları Gereken Şeyler 376
  Müslümanların Bozguna Uğramaları Halinde Yapmaları Gereken İş 376
  ONBİRİNCİ BÖLÜM 378
  YOLCULUĞA ÇIKAN BİR KİMSENİN YAPACAĞI GÖREVLER 378
  İstihare/Hayırlı İş Dilemek Ve İştişare/Danışma 378
  Kesin Olarak Yolculuk Kararı Verilince Yapılacak İşler 379
  Evden Yolculuğa Çıkarken Kişinin Okuması Gereken Dualar 382
  Sünnete Uygun Olarak Yapılan Vedalaşma 386
  Salih Olarak Tanınan Kimselerin Dualarını Almak 387
  Yolculuğa Çıkandan Hayır Dua İstemek 388
  Bineğine/Aracına Bindiğinde Yapacağı Dua 388
  Gemiye Binilince Yapılacak Dua 391
  Yolcu Güzergahında Bir Yerleşim Bölgesi Gördüğünde Ne Yapmalı 395
  Konaklama Esnasında Okunması İstenen Dua 398
  Yolculuktan Dönünce Yapılması İstenenler 399
  ONİKİNCİ BÖLÜM 403
  YEME İÇME KONUSUNDA DİNİ GÖREVLER VE KURALLARÖNÜNE SOFRA KONULAN KİMSENİN GÖREVLER 403
  Yeme Ve İçme Esnasında Besmele Çekilmesi 404
  Misafirleri Konaklayan Konak Sahibinin Takınması Gereken Tavır 411
  Yemekten Sonra Ne Yapılmalıdır 412
  Misafirlerin Davet Sahibine Hayır Duada Bulunmaları 415
  Misafire Karşı Yapılması Gereken En İyi Muamele Yapılıp Gösterilmelidir 419
  ON ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 420
  SELAM VERİLMESİ, BİR YERE GİRERKEN İZİN ALINMASI VE AKSIRANA CEVAP VERİLMESİ 420
  Selam Vermenin Önemi Ve Selamı Yaygınlaştırma Meselesi 421
  Selamlaşma Şekli Nasıl Olmalıdır 423
  Selamı Verene Hemen Karşılığı Çabucak Verilmeli 427
  Selam Vermenin Hükmü 428
  Aynı Anda İki Kimsenin Selamlaşması 434
  Selam Vermenin Uygun Olup Olmayacağı Yer Ve Zamanlar 436
  Selam Verilecek Ve Verilmeyecek Selamı Alınacak Ve Alınmayacak Kimseler 439
  Gayri Müslim/Müslüman Olmayanlarla Selamlaşmak 441
  Müslüman Olmayan Hastayı Ziyaret 444
  Bid'at İşleyen Büyük Günah Sahibi Kimselere Selam Verilmesi 445
  Çocuklarla Selamlaşma 445
  Selam Konusunda Bazı Adab Ve Konuya İlişkin Meseleler 446
  Topluluk-Çarşı Pazarda Selam 447
  Kendi Evinde Selam Verme 448
  Herhangi Bir Yere Girilmek İstendiğinde İzin İstemek 451
  İzin İsteyenin Kendisini Tanıtması 453
  Bilinen Unvanıyla Kendini Tanıtmak 454
  Selam Konusuna İlişkin Çeşitli Meseleler 455
  Musafaha/Tokalaşmak 460
  Namazdan Sonra Yapılan Musafaha 461
  Musafaha Sırasında Nasıl Tavır Takınılmak 462
  Birine Eğilmek Doğru Değildir 463
  Salih Kimseleri-Arkadaş Ve Komşuları Ziyaret Etmek 465
  Aksıran Ve Esneyen Kimselere Karşı Ne Yapılmalıdır 466
  Gayri Müslim Bir Kimsenin Aksırmasında Ne Yapılmalı 473
  Övmeyi Meneden Hadis Rivayetleri 475
  Övülebilirliği Gösteren Hadis Rivayetleri 476
  Bir Kimsenin Kendi İyiliklerini Ve Kendisini Övmesi Meselesi 479
  Bir Önceki Konularla İlgili Bazı Bilgiler 482
  ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM 484
  EVLİLİKLE İLGİLİ MESELELER KENDİSİ VEYA BİR BAŞKASI İÇİN KIZ İSTEMEYE GİDENİN YAPACAĞI DUALAR 484
  Kişinin Kendi Öz Kızını Ya Da Velayet Ve Vesayetindeki Bir Kızı Kendileriyle Evlenmeleri İçin Dürüst Ve Fazilet Ehli Kimselere Teklifi 484
  Nikah Akdi Sırasında Yapılması İstenenler 485
  Nikahtan Sonra Kocaya Yapılacak Dua 487
  Zifaf Gecesinde Kocanın Hanımına Karşı Temennisi Şöyle Olmalıdır 489
  Cinsel İlişki Sırasında Yapılacak Dua 490
  Kocanın Hanımıyla Oynaşması-Şakası Ve Tatlı İfadeleri 490
  Evlenen Erkeğin Hanımından Dolayı Akrabalarına Karşı Tavrı 491
  Doğum Sırasında Kadının Doğum Sancılarına Karşı Okuması İstenen Dualar 491
  Doğan Çocuğun Kulağına Ezan Okunması 492
  Bebeğe İlk Tatlıyı/Memeyi Damağına Tuttururken Okunacak Dua 492
  ONBEŞİNCİ BÖLÜM 493
  DOĞAN BİR ÇOCUĞA İSİM VERMEK 493
  Düşük Bebeğe Ad Konulması 494
  Çocuklara Güzel İsim Konulması 494
  Aziz Ve Çelil Olan Allah'ın Hoşuna Giden En Güzel İsimler 495
  Kimi Zaman Eğitim Amacıyla Bazı Yakınlarımıza Kötü İsimle Çağırmak 497
  Adını Bilmediğimiz Birini Çağırırken Nasıl Davranmalıyız 498
  Çocuğun, Büyüklerini Adlarıyla Çağırmaması 498
  Bir İsmi Daha Güzel Biriyle Değiştirmenin İyi Olacağı 499
  Kişinin İstemediği Lakaplarla Çağırılması Doğru Değildir 501
  Kişinin Sevdiği Bir İsim Ya Da Lakapla Çağırılması Caiz Ve Müstahaptır 502
  Çocuğu Olmayanın Künye Alması Ve Küçük Çocuğa Künye 504
  Kafir Ve Sapıkların Künyelendirimleri 506

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.