0ürün

Sepetinizde hiç ürün yok.

 
0ürün

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.
Geri Bildirim

El-Fethu'r Rabbani-Gelenek-1560

Ürün Kodu:9789756138533

Hızlı Gözat

Alemlerin Anahtarı Manasına Gelen Çok Güzel Tasavvufi Bir Eser

Stok Durumu : Stokta var

35,00 ₺
Whatsapp Sipariş HattıTelefon İle Sipariş HattıYurtdışı Müşterilerimizin Dikkatine

Detaylar

El-Fethu'r Rabbani

Alemlerin Anahtarı

Allah’ın insanlara açacağı bir rahmeti tutup hapseden olamaz. (Fâtır, 2)

Rahman ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

Allahım! Ey zatını hamdetmekten âciz olduğumu bilen! Seni övenlerin en ka­mili olan, isim ve sıfatlanılın hakikatini, zatının tecellilerinin inceliklerini bildirdi­ğin, seni kemaline lâyık bir biçimde tanıyan, başkalanna ilham etmediğin hamd sözlerini kendisine ilham ettiğin ve ferdâniyetinin zuhur edeceği ve mazhariyeti­nin ortaya çıkacağı günde de kat kat fazlasını ilham edeceğin zât hürmetine Ona, Onun enfes varlığına, mukaddes kemaline yaraşır biçimde, salat ü selam etmeni, edeceğin salat ü selamlan, onun hissi ve manevî varlık dairelerine ve bu ikisine bağlı olan halk ve emr âlemlerine tamim etmeni diliyorum ki nebilerinden, resul­lerinden, meleklerinden ve sâlih kullanndan kimseyi dışanda bırakma ve bu yüce lutfa onlann hepsi mazhar olsunlar.

Elinizdeki eser, Kâdirilik yolunun önderi büyük mutasavvıf, büyük mürşid Abdülkadir Geylânî Hazretlerinin yaptığı vaaz ve sohbetlerinin , müridlerincederlenmesinden oluşuyor. Geylânî Hazretlerinin tasavvufı yaklaşımını derli toplu bir şekilde içeren bu kitapta, manevi gelişim yollan, kişiyi insan-ı kamil mertebesine yükselten yöntemler, en etkili biçimde doğrudan hitap cümleleriyle öğretiliyor.

Bu kitap, kalbindeki ışığı söndürmek değil beslenmek isteyenler için; görünenin ötesine varmak, gizli olana ulaşmak için kısaca Büyük Mürşid’in dizinin dibine oturmaya karar veren herkes içindir.

Hz. Geylânî’nin üslubu gayet renklidir; her seviyeden anlayış sahibinin istifade edeceği meseleler, öğütler ve kıssalarla bezeli bu rehber kitap, gönüllerimizi yumuşatmaya, eylemlerimize çekidüzen vermeye, Ahiret kaygısını daha da güçlendirmeye vesile olacaksa ne mutlu.

EL FETHUR RABBANİ

 

 Abdülkadir Geylânî

 

Abdülkâdir Geylânî, künyesi Ebû Muhammed’dir. 1077 (Hicrî 470) senesinde İran’ın Geylân şehrinde doğmuştur. Nesebi Hz. Peygamber’in torunu Hz. Hasan’a dayanır. On sekiz yaşında tahsil için Bağdat'a gönderilmiş olan Abdülkâdir Geylânî, Kadı Ebû Sâid el-Mübarek’in elinden sûfılik hırkasını giydikten ve 1127 (Hicrî 521) senesinde Yusuf el-Hemedânfnin kendisini irşad etmesinden sonra bu şehirde vaaz vermeye başlamıştır. Daha sonra, tekrar vaaz vermeye başlayacağı döneme kadar Kerh kasabasında inzivaya çekilmiş ve yirmi beş sene sürekli ibadetle meşgul olmuştur. Kısa zamanda sayısız müridi olmuş ve şöhreti bölge sınırlannın dışına taşmıştır. 1165 (Hicrî 561) senesinde Bağdat’ta vefat etmiş ve orada defnedilmiştir.

 

EL FETHUR RABBANİ

İÇİNDEKİLER

BİRİNCİ SOHBET 13

İKİNCİ SOHBET 20

ÜÇÜNCÜ SOHBET 25

DÖRDÜNCÜ SOHBET 32

BEŞİNCİ SOHBET 37

ALTINCI SOHBET 42

YEDİNCİ SOHBET 45

SEKİZİNCİ SOHBET 48

DOKUZUNCU SOHBET 50

ONUNCU SOHBET 52

ON BİRİNCİ SOHBET 58

ON İKİNCİ SOHBET 63

ON ÜÇÜNCÜ SOHBET 69

ON DÖRDÜNCÜ SOHBET 74

ON BEŞİNCİ SOHBET 79

ON ALTINCI SOHBET 83

ON YEDİNCİ SOHBET 86

ON SEKİZİNCİ SOHBET 91

ON DOKUZUNCU SOHBET 96

YİRMİNCİ SOHBET 100

YİRMİ BİRİNCİ SOHBET 106

YİRMİ İKİNCİ SOHBET 108

YİRMİ ÜÇÜNCÜ SOHBET 115

YİRMİ DÖRDÜNCÜ SOHBET 118

YİRMİ BEŞİNCİ SOHBET 123

YİRMİ ALTINCI SOHBET 127

YİRMİ YEDİNCİ SOHBET 131

YİRMİ SEKİZİNCİ SOHBET 133

YİRMİ DOKUZUNCU SOHBET 138

OTUZUNCU SOHBET 147

OTUZ BİRİNCİ SOHBET 151

OTUZ İKİNCİ SOHBET 155

OTUZ ÜÇÜNCÜ SOHBET 157

OTUZ DÖRDÜNCÜ SOHBET 159

OTUZ BEŞİNCİ SOHBET 162

OTUZ ALTINCI SOHBET 164

OTUZ YEDİNCİ SOHBET 170

OTUZ SEKİZİNCİ SOHBET 175

OTUZ DOKUZUNCU SOHBET 180

KIRKINCI SOHBET 183

KIRK BİRİNCİ SOHBET 187

KIRK İKİNCİ SOHBET 190

KIRK ÜÇÜNCÜ SOHBET 195

KIRK DÖRDÜNCÜ SOHBET 200

KIRK BEŞİNCİ SOHBET 204

KIRK ALTINCI SOHBET 208

KIRK YEDİNCİ SOHBET 210

KIRK SEKİZİNCİ SOHBET 214

KIRK DOKUZUNCU SOHBET 219

ELLİNCİ SOHBET 230

ELLİ BİRİNCİ SOHBET 234

ELLİ İKİNCİ SOHBET 243

ELLİ ÜÇÜNCÜ SOHBET 249

ELLİ DÖRDÜNCÜ SOHBET 254

ELLİ BEŞİNCİ SOHBET 263

ELLİ ALTINCI SOHBET 268

ELLİ YEDİNCİ SOHBET 273

ELLİ SEKİZİNCİ SOHBET 277

ELLİ DOKUZUNCU SOHBET 279

ALTMIŞINCI SOHBET 286

ALTMIŞ BİRİNCİ SOHBET 293

ALTMIŞ İKİNCİ SOHBET 309

ABDÜLKÂDİR GEYLÂNÎ'NİN VEFATI 405

 

 

Eserlerinden bazılan şunlardır:

Günyetü’t-tâlibîn,

Fütûhu’l- Gayb,

Hizbü’l-beşâiri’l-hayrât,

Cilâü’l-hâtir,

Melfûzât-ı Geylânî,

Mektûbât,

Sırru’l-esrar ve Mazharu’l-envar,

es-Sirâcu’l-vehhâc fi Leyleti’l mi’rac,

el-Fethu’r-rabbânî,

el-Fuyûzâtü'r- rabbâniyyefi’l-Evrâdi’l-Kâdiriyye,

Behçetü’l- esrâr,

el-Mevâhibü’r-rahmâniye ve’l-Futûhu’rrabbâniyye fi Merâtibi’l-ahlâki’s-seniyye ve’l Makâmâti’l-irfâniyye,

Yevâkitü'l-hikem,

Divânü Gavsi'l-a’zâm.

 

Tanıtım Videosu

360° Fotoğraf

AkBank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 35,00 ₺
1 Taksit 35,00 ₺ 35,00 ₺
2 Taksit 18,61 ₺ 37,23 ₺
3 Taksit 12,60 ₺ 37,79 ₺
4 Taksit 9,60 ₺ 38,41 ₺
5 Taksit 7,79 ₺ 38,96 ₺
6 Taksit 6,59 ₺ 39,52 ₺
FinansBank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 35,00 ₺
1 Taksit 35,00 ₺ 35,00 ₺
2 Taksit 18,61 ₺ 37,23 ₺
3 Taksit 12,60 ₺ 37,79 ₺
4 Taksit 9,60 ₺ 38,41 ₺
5 Taksit 7,79 ₺ 38,96 ₺
6 Taksit 6,59 ₺ 39,52 ₺
Garanti Bankası
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 35,00 ₺
1 Taksit 35,00 ₺ 35,00 ₺
2 Taksit 18,61 ₺ 37,23 ₺
3 Taksit 12,60 ₺ 37,79 ₺
4 Taksit 9,60 ₺ 38,41 ₺
5 Taksit 7,79 ₺ 38,96 ₺
6 Taksit 6,59 ₺ 39,52 ₺
Halkbank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 35,00 ₺
1 Taksit 35,00 ₺ 35,00 ₺
2 Taksit 18,61 ₺ 37,23 ₺
3 Taksit 12,60 ₺ 37,79 ₺
4 Taksit 9,60 ₺ 38,41 ₺
5 Taksit 7,79 ₺ 38,96 ₺
6 Taksit 6,59 ₺ 39,52 ₺
İş Bankası
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 35,00 ₺
1 Taksit 35,00 ₺ 35,00 ₺
2 Taksit 18,61 ₺ 37,23 ₺
3 Taksit 12,60 ₺ 37,79 ₺
4 Taksit 9,60 ₺ 38,41 ₺
5 Taksit 7,79 ₺ 38,96 ₺
6 Taksit 6,59 ₺ 39,52 ₺
Yapı Kredi Bankası
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 35,00 ₺
1 Taksit 35,00 ₺ 35,00 ₺
2 Taksit 18,61 ₺ 37,23 ₺
3 Taksit 12,60 ₺ 37,79 ₺
4 Taksit 9,60 ₺ 38,41 ₺
5 Taksit 7,79 ₺ 38,96 ₺
6 Taksit 6,59 ₺ 39,52 ₺
  1. Bu ürünü ilk yorumlayan siz olun

Kendi Yorumunuzu Yazın

Bu ürüne kaç puan verirsiniz ? *

  1 yıldız 2 yıldız 3 yıldız 4 yıldız 5 yıldız
Kalite
Fiyat
Değer

Değerli Müşterimiz; ihvan.com.tr üzerinden satın aldığınız ürün gereksinimlerinizi karşılamıyorsa, aşağıdaki koşulları sağladığı sürece değişim veya iade hakkınız saklıdır.

1. Ürünün hasarsız ve kullanılmamış olması
2. Ürün sayfası açıklama bölümünde "iade ve değişim yapılmaz" ibaresinin bulunmaması
3. Ürün değişim ve iadesinden önce tarafımıza bilgi verilmesi
4. Anlaşmalı olduğumuz Yurtiçi Kargo ile gönderilmesi (başka firmalarla gönderim yapacaksanız ücretini ödemeniz gerekmektedir)

İade ve değişim sebebi "Ürün Kusuru" ya da ihvan.com.tr tarafından kaynaklanan bir sorun ise kargo masrafları IHVAN.COM.TR tarafından karşılanır. Yurtiçi Kargo'dan "Karşı Taraf Ödemeli" olarak gönderebilirsiniz. Yurtiçi Kargo'da alıcı için lütfen "İhvan Basın Yayın" şeklinde belirtin.

İade ve değişim sebebi "Ürün Kusurundan" kaynaklanmıyorsa ve satış şartları eksiksiz yerine getirilmişse değişim ve iade masrafları ALICI tarafından karşılanır.

Ürün teslimi sırasında ürün kutusunda ya da ambalajında gözle görülür bir hasar varsa lütfen teslim almayın ve kargo yetkilisine tutanak tutturun.

İade ve değişimle ilgili işlem yapmadan önce lütfen iletişim kanallarımızın herhangi birinden bilgi alın.

Keyifli alışverişler dileriz.

İADE ADRESİ
İhvan Basın Yayın
Adres: Küçükbalıklı Mah. 1. Özsoy Sokak B-Blok No: 1/D
(ÖTİMER / B-23) Osmangazi / BURSA