0ürün

Sepetinizde hiç ürün yok.

 
0ürün

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.
Geri Bildirim

Füyûzat-ı Rabbaniye-1958

Ürün Kodu:9789758514151

Hızlı Gözat

Füyûzat-ı Rabbaniye - Abdulkadir Geylânî

Stok Durumu : Stokta var

19,00 ₺
Whatsapp Sipariş HattıTelefon İle Sipariş HattıYurtdışı Müşterilerimizin Dikkatine

Detaylar

Füyûzat-ı Rabbaniye

KADİRİ TARİKATINA MAHSUS DUÂLAR VE ZİKİRLER

GAVS-İ A'ZAM ABDÜLKADİR GEYLÂNÎ

  • Karton Kapak
  • 160 sayfa
  • 2. Hamur Kağıt
  • 13,5 cm x 19,5 cm ebatında

ÖNSÖZ
Büyük velî Gavs-i A zam Şeyh Muhyiddîn Abdulkadir GEYLÂNÎ (kuddise sirruh) hazretlerine ait olduğu kabul edilen FÜYUZÂT-İ RABBANİYYE adlı bu eseri, Kadirîlerden Seyyid Muhammed Saîd Hazretlerinin oğlu Seyyid İSMAİL Hazretleri, İsİâm âleminde lâyık bulunduğu şöhret ve saygıyı her asırda gören ve sofilerin gönül tahtında mürşid-i kâmil olarak yer alan Abdulkadir GEYLÂNÎ Hazretlerinin virdlerini; mâna âleminden kalbine dökülüp dilinde ifadesini bulan manzumelerini; Cenâb-ı Hakk’ın ona olan inâyetinin bir tezâhürü olarak gönlüne vâki olan ilhamlarının bir kısmını toplayıp bir araya getirmek suretiyle derlemiştir. Nitekim müellif, Gavs-i A’zam’a ait zikir, fikir, vird ve manzumelere, duâ ve niyazlara olan ehl-i tarikatın ihtiyacını ve bu hususta kendisine bir çok defalar baş vurulduğunu, böyle bir eserin hazırlanması için kendisini teşvîk edenlerin istek ve ısrarlarının kesilmediğini söyler ve buna bilhassa dikkatleri çekmek ister.

Rahatlıkla diyebiliriz ki, Abdulkadir GEYLÂNÎ (K.S.) hazretleri gibi velâyet makamının üst mertebesinde, bazılarına göre en üst mertebesinde bulunan, kurb-i ilâhiyye, imdad-ı Muhammediyyeye (S.A.) mazhar olan kadri yüce bir velînin gönlüne ilham yollu inen FÜYUZAT, ciltlerle kitaplara sığmayacak ve kelimelerin dar kalıbında ifade edilemiyecek kadar geniştir. Ancak Seyyid İsmâil hazretleri (K.S.) halk arasında, sofiler katında daha çok meşhur ve anlaşılması kolay olanlarını seçip FÜYUZÂT-İ RABBANİYYE kitabını meydana getirebilmiştir. Maksadı, bu yolun yolcusu olan ehl-i tarîk, özellikle Kadirî Tarikatının mânâ erleri için velâyetin üst makamından gelen İlâhî feyizlere bir pencere açmaya çalışmaktır.

Eseri tıpatıp terceme etmeyi lüzumlu görmedik. Ancak okuyanlara anlaşılması kolay gelecek şekilde murad olan mânaya sadık kalınarak bir çeviri yolunu seçtik.

Tasavvufun rûh ve mânasını aksettiren böyle bir eseri terceme etmemizin sebebine gelince: Maddenin hâkim olduğu, mânevî değerlerin bir köşeye itildiği bir çağda, maddeyle mâna arasındaki dengeyi sağlamanın cemiyetler ve milletler için ne kadar lüzumlu olduğu artık aklı başında bir çok kimseler tarafından kabul edilmektedir. Zira vicdanları geliştiren, gönülleri merhamet, şefkat ve hakseverlik duyguları ile süsleyen tek faktör, din ve ahlâktır. Dinin tasavvufî cephesi ise bunun en işlek yoludur. O halde materyalizmin saltanatını yıkacak, lüks yaşayışa set çekecek, ruhları madde çukurundan çıkaracak, cemiyet hayatına huzûr ve sükûnu getirecek İslâmın feyiz dolu prensipleri ve bu prensiplerin gönülleri fetheden hedef ve maksatlarıdır. Tasavvuf bu hedef ve maksadın kaaidesini teşkil etmektedir.

İslâmın yüksek ahlâkını ve ulvî mâna perdesini işleyenler şüp­hesiz ki, nübüvvet mektebinde yetişen büyük zatlardır. Başta Resûlullah sallalahu teâlâ aleyhi ve sellem olmak üzere onun eshabı ve eshab-ı kirâma uyan bahtiyarlar bu perdeyi dokuyup kendilerinden sonrakilere emanet etmişlerdir. Cüneyd Bağdadî, Ma’ruf Kerhî, Abdulkadir Geylânî, Rabia el-Adeviyye ve emsali büyük veliler Resûlullah (A.S.) ile ashabından intikal eden perdeyi örnek edinerek bir çok perdeler işlemiş ve böylece İslâm sarayını dokudukları perdelerle süslemişlerdir.

Bugün için bize düşen görev, o perdeleri üzerindeki san’atın bütün zerafet ve kudretiyle yeni nesillere tanıtmak ve gönülleri bu perdelerin okşayıcı niteliğiyle te’sîr altına almaktır.

İşte terceme ettiğimiz FÜYUZÂT-İ RABBANİYYE’yi bu maksatla seçmiş bulunuyoruz. Hidâyeti veren Allahdır. O bize yeter ve ne güzel vekildir O.

Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd, Peygamberler Peygamberi Hazret-i Muhammed’e (A.S.) salât u selâmlar olsun!

Celal Yıldırım

İÇİNDEKİLER
Önsöz
Nâşirin Bir - İki Sözü
Gavsiyye
Gavs-i A’zam’a Ait Diğer Bir Parça
Tarikatımızın Usûlünü Teşkil Eden Yedi İsim
Gavs-ı A’zam’ın Mertebeler Hakkında Risâlesi
Yüce Kâdirî Tarikatında Şeyhin Müridiyle Anlaşmasının Keyfiyeti
Kâdirî Tarikatında Okunan İsimlerin Mânâları
Yedi Makamın İsmi ve Her Mertebe-i Nefse Has Olan İsimler ve Özellikleri
Sofilerin Yedi Makamı ve Her Makamdaki Nefsin İsimleri
Hazret-i Gavs’ın Vasiyeti
Gavs-i A’zam (K.S.) Hazretlerinin Akidesi
Gavs-i A’zam’ın İstiğasesi
Gavs-i A’zam’ın Vesîle Adlı Manzumesi
Manevî Sarhoşluk Kasidesi
Gavs-i A’zam’ın Diğer Bir Manzumesi
Şatıh Hakkında Manzumesi
Kaside-i Şerife
Şatıh ve Tevhid Hakkındaki Manzumesi
Gavs’i A’zam’ın Bir Kasidesi
Gavs-i A’zam Vasıtasıyla Yardım İstemek (İstiğase)
Kâdirî Tarikatında Halvete Girmenin Keyfiyeti
Beş Vakit Namazdan Sonra Okunacak Olan Fatihanın Tertibi7
Özel Duâ
Kadirî Tarikatının Hatmi
Abdulkadir Geylâni (k.s.)’nin Menkibeleri
Gavs-i A’zam’ın Virdleri
Gavs-i A’zam’ın Öğle Virdi
Gavs-i A’zam’ın İkindi Virdi
Gavs-i A’zam’ın Akşam Virdi
Gavs-i A’zam’ın Yatsı Virdi
Gavs-i A’zam’ın Haftalık Virdi
Pazar Gününün Virdi
Pazartesi Virdi
Salı Günü Virdi
Çarşamba Günü Virdi
Perşembe Günü Virdi
Cuma Günü Virdi
Cumartesi Günü Virdi
Gavs-i A’zam’ın Vird-i Kübrası
Nefsin Yedi Derecesini Belirten Cetvel
Sofilerin Yedi Makamını Gösterir  Cetvel
İçindekiler   159

Tanıtım Videosu

360° Fotoğraf

AkBank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 19,00 ₺
1 Taksit 19,00 ₺ 19,00 ₺
2 Taksit 10,11 ₺ 20,21 ₺
3 Taksit 6,84 ₺ 20,52 ₺
4 Taksit 5,21 ₺ 20,85 ₺
5 Taksit 4,23 ₺ 21,15 ₺
6 Taksit 3,58 ₺ 21,45 ₺
FinansBank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 19,00 ₺
1 Taksit 19,00 ₺ 19,00 ₺
2 Taksit 10,11 ₺ 20,21 ₺
3 Taksit 6,84 ₺ 20,52 ₺
4 Taksit 5,21 ₺ 20,85 ₺
5 Taksit 4,23 ₺ 21,15 ₺
6 Taksit 3,58 ₺ 21,45 ₺
Garanti Bankası
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 19,00 ₺
1 Taksit 19,00 ₺ 19,00 ₺
2 Taksit 10,11 ₺ 20,21 ₺
3 Taksit 6,84 ₺ 20,52 ₺
4 Taksit 5,21 ₺ 20,85 ₺
5 Taksit 4,23 ₺ 21,15 ₺
6 Taksit 3,58 ₺ 21,45 ₺
Halkbank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 19,00 ₺
1 Taksit 19,00 ₺ 19,00 ₺
2 Taksit 10,11 ₺ 20,21 ₺
3 Taksit 6,84 ₺ 20,52 ₺
4 Taksit 5,21 ₺ 20,85 ₺
5 Taksit 4,23 ₺ 21,15 ₺
6 Taksit 3,58 ₺ 21,45 ₺
İş Bankası
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 19,00 ₺
1 Taksit 19,00 ₺ 19,00 ₺
2 Taksit 10,11 ₺ 20,21 ₺
3 Taksit 6,84 ₺ 20,52 ₺
4 Taksit 5,21 ₺ 20,85 ₺
5 Taksit 4,23 ₺ 21,15 ₺
6 Taksit 3,58 ₺ 21,45 ₺
Yapı Kredi Bankası
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 19,00 ₺
1 Taksit 19,00 ₺ 19,00 ₺
2 Taksit 10,11 ₺ 20,21 ₺
3 Taksit 6,84 ₺ 20,52 ₺
4 Taksit 5,21 ₺ 20,85 ₺
5 Taksit 4,23 ₺ 21,15 ₺
6 Taksit 3,58 ₺ 21,45 ₺
  1. Bu ürünü ilk yorumlayan siz olun

Kendi Yorumunuzu Yazın

Bu ürüne kaç puan verirsiniz ? *

  1 yıldız 2 yıldız 3 yıldız 4 yıldız 5 yıldız
Kalite
Fiyat
Değer

Değerli Müşterimiz; ihvan.com.tr üzerinden satın aldığınız ürün gereksinimlerinizi karşılamıyorsa, aşağıdaki koşulları sağladığı sürece değişim veya iade hakkınız saklıdır.

1. Ürünün hasarsız ve kullanılmamış olması
2. Ürün sayfası açıklama bölümünde "iade ve değişim yapılmaz" ibaresinin bulunmaması
3. Ürün değişim ve iadesinden önce tarafımıza bilgi verilmesi
4. Anlaşmalı olduğumuz Yurtiçi Kargo ile gönderilmesi (başka firmalarla gönderim yapacaksanız ücretini ödemeniz gerekmektedir)

İade ve değişim sebebi "Ürün Kusuru" ya da ihvan.com.tr tarafından kaynaklanan bir sorun ise kargo masrafları IHVAN.COM.TR tarafından karşılanır. Yurtiçi Kargo'dan "Karşı Taraf Ödemeli" olarak gönderebilirsiniz. Yurtiçi Kargo'da alıcı için lütfen "İhvan Basın Yayın" şeklinde belirtin.

İade ve değişim sebebi "Ürün Kusurundan" kaynaklanmıyorsa ve satış şartları eksiksiz yerine getirilmişse değişim ve iade masrafları ALICI tarafından karşılanır.

Ürün teslimi sırasında ürün kutusunda ya da ambalajında gözle görülür bir hasar varsa lütfen teslim almayın ve kargo yetkilisine tutanak tutturun.

İade ve değişimle ilgili işlem yapmadan önce lütfen iletişim kanallarımızın herhangi birinden bilgi alın.

Keyifli alışverişler dileriz.

İADE ADRESİ
İhvan Basın Yayın
Adres: Küçükbalıklı Mah. 1. Özsoy Sokak B-Blok No: 1/D
(ÖTİMER / B-23) Osmangazi / BURSA