0ürün

Sepetinizde hiç ürün yok.

 
0ürün

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.
Geri Bildirim

Geylani Külliyatı - Gelenek Yayınları-1523

Ürün Kodu:9789756138854

Hızlı Gözat

AbdulKadir Geylani Hazretlerinin Yapmış Olduğu Sohbetlerinin Yer Aldığı Kitaptır

Stok Durumu : Stokta var

75,00 ₺
Whatsapp Sipariş HattıTelefon İle Sipariş HattıYurtdışı Müşterilerimizin Dikkatine

Detaylar

GEYLANİ KÜLLİYATI

Abdülkâdir Geylânî, künyesi Ebû Muhammed’dir. 1077 (Hicrî 470) senesinde İran’ın Geylân şehrinde doğmuştur. Nesebi Hz. Peygamber'in torunu Hz. Hasan’a dayanır. On sekiz yaşında tahsil için Bağdat’a gönderilmiş olan Abdülkâdir Geylânî, Kadı Ebû Sâid el-Mübarek’in elinden sûfılik hırkasını giydikten ve 1127 (Hicrî 521) senesinde Yusuf el-Hemedânî’nin kendisini irşad etmesinden sonra bu şehirde vaaz vermeye başlamıştır. Daha sonra, tekrar vaaz vermeye başlayacağı döneme kadar Kerh kasabasında inzivaya çekilmiş ve yirmi beş sene sürekli ibadetle meşgul olmuştur. Kısa zamanda sayısız müridi olmuş ve şöhreti bölge sınırlannın dışına taşmıştır. 1165 (Hicrî 561) senesinde Bağdat'ta vefat etmiş ve orada defnedilmiştir. Eserlerinden bazıları şunlardır:

Günyetü’t-tâlibîn,Fütûhu’l- Gayb, Hizbüî-beşâiri’l-hayrât, Cilâü’l-hâtir, Melfûzât-ı Geylânî, Mektûbât, Sırru’l-esrar ve Mazharu’l-envar, es-Sirâcuî-vehhâcJîLeyleti'l- mi’rac, el-Fethu’r-rabbânî, el-Fuyûzâtü'r- rabbâniyyefi'1-Evrâdi’l-Kâd.iriyye, Behçetü'l- esrâr, el-Mevâhibü’r-rahmâniye ve’l-Futûhu’r- rabbâniyyefî Merâtibi’l-ahlâki’s-seniyye ve’l- Makâmâti’l-irfâniyye, Yevâkitü’l-hikem, Divânü Gavsi’l-a'zâm.

 

GEYLANİ KÜLLİYATI

İÇİNDEKİLER

EL-FETHU’R-RABBÂNÎ

- Âlemlerin Anahtan -

BİRİNCİ SOHBET 19

İKİNCİ SOHBET 25

ÜÇÜNCÜ SOHBET 30

DÖRDÜNCÜ SOHBET 36

BEŞİNCİ SOHBET 41

ALTINCI SOHBET 46

YEDİNCİ SOHBET 49

SEKİZİNCİ SOHBET 51

DOKUZUNCU SOHBET 53

ONUNCU SOHBET 55

ON BİRİNCİ SOHBET 61

ON İKİNCİ SOHBET 65

ON ÜÇÜNCÜ SOHBET 70

ON DÖRDÜNCÜ SOHBET 74

ON BEŞİNCİ SOHBET 78

ON ALTINCI SOHBET 82

ON YEDİNCİ SOHBET 85

ON SEKİZİNCİ SOHBET 89

ON DOKUZUNCU SOHBET 94

YİRMİNCİ SOHBET 97

YİRMİ BİRİNCİ SOHBET 102

YİRMİ İKİNCİ SOHBET 104

YİRMİ ÜÇÜNCÜ SOHBET 111

YİRMİ DÖRDÜNCÜ SOHBET 114

YİRMİ BEŞİNCİ SOHBET 119

YİRMİ ALTINCI SOHBET 122

YİRMİ YEDİNCİ SOHBET 126

YİRMİ SEKİZİNCİ SOHBET 128

YİRMİ DOKUZUNCU SOHBET 132

OTUZUNCU SOHBET 140

OTUZ BİRİNCİ SOHBET 143

OTUZ İKİNCİ SOHBET 146

OTUZ ÜÇÜNCÜ SOHBET 148

OTUZ DÖRDÜNCÜ SOHBET 150

OTUZ BEŞİNCİ SOHBET 152

OTUZ ALTINCI SOHBET 154

OTUZ YEDİNCİ SOHBET 159

OTUZ SEKİZİNCİ SOHBET 163

OTUZ DOKUZUNCU SOHBET 168

KIRKINCI SOHBET 171

KIRK BİRİNCİ SOHBET 175

KIRK İKİNCİ SOHBET 178

KIRK ÜÇÜNCÜ SOHBET 183

KIRK DÖRDÜNCÜ SOHBET

ET 188

KIRK BEŞİNCİ SOHBET 192

GEYLANİ KÜLLİYATI

KIRK ALTINCI SOHBET 196

KIRK YEDİNCİ SOHBET 198

KIRK SEKİZİNCİ SOHBET 202

KIRK DOKUZUNCU SOHBET 206

ELLİNCİ SOHBET 216

ELLİ BİRİNCİ SOHBET 220

ELLİ İKİNCİ SOHBET228

ELLİ ÜÇÜNCÜ SOHBET 234

ELLİ DÖRDÜNCÜ SOHBET 239

ELLİ BEŞİNCİ SOHBET 248

ELLİ ALTINCI SOHBET 253

ELLİ YEDİNCİ SOHBET 258

ELLİ SEKİZİNCİ SOHBET 262

ELLİ DOKUZUNCU SOHBET 264

ALTMIŞINCI SOHBET 270

ALTMIŞ BİRİNCİ SOHBET 277

ALTMIŞ İKİNCİ SOHBET 292

ABDÜLKÂDİR GEYLÂNÎ’NİN VEFATI 380

CİLÂÜ’L-HÂTIR

Takdim: MÜELLİF VE ESERİ HAKKINDA 385

CİLÂÜ’L-HÂTIR Fİ'L-BÂTIN VE’Z-ZÂHİR 389

BİRİNCİ Sohbet: HASET-SADÂKAT (SAMİMİYET) 391

İKİNCİ Sohbet: MÜ'MÎN-MÜNÂFIK 394

Üçüncü Sohbet: RIZÂ-TEVBE 397

Dördüncü Sohbet: ARİFLERİN UYKUSU 402

BEŞİNCİ Sohbet: SAFÂ (KALP TEMZLİĞİ)-HELÂL LOKMA-SABIR 403

Altinci Sohbet: ZÜHD-ÇİLE 408

Yedinci Sohbet: MUHABBET-SADÂKAT 413

SEKİZİNCİ Sohbet: GERÇEK FAKİRLİK-KASR-I EMEL 417

Dokuzuncu Sohbet: ÖLÜME HAZIRLIK 421

Onuncu Sohbet: NEFİS TERBİYESİ 423

On BİRİNCİ Sohbet: İHLÂS-HUŞÛ 426

On İKİNCİ Sohbet: MÜCÂHEDE (NEFSE KARŞI SAVAŞ) 430

On Üçüncü Sohbet: SÂLİH AMEL-VELÂYET 434

On Dördüncü Sohbet: SÛFÎLER 438

On Beşİncİ Sohbet: İBÂDET-TESLÎMİYET-NEFS-İ EMMÂRE 443

On Altinci Sohbet: SÛFÎLERE ZULMETMEK 447

On YEDİNCİ Sohbet: FAKİRLERE YARDIM ETMEK 448

On Sekİzİncİ Sohbet: MUHABBET-TAKVÂ 450

On Dokuzuncu Sohbet: İNÂYET (HAKKTN YARDIMI) 454

YİRMİNCİ Sohbet: KADERE RIZÂ-BELÂYA SABIR 456

YİRMİ BİRİNCİ Sohbet: ZİKİR (CENÂB-IHAKKT UNUTMAMAK) 459

YiRMi İKİNCİ Sohbet: ÖLÜMÜ DÜŞÜNMEK 461

YiRMi Üçüncü Sohbet: TEVECCÜH (HAKKA YÖNELMEK) 463

YiRMi Dördüncü Sohbet: KURBİYET(CENÂB-I HAKKA YAKINLIK) 465

YiRMi Beşİncİ Sohbet: VELÎLER 467

YiRMi Altinci Sohbet: SIHHATİN VE BOŞ ZAMÂNIN KIYMETİNİ BİLMEK 469

YiRMi Yedİncİ Sohbet: SADAKA VERMEK 472

YiRMi SEKİZİNCİ Sohbet: ZİKR-İ DÂİM- EDEP 474

YiRMi Dokuzuncu Sohbet: SÂLİH AMEL 476

Otuzuncu Sohbet: KUR’ÂN DİNLEMEK 477

OTUZ BİRİNCİ Sohbet: DÜNYÂNIN GEÇİCİLİĞİ-FAKR 479

Otuz İkİncİ Sohbet: İNFÂK- MÜCÂHEDE 483

Otuz Üçüncü Sohbet: ÖLÜME HAZIRLIK 486

Otuz Dördüncü Sohbet: MUHABBET-MÂRİFET (ALLÂHÜ TEÂLÂ'Yl TANIMAK) 489

Otuz BeşİNCİ Sohbet: ZÜHD (DÜNYÂYA DEĞER VERMEMEK) 492

Otuz Altinci Sohbet: RAMAZAN VE ORUÇ 496

Otuz Yedİncİ Sohbet: İHLÂS-İNFÂK 501

Otuz Sekİzİncİ Sohbet: CENNET NİMETLERİ 506

Otuz Dokuzuncu Sohbet: BELÂYA SABRETMEK-TEVHÎD-VERA 508

Kirkinci Sohbet: ZİKİR-MUHÂSEBE (NEFSİ HESÂBA ÇEKME) 511

Kirk BiRiNci Sohbet:ŞÜKÜR 514

Kirk İKİNCİ Sohbet: KALP KATILIĞI-HAVF (CENÂB-I HAK'TAN KORKMAK) 518

Kirk Üçüncü Sohbet: KIYÂMET GÜNÜNE HAZIRLANMAK 522

Kirk Dördüncü Sohbet: GÜZEL AHLÂK 527

Kirk Beşİncİ Sohbet: BELÂLARIN HİKMETİ 531

Kirk Altinci Sohbet: NEFSE VE DÜNYÂYA ALDANMAMA 533

Kirk Yedİncİ Sohbet: SÛFÎLER-TEVHÎD 536

Kirk Sekİzİncİ Sohbet: FENÂ FİLLÂH-MUHABBET 540

Kirk Dokuzuncu Sohbet: SABIR-HÜZÜN-MÂRİFETULLAH-ADAD-IMUÂŞERET 545

ELLİNCİ Sohbet: KİŞİNİN ACZİNİ BİLMESİ-DÜNYÂY1 TERK ETMEK 551

Elli BİRİNCİ Sohbet: DÜNYÂYA VE ÂHİRETE KARŞI ZÂHİD OLMAK 557

Elli İkİncİ Sohbet: SABIR-KURBİYET 561

HÂTİME 573

FÜTÛHU’L-GAYB

- Âlemlerin Kapısı -

TAKDİM 577

1."HER MÜ’MİNE LÂZIM OLANLAR"A DÂİR 579

2."HAYRI tavsiye ETME"YE DÂİR 580

3."İMTİHAN”A DÂİR 581

GEYLANİ KÜLLİYATI

 

4."MANEVÎ ÖLÜM”E DÂİR 583

5."DÜNYA"YA DÂİR VE ONA İLTİFÂT ETMEMEYE TEŞVİK 585

6."MAHLÛKATTAN FÂNÎ OLMA”YA DÂİR 586

7."KALBİN KEDERİNİ GİDERME"YE DÂİR 588

8."ALLAH TEÂLÂ'YA YAKLAŞMA’TA DÂİR 591

9."KEŞF VE MÜŞAHEDE"YE DÂİR 593

10."NEFS VEHÂLLERİ”NE DÂİR 595

11."ŞEHVET”E DÂİR 598

12."ALLAH'IN EMRİNE TESLİM OLMA”YA DÂİR 599

13."KALBİ MAL SEVGİSİNDEN TEMİZLEME”YE DÂİR 602

14."ALLAH DOSTLARININ HÂLLERİNE UYMA”YA DÂİR 603

15."KORKU VEÜMİT”E DÂİR 605

16."TEVEKKÜL VE MAKAMLARF’NA DÂİR 606

17."MÜRŞİD VÂSITASIYLA HAKK’A VÂSIL OLMANIN KEYFİYETİ"NE DÂİR 608

18."ŞİKAYET ETMENİN NEHYEDİLMESİ” HAKKINDA 610

19."VAADİNE BAĞLI KALMANIN EMREDİLMESİ VE VAADİNDEN DÖNMENİN YASAKLANMASÜNA DÂİR 613

20."SALLÂLLAHU ALEYHİ VESELLEM EFENDİMİZ'İN 'ŞÜPHE ETTİKLERİNDEN ŞÜPHE ETMEDİKLERİNE DÖN' KAVL-İ ŞERÎFİ”NE DÂİR 615

21."İBLİS ALEYHİLLANE" HAKKINDA 617

22."MÜ’MİNİN İMÂNI ÖLÇÜŞÜNCE BELÂ İLE İMTİHAN EDİLMESİ"NE DÂİR 618

23."ALLAH'IN YAPTIĞI TAKSİME RIZÂ GÖSTERME”YE DÂİR 620

24."MEVLÂ’NIN KAPISINDAN AYRILMAMA”YA DÂİR 622

25."İMÂN AĞACHNA DÂİR 624

26."YÜZÜNDEN PEÇEYİ KALDIRMANIN YASAKLANMASÜNA DÂİR 626

27."HAYIR VE ŞERRİN İKİ MEYVE OLMASP’NA DÂİR 629

28."MÜRÎDİN AHVÂLİNİN TAFSÎLİ”NE DÂİR 632

29."ALEYHİSSALÂTÜ VESSELÂM EFENDİMİZ'İN ‘FAKİRLİK NEREDEYSE KÜFÜR OLACAKTI KAVL-İ ŞERİFİ-NE DÂİR 634

30."HANGİ İŞİ YAPAYIM, ÇARE NEDİR?” DEMENİN NEHYEDİLMESİ HAKKINDA 636

31."ALLAH İÇİN BUĞZ”A DÂİR 638

32."ALLAH SEVGİSİNE BAŞKASINI ORTAK KILMA"NIN NEHYEDİLMESİ HAKKINDA 639

33."İNSANIN DÖRT SINIFTA DEĞERLENDİRİLMESİNE DÂİR 641

34."ALLAH TEÂLÂ'YA GÜCENMENİN NEHYİ” HAKKINDA 644

35."VERÂ-YA DÂİR 647

36."DÜNYA, ÂHİRET VE BU İKİSİ İÇİN NELER YAPMAK GEREKTİĞİNE DÂİR 649

37."HASEDİN KINANMASI VE ONDAN NEHYEDİLMESİ" HAKKINDA 653

38."DOĞRULUK VE NASİHAT” A DÂİR 655

39."ŞİKÂK, VİFÂK VE NİFÂKIN AÇIKLANMASUNA DÂİR 656

40.SÂLİK, RÛHÂNÎLER ZÜMRESİNE NE ZAMAN DÂHİL OLUR? 657

41."ZENGİNLİK VE KEYFİYETİNE DÂİR 659

42."NEFSİN İKİ HÂLİNİN AÇIKLAN MASUNA DÂİR 661

43."ALLAH TEÂLÂ’DAN BAŞKASINDAN BİRŞEY İSTEMENİN YERİLMESİ” HAKKINDA 663

44."ÂRİF-İ BİLLAHIN DUÂSINA İCABET OLUNMASININ SEBEBİNE DÂİR 664

45."NİMET VE BELÂ İLE İMTİHAN'A DÂİR 665

46."ALEYHİSSALÂTÜ VESSELÂM EFENDİMİZİN 'MEŞGULİYETİ BENİM ZİKRİM OLAN KİMSE...' BUYURDUĞU HADÎS-İ KUTSİYE DÂİR 668

47."ALLAH'A YAKINLAŞMA”YA DÂİR 670

48."MÜ'MİNİN NE İLE MEŞGUL OLMASI GEREKTİĞİNE DÂİR 671

49."UYKUNUN YERİLMESİ" HAKKINDA 672

50."ALLAH TEÂLÂ'DAN UZAKLAŞMAYA MÂNİ OLAN ŞEY İLE O'NA YAKINLAŞMAYI TEMİN EDEN ŞEVE DÂİR 673

51."ZÜHD"E DÂİR 675

52."MÜ’MİNLERDEN BİR GRUBUN BELÂ İLE İMTİHAN EDİLMESİNE DÂİR 677

53."ALLAH TEÂLÂ'NIN RIZÂSINI TALEP ETMENİN VE O’NDA FÂNİ OLMANIN EMREDİLMESİNE DÂİR 678

54."ALLAH TEÂLÂ'YA KAVUŞMAYI İSTEYEN KİMSEYE VE O’NA KAVUŞMANIN KEYFİYETİNE DÂİR 680

55."NASİPLERİN TERKEDİLMESİNE DÂİR 682

56."KULUN, MAHLÛKAT, HEVÂ, NEFS, İRÂDE VE EMELLERDEN FÂNİ OLMASUNA DÂİR684

57."KADERİ TARTIŞMAMA"YA VE "ONA RIZA GÖSTERME"YE DÂİR 686

58."BÜTÜN CİHETLERDEN SARF-U NAZAR EDEREK YALNIZ RABB'İN LÜTUF CİHETİNİ TALEP ETME"YE DÂİR 688

59."BELÂYA RIZÂ VE NİMETE ŞÜKR"E DÂİR 689

60."BAŞLANGIÇ VE SONUÇ"A DÂİR 692

61."MUBAHLIĞI ORTAYA ÇIKINCAYA KADAR HERHANGİ BİR İŞE GİRİŞMEME"YE DÂİR 694

62."SEVMEK, SEVİLMEK VE GEREKLERİNE DÂİR 696

63."MÂRİFETİN BİR VEÇHİNE DÂİR 698

64."HAYATSIZ ÖLÜM VE ÖLÜMSÜZ HAYAT”A DÂİR 699

65."DUÂYA İCÂBETİ GECİKTİRDİ DİYE RABB’E GÜCENMENİN NEHYİ” HAKKINDA 700

66."DUÂNIN EMREDİLMESİ VE TERKİNİN NEHYEDİLMESİNE DÂİR 702

67."NEFS İLE CİHÂD VE KEYFİYETİNE DÂİR 704

68.RABB'İN, "O HER AN AYRI BİR ŞE’N ÜZEREDİR" KAVLİNE DÂİR 706

69."HAKK TEÂLÂ’DAN, MAĞFİRET, İSMET, UVAFFAKİYET, RIZÂ VE SABIR İSTEMENİN EMREDİLMESİNE DÂİR 708

70."ŞÜKRETME VE KUSURLARI İTİRAF ETME "YE DÂİR 710

71."MÜRÎD VE MURÂD”A DÂİR 711

72."ÇARŞIYA GİRDİĞİNDE ORADAKİ MALA MEYLEDEN VE ÇARŞIYA GİRDİĞİ HALDE SABREDEN”E DÂİR 713

73."RABB'İN BAŞKALARININ AYIPLARINA MUTTALİ ETTİĞİ BİR KISIM EVLİYÂ"YA DÂİR 715

74."AKILLI KİMSENİN ALLAH TEÂLÂ’NIN VAHDANİYETİNE DELİL GÖSTERMESİ GEREKEN ŞEVE DÂİR 717

75."TASAVVUF VE ONUN NE ÜZERİNE BİNA EDİLDİĞİ”NE DÂİR 718

76."VASİYET”E DÂİR 720

77."MAHLÛKATTAN FÂNİ OLUP ALLAH’LA BİRLİKTE OLMA'TA DÂİR 722

78."MÜCÂHEDE EHLİ, MUHÂSEBE EHLİ ULÜ’L-AZM VE ÖZELLİKLERİ”NE DÂİR 724

Şerh İBN TEYMİYE 727

SIRRU’L-ESRÂR

- Sırların Sim -

GEYLANİ KÜLLİYATI

ÇEVİRENİN ÖNSÖZÜ 769

MÜELLİFİN MUKADDİMESİ 773

Birinci Fasil: İNSANIN ASIL VATANINA DÖNÜŞÜ 779

İKİNCİ Fasil: İNSANIN AŞAĞILARIN EN AŞAĞISINA İNDİRİLMESİ 783

ÜÇÜNCÜ Fasil: RUHLARIN BEDENLERDEKİ DÜKKÂNLARI 785

Dördüncü Fasil: İLİMLERİN SAYISI 788

Beşİncİ Fasil: TÖVBE VE TELKİN 791

Altinci Fasil: TASAVVUF EHLİ 798

Yedİncİ Fasil: EZKÂR (ZİKİRLER) 801

SEKİZİNCİ Fasil: ZİKRİN ŞARTLARI 803

Dokuzuncu Fasil: ALLAH TEÂLÂ'NIN RÜ'YETİ 805

Onuncu Fasil: ZULMÂNÎ VE NÛRÂNÎ PERDELER 808

OnbîrİncI Fasil: SAÂDET VE ŞAKÂVET 810

Onİkincİ Fasil: "FUKARÂ" KİMLERDİR 814

Onüçüncü Fasil: TAHÂRET 817

ONDÖRDÜNCÜ Fasil: ŞERİAT VE TARİKAT NAMAZI 819

OnbeşincÎ Fasil: TECRİD ÂLEMİNDE MARİFET TAHÂRETİ 821

Onaltinci Fasil: ŞERİAT VE TARİKAT ZEKÂTI 823

Onyedİncİ Fasil: ŞERİAT VE TARİKAT ORUCU 825

ONSEKİZİNCİ Fasil: ŞERİAT VE TARİKAT HACCI 827

Ondokuzuncu Fasil: VECD VE SAFÂ 830

YİRMİNCİ Fasil: HALVET VE UZLET 833

YiRMiBiRiNCi Fasil: HALVET EVRÂDI 837

YİRMİİKİNCİ Fasil: UYKU VE ŞEKERLEME ESNASINDA GÖRÜLEN RÜYÂLAR 839

Yİrmİüçüncü Fasil: TASAVVUF EHLİ 845

YİRMİDÖRDÜNCÜ Fasil: HÂTİME: SON NEFES 848

TERİMLER SÖZLÜĞÜ 851

KAYNAKÇA 857

 

Tanıtım Videosu

360° Fotoğraf

AkBank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 75,00 ₺
1 Taksit 75,00 ₺ 75,00 ₺
2 Taksit 39,89 ₺ 79,78 ₺
3 Taksit 27,00 ₺ 80,99 ₺
4 Taksit 20,57 ₺ 82,30 ₺
5 Taksit 16,70 ₺ 83,48 ₺
6 Taksit 14,11 ₺ 84,68 ₺
FinansBank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 75,00 ₺
1 Taksit 75,00 ₺ 75,00 ₺
2 Taksit 39,89 ₺ 79,78 ₺
3 Taksit 27,00 ₺ 80,99 ₺
4 Taksit 20,57 ₺ 82,30 ₺
5 Taksit 16,70 ₺ 83,48 ₺
6 Taksit 14,11 ₺ 84,68 ₺
Garanti Bankası
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 75,00 ₺
1 Taksit 75,00 ₺ 75,00 ₺
2 Taksit 39,89 ₺ 79,78 ₺
3 Taksit 27,00 ₺ 80,99 ₺
4 Taksit 20,57 ₺ 82,30 ₺
5 Taksit 16,70 ₺ 83,48 ₺
6 Taksit 14,11 ₺ 84,68 ₺
Halkbank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 75,00 ₺
1 Taksit 75,00 ₺ 75,00 ₺
2 Taksit 39,89 ₺ 79,78 ₺
3 Taksit 27,00 ₺ 80,99 ₺
4 Taksit 20,57 ₺ 82,30 ₺
5 Taksit 16,70 ₺ 83,48 ₺
6 Taksit 14,11 ₺ 84,68 ₺
İş Bankası
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 75,00 ₺
1 Taksit 75,00 ₺ 75,00 ₺
2 Taksit 39,89 ₺ 79,78 ₺
3 Taksit 27,00 ₺ 80,99 ₺
4 Taksit 20,57 ₺ 82,30 ₺
5 Taksit 16,70 ₺ 83,48 ₺
6 Taksit 14,11 ₺ 84,68 ₺
Yapı Kredi Bankası
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 75,00 ₺
1 Taksit 75,00 ₺ 75,00 ₺
2 Taksit 39,89 ₺ 79,78 ₺
3 Taksit 27,00 ₺ 80,99 ₺
4 Taksit 20,57 ₺ 82,30 ₺
5 Taksit 16,70 ₺ 83,48 ₺
6 Taksit 14,11 ₺ 84,68 ₺
  1. Bu ürünü ilk yorumlayan siz olun

Kendi Yorumunuzu Yazın

Bu ürüne kaç puan verirsiniz ? *

  1 yıldız 2 yıldız 3 yıldız 4 yıldız 5 yıldız
Kalite
Fiyat
Değer

Değerli Müşterimiz; ihvan.com.tr üzerinden satın aldığınız ürün gereksinimlerinizi karşılamıyorsa, aşağıdaki koşulları sağladığı sürece değişim veya iade hakkınız saklıdır.

1. Ürünün hasarsız ve kullanılmamış olması
2. Ürün sayfası açıklama bölümünde "iade ve değişim yapılmaz" ibaresinin bulunmaması
3. Ürün değişim ve iadesinden önce tarafımıza bilgi verilmesi
4. Anlaşmalı olduğumuz Yurtiçi Kargo ile gönderilmesi (başka firmalarla gönderim yapacaksanız ücretini ödemeniz gerekmektedir)

İade ve değişim sebebi "Ürün Kusuru" ya da ihvan.com.tr tarafından kaynaklanan bir sorun ise kargo masrafları IHVAN.COM.TR tarafından karşılanır. Yurtiçi Kargo'dan "Karşı Taraf Ödemeli" olarak gönderebilirsiniz. Yurtiçi Kargo'da alıcı için lütfen "İhvan Basın Yayın" şeklinde belirtin.

İade ve değişim sebebi "Ürün Kusurundan" kaynaklanmıyorsa ve satış şartları eksiksiz yerine getirilmişse değişim ve iade masrafları ALICI tarafından karşılanır.

Ürün teslimi sırasında ürün kutusunda ya da ambalajında gözle görülür bir hasar varsa lütfen teslim almayın ve kargo yetkilisine tutanak tutturun.

İade ve değişimle ilgili işlem yapmadan önce lütfen iletişim kanallarımızın herhangi birinden bilgi alın.

Keyifli alışverişler dileriz.

İADE ADRESİ
İhvan Basın Yayın
Adres: Küçükbalıklı Mah. 1. Özsoy Sokak B-Blok No: 1/D
(ÖTİMER / B-23) Osmangazi / BURSA