0ürün

Sepetinizde hiç ürün yok.

 
0ürün

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.
Geri Bildirim

Günahları Bıraktıran Kitap-1791

Ürün Kodu:9786054908141

Hızlı Gözat

Ayet ve Hadisler Işığında Günahları Bıraktıran Kitap

Stok Durumu : Stokta var

18,00 ₺
Whatsapp Sipariş HattıTelefon İle Sipariş HattıYurtdışı Müşterilerimizin Dikkatine

Detaylar


ÖNSÖZ
Alemlerin Rabbi olan Allah Teâlâ’ya katında makbul, sevdiği ve razı olduğu hamdlerle çok çok hamd eder; Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) e, onun âl ve ashâbına ve kıyamet gününe kadar onlara tâbi olanlara salât u selam getiririz.
İnsanların hüsrana ve karanlıklara gark olduğu bir zamanda ellerindeki feneri unutup karanlık zaptiyelerinin gece fenerlerinin belli belirsiz ışık huzmesi için yalvardığı bir asırdayız. Bu karanlığın dağılması için de İslam’ın yüksek mefkûresine sarılmaktan başka bir çare yoktur. Karanlığın, zulmün ve fesadın izalesi ise ancak Kuran ve Sünnete tabi olmak iledir.
Şimdi muhtaç olduğuz İman, İslam ve İhsan ölçülerini hayata geçirmek için Asr-ı Saadete, Peygamber dostlarına (ashâbına) yöneliyoruz. Onlarda tüm zamanların karanlığını, hüsranını ortadan kaldıracak olan Gerçek İman, Salih Amel, Hakk, Hakkı Tebliğ ve Tavsiye, Sabır ve Hakta sabit kılacak Sabrı tavsiyeyi görerek Rabbimize Onun razı olacağı tarz ve şekilde yönelmeyi umuyoruz. Ya Rabb! Umdukları¬mıza nail, korktuklarımızdan emin kıl. Bu çalışmaya emeği geçenlerden, yazanlardan, hazırlayanlardan, alanlardan, dağıtanlardan, okuyanlardan, okutanlardan sen razı ol. Maksat ve Matlubumuz ancak senin rızandır, Yâ Rabb.Hata ve kusurlar bizden inayet Rabbimizdendir. 
BAŞLARKEN
Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. Affedici olup affetmeyi seven Allah’a sevdiği ve razı ol¬duğu hamdlerle hamd olsun. Salât ve selamımız bizlere günahlardan arınma yollarını öğreten efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.)’e olsun. Bizleri günah çukurlarına düşürüp Allah’tan uzaklaştıran nefsimiz ve şeytanın şerrinden Allah’a sığınırız.
Ben şehadet ederim ki, Allah’tan başka ilah yoktur ve Muhammed (s.a.v.) Allah’ın kulu ve Rasûlüdür. Sözlerin en güzeli Allah’ın sözüdür. İşlerin en güzeli Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.)’in işidir. Kim onun sünnetine uyarsa dünya ve ahiret saadette kalır. Kim de onun yolundan ayrılır ve sonradan ortaya atılan bidat ve hurafelere dalarsa o sapıklıktadır. Allah ayaklarımızı sırat-ı müstakimde sabit kılsın.
Okuyacağınız kitapçığın içerisinde dünya ve ahiret saadetini gösteren arınma yollarını göreceksiniz. Ben günahkârım, ne yapmalıyım diyenlere Allah Râsulünün cevaplarını bulacaksınız.
Kitaba başlamadan önce şu çok önemli uyarıyı yapmak mecburiyetinde kaldım ki, benden ahirette davacı olmayasınız.
Kıymetli okuyucu bil ki Allah günahları affedicidir. Yeter ki kul kendini affedecek bir Rabbi olduğunu bilsin. Ancak hadis uleması bizim manevî arınmayla ilgili aldığımız hadislerin hükmünde şunu ifade etmişler.
"Bu hadislerin verdiği müjdeye nail olabilmek için evvela kulun Lâilâheillallah sözüne bağlılığını devam ettirmesi ve ehl-i sünnet akidesinden ayrılmaması ge-rekmektedir.”
Kitabı okuyan kardeşlerimizin uygulamada tam istifade edebilmeleri için İslam’ın ilk şiarı olan namaza itina göstermelerini ve bu kitaptan sonra ehl-i sünnet akidesini anlatan güzel bir akide kitabı okumalarını tavsiye ederim. Said Havva’nın İslam, Ömer Nesfı’nin Akaid kitaplarından başlanabilir. Kişinin bilmediği bir dini yaşaması mümkün değildir.
Kitap içerisinde ele alınan bazı hadisi şeriflerde geçmiş ve gelecek günahların affıyla ilgili ifadeleri okurken akla şöyle bir soru gelebilir: "Daha işlenmedik bir günahın, henüz mevcut olmadığı halde affı nasıl olur?”
Bu sorunun cevabı şöyledir: "Bu söz Allah’ın o kimseyi ileride işleyeceği büyük günahlardan koruyacağını ifade eden bir kinayeden ibarettir.” Bazılarına göre de bu sözün manası şudur: "Allah ileride bu kulun işleyeceği günahları daha işlerişlemez affedecektir.”  Doğrusunu Allah bilir. Biz affetmeyi seven Rabbimizden günahlarımızın affını niyaz ediyoruz. Allah günahlarımızı affeylesin ve bizi günahlardan uzaklaştırsın. Âmin.
İÇİNDEKİLER
Önsöz                                       11
Başlarken                                  13    
Günah Ne Demektir?                         17    
Günahların Çeşitleri                       20    
Kebâir (büyük günahlar)                       20
Sağır (küçük günahlar)                        22
Muhâtaba Göre Günahlar                       25
1-Allah’a Karşı Günah                       25
İlah’ın Kim?                               30
2-İnsanlara Karşı Günah                       34
3-İnsanın Kendisine Karşı Günahı           37    
İnançla İlgili Günahlar                       40
a- Allah’a İnançsızlık                       40
b- Allah’ın Ayetlerini Yalanlama           42    
c- Allah’ı Unutma                       42
d- Allah’ı, Peygamber’i ve Allah Yolunda   
Cihadı İkinci Dereceye Koyma               42
e- Nifak (İnançta İkiyüzlülük)               43
f- Allah’ın İndirdiğiyle Hükmetmemek       43    
g- Şeytanın Allah’ın Emrinden Çıkışı       44     
Dinî Emir ve Yasaklarda Gevşeklik ve
İhmal Suretiyle İşlenen Günahlar       44
a- Yalan Haber Yaymak ve Yalancı Şahitlik  44
b- Allah Adı Anılmadan Kesilen Hayvanların Etini Yemek     46
c- Zulüm                                   47
d- Servetiyle Şımarma                       47
e- Livâta (Homoseksüellik)                 47    
f- Çirkin Söz (Sebb)                        48
Günah ve İsyanın Sonuçları                 50    
Kur’ân-ı Kerim’de Günah Kavramı               52
Hadis-i Şeriflerde Günah Kavramı           60    
İnsanın Şeytanla Dansı GÜNAH               69
BİZİ ALDATAN KANDIRAN BİRİ VAR               71
Ben Bir Günahkârım, Ama Pişmanım!          72    
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in Diliyle İyilik ve Günah     77
Allah Kulları Hakkında Kıskançtır            78
Kişi, Günah Sebebiyle Rızkından Mahrum Kalır!   79    
Önce Pişmanlık; Nasuh Tevbe                     79    
Tevbenin Şartları                               80    
Nasıl Tevbe Etmeliyim?                            81
TEVBE NAMAZI                                    82
Kul Tevbe’de Duramasa da Devamlı ve Israrlı Olmalı    84    
Seyyidu’l İstiğfar Duası            85
Allah’ı Anmak, Zikretmek         86    
Bana Söyleyeceğim Bir Zikir Öğret    88    
100 Günahı Sildiren Dua    89
Kulu Affa Mazhar Kılan Özlü Bir Dua    
Yaptığının ve Yapmadığının Şerrinden Allah’a Sığınmak    90
Her Gün Bin Sevap Kazandıran Cümle    92
Kişinin Gücü Yettiğince Allah ve
Kitabıyla Doğru Yolu Bulmaya Çalışması    92
İslâmî Yaşantı Kendisinden Önceki Günahları Siler    94
İslam’ın Alametlerine Sahip Olmak    94
Kişinin Kendisi için İstediğini Kardeşi İçin de İstemesi    95
Farz Namazlar    96
Cuma Namazı    98
Farzlar Dışında On iki Rekat Namaza Devam Etmek 99
Kırda Namaz Kılmak    100
Safları Düzgün Tutmak, Boşlukları Doldurmak    100
Namaz Tesbihatı    101
Teşbih Namazı    103
Allah’a Teslim Olmak    104
Sadece Kendi Nefsini Kınamak, Allah an Af Taleb Etmek       105
Çok Secde Etmeye Bak!    107
Hataları Bağışlatan Dereceleri Yükselten Ameller    107
Yemek Yedikten ve Elbise Giydikten Sonra Hamd Etmek 108
Hz. Muhammed (s.a.v.)’e Selat u Selamda Bulunmak     109
Akraba Ziyareti    111
Anne-Babaya ihsanda Bulunmak    112
Büyük Günah Sahipleri Annesine
Yoksa Teyzesine İyilikte Bulunsun    114
Anne-Babanın Hakkını Ödemek    115
Salih Evlatlar Yetiştirmek    115
Abdest Almak    116
Çocuklara Şefkat Göstermek    117
Oruç Tutmak Günâhlara Keffârettir    118
Ramazan Gecelerini İhya Etmek    120
Kadir Gecesini İhya Etmek    121
Kadir Gecesini Nasıl İhya Edebiliriz?    121
Allah’tan Korkmak    122
Allah’tan Korkmak Bahsinde Bir Kaç Önemli Kelam 123
Cihad     124
Cihad Edenlere Yardım Etmek    126
Küslerin Barışması, Düşmanlıkların Giderilmesi    127
Güzel Ahlak    128
Allah İçin Hicret    130
Bu Zamanda Hicret Olur mu?    131
Fitne ve Karışıklıklar Zamanında İbadet Etmek    134
Müezzini Dinlerken Zikretmek    135
Ezandan Sonra Hz. Muhammed (s.a.v.)e
Vesile Duasında Bulunmak    135
Ezan Duası    136
Namaz İçin Yola Çıkmak ve Namazı Beklemek    136
Namazdan Sonra Mescidlerde Oturmak    137
‘Âmini Meleklerin ‘Âminine Denk Gelen Kimse    138
Yetimlere Bakmak    139
Kim Bir Günde 2500 Günah İşler    140
Çarşıya Girince Allah’ı Ziretmek    141
Allah’ın İzniyle Bu Ümmetin Şefaatçileri Vardır    142
İnsanı Annesinden Doğduğu Günkü Gibi Kılan Ameller 143
Günah Sebebiyle Düyada İken Cezalandırılma    144
Günde 200 İhlas Okumak    146
Hacla Umreyi Ard Arda Yapmak Fakirliği ve
Günahları Siler Süpürür    146
İki Ümre Arasındakilere Kefarettir    147
Kabeyi 50 kere Tavaf Etmek    147
Makbul Hacc Günahları Affetirir    147
Beyt’ül Mukaddes’ten Hac veya Umre İçin İhrama Girmek. 149
Maddî ve Manevî Arınma ‘İnfak’    149
Gecenin Son Saatlerinde Dua Etmek    151
Eşlerin Birbirini Gece Namazına Kaldırası    151
Gece (Namaza) Kalkmaya Niyet Edip de
Uyuyup Kalan Kimse    152
Gecenin Hangi Saatinde Yapılan İbadet Daha Üstündür?
Geceleyin Dua Edip Af Dilemek    153
Allah’tan Korkmak ve Doğru Konuşmak    153
Taun Hastalığına Sabrederek Ecrini Allah’tan Beklemek 154
İki Gözü Kör Olanın Sabretmesi    154
Müslüman’ın Başına Gelen Sıkıntılar    155
Hesapsız-Azapsız Cennete Girecek Yetmiş Bin Kişi    156
Nafilelerle Allah’a Yaklaşmak    157
Kulun Kurtuluşu Ameli ile Değil,
Allah’ın Rahmet ve Keremiyledir    158
Cennete Girmeyi İstemeyenler!    159
Fakirin Sadakası, Kulun İhtiyaçlarnı
Helal Yoldan Gidermesi    160
Sadaka Vermek İçin Amelelik Yapmak    163
Mahlukata Merhamet Edip İyilikte Bulunmak    164
Tebliğ İnsanları İyiliğe Çağırmak    165
İdarecilerin Dine Uygun Olmayan İşlerini
Hoş Karşılamamak    168
Müslümanın Ayıp ve Kusurunu Örtmek    169
Yapılan Günahı Açığa Vurmamak    170
Mümin Kardeşin Sıkıntılarını Gidermek    171
Eşlerin Birbirine Bakması ve El Ele Tutuşması    172
Âmâya Yol Göstermek    172
Mağaradaki Üç Kişi    172
Son Söz    177
Konu ile İlgili Geniş Bilgi Alınabilecek Kaynaklar    179


Tanıtım Videosu

360° Fotoğraf

AkBank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 18,00 ₺
1 Taksit 18,00 ₺ 18,00 ₺
2 Taksit 9,57 ₺ 19,15 ₺
3 Taksit 6,48 ₺ 19,44 ₺
4 Taksit 4,94 ₺ 19,75 ₺
5 Taksit 4,01 ₺ 20,04 ₺
6 Taksit 3,39 ₺ 20,32 ₺
FinansBank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 18,00 ₺
1 Taksit 18,00 ₺ 18,00 ₺
2 Taksit 9,57 ₺ 19,15 ₺
3 Taksit 6,48 ₺ 19,44 ₺
4 Taksit 4,94 ₺ 19,75 ₺
5 Taksit 4,01 ₺ 20,04 ₺
6 Taksit 3,39 ₺ 20,32 ₺
Garanti Bankası
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 18,00 ₺
1 Taksit 18,00 ₺ 18,00 ₺
2 Taksit 9,57 ₺ 19,15 ₺
3 Taksit 6,48 ₺ 19,44 ₺
4 Taksit 4,94 ₺ 19,75 ₺
5 Taksit 4,01 ₺ 20,04 ₺
6 Taksit 3,39 ₺ 20,32 ₺
Halkbank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 18,00 ₺
1 Taksit 18,00 ₺ 18,00 ₺
2 Taksit 9,57 ₺ 19,15 ₺
3 Taksit 6,48 ₺ 19,44 ₺
4 Taksit 4,94 ₺ 19,75 ₺
5 Taksit 4,01 ₺ 20,04 ₺
6 Taksit 3,39 ₺ 20,32 ₺
İş Bankası
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 18,00 ₺
1 Taksit 18,00 ₺ 18,00 ₺
2 Taksit 9,57 ₺ 19,15 ₺
3 Taksit 6,48 ₺ 19,44 ₺
4 Taksit 4,94 ₺ 19,75 ₺
5 Taksit 4,01 ₺ 20,04 ₺
6 Taksit 3,39 ₺ 20,32 ₺
Yapı Kredi Bankası
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 18,00 ₺
1 Taksit 18,00 ₺ 18,00 ₺
2 Taksit 9,57 ₺ 19,15 ₺
3 Taksit 6,48 ₺ 19,44 ₺
4 Taksit 4,94 ₺ 19,75 ₺
5 Taksit 4,01 ₺ 20,04 ₺
6 Taksit 3,39 ₺ 20,32 ₺
  1. Bu ürünü ilk yorumlayan siz olun

Kendi Yorumunuzu Yazın

Bu ürüne kaç puan verirsiniz ? *

  1 yıldız 2 yıldız 3 yıldız 4 yıldız 5 yıldız
Kalite
Fiyat
Değer

Değerli Müşterimiz; ihvan.com.tr üzerinden satın aldığınız ürün gereksinimlerinizi karşılamıyorsa, aşağıdaki koşulları sağladığı sürece değişim veya iade hakkınız saklıdır.

1. Ürünün hasarsız ve kullanılmamış olması
2. Ürün sayfası açıklama bölümünde "iade ve değişim yapılmaz" ibaresinin bulunmaması
3. Ürün değişim ve iadesinden önce tarafımıza bilgi verilmesi
4. Anlaşmalı olduğumuz Yurtiçi Kargo ile gönderilmesi (başka firmalarla gönderim yapacaksanız ücretini ödemeniz gerekmektedir)

İade ve değişim sebebi "Ürün Kusuru" ya da ihvan.com.tr tarafından kaynaklanan bir sorun ise kargo masrafları IHVAN.COM.TR tarafından karşılanır. Yurtiçi Kargo'dan "Karşı Taraf Ödemeli" olarak gönderebilirsiniz. Yurtiçi Kargo'da alıcı için lütfen "İhvan Basın Yayın" şeklinde belirtin.

İade ve değişim sebebi "Ürün Kusurundan" kaynaklanmıyorsa ve satış şartları eksiksiz yerine getirilmişse değişim ve iade masrafları ALICI tarafından karşılanır.

Ürün teslimi sırasında ürün kutusunda ya da ambalajında gözle görülür bir hasar varsa lütfen teslim almayın ve kargo yetkilisine tutanak tutturun.

İade ve değişimle ilgili işlem yapmadan önce lütfen iletişim kanallarımızın herhangi birinden bilgi alın.

Keyifli alışverişler dileriz.

İADE ADRESİ
İhvan Basın Yayın
Adres: Küçükbalıklı Mah. 1. Özsoy Sokak B-Blok No: 1/D
(ÖTİMER / B-23) Osmangazi / BURSA