0ürün

Sepetinizde hiç ürün yok.

 
0ürün

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.
Geri Bildirim

Hanımlara Özel Fetvalar & İlmihal Seti-1624

Ürün Kodu:9786055346201

Hızlı Gözat

Hanımlara Özel Fetvalar & İlmihal Seti

Stok Durumu : Stokta var

54,00 ₺
Whatsapp Sipariş HattıTelefon İle Sipariş HattıYurtdışı Müşterilerimizin Dikkatine

Detaylar

Hanımlara Özel Fetvalar & İlmihal Seti

HANIMLARA ÖZEL İLMİHAL

* Islamda kadın ve feminizm

* Kadın ve miras

* Kaderi nasıl anlamalıyız?

* Pis olan şeyler ve temizleme yöntemleri

* İbadetlerin anlamı

* Temel dini kavramlar

* Kadın erkek eşitliği

* İbadetlerde kadın erkek farkı

* Kadınlarda özel haller

* Ozel hallerde cinsel ilişki ve tıp

* Örtünme ve cilbabın anlamı

* Burçlar fal ve büyü

* Uğur inancı ve ruh çağırma

* Yakın akraba evliliği

* Belediye nikahı

* Doğum kontrol ve kürtaj

* Cinsellikde helaller ve haramlar

 

 Kadını da erkeği de "bir nefis”ten yaratan Allah’a hamd, O’nun "iyileriniz, hanımlarına karşı iyi olanlarınızdır” buyuran elçisine salât ve selâm olsun.

 Bu mütevâzî "ilmihal”, ihtiyaç duyulduğu için yazıldı. Çünkü bu konuda yazılmış piyasa kitapları; ya yaş-kuru her şeyi doldurduklarından karmaşık ve kullanışsız, ya yetersiz, ya dili ağır, ya da daha büyük ilmihal ve fıkıh kitapları içerisinde, bölümler olarak bulunduğundan, ihtiyaç halinde kullanımı zor kitaplardır. Ben bu olumsuzlukları gidermeyi denedim. Dil ko­nusunda bağnaz davranmadım ve lise seviyesindeki bir öğren­ciyi muhatap alarak, onunla anlaşabileceğimiz dili kullanmaya çalıştım.

 Kitabın hüküm bildiren kısımlarını maddelemek suretiyle, konuyu dağıtmadan, tek parça olarak vermeyi hedefledim. İbâdetler bölümünü olabildiğince kısa tuttum, fakat ibadetleri hayattan soyutlanmış mekanik hareketler yerine, sosyal haya­tın birer parçası olarak anlatmaya çalıştım.

 Kadınların özel halleri ile ilgili bölümleri, İmam Birgivî’nin (981/1573) "Zühr” adlı risalesine İbn Âbidîn’in(1252/ 1836) yazdığı "Menhel” adlı şerhi esas alarak hazırladım. Kitabı, âdetli ve loğusa kadınların da ele alacağını hesaplayarak, Kur’ân ayetlerinin metnini yazmadım.

 Günlük hayatta, daha çok kadını ilgilendiren meseleleri bir sistem içerisinde, asıl kaynaklarına başvurarak ve değişik görüş ve içtihatları da zikrederek yazdım.

 Başvurduğum kaynakları dipnot halinde gösterdim ve hüküm ifade eden her bilgiyi, güvenilir kaynaklardan alarak yazdım.

 Kadınlara özel hallerle ilgili her problemi geniş ve anlaşılır şekilde açıkladıktan sonra, sonunda özet olarak da verdim. Tâ ki, konu kısaca ve ana hatlarıyla kolayca anlaşılabilsin.

 İyi niyetli okuyucularımızın uyarıları, eleştiri ve düzeltme­leri, kitapçığımızın mükemmele doğru gitmesini sağlayacaktır. Bunu düşünenlere şimdiden minnet borcum olduğunu ve te­şekkürlerimi bildiririm.

 Bazı konuların tıbbî yönleriyle ilgili sorularımızı yazılı olarak cevaplama lütuf ve nezaketinde bulunan Dr. Gülhan Cengiz Hanımefendiye de özellikle teşekkür borçluyum. Onun katkıla­rıylaeserimizin bir eksikliği daha giderilmiş oldu.

 Yazdıklarımızın isabetli olanları Rabbimin tevfîkiyle, hata olanları kendi kusurum sebebiyledir.

 

İÇİNDEKİLER

TERİMLER 13

23. BASKIYI SUNARKEN BİR AÇIKLAMA VE ÖZÜR 15

ÖNSÖZ 17

BİRİNCİ BÖLÜM: İSLAM’DA ve GÜNÜMÜZDE KADIN

İSLAM’DA VE GÜNÜMÜZDE KADIN 21

1.İSLAM VE KADIN 21

1.Kadın Nedir? 21

2.Kadının Hakları ve Sorumlulukları 24

a)Kadının Hakları 24

b)Kadının Sorumlulukları 28

3.Kadın Erkek Eşitliği 30

1.Eşit Oldukları Konular 30

2.Eşit Olmadıkları Konular 31

1Taaddüt (Çok Evlilik) 36

2Miras 42

3Boşama (Talak) 44

4 Şahitlik 47

4 FEMİNİZM VE KADIN 48

Feminizm Nasıl Doğdu? 48

 

İKİNCİ BÖLÜM: İMAN (İNANÇ) ESASLARI

İMAN (İNANÇ) ESASLARI 55

1 GENEL OLARAK 55

2 İMANIN ŞARTLARI (İNANCIN TEMELLERİ) 58

A. Allah’a İman 58

B. Meleklere İman 60

Cin ve Şeytan 63

C. Kitaplarına İman 65

D. Peygamberlere İman 67

E. Ahiret Gününe İman 70

F. Kadere İman 73

3 İMANLA İLGİLİ DİĞER KONULAR 78

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: İBADET (KULLUK)

İBADET (KULLUK) 83

1 İBADETLERLE İLGİLİ TEMEL TERİMLER 83

A. Birinci Grup: İmanla İlgili Olanlar 83

B. İkinci Grup: İbâdetlerle İlgili Olanlar 88

2 TEMİZLİK 92

A. Pislikler ve Temizleme Yollan 92

B. Abdest 96

C.Gusül (Boy Abdesti) 99

D.Teyemmüm 101

3 NAMAZ 103

A. Namazın Önemi 103

B. Namazın Şartları 105

a)Hükmî Pislikten (Hadesten) Temizlik 106

b) Gerçek Pislikten (Necasetten) Temizlik 107

c) Avret Olan Yerlerini Örtmek 107

d) Kıbleye Dönmek 107

e) Vakit 108

1.Müstehap Vakitler: 108

2. Haram ya da Mekruh Vakitler: 109

f) Niyet 110

g) Başlangıç Tekbiri 110

h) Ayakta Durmak (Kıyam) 111

i) Kur’ân Okumak (Kıraat) 111

j) Rukü (Eğilmek) 111

k) Secde 112

l) Son Oturuş (Ka’de-i âhire) 112

C . Namazın Vacipleri 112

D. Namazın Sünnetleri 113

E. Namazın Edepleri 115

F. Namazın Çeşitleri 115

G. Namazın Kılınış Şekli 118

H. Namazın Mekruhları 120

İ. Namazı Bozan Şeyler 121

J. Namazla İlgili Diğer Bazı Konular 122

K. Cenaze ve Cenaze Namazı 123

4. ZEKÂT 126

5. ORUÇ ; 128

A. Orucun Önemi 128

B. Genel Bilgiler 129

C. Orucu Bozup Kaza ve Kefaret Gerektiren Şeyler 130

D. Orucu Bozup Sadece Kaza Gerektiren Şeyler 131

E. Orucu Bozmayan Şeyler 132

F. Oruç Tutmamayı Meşru Kılan Özürler 132

G. Oruçla İlgili Çeşitli Konular 132

6. HAC 133

7. İBÂDETLERDE KADIN ERKEKTEN FARKLI OLDUĞU NOKTALAR 134

A. Gusülde 134

B. Abdestte 137

C. Namazda 137

D. Oruçt140

E. Hacda 141

F. Cihadda 142

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: KADINLARA ÖZEL HALLER

KADINLARA ÖZEL HALLER 147

1. ÂDET GÖRME (HAYIZ) 147

A. Genel Olarak Âdet 147

B. Âdetin Tanımı 150

C. Âdet Kanının Özellikleri 150

D. Âdet Kanının Başlangıcı (Sübutu) 151

E. Âdetin Ölçüsü (En Azı ve En Çoğu) 153

F. Âdet Günlerinde Değişme (İntikal) 154

G. Kanın Kesilmesi Durumu 157

H. Kanın Sürekli Akması Durumu 160

a. Düzgün Âdetlide (Mu’tâde’de) 160

b. İlk Âdet Görende (Mübtedie’de) 161

İ. Kadınlardaki Kanın ve Temizliğin Çeşitleri 162

a. Kan ve Çeşitleri 162

b. Temizlik ve Çeşitleri 164

J. Âdetini Şaşıran Kadının Durumu 165

K. Âdetli İle İlgili Hükümler 167

a. Âdetliyi de loğusayı da İlgilendirenler 167

I.Namaz 167

II.Oruç 169

III.Kur’ân-ı Kerîm Okuma 169

IV.Mushaf a Dokunma 171

V.Mescide Girme 172

VI.Tavaf Yapma 172

VII.Cinsel İlişki 173

VIII.Gusül (boy abdesti) 175

b. Sadece Âdetliyi İlgilendirenler 175

1. "İddef’in Âdetle İlişkili Olması 175

2. "İstibra” 176

3.Erginlik (Bulûğ) 177

4. Boşama (Talak) 177

L. Âdetle İlgili Nadir Konular 177

M. Özet Olarak Âdet ve Hükmü 178

N. Modern Tıp ve Âdet 180

a. Tıp Açısından Âdet 181

b Âdetlinin Dikkat Etmesi Gerekenler 182

c. Âdetli İle Cinsel İlişki 185

d. Diğer Konular 186

3.LOĞUSALIK (NİFAS) 187

A. Normal loğusalık 187

a. Tanımı 187

b. Başlangıcı 187

c. Ölçüsü 188

d. loğusalık Âdetinde Değişme (İntikal) 188

e. İkiz Doğumda loğusalık 190

B. Normal Dışı loğusalık 191

a. Ameliyatla Doğum 191

b. Düşük 191

1. Organları Belirgin Düşük 191

2. Organları Belirsiz Düşük 192

3. Belirgin Olup Olmadığı Bilinmeyen Düşük 192

C. Loğusa İle İlgili Hükümler 193

D. Özet Olarak Loğusalık 193

E. Modern Tıp ve Loğusalık 194

a.Gebelik ve Loğusalık 194

b.Gebe ve Loğusa İle Cinsel İlişki 196

c.Gebeye ve Loğusaya Tavsiyeler 197

Beslenme197

İlâç 197

Sigara 197

Çalışma 197

Vücut Bakımı 198

Diş Bakımı 198

3. HASTALIK KANI (İSTİHAZA) 199

A.Tanımı 199

B.Çeşitleri 199

C. Hastalık Kanıyla İlgili Hükümler 200

D. Özet Olarak Hastalık Kanı 204

E. Modern Tıp ve Hastalık Kanı 204

BEŞİNCİ BÖLÜM: GÜNLÜK HAYATTA KADIN

GÜNLÜK HAYATTA KADIN 207

1. AVRET VE ÖRTÜ 207

A. Avret ve Örtünme Emri... 207

B. Hanefîlere Göre Avret 209

a .Namazda 210

b. Namaz Dışında 210

1- Kadının Avreti 210

Yabancı Erkeklere Göre 210

Mahremi Olan Erkeklere Göre 211

Kadına Göre 212

Kendi Kadınlarına Göre 212

Yabancı Kadınlara Göre 213

Evlenmek İsteyen Erkeğe Göre 213

"Ülü’l-İrbe 01mayanlar”a Göre 214

Küçük Çocuklara Göre 214

İhtiyar Kadınların Avreti 215

Âdet ve Loğusalık Halinde Avret 216

2- Erkeğin Avreti 216

3- Yolculuk ve Mahremlik 216

4- Dokunma, Tokalaşma ve Avret 217

5- Zorunlu (Zarurî) Haller ve Avret 217

6- Avretle İlgili Diğer Konular 218

7- Kadının Elleri ve Yüzünün Avretliği 219

c. "Cilbab” Nedir? 222

d. Kadın Elbisesinde Aranan Özellikler 227

2. KADINLARLA İLGİLİ GENEL KONULAR 229

A. İnançlar 229

a. Kadının Yaratılışı 229

b. Nazarlık ve Muska 230

c.Sihir 233

d. Ruh Çağırma 235

e. Fal 237

f. Uğur inancı 238

B. İbâdetler 240

a. Misvak Kullanmak 240

b. Hatîm ve Mevlit 241

c. Kadınların Camiye Gitmesi 245

C. Âdetler 247

a. Yatır, Türbe ve Kabir Ziyareti 247

b. Yas Tutmak 251

c. Ölünün Haftası, Elli ikinci... Gecesi 253

d. El Öpme ve "Hürmet-i Musahara” 254

D. Evlilik ve Karı-Koca İlişkileri 256

a. Zıhâr 256

b. Başlık Parası 257

c. "Hülle” 257

d. Yakın Akraba Evlilikleri 259

e. Belediye Nikâhı, ya da Resmî Nikâh 261

f. Haremlik - Selâmlık 264

g. Makyaj (Süslenme ve Kokulanma) 266

1- Süslenme 266

2- Koku 269

3- Erkeğin Süslemesi 270

4- Makyaj ve Kozmetikler 271

5- Süslenmenin Beş Şartı 271

a. Dövme yaptırma ve dişleri seyreltme 273

b. Kaşları aldırma 273

c. Peruk kullanma 273

d. Estetik Ameliyat 274

e. Tırnak ve Tıraş Bırakma 275

f. Moda 276

g. Cinsel İlişkide Haramlar -Helâller 280

h. İzin İsteme (İsti’zân) Meselesi 285

E.Kadının Diğer Davranışları 287

a. Bir Yatakta Yatma 287

b Adetlinin Kestiği ve Pişirdiği 287

c. Kadının Sesi 288

d. Kadının Erkeğe Selâm Vermesi 289

e. Kadının Saç Kestirmesi 290

f. Kadın ve Hamam 291

g. Doğum Kontrolü ve Kürtaj 293

F. Bazı Genel Bilgiler 298

ÖNEMLİ KAYNAKLAR 301

Eserlerinden bazıları:

İslâm’da Sosyal Güvenlik

İslâm’da Kadının Çalışması ve Sosyal Gü­venliği

İslâm’da Zenginlik ve Fakirlik

Sosyal Riskler Sigorta ve İslâm

Fetvalarla Çağdaş Flayatw

Hanımlara Özel İlmihâl

Hanımlara Özel Fet­valar

Risale-i Nûr’da Kadın ve Evlilik

Evlilik ve Nikâh

 

HANIMLARA ÖZEL FETVALAR

1.İbadetlerde kadınlara özel farklar

2.Çorapla namaz

3.TV ve abdest

4.Mahrem konular

5.Hanımlara özel haller

6.Kadınla tokalaşma

7.Adetler ve gelenekler

8.Muska, fal ve burç

9.Evlenme, boşanma ve eğlencelerle ilgili konular

10.Yakın akraba evliliği

11.Makyaj

12.Estetik ameliyat

13.Kadınların ev içi kıyafeti

14.Parfümden dolayı gusül

15.İhlası kazanmanın yolu

16.Vesvese ve stresin çaresi

17. Kadının çok erkekle evlenmesi

18. Kadın ve spor

19.Sefer ve kadın

20.Pardösü - çarşaf

21.Kadının pantolon giymesi

22.Hayat sigortası

23. Kadının öğretmenlik yapması

24.Kadının erkek doktora muayene olması  

 

Bu çalışma bir ihtiyacın sonucu olarak ortaya çıktı. İnsanın ma­sasında otururken düşleyeceği olayların fıkhı cevapları ile, yaşanılan hayatta karşılaşılan problemler ve onlara bulunacak fıkhî çözümler çok farklı olacaktır. Hele içinde yaşanılan toplum tam anlamıyla İslâmî bir toplum değilse, problemler daha da artar ve karmaşıklaşır.

Bu mütevazı çalışmanın işte böyle bir avantajı vardır: Toplumu- muzda yaşanmakta olan ve cevabı aranan bu sorular, bu problem­lerle karşı karşıya kalanlar tarafından fiilen sorulmuş sorulardır. Bu cevapların bir kısmı vaktiyle Kadın ve Aile dergisinde, kısmen de Zaman Gazetesinde yayınlanmış ve basından pek çok tepki almıştır.

Cevaplarda Hanefî mezhebi esas alınmış, diğer mezheplerin gö­rüşlerine de mukayese için zaman zaman yer verilmiştir.

Önemli bütün hükümlerin kaynakları gösterilmiş ve okuyucuya, asıl kaynağa müracaat imkânı sağlanmıştır.

Okuyucunun hemen fark edeceği gibi, bunlar birer fetva değil, kısa risaleler ve araştırmalardır. Bu itibarla bir konu hakkındaki de­ğişik görüşleri zikretmemiz, "müsteftiyi/fetva isteyeni hayrete düşür­me”kabilinden değil, benzer konumdaki insanların kendi durumla­rıyla ilgili cevabı bulma kolaylığı olarak sayılmalıdır.

Doğrusu eserimizin bunca ilgi görmesini, ismine varıncaya ka­dar taklit edilmesini ve bu konularla ilgili olarak yazan hemen her müellif tarafından kaynak alınmasını, tam metin olarak internet site­lerine geçirilmesini, -izin alınmadan yapılmış olsalar dahi- muvaffak oluşun göstergesi olarak algılıyor ve memnun oluyoruz. Bunca ilgi bize; kitabı yeniden gözden geçirme, dil açısından güncelleme, bazı düzeltme, ilave ve çıkarmalar yapma görevi yüklemiştir. Elinizdeki bu son baskının böyle bir şansı daha vardır. Bu vesile ile, eserimizi baştan sona okuyup redakte etme lütfunu gösteren Doç. Dr. H. Meh­met Günay’a özellikle teşekkür etmeliyim.

Ayrıca eserin taranması ve tashihi ile haftalarca uğraşan ve daha da önemlisi, benim bütün kaprislerime katlanma konusunda büyük çaba gösteren sevgili Yıldız Hanıma da teşekkür borcumu ödemeli­yim.

Bütün titizliğimize rağmen, "Beşer” ismimizin gereği olarak bazı şaşmalarımızın bulunması da tabii karşılanmalıdır. Hatalarımızı bize bildirecek değerli okuyucularımıza da şimdiden teşekkür ederiz.

Başarı yalnız Allah’tandır.

 

 

 

İÇİNDEKİLER

1. TEMİZLİK 17

A. GENEL OLARAK 17

1.Akan Suyun Temizliği 17

2.Tüy Dökücü Krem Kullanmak 18

3.Tırnak Kesme Edebi 18

4.İçki Kapları 19

B. ABDEST 20

a)Oje ve Abdest 20

b)Çıplağa Bakmak ve Abdest 21

c)Pamuk Kullanma ve Abdest 21

d)Temiz iken Pamuk Kullanmak 22

e)Pamuk Kullanmadan Abdest 23

f)Banyoda Abdest 23

g)Spiral ve Abdest 24

h)İğne ve Abdest 24

i)Gaz ve Abdest 24

j)Kadın ve Misvak 25

k)Alkollü Deodorantlar, Kolonya ve İspirto 25

l)Saç Kremi 26

C. GUSÜL 26

1.Parmak ve Gusül 26

2.Çamaşır Kazanından Gusül 27

3.Meninin Pis Oluşu 27

4.TV ve Gusül Abdesti 28

5.Parfümden Dolayı Gusül 28

6.Kadın İçin Cuma Guslü 30

7. Tüy Temizliği ve Gusül 31

II. İBADET 33

A. KUR’AN VE ZİKİR 33

1. Kuran-ı Kerim Dinleme ve Tespih 33

2. Kasetten Kuran-ı Kerim Dinlemek 34

3. Kuran-ı Kerim Öğretmeye ve Mevlide Ücret 35

4. Kocasının Ruhuna "Hatim” 36

5. Hatim Meseleleri 36

6. Eskimiş Mushaflar 40

7. Surelerin Fazileti 40

8. Yatan İnsanın Yanında Kuran-ı Kerim Okumak 41

9. Yatarken Kuran-ı Kerim Okumak 41

10. Kırkbir Ya-sîn 42

11. "Salatu Selamı” Kısaltarak Yazmak 42

12. "Salatu Selam”ı Tekrarlamak 43

13. "Rabıta” ve Raşit Halifeler 43

14. İhlası Kazanmanın Yolu 44

15. Vesvese ve Stresin çaresi 46

B. NAMAZ 48

1. Namazı Kazaya Bırakmak 48

2. Hanımının Namaz Kılmaması 48

3. Namazda Kadının Ayrıcalığı 50

4. Kadınlara imamlık Yapmak 51

5. Hanımı ve Çocuğuyla Cemaat 51

6. Megafonla İmama Uymak 52

7.Etekle Namaz Kılmak 52

8.Çorapla Namaz Kalmak 53

9.Çorapla Namaz Kılmak (2) 53

Çorapla Namaza İtiraz ve Açıklama 55

10.Kısa Çorapla Namaz Kılmak 56

11.Açık Yenle Namaz Kılmak 56

12.Boyalı Dudakla Namaz 57

13.Bağda - Bahçede Namaz 57

14.Kadının Dışarıda Namaz Kılması 57

15.Kadının Kahvede Namaz Kılması 58

17. Namazı Hızlı Kılmak 59

18. Namazda Açıktan Okumak 59

19. Namaz ve Müzik 60

20. Bulaşık Suyu ve Namaz 60

21. Hamilenin Namazı 60

22. Kazası Olanın Nafile Kılması 61

23. Bütün Ezanları Dinlemek 61

24. Nafile Namazda Birden Çok Maksat 61

25. Cenaze Namazı ve Telkinine Ücret 62

26. "İskât-ı Salat” ve "Devir” 63

27. Secde Ayeti ve Radyo 64

28. İstiharenin Şekli 65

29. Başörtüsü Üzerine Secde 66

30. Evdeki Mescide Abdestsiz Girmek 66

C. ORUÇ 67

1 Ramazan ve Adet/Hayız 67

2 Adetle Bozulan Orucun Kazası 67

3 Kaza Orucunun Kazası 68

4 "Kürsüf (Pamuk-Tampon) ve Oruç 68

5 İtikâftaki Kadının Yemek Pişirmesi 68

6 Oruç ve İhtilam 69

7 İğne, Diş Çektirme, Misvak ve Oruç 70

8 Üç Aylar ve Kadın 71

D. ZEKÂT 72

1 Kardeşe Zekât ve Fitre 72

2 Bileziğe Zekât 72

E. HAC VE KURBAN 73

1 Kadının Tek Basma Hacca Gitmesi 73

2 Adak Kurbanının Eti 74

3 Ölen İçin Kurban Kesme ve Kurbanda Çok Yönlülük 74

3.İSLAM ve KADIN 77

1 Kadın Peygamber 77

2 Kadın Evliya 80

3 Kız Çocuğunu Emzirme Süresi 81

4 Kadının Araba Kullanması 82

5 Kadının Birden Çok Erkekle Evlenmesi 83

6 Kadının Kestiği 85

7 Kadının Cennette Cinsel Özgürlüğü 85

8 Kadın ve Spor 87

9 Kadının Sünnetinin Zamanı 91

4. HANIMLARA ÖZEL HALLER 93

1 Adetli/Hayızlı İken Ayete’l-Kürsî Okumak 93

2 Âdet/Hayız Bezleri 93

3 Âdet ve Hafızlık 94

4 Adetli iken Vaaz Etmek 94

5 Adetli İken Nikâh Kıymak 95

6 Adetli ve Cünup İken Bebeğe Bakmak 95

7 Adetli iken Cenaze Yıkamak 96

8 Adetli iken Tıraş 96

9 Adetli İken Tırnak Kesmek 97

10 Adetli İken Kına Yakmak 97

11 Cünupken Yeme - İçme 98

12 Cünupken Kitap Okumak 98

13 Beyaz Akıntı 99

14 Adette Düzensizlik 99

15 Spiral ve Adet Düzensizliği 100

16 Adetli İle Sevişme 100

5.MAHREMİYET VE TESETTÜR 101

1 Avrete Bakan Göz 101

2 Avrete Bakmanın Etkisi 102

3 Hurmet-i Musahara 103

4 Kocanın Amcasının Mahremlik Düzeyi 104

5 Gelinin Kayınpederle Halveti 105

6Karma Oturmak 105

7 Kardeş Karısı ve Mahremlik 106

8 Yakınlar ve Mahremlik   106

9 Üvey Anne ve Süt 107

10 Fotoğraf ve Mahremlik 107

11 Çıplak Resim 107

12 Dizkapağının Avretliği 109

13 Erkek Hocalardan Ders 109

14 Tesettür ve Üniversite Öğrenimi 110

15 Başörtüsünün Keyfiyeti 111

16 Balkonda Tesettür 112

17 Kadınla Tokalaşma/Musafaha 112

18 Yabancı Erkeğe Bakmak 115

19 Kadının Avret Yerlerinin Farklı Oluşu 115

20 Kadına Selam 117

21 Adetli ile Cimanın Kefareti 118

22 Kadının Ayağının Avretliği 120

23 Başkasının Yatak Odasında Namaz Kılmak 121

13 İç Çamaşırsız Namaz Kılmak 121

25 Kadın Çamaşırı ve Şapka Satmak 122

26 Sefer ve Kadın 125

27 Kadının Mahremsiz Olarak Yolculuğa Çıkması 127

28 Kadının Sesinin Avretliği Meselesi Hakkında Bir Araştırma 130

29 Kadının Konferans Vermesi 134

30 Erkek Eli Öpmek 136

31 Haremlik-Selamlık Hakkında Bir Araştırma 137

Kavramın Tarif ve Şümulü 137

Haremlik ve Selamlık’m Menşei 140

Tarihi Seyir 145

31 "Deyyûs” Kavramının Anlamı 151

6.KARI-KOCA HUKUKU 153

1 Kadının Kocasını Uyarması 153

2 Kadının Mirası 154

3 Mirastaki Oran 155

4 Kadınla İstişare 156

5 Kocayı İsmi İle Çağırmak 156

6 Annenin Çocuğunu Emzirme Zorunluluğu 157

7 "Kadım Dövme Hakkı” 161

8"Kadını Dövme Hakkı” Konusunda Bir araştırma 163

9 Kadının Kocasının Soyadını Alması 173

10 Mihir Meseleleri 174

11 Kadının Yakınlarını Ziyaret Hakkı 175

12 Eşini Gıybet Etmek 178

13 Kocanın Malından Sadaka 179

7. ADET VE GELENEKLER 183

1 Muska 183

2 Burç ve Fal 184

3 Ölü Geceleri 185

4 Gece Tırnak Kesmek 185

5 Alkış 185

6 Çocuğun Erkek Olması için Özel Ayet 186

7 Çarşambanın Uğursuzluğu 187

8 İslâmî Yılbaşı 187

9 Mum Yakmak 188

10 Para İle Mukabele Okumak 188

11 Hatime Ücret 189

12 Hatim Duası 190

13 Mevlit 190

14 "Şeker Bayramı” 192

15 Komşu Ziyareti İçin Kocanın İzni 192

16 Ateist Amca kızıyla ilişki 193

17 Kadınların "Münavebeli Günler” Düzenlemeleri 195

8.GÜNLÜK HAYAT 197

A.ALIŞ-VERİŞ 197

1 Borçlarda Enflasyon 197

2 Taksitli Satışlar 198

3 Faize Para Yatırmak 198

4 Döviz Alım-Satımı 199

5Domuz Satışı 199

B.EVLENME-BOŞANMA VE EĞLENCE 200

1 Evlenme Yaşı ve Eşte Aranacak Özellikler 200

2 Nikâh Sözü/Vadi 201

3 Yakın Akraba Evliliği 202

4 Başlık parası 204

5 Kaçarak Evlenmek 204

6 Düğün Öncesi Nikâh 204

7 Nişanda Nikâh 207

8 Nikâh Kıymaya Ücret 207

9 Aşkını Gizlemek 208

10 Evli Bir Kadına Aşık Olmak 209

11 Evlenmek İstediği Kadına Bakmanın Sınırı 210

12 Büyük Varken Küçüğün Evlenmesi 213

13 Çocuğu Olmadı Diye Evlenmek 214

14 Gelinlik 215

15 Zinadan Dolayı Boşanmak 218

16 Zina Ettiği Kadınla Evlenmek 219

17 Mihir ve Altın 219

18 Mihir Takıları 220

19 Düğün İçin Uygun Zaman 220

20 Düğünde Oyun 222

21 Nikâh Tazelemek 223

22 Nikâh Tazelemek (2) 224

23 İkinci Evlilik İçin İzin 225

24 Boşama Yetkisini Karıya Vermek 226

25 Boşanmanın Üç Talakla Olması .....227

26 Boşamada Pişmanlık 228

27 Boşadığı Eşine Dönmek 228

28 Şart Koşma ve Nikâh 229

29 Öfke İle Boşamak 229

30 Akıl Hastasını Boşaması 232

31 Şarta Bağlı Boşanmada Çare (Hile) 233

32 Satranç 235

33 Müzik Dinleme ve TV 237

C.SOSYAL İLİŞKİLER 239

1 Komşu Hakkı 239

2 Alevî Komşu 242

3 Kul Hakkı 242

4 İslamdan Uzak Komşu İle İlişki 243

5 Komşuda Namaz 243

6 Kötü Akraba İle İlişki 243

7 Yakınları Ziyaret 244

8 Çocuğa Hediye 245

9 Kayınpedere Hitap Tarzı 245

D.TEDAVİ 246

1 Ameliyatlı İken Gusül 246

2 Diş Doldurma 247

3 Doğumda Erkek Doktor 247

E. EĞİTİM 248

1.Kadının Okuması Gereken Kitaplar 248

F. SÜSLENME VE MAKYAJ 250

1 Kaş ve Tüy Yolma 250

2 Epilâsyonla Tüy Alma 250

3 Gelinin Saçını Yaptırması 252

4 Makyaj 252

5 Estetik Ameliyat 252

6 Zorunlu Estetik Ameliyat 253

G. EV HAYATI 254

1 Kadının Ev İçi Kıyafeti 254

2 Kadının Ev İçi Kıyafeti (2) 255

3 Yatış Adabı 257

4 Yatak Odası ve Çocuklar 257

5 Yatak Odasında Kurânı Kerim Bulundurmak 258

6 Küpe İçin Kulağı Delmek 258

7 İpek Başörtü 261

8 Pardösü - Çarşaf 262

9 Kadının Pantolon Giymesi 263

10 Kürk ve Deri Elbise Giymek 264

11 Çarşaf Giymek 265

12 Hamilelik Çilleri ve Estetik Ameliyat 265

13 Erkeğin Süslenmesi 266

14 Erkeğin Parfüm Kullanması 267

H.YEME-İÇME 268

1 Kasaplardaki Etler 268

2 Masada Yemek Yeme 269

3 Sol Elle Yemek 269

4 Ekmeği Bıçakla Kesmek 270

5 Alman Gümüşünden Kaplar 270

6 Balık İç Pisliği 271

İ. CİNSELLİK 271

1.Korunmada Fitil Kullanmak 271

2.Zaruri Hallerde Kürtaj 272

3.Cimada İnzal Olmaması 272

4.Kadının İhtilam Olması 273

5.Mezî, Medî 274

6.Sevicilik 275

7.İstimna (Mastürbasyon) 275

8.İstimnada Hayal 277

9.Kadının Kocasıyla Oynaşması 278

10.Kadının Sünnet Olması 279

11.Genelevlerin Gereği 281

J. KABİR VE ÖLÜM 284

1 Eşinin Cenazesine Bakmak 284

2 Cenazeyi Tezkiye ve Telkin 284

3 Ölenin Elbisesi 285

4 Mezar Yeri Satın Almak 285

5 Kabir Azâbı 286

K. HELALLER-HARAMLAR VE ÇEŞİTLİ KONULAR 287

1 Rüşvetin Haram Olmayanı 287

2 Yaşam Sigortası 287

3 Zararlı Hayvanlar 288

4 Mezhep Değiştirmek 289

5 Değişik Mezheplerde Olan Eşlerin Sorumluluğu 289

6 Mezhepleri Farklı Eşler 290

7 Hanefî Mezhebi 290

8 Beddua ve Lânet 290

9 Anne Bedduası 291

10 Gıybet 292

11 Allah’ın (cc) Konuşması 292

12 Kadınların Kabir Ziyareti Konusunda Bir Araştırma 293

13 Adetli/Hayızlı Kadının Kabir Ziyareti 296

14 Tesettürsüz Kadının Kazancı 296

15 Kadının Öğretmenlik Yapması 297

16 Cuma Vaktinde Kadının Alış-Veriş Yapması 298

17 Adetli İken Diş Dolgusu 298

18 Kadının Yalnız Başına Taksiye Binmesi 299

19 Kadının Kocasının Koluna Girmesi 299

20 "Veled-i Zina” 300

22 Margarinler ve Domuz Yağı 304

23 Tuvalet Kağıdı 305

24 Oyuncak Bebek 307

25 Gazete Kuponları 307

26 Issız Bir Adada Bir Kadın Bir Erkek 308

27 Kadının Erkek Doktora Muayene Olması 309

9.FIKHÎ ARAŞTIRMALAR 311

A. DOĞUM KONTROLÜ 311

B. TÜP BEBEK 314

C. KÜRTAJ (ÇOCUK ALDIRMA) 317

Kürtajın Dînî Hükmü 318

Diğer Mezheplerde Durum 324

D. İSLAM AÇISINDAN CENİNİN YARATILIŞ SAFHALARI VE KÜRTAJ 325

E.İSLAMDA "KEFAET” (DENKLİK) 332

F. "TEBERRUC”, SEBEPLERİ VE SONUÇLARI 337

Teberruca Götüren Sebepler 341

Teberrucun Etkileri 343

G. İSLAMİ AİLE TİPİ 344

11.KADIN VE SEFER KONUSUNDA BİR ARAŞTIRMA   347

GİRİŞ 347

Konu İle İlgili Naslar 348

Hükmün İlleti 350

Tanıtım Videosu

360° Fotoğraf

AkBank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 54,00 ₺
1 Taksit 54,00 ₺ 54,00 ₺
2 Taksit 28,72 ₺ 57,44 ₺
3 Taksit 19,44 ₺ 58,31 ₺
4 Taksit 14,81 ₺ 59,25 ₺
5 Taksit 12,02 ₺ 60,11 ₺
6 Taksit 10,16 ₺ 60,97 ₺
FinansBank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 54,00 ₺
1 Taksit 54,00 ₺ 54,00 ₺
2 Taksit 28,72 ₺ 57,44 ₺
3 Taksit 19,44 ₺ 58,31 ₺
4 Taksit 14,81 ₺ 59,25 ₺
5 Taksit 12,02 ₺ 60,11 ₺
6 Taksit 10,16 ₺ 60,97 ₺
Garanti Bankası
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 54,00 ₺
1 Taksit 54,00 ₺ 54,00 ₺
2 Taksit 28,72 ₺ 57,44 ₺
3 Taksit 19,44 ₺ 58,31 ₺
4 Taksit 14,81 ₺ 59,25 ₺
5 Taksit 12,02 ₺ 60,11 ₺
6 Taksit 10,16 ₺ 60,97 ₺
Halkbank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 54,00 ₺
1 Taksit 54,00 ₺ 54,00 ₺
2 Taksit 28,72 ₺ 57,44 ₺
3 Taksit 19,44 ₺ 58,31 ₺
4 Taksit 14,81 ₺ 59,25 ₺
5 Taksit 12,02 ₺ 60,11 ₺
6 Taksit 10,16 ₺ 60,97 ₺
İş Bankası
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 54,00 ₺
1 Taksit 54,00 ₺ 54,00 ₺
2 Taksit 28,72 ₺ 57,44 ₺
3 Taksit 19,44 ₺ 58,31 ₺
4 Taksit 14,81 ₺ 59,25 ₺
5 Taksit 12,02 ₺ 60,11 ₺
6 Taksit 10,16 ₺ 60,97 ₺
Yapı Kredi Bankası
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 54,00 ₺
1 Taksit 54,00 ₺ 54,00 ₺
2 Taksit 28,72 ₺ 57,44 ₺
3 Taksit 19,44 ₺ 58,31 ₺
4 Taksit 14,81 ₺ 59,25 ₺
5 Taksit 12,02 ₺ 60,11 ₺
6 Taksit 10,16 ₺ 60,97 ₺
  1. Bu ürünü ilk yorumlayan siz olun

Kendi Yorumunuzu Yazın

Bu ürüne kaç puan verirsiniz ? *

  1 yıldız 2 yıldız 3 yıldız 4 yıldız 5 yıldız
Kalite
Fiyat
Değer

Değerli Müşterimiz; ihvan.com.tr üzerinden satın aldığınız ürün gereksinimlerinizi karşılamıyorsa, aşağıdaki koşulları sağladığı sürece değişim veya iade hakkınız saklıdır.

1. Ürünün hasarsız ve kullanılmamış olması
2. Ürün sayfası açıklama bölümünde "iade ve değişim yapılmaz" ibaresinin bulunmaması
3. Ürün değişim ve iadesinden önce tarafımıza bilgi verilmesi
4. Anlaşmalı olduğumuz Yurtiçi Kargo ile gönderilmesi (başka firmalarla gönderim yapacaksanız ücretini ödemeniz gerekmektedir)

İade ve değişim sebebi "Ürün Kusuru" ya da ihvan.com.tr tarafından kaynaklanan bir sorun ise kargo masrafları IHVAN.COM.TR tarafından karşılanır. Yurtiçi Kargo'dan "Karşı Taraf Ödemeli" olarak gönderebilirsiniz. Yurtiçi Kargo'da alıcı için lütfen "İhvan Basın Yayın" şeklinde belirtin.

İade ve değişim sebebi "Ürün Kusurundan" kaynaklanmıyorsa ve satış şartları eksiksiz yerine getirilmişse değişim ve iade masrafları ALICI tarafından karşılanır.

Ürün teslimi sırasında ürün kutusunda ya da ambalajında gözle görülür bir hasar varsa lütfen teslim almayın ve kargo yetkilisine tutanak tutturun.

İade ve değişimle ilgili işlem yapmadan önce lütfen iletişim kanallarımızın herhangi birinden bilgi alın.

Keyifli alışverişler dileriz.

İADE ADRESİ
İhvan Basın Yayın
Adres: Küçükbalıklı Mah. 1. Özsoy Sokak B-Blok No: 1/D
(ÖTİMER / B-23) Osmangazi / BURSA