0ürün

Sepetinizde hiç ürün yok.

 
0ürün

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.
Geri Bildirim

Kalplerin Keşfi - İmam-ı Gazali - Merve Yayınları-1520

Ürün Kodu:9789758524280

Hızlı Gözat

Tasavvufi Bir Eser Olan Kitapta Kalplerrin Derinliklerine Ulaşarak Rabbin Vahdeniyetine Yolculuk Anlatılmaktadır

Stok Durumu : Stokta var

49,00 ₺
Whatsapp Sipariş HattıTelefon İle Sipariş HattıYurtdışı Müşterilerimizin Dikkatine

Detaylar

Kalplerin Keşfi

MÜKÂŞEFETÜ L-KULÛB

Allah (c.c)’a hamd-û senâ, Resulullah (s.a.v) Efendimize, Âl ve As- hâbına salât-ü selâm olsun.

Mükâşefetü’l-Kulûb konu itibariyle tasavvufî bir eserdir. İçerik itiba­riyle kalpleri hassas bir İslâmi hayata sevk etmeyi, oraya saf bir İslâmî ha­yatı sıkıştırmayı hedef edinen bir eserdir. Başka bir tabirle anlatmak gere­kirse Mükâşefetü’l-Kulûb bir "Kalpleri İhyâkitabıdır. Durumlarını tes­pit ve keşfedip aralayarak, ortaya çıkararak ıslaha çalışmayı öğreten bir e- serdir. Esasen tasavvuf denince de akla ilk gelen, erbabınca bu mânâ olur. Tasavvuf kalp ile meşgul olan bir ilimdir. Malûmdur ki, kalp nasıl olur­sa dış âzâ ve yaşayış da ona uygun bir manzara arz eder. Allah Teâlâ’nın; "Her kulun kalbini günde birkaç kere kontrol ettiği” hadisinin mânâsı­na itibarla tasavvufta amellerin zuhur mahalli olan kalp ele alınmıştır. Bu her İslâm âliminin, Hakka ubûdiyyete kendini adamış her âbid ve zahidin başta ya da sonda yaşadıkları bir hayat tarzıdır. Cenâb-ı Hakk’ın her gün ziyaret ettiği kalp hiç şüphesiz ki temiz olmaya lâyıktır. Çünkü bir kulun, Rabbine karşı (kölenin efendisine misali) edep kaidesidir. Edebi olmayan bir kulun Rabbi yanında itibarı olmaz. Hâlbuki bir köle için gaye, efendi­sinin teveccühünü kazanmasıdır. Kulun saadet ve huzuru da buna bağlıdır. Bu bakımdan kalp, kalplerin keşfi ve hâllerin bilinmesi (Mükâşefetü’l- Kulûb) gayet mühimdir.

İmam-ı Gazâli ve benzeri âlimler bugün semeresine her zamankinden fazla muhtaç olduğumuz kalp ile ilgili böyle bir çalışmayı asırlarca önce yapmışlar ve bu sahada eserler yazmışlardır. Ancak bu gibi âlimler böyle eserleri yazmadan önce ya da yazarlarken konu edinilen tasavvufî hayatı yaşamışlardır. İmam-ı Gazâli bu zatların başında gelir. Eserleri diğer ta­savvuf erbabına nazaran kuvvetli bir İslâm kültürünü ihtiva eder. O her ta­savvuf! konunun İslâm’ın başlıca kültürü olan âyet ve hadislerle ele al­mıştır. Ayet ve hadise uyacak tarzda işlemiştir. Meseleyi İslâm kültürü ile bağdaştırmıştır. Bu bakımdan o, ilim adamları arasında diğer mevzularda olduğu gibi bu mevzuda da güven ve itibarca başta gelir. Okuyucu halk için de böyledir. Denebilir ki; Eserleri en dikkatli, en çok okunan bir İslâm âlimidir.

İmam-ı Gazâli’nin her eseri hemen hemen aynı kıymeti haizdir. O bu sahadaki her eserini ilmi bir otorite ve tasavvuf! bir safiyetle yazmıştır. En büyük eserlerinde küçüklerinin ve en küçük eserlerinde de büyüklerinin ö- zünü bulmak mümkündür. Eserlerindeki her konu benzerlerinden daha gü­zel şekilde işlemiştir. Bütün bunlar da üstün bir zekâ, yüksek bir İslâm kültürü, derin bir tasavvuf ve temiz bir İslâmî yaşayıştan ileri gelmiştir.

450/505 - M. 1058/1111 tarihleri arasında Horasan’ın (İran) Tûs kasabasının Gazâl köyünde doğup yine aynı yerde vefat eden Huccetül İs­lâm İmam Ebu Hâmid Muhammed b. Muhammed b. Muhammed el-Ga- zâli (rahmetullahi aleyh)’nin iki yüz civarında eseri bulunduğu kaynaklar­da zikredilmektedir. Takdim ettiğimiz "MükâşefetüT-Kulûb” O’nun yu­karıda arz ettiğimiz kıymetli eserlerinden biridir.

Mükâşefetü’l-Kulûb’un elinizdeki yeni baskısında kitabın daha önce­ki baskısında olmayan âyet ve hadis metinleri de eklendi.

Başta da ifade ettiğimiz gibi (Mükâşefetü’l-Kulûb) kalbin iyi ve kötü durumlarını açıklayıp bunlara karşı alınacak tedbirleri, çareleri bildirip bir Müslüman’ın nasıl bir hayata sahip olması gerektiğini anlatmaktadır. Mer­humun her eseri gibi bu eserinin de dikkatli okunarak ona göre yaşayışı tanzim etmek gerekir.

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ 5

Bölüm ; Allah Korkusu 7

Bölüm ; Yine Allah Korkusu 12

Bölüm ; Sabır ve Hastalık 19

Bölüm ; Riyâzat ve Nefsanî Şehvet 24

Bölüm ; Nefsi Yenmek ve Şeytana Karşı Koymak 29

Bölüm ; Gaflet 33

Bölüm ; Allah’ı unutmak, Fâsıklık, Nifak 37

Bölüm ; Tevbe 43

Bölüm ; Sevgi 49

Bölüm ;Aşk 52

Bölüm ; Allah’a İtaat, O’nu ve Resulünü Sevmek 59

Bölüm ; İblis ve Azabını Beyan 66

Bölüm ; Emânet 71

Bölüm ; Namazı Huzur ve Huşu ile Tamamlamak 76

Bölüm ; Emr-i Bi’l-Ma’ruf ve Nehy-i AniT-Münker. 81

Bölüm ; Şeytanın Düşmanlığı 90

Bölüm ; Emânet ve Tevbe 105

Bölüm ; Merhametli Olmanın Fazileti 118

Bölüm ; Namazda Huşu’un Beyanı.... 125

Bölüm ; Dedikodu, Koğuculuk 133

Bölüm ; Zekât 140

Bölüm ; Zina 144

Bölüm ; Sıla-i Rahim ve Ana Baba Hakkı 149

Bölüm ; Ana Babaya İyilik etmek 165

Bölüm ; Zekât ve Cimrilik 173

Bölüm ; Aşırı İhtiras 178

Bölüm ; İbadete Devam ve Haramı Terk Etmek 183

Bölüm ; Ölümü Hatırlamak 191

Bölüm ; Gökler ve Çeşitli Cinsler. 198

Bölüm ; Kürsi-Arş-Mukarreb Melekler, Rızıklar ve Tevekkül 200

Bölüm ; Dünyayı Terk etmek, Onu Kötülemek 205

Bölüm ; Yine Dünyayı Zem Hakkında 229

Bölüm ; Kanaatin Fazileti 237

Bölüm ; Fakirlerin Fazileti 245

Bölüm ; Allah’tan Başkasını Dost Edinmek 261

Bölüm ; Sur’a Üfürmek, Ürkmek, Mezarlardan Kalkmak 266

Bölüm ; Mahlûkat Arasında Verilecek Hüküm 273

Bölüm ; Dünya Malının Kötülüğünü Beyan 280

Bölüm ; Ameller-Mizan ve Cehennem Azabı 287

Bölüm ; İtaatin Fazileti 308

Bölüm ; Şükür 316

Bölüm ; Kibrin Kötülüğü 324

Bölüm ; Gündüzleri ve Başka Zamanları Düşünmek 336

Bölüm ; Ölümün Şiddetinin Beyanı 342

Bölüm ; Kabrin ve Kabir Korkusunun Açıklanması 347

Bölüm ; İlm’ül-Yakin, Aynel-Yakin ve Arz Günü Sual 354

Bölüm ; Allah’ı (c.c) Zikretmenin Fazileti 358

Bölüm ; Namazların Fazileti 367

Bölüm ; Namaz Kılmayanın Cezası 373

Bölüm ; Cehennem Meydanı ve Cehennem Azabı 392

Bölüm ; Cehennem Azabı 395

Bölüm ; Günahtan Sakınmanın Fazileti 404

Bölüm ; Tevbenin Fazileti Hakkında 412

Bölüm ; Zulmü Nehyetmek 423

Bölüm ; Yetime Zulüm Etmeyi Yasaklamak 427

Bölüm ; Kibrin Kötülüğünü Belirtmek 432

Bölüm ; Tevazuun ve Kanaatin Fazileti 437

Bölüm ; Dünyaya Aldanmak 442

Bölüm ; Dünyanın Kötülüğü ve Ondan Sakındırmak 446

Bölüm ; Sadakanın Fazileti 452

Bölüm ; Müslüman Kardeşinin İhtiyacını Karşılamak 460

Bölüm ; Abdestin Fazileti 464

Bölüm ; Namazın Fazileti 468

Bölüm ; Kıyametin Dehşetleri 475

Bölüm ; Cehennem ve Mizan’ın Sıfatları 478

Bölüm ; Kibir ve Kendini Beğenmişliğin Kötülüğü 482

Bölüm ; Yetimlere İyilik Etmek ve Zulümden Kaçınmak 486

Bölüm ; Haram Yemek 491

Bölüm ; Faizin Yasak Oluşu 499

Bölüm ; Kul Hakları 505

Bölüm ; Heva’ya Uymanın Kötülüğü ve Zühd 511

Bölüm ; Cennetin Vasıfları ve Cennetliklerin Dereceleri 517

Bölüm ; Sabır-Rıza ve Kanaat 526

Bölüm ; Tevekkülün Fazileti 533

Bölüm ; Mescidin Fazileti 536

Bölüm ; Riyâzat ve Keramet Ehlinin Fazileti 539

Bölüm ; İman ve Nifak 546

Bölüm ; Gıybet ve Koğuculuğun Kötülüğü 552

Bölüm ; Şeytanın Düşmanlığı 560

Bölüm ; Muhabbet ve Nefis Muhasebesi 565

Bölüm ; Hakkı, Batılla Karıştırma 570

Bölüm ; Cemaatle Namaz Kılmanın Fazileti 573

Bölüm ; Gece Namaz Kılmanın Fazileti 576

Bölüm ; Dünya Âlimlerinin Cezası 583

Bölüm ; İyi Huyun Fazileti 588

Bölüm ; Gülme-Ağlama, Elbise 594

Bölüm ; Kur’ân-ı Kerim’in ve Âlimlerin Fazileti 598

Bölüm ; Namaz ve Zekâtın Fazileti 601

Bölüm ; Ana-Babaya İyilik ve Evlat Hukuku 604

Bölüm ; Komşuluk Hukuku ve Fakirlere İyilik 610

Bölüm ; İçki İçenin Cezası 615

Bölüm ; Peygamberimizin (s.a.v) Miracı 620

Bölüm ; Cuma’nın Fazileti 623

Bölüm ; Kadının Kocası Üzerindeki Hakkı 626

Bölüm ; Erkeğin Karısı Üzerindeki Hakkı 632

Bölüm ; Cihadın Fazileti 638

Bölüm ; Şeytanın Hilesi 643

Bölüm ; Çalgı Dinlemek 646

Bölüm ; Bidat ve Nefsi Arzulara Uymanın Haram Oluşu 648

Bölüm ; Receb Ayının Faziletleri 654

Bölüm ; Şaban Ayının Faziletleri 657

Bölüm ; Ramazan Ayının Faziletleri 661

Bölüm ; Kadir Gecesi’nin Faziletleri 665

Bölüm ; Bayramın Fazileti 668

Bölüm ; Zilhicce’nin İlk On Gününün Fazileti 670

Bölüm ; Aşure’nin Fazileti 674

Bölüm ; Fakirleri Ağırlamanın Fazileti 676

Bölüm ; Cenaze ve Kabir 680

Bölüm ; Cehennem Azabından Kurtulmak 684

Bölüm ; Mizan ve Sırat 688

Bölüm ; Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) Vefatı 691

 

Tanıtım Videosu

360° Fotoğraf

AkBank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 49,00 ₺
1 Taksit 49,00 ₺ 49,00 ₺
2 Taksit 26,06 ₺ 52,12 ₺
3 Taksit 17,64 ₺ 52,91 ₺
4 Taksit 13,44 ₺ 53,77 ₺
5 Taksit 10,91 ₺ 54,54 ₺
6 Taksit 9,22 ₺ 55,33 ₺
FinansBank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 49,00 ₺
1 Taksit 49,00 ₺ 49,00 ₺
2 Taksit 26,06 ₺ 52,12 ₺
3 Taksit 17,64 ₺ 52,91 ₺
4 Taksit 13,44 ₺ 53,77 ₺
5 Taksit 10,91 ₺ 54,54 ₺
6 Taksit 9,22 ₺ 55,33 ₺
Garanti Bankası
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 49,00 ₺
1 Taksit 49,00 ₺ 49,00 ₺
2 Taksit 26,06 ₺ 52,12 ₺
3 Taksit 17,64 ₺ 52,91 ₺
4 Taksit 13,44 ₺ 53,77 ₺
5 Taksit 10,91 ₺ 54,54 ₺
6 Taksit 9,22 ₺ 55,33 ₺
Halkbank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 49,00 ₺
1 Taksit 49,00 ₺ 49,00 ₺
2 Taksit 26,06 ₺ 52,12 ₺
3 Taksit 17,64 ₺ 52,91 ₺
4 Taksit 13,44 ₺ 53,77 ₺
5 Taksit 10,91 ₺ 54,54 ₺
6 Taksit 9,22 ₺ 55,33 ₺
İş Bankası
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 49,00 ₺
1 Taksit 49,00 ₺ 49,00 ₺
2 Taksit 26,06 ₺ 52,12 ₺
3 Taksit 17,64 ₺ 52,91 ₺
4 Taksit 13,44 ₺ 53,77 ₺
5 Taksit 10,91 ₺ 54,54 ₺
6 Taksit 9,22 ₺ 55,33 ₺
Yapı Kredi Bankası
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 49,00 ₺
1 Taksit 49,00 ₺ 49,00 ₺
2 Taksit 26,06 ₺ 52,12 ₺
3 Taksit 17,64 ₺ 52,91 ₺
4 Taksit 13,44 ₺ 53,77 ₺
5 Taksit 10,91 ₺ 54,54 ₺
6 Taksit 9,22 ₺ 55,33 ₺
  1. Bu ürünü ilk yorumlayan siz olun

Kendi Yorumunuzu Yazın

Bu ürüne kaç puan verirsiniz ? *

  1 yıldız 2 yıldız 3 yıldız 4 yıldız 5 yıldız
Kalite
Fiyat
Değer

Değerli Müşterimiz; ihvan.com.tr üzerinden satın aldığınız ürün gereksinimlerinizi karşılamıyorsa, aşağıdaki koşulları sağladığı sürece değişim veya iade hakkınız saklıdır.

1. Ürünün hasarsız ve kullanılmamış olması
2. Ürün sayfası açıklama bölümünde "iade ve değişim yapılmaz" ibaresinin bulunmaması
3. Ürün değişim ve iadesinden önce tarafımıza bilgi verilmesi
4. Anlaşmalı olduğumuz Yurtiçi Kargo ile gönderilmesi (başka firmalarla gönderim yapacaksanız ücretini ödemeniz gerekmektedir)

İade ve değişim sebebi "Ürün Kusuru" ya da ihvan.com.tr tarafından kaynaklanan bir sorun ise kargo masrafları IHVAN.COM.TR tarafından karşılanır. Yurtiçi Kargo'dan "Karşı Taraf Ödemeli" olarak gönderebilirsiniz. Yurtiçi Kargo'da alıcı için lütfen "İhvan Basın Yayın" şeklinde belirtin.

İade ve değişim sebebi "Ürün Kusurundan" kaynaklanmıyorsa ve satış şartları eksiksiz yerine getirilmişse değişim ve iade masrafları ALICI tarafından karşılanır.

Ürün teslimi sırasında ürün kutusunda ya da ambalajında gözle görülür bir hasar varsa lütfen teslim almayın ve kargo yetkilisine tutanak tutturun.

İade ve değişimle ilgili işlem yapmadan önce lütfen iletişim kanallarımızın herhangi birinden bilgi alın.

Keyifli alışverişler dileriz.

İADE ADRESİ
İhvan Basın Yayın
Adres: Küçükbalıklı Mah. 1. Özsoy Sokak B-Blok No: 1/D
(ÖTİMER / B-23) Osmangazi / BURSA