x

Marifetname - Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri(K.S.)-1511

Seda Yayınları
Ürün Kodu : 9789944929783
Erzurumlu İbrahim Hakkı nın Marifetname Kitabının Tanıtım ve satış sayfasıdır
59,00 TL
Yurtdışı Müşterilerinin Dikkatine !
 • Ürün Özellikleri
 • Ödeme Seçenekleri
 • Yorumlar (0)
 • Tavsiye Et
 • Resimler
 • Beni Ara
 • Marifetname Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri(K.S.)

  • Dili:                  Türkçe
  • Yayınevi:          Seda Yayınları
  • Sayfa Sayısı :   958
  • İlk Baskı Yılı :   2013
  • Dil :                Türkçe
  • ISBN:              9789944929783
  Güzel sözlü ve güleç yüzlü ol.
  Konuşursan doğru konuş,
  Asla yalan söyleme,
  kendini rezil etme.
  Söz verir isen yerine getir.
  Sözün en güzeli kısa ve anlamı derin olandır.
  Sözleri güzel olanın güzelliği artar.
  Hak şerleri hayr eyler
  Zannetme ki gayreyler
  Arif anı seyreyler
  Mevla görelim neyler
  Neylerse güzel eyler
  Sen Hakk'a tevekkül kıl
  Tefviz et ve rahat bul
  Sabreyle ve razı ol
  Mevla görelim neyler
  Neylerse güzel eyler..

  BİLGİ: Bu sayfa kitabın sadece içindeki konuların neler olduğu hakkında bilgi sahibi olmanız için kitabın içindekiler kısmındantüretilmiştir.

  Marifetname Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri(K.S.)

  İÇİNDEKİLER

  Hey’et-i İslâm’ı dört fasıl ile bildirir

  BİRİNCİ FASIL: Kısa ve toplu olarak âlemin yaratılışını ve Arş-ı a’zamı altı nevi ile bildirir

  1. Nevi: Cihânı yaratan Allahü Teâlâ’nın âlemde olan bedil san’atını düşünmeye sebep olan âyetler

  2. Nevi : Kısaca âlemin yaradılışındaki tertibi bildirir

  3. Nevi: Arş-ı a’zamı ve onu taşıyanları bildirir

  4. Nevi: Arş-ı a’zamın etrafında olannehirleri ve melekleri bildirir

  5. Nevi: Kürsi, Levh, Kalem, Sidre, Tûba ve Sûr’u bildirir

  6. Nevi: Sidre meleklerini, Arş horozunu ve tesbihlerini bildirir

  Marifetname Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri(K.S.)

  İKİNCİ FASIL: Cennetleri, hûri ve gılmanları dört nevi ile bildirir

  1. Nevi: Cennetlerin isimleri ve sıfatları ve onlardaki nehir, ağaç ve köşkler

  2. Nevi: Cennet ni’metlerinin, hûri, gılmanı ve Allahû Teâlâ’yı görme devletini bildirir

  3. Nevi: Cennet ni’metlerinin özünü ve o devlete kavuşanı bildirir.

  4. Nevi: Livâ-i hamd’i ve Beyt-i ma’mur’u bildirir.

  ÜÇÜNCÜ FASIL: Meleklerin hicablarını, denizleri, hazineleri, gökleri ve meleklerini, şekil ve tesbihlerini bildirir.

  1. Nevi: Meleklerin hicâblarını, denizleri, hazineleri, gökleri ve meleklerini, şekil ve tesbihlerini bildirir.

  2. Nevi: Güneş, ay ve yıldızların deryâ içinden doğup batmaları.

  3. Nevi : Gece ve gündüzü, güneşin secdesini, güneş ve ay tutulmasını bildirir.

  4. Nevi: Kâinatın bazı hallerini ve gök boşluğunu bildirir.

  DÖRDÜNCÜ FASIL: Yedi deniz, Kaf dağları, yerin tabakaları,Cehennem, kıyâmet alâmetleri, mahşer beş nevi ile bildirir.

  1. Nevi: Yedi deniz, Kaf dağları, yerin tabakaları, Cehennem, kıyâmet alâmetleri, mahşer beş nevi ile bildirir.

  2. Nevi: Yedi kat yer, Cehennem’in tabakaları ve her birinin isim ve ehilleri.

  3. Nevi: Hazret-i âdem’in zuhûrunu, Cennet’e çıkış ve inişini, Habib-i Ekrem’in dünyayı teşrifini ve şeriatının bekasını bildirir.

  4. Nevi: Kıyâmet alâmetleri, sûr’ün üfürülmesi, zelzele, futûr ve göklerin harâb olması.

  5. Nevi: Sûr’un üfürülmesi, cesedlerin haşri, defter, mizân, sıfat ve A’raf.

  Marifetname Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri(K.S.)

  BİRİNCİ FEN

  Cevher ve a’râzın mahiyetini, unsurların hey’et ve tebeddülünü üç bâb ile beyan eder.

  BİRİNCİ B ve Acirc;B : Kâinatın yaratılmasındaki tertibi, cevher ve a’râzların keyfiyetini dört fasılda bildirir.

  BİRİNCİ FASIL: Vâcibü’l-vücûdun isbâtı, cevher ve a’râzların üç nevi ile beyân eder.

  1. Nevi : Vâcibü’l-vücûdun isbâtını akli delilerle bildirir.

  2. Nevi : Mümkinü’vücûd olan beş cevheri bildirir.

  3. Nevi : Mümkinü’l vücûd olan a’râzın dokuz kısmı

  İKİNCİ FASIL: Akıl, nefs ve feleklerin tertibini, anâsır-ı erbâanın sırasını, rûhların, mebde ve meâdını dört nevi ile bildirir.

  1. Nevi: Akıl, nefs ve feleklerin zuhûrundaki tertibi ve dört unsurdan meydana gelenler.

  2. Nevi: Anâsır-ı erbaânın mertebe ve tabiatları ve birbirlerine değişmeleri.

  3. Nevi: Unsurlardaki istihâle delileri, maden, bitki, hayvan ve insanın meydana gelmesi.

  4. Nevi. Ruhların bebde ve meâdı.

  ÜÇÜNCÜ FASIL: Hesap ilminin en önemli olan kaidelerini on nevi ele açıklar.

  1. Nevi: Sayısının tarifu, sahih, kesir, muntık, es’am , tam, ziyâde ve nâkıs sayılır.

  2. Nevi: sayıların mertebelerinin usûl ve fütûunu, toplama ve çıkarma, iki kat olma, çarpma, bölme.

  3. Nevi: Toplamanın kolay yolu

  4. Nevi: Çıkarmanın kolay yolu

  5. Nevi : taz’if (bir sayının iki katını almak)

  6. Nevi : tansıf (bir sayının yarısını almak)

  7. Nevi: Çeşitli çarpmanın kolay yolu

  8. Nevi: Bölmenin kolay yolu

  9. Nevi: Sayıların kareköyünü, bayağı kesir ve dört işlemini bildirir.

  10. Nevi: Bilinmeyen sayıları bulmanın kolay yolu.

  DÖRDÜNCÜ FASIL: Hendese (Geometri) ilminin en lüzûmlu şekillerinidört nevi ile beyân eder.

  1. Nevi: Nokta, çizgi, yüzey ve cismin tarifleri, çizgi ve düzlem çeşitleri.

  2. Nevi: Üçgen, dörtken, açılar, daire, merkez, çevre, çap , yay

  3. Nevi: küp, silindir, koni. Küre ve kısımları

  4. Nevi: alan hesapları ve cisimlerin yüksekliklerinin ölçölmesi

  İKİNCİ BAB: Alemin yuvarlak olduğunu, feleklere ve yıldızlara ait bilgileri on fasıl ile açıklar.

  BİRİNCİ FASIL: Alem-i ecsamın küre şeklinde olduğunu, gök küresi üzerindeki büyük daireleri, Göklerin tabakalarını, Felek-i a’zamın altı şeklini altı nevi ile açıklar.

  1. Nevi : eflâk ve anâsırın iç içe küreler şeklinde olduğu

  2. Nevi: ve Acirc;lemin ve dünyanın yuvarlak olduğunun aklî delilleri

  3. Nevi : dünyanın yuvarlaklığına dXâir hayret verici birkaç mes’ele

  4. Nevi: Gök küresi üzerinde kabûl edilen on daireyi bildirir.

  5. Nevi: Gök tabakalarını, üz’i, felekleri, feleklerin günlük dönmesini kısaca bildirir.

  6. Nevi: Atlas feleki, günlük hareketi ve diğer sıfatları

  İKİNCİ FASIL: Sekizinci feleği, oniki burcu, Ay’ın menzillerini, sabit yıldızların uzaklık ve büyüklüklerini dört mevi ile bildirir.

  1. Nevi : Sekizinci felek

  2. Nevi: burçların isim, şekil ve üçlü tabiatları.

  3. Nevi: Ayın menzilleri, isim ve şekilleri.

  4. Nevi: Burçlar feleğinin ve bu gökteki sabıt yıldızların büyüklük ve uzaklıkları.

  ÜÇÜNCÜ FASIL: Yedinci kat göğü ve onda olan Zühal yıldızını altı nevi ile bildirir.

  1. Nevi: zuhal’in felek-i mümessili

  2. Nevi: Zühal’in hâricü’l merkez feleği

  3. Nevi: Zühal’in felek-i tedviri

  4. Nevi: Zühal’in istikametini, güneş ile olan irtibatını ve ihtirakını bildirir.

  5. Nevi: Zühal’ın eve ve hadidi, re’s ve zenb düğüm noktaları.

  6. Nevi: Zühal’ın tabiat ve sıfatlarını, uzaklığını ve büyüklüğünü bildirir.

  DÖRDÜNCÜ FASIL: Altıncı göğü ve Müşteri’nin sıfatlarını beş nevi ile bildirir.

  1. Nevi: Müşteri’nin mümessil feleği ve hareketi

  2. Nevi Müşteri’nin hâric’ul merkez feleği ve hareketi

  3. Nevi : müşteri’nin felek-i tedvîri ve hareketi

  4. Nevi Müşteri’nin istikameti, güneş ile olan irtibat ve ihtirâkı

  5. Nevi Müşteri’nin evc ve hadîdi, re’s ve zenb düğüm noktaları

  BEŞİNCİ FASIL: Beşinci kat göğü ve Merih’in evsafını beş nevi ile bildirir.

  1. Nevi : Merih’in mümmesil feleği

  2. Nevi: merih’in hâricü’l merkez feleğinin şekil ve hareketi

  3. Nevi: merih’in dedvîr feleği ve hareketi

  4. Nevi: merih’in mütehayyir hareketi ve güneş ile olan irtibatı

  5. Nevi: merih’in evc, had’id ve düğüm noktaları

  ALTINCI FASIL: Dördüncü kat gök ve güneş

  1. Nevi: Güneşin özelliklerini ve mümessil feleği bildirir.

  2. Nevi: güneşin haric’ül-merkez feleği, keşli ve hareketi

  3. Nevi: Güneşin evc ve hadîdini, ilkbahar ve sonbahar noktalarını bildirir.

  4. Nevi: Güneşin tabiatı, sıfatları, fayda ve te’sirleri, uzaklığı ve büyüklüğünü bildirir.

  YEDİNCİ FASIL: Üçüncü kat gök ve Zühre’nin sıfatları

  1. Nevi: Zühre’nin mümessil feleği

  2. Nevi: Zühre’nin haric’ül merkez feleği, şekli ve hareketi

  3. Nevi: Zühre’nin devdir feleğinin şekil ve hareketi

  4. Nevi: Zühre’nin istikamet ve güneşle olan irtibat ve ihtirakı

  5. Nevi: Zühre’nin evc ve hadîdi

  SEKİZİNCİ FASIL: Birinci göğü ve Utarit’i beş nevi ile bildirir

  1. Nevi : Utarit’in mümmesil feleğinin şekil ve hareketi

  2. Nevi : Utarit’in haricü’l-merkez feleği ve hareketi

  3. Nevi : Utarit’in devdir şekil ve hareketi

  4. Nevi : Utarit’in sür’at ve istikameti ve güneş ile irtibatı ve ihtirakı

  5. Nevi : Utarit’in evc, hadid ve düğüm noktaları

  DOKUZUNCU FASIL: Birinci göğü ve Ay’ı hâllerini, sıfatlarını altı nevi ile bildirir.

  1. Nevi: Ay’ın mümessili ve mâl feleğinin hareket ve hey’eti

  2. Nevi: Ay’ın hamil felegini şekil ve hareketiyle bildirir.

  3. Nevi: Ay’ın devdir feleğini şekil ve hareketiyle bildirir

  4. Nevi: Güneşe nisbetle ay’ın göinüşünündeki safhalar

  5. Nevi: Güneş ve Ay tutulması

  6. Nevi: Ay’ın tabiatı, sıfatları, uzaklığı vebüyüklüğü

  ONUNCU FASIL: Ay’ın te’sirini, diğer gezegen ve eflakin hallerini beş nevi ile bildirir.

  1. Nevi : Ay’ın Allâhü Teâla’nın kudreti ile görülen te’sirleri.

  2. Nevi: Ay’ın, burçlar itibariyle olan özellikleri

  3. Nevi: Yedi gezegenin birbirine nisbetle teşbihleri ve te’sir saatlarnı bildirir.

  4. Nevi: Feleklerin sayısını, ses ve nağmelerini ve merkezlerin hareketi ile meydana gelen dairelerin açıklanması.

  5. Nevi:Yedi gezegenin ve dört keyfiyetinte’sirlerinin hakikatı

  ÜÇÜNCÜ BAB: Kevn il fesad cihânı olan dört esasın ve üç mevailidin hâllerini on fasıl ile açıklar.

  BİRİNCİ FASIL: Nâr (ateş) unsurunun mahiyeti, hali ve tavrını dört nevi ile beyân eder.

  1. Nevi: Nar (ateş) küresinin bazı hallerini bildirir

  2. Nevi: Ateş unsurunun tabiat ve kabiliyeti ni bildirir.

  3. Nevi: Ateşin çeşitleri

  4. Nevi: Ateşin kaynağına kavuşması, rûhun bedene ulaşmasına benzer.

  İKİNCİ FASIL: Hava unsuru ve üç tabakasından ikisini ve kâinat boşluğunu dört nevi ile bildirir.

  1. Nevi: Hava küresinin yerini, tabiatını, uzaklık ve büyüklüğünü ve hareketini bildirir

  2. Nevi: Hava küresinin üst tabakasında görülen boşluk kısmını bildirir.

  3. Nevi:Hava küresinin orta tabakası

  4. Nevi: Hava küresinin orta tabakasında meydana gelen gök gürültüsü, şimşek ve yıldırım

  ÜÇÜNCÜ FASIL: Havanın alt tabakasını, hareket ve sıfatlarını sekiz nevi ile bildirir.

  1. Nevi: havanın üçüncü tabakasının bazı hallerini bildirir.

  2. Nevi: havanın üçüncü tabakasında bulunan çeşitli rüzgarlar ve yönler

  3. Nevi: bizi kuşatan havanın beden ve ruhlara tesir ve faydaları

  4. Nevi: bizi kuşatan havanın değişmesi

  5. Nevi: Bizi kuşatan havadaki tabii olmayan semâvi değişiklikler

  6. Nevi: Bizi kuşatan havadaki gayr-i tabii arzi değişiklikler

  7. Nevi: Bizi kuşatan havadaki tabii akışın zıddı olan değişiklikler

  8. Nevi: Bizi kuşatan havanın bize etkisi ve faydalı rüzgarlar

  DÖRDÜNCÜ FASIL: Gök, küresinin en alt tabakasında zuhur eden gökkuşağı, hâle, sis, vb ve gündüz, gece, ay ve yılı beş nevi ile beyân eder.

  1. Nevi: Gökküşüğı, hale, sis, kırağı ve çiğ

  2. Nevi: Sabah, şafak ve gölgenin hakikati

  3. Nevi: Gece ve gündüzün tariflerini ve ortalama saat ile zamanî saati bildirir

  4. Nevi: Güneş, yılı, ay yılı ve rûmî ayların isimleri

  5. Nevi: Ay yılını, Arabî ayları, isimlerini ve Arabî ve rûmî ayların ilk günlerini bulma.

  ALTINCI FASIL: Su insuru, onun hâl ve sıfatlarını yedi nevi ile açıklar

  1. Nevi: Su unsurunun mahiyeti, tabiatı ve bazı hâlleri.

  2. Nevi: Su unsurunun vasıflarının ve isimlerinin değişmesi

  3. Nevi: Denizlerin çeşitli hareketleri

  4. Nevi: Denizle karanın zamanla birbirine debeddül etmesi

  5. Nevi: Denizin kara ve denizdekilere olan faydaları ve i ve ccedi

  Marifetname Ürün Özellikleri:

  MARİFETN ve Acirc;ME (KOD: 055)
  ESER: ERZURUMLU İSMAİL HAKKI HAZRETLERİ
  SADELEŞTİREN: ABDULLAH AYDIN

  Eser Adı Marifetnâme (Kod: 055)
  Alt Başlık Tasavvuf
  Yazar: Erzurumlu İsmail Hakkı Hazretleri
  Yayınevi: ve nbs

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.