0ürün

Sepetinizde hiç ürün yok.

 
0ürün

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.
Geri Bildirim

Meleklerin Ruh Aleminden Madde Alemine İnişi-1257

Ürün Kodu:9789756354476

Hızlı Gözat

Meleklerin Ruh Aleminden Madde Alemine İnişi

Stok Durumu : Stokta var

29,90 ₺
Whatsapp Sipariş HattıTelefon İle Sipariş HattıYurtdışı Müşterilerimizin Dikkatine

Detaylar

Meleklerin Ruh Aleminden Madde Alemine İnişi           

Bismillahirrahmanirrahim


Elhamdü Lillahi RabbiVâlemin. Vessalâtü ves- selâmü alâ Seyyidina Muhammedin Hâtemil-Enbiyâi vel Mürselin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmain.
Hamd, Alemlerin rabbi olan Allah’a, salât ve selâm Peygamberlerin sonuncusu olan Efendimiz Muhammed (s.a.v.)’e ve O’nun aile efradı ile bütün ashabına ve bütün ona tabi olanlara olsun.
Göklerde, yerde ve her ikisinin arasında, toprağın altında bulunanların hepsi Allah’ındır. Ne kadar kapalı olursa olsun Allah’tan hiç birşey gizli kalmaz. 
Sözü açık da söylesen, gizli de söylesen muhakak ki o gizliyi de aşikârı da iyi bilendir.
Mahlukatın (yaratılmışların) en şereflisi o sanoğlunun Allah’a halis kul olması, O’nun lerini yerine getirmesi ve yasaklarından kaçmakla olur.
İnsana düşen görev; dünya hayatının için gönderilmiş olan hidayet rehberi, kurtuluş tesi olan Kur’ân’a uymamız ve yüce önder s Peygamber Efendimiz nasıl yaşamış ve bizlere göstermiş ise öyle yaşamamız gerekmektedir I mete kadar da bütün insanlığın hayatını tanzuJ cek tek ilahi nizam Kur’ân-ı Kerîm ve Peygamber (s.a.v.)’in sünnetidir. Bu hiçbir zaman da de' yecektir.
Bütün insanlık; hayatı boyunca bütün har davranışlarını Kur’an ve Sünneti Resûlullah- malıdır. Nitekim ihlâsla inanan bir mü’min i”' ve teslim oldum dediği zaman; "Ya Rab! başka ilâh (kanun koyucu) yoktur. Bütün hayatd natı sen tanzim edersin, sevgili resûlün Muh: (s.a.v.) senin elçin ve bütün insanlığın önderi miş olmaktadır. Müslüman; yaşamı boyunca hayat düsturlarını Kur’an ve sünnetten almalıdır.
Ey Mü’minler! Yaşayışın boyunca Allah'ın peygamberi olan Hz. Muhammed (s.a.v)’e uymalısın, onu rehber edinmelisin. Allah Resulü vefat etmeden önce şöyle buyuruyor:
"Ben size iki şey bırakıyorum. Ona uyar, tâbi olursanız kurtuluşa erersiniz. Ona tâbi olmazsanız delalete düşersiniz. İşte bu emanetin biri Allah’ın Kitabı Kur’ân’dır. Diğeri ise benim sünnetimdir.”
Yine Allah (c.c): "Peygamber size neyi emrediyorsa onu alın. Ona uyun. Neyi yasaklıyorsa ondan kaçınınız.” buyurmuştur.
Evet, Allah’ın yaratmış olduğu mahlûkatı da vasıta ve sebep olarak kullanabileceğiz. Yalnız bunları inanç ilkelerine vardırıp şirk yollarını açmayalım. Şayet geçmişte böyle yollar açılmış ise bunları yok etmenin yollarını arayacağız. Allah’ın bizlere verdiği sebep ve vasıfları hayat vasıfları haline getirmeyeceğiz. Bu olayları Kur’an ve sünnet ölçülerine uyduracağız. Müslümanlar hayatın problemlerine ve aralarındaki sorunları çözmek için Kur’ân ve sünnete sarılmak mecburiyetindedir. Nitekim ayette açıkça ortaya konmuştur:
"Aranızda ihtilâfa düştüğünüz zaman Alla¬hın ipine (Kuran’a) sımsıkı sarılınız.” buyuruyor.
Onun için sevgi ve vasıtaları kullanırken günaha girmemek ve kötü alışkanlık bırakmamak gerekir. Şayet geriye kötü bir davranış bırakılmış ise kaldırmak için çaba harcamak gerekir.
İnsanların faydası için yapılmış bazı eserleri yayınlamak gereklidir. İşte ben de sizlere elinizde bulunan Meleklerin Ruh Aleminden Madde Alemine İnişi adlı eseri sunmuş bulunmaktayım.
Bu eserin içinde bulunan Allahu Teâlâya kul olmanın prensipleri bulunmaktadır. Bunlarda ayetlere ve hadislere dayamaktadır. Bu ayetleri ve kelâmullah maddi çıkarlarınıza sermaye ederek nefsinizin esiri olmayınız. Nefis insanı hezimete götürür. Cenab-ı Mevlâ cümlemizi nefsin ve şeytanın tuzaklarından muhafaza buyursun. (Âmin)
H. Mustafa VARLI
2011 Sefer ayı 10.1432
İÇİNDEKİLER
Önsöz     5
Mütercimin Önsözü     9
Muhyiddin îbni Arabi’nin Hızır’la Buluşması     27
Muhyiddin İbni Arabi Hazretleri ’nin İslâm Âlemindeki
Gezileri     36
Kudsi Yere Doğru     39
Kâbe-i Muazzama’da     42
Müellifin Önsözü     45
Birinci Bölüm: Bu Kitap Hakkında Kısaca Açıklama     57
İkinci Bölüm: Meleklerin Evliyaların Kalbine İnişi     64
Üçüncü Bölüm: Buyruğu Verenle Buyruğu Alan Kul (Mükellif ile Mükellef)     65
Dördüncü Bölüm: Teklif Nedir?     69
Beşinci Bölüm: İlâhî Yol - Şeriat     73
Altıncı Bölüm     78
Yedinci Bölüm: Elçilik Makamıyla Risalet Makamı     83
Sekizinci Bölüm: İlâhî Haberlerin Alınışı - Hüküm ve Şartlan 87
Dokuzuncu Bölüm: İkinci Kez Peygamberden Veraset Yolu ile Alman     89
Onuncu Bölüm: Başka İbadetlere Değinmeden Yalnız Bu
Beş Vakit Farz Kılınan Namazlar Hakkında     93
On Birinci Bölüm: Beş Vakit Namazın Adlamda Bulunan Hikmetler     97
On İkinci Bölüm: Namaz Kıldıran İmamda Bulunan Şartlar  104
On Üçüncü Bölüm: Namazda İmamı İzleyenlerin Bağlı
Olduğu Şartlar Hakkında Bilgiler    106
On Dördüncü Bölüm: Taharetin (Temizliğin) Farz Olmasının Sebebi    108
On Beşinci Bölüm: Cenabetlikten Temizlenmenin Yaygınlaşması 111
On Altıncı Bölüm: Niyetin Ne Olduğu    113
On Yedinci Bölüm: Namaz Abdesdi Alırken Ellerin
Üç Kez Yıkamanın Gizliliği    118
On Sekizinci Bölüm: Ellerin Temizliğinde Sol Elin
Sağ Ele Su Dökmesindeki Gizlilik    123
On Dokuzuncu Bölüm: îstincadaki, Yani Necasetten
Arınmadaki Gizlilik     125
Yirminci Bölüm: (İstinkâ) Necaseti Taşla Temizlemekteki
Gizlilikler     127
Yirmi Birinci Bölüm: Ağzı Su İle Çalkalamadaki Gizlilik
(Mazmaa)     129
Yirmi İkinci Bölüm: İstinşak - Buruna Su Çekme ve
Burundakileri Dışarı Atmanın Gizlilikleri    133
Yirmi Üçüncü Bölüm: Abdest Almada Yüzün Yıkanmasındaki
Gizlilikler    138
Yirmi Dördüncü Bölüm: İki Elin Dirseklere Kadar
Yıkanmasndaki Gizlilikler    142
Yirmi Beşinci Bölüm: Başa Mes Etmedeki Gizlilik Hakkında
Açıklamalar     146
Yirmi Altncı Bölüm: Kulaklara Mes Etmedeki Gizlilik
Hakkında Açıklama    147
Yirmi Yedinci Bölüm: Ayakların Yıkanmasndaki Gizlilikler
Hakkında Bilgiler    149
Yirmi Sekizinci Bölüm: Abdesti Aldıktan Sonra Getirilen
Kelime-i Şehadetteki Gizlilikler Hakkında Bilgiler    151
Yirmi Dokuzuncu Bölüm: Abdest Aldıktan Sonra Namaz
Yerine Gidişteki Gizlilikler Hakkında Bilgiler    153
Otuzuncu Bölüm: Seccade ile Elbiselerimizin Temiz
Tutulmasındaki Gizlilikler Hakkında Bilgiler    156
Otuz Birinci Bölüm: Namaz Vaktini Bildiren Ezanın
Gizlilikleri Hakkında Bilgiler    159
Otuz İkinci Bölüm: Namaz Esnasında Getirilen Tekbirlerdeki
Gizlilikler Hakkında Açıklamalar    166
Otuz Üçüncü Bölüm: Namaz Başlangıcında Tekbir Getirirken,
Elleri Kulaklara Kadar Kaldırmanın Gizliliği Hakkında 171
Otuz Dördüncü Bölüm: Namazda Yüce Allah’a Yönelmekteki
Gizlilikler Hakknda Açıklamalar    174
Otuz Beşinci Bölüm: Namazda Ayakta Durup, Okumanın
Gizlilikleri Hakkında Açıklamalar     176
Otuz Altıncı Bölüm: Fatiha Sûresiyle Diğer Sûreler Arasındaki
Farklar ve Bunlarda Bulunan Gizlilikler    178
Otuz Yedinci Bölüm: Namazın Rükudaki Gizlilikler ve
Teşbihler Hakkında Açıklamalar     190
Otuz Sekizinci Bölüm: Rükuudan Sonra Doğrulmanın Gizliliği
Hakkında Açıklamalar    193
Otuz Dokuzuncu Bölüm: Secdeye Varmadaki Gizlilikler
Hakkında Açıklamalar     195
Kırkıncı Bölüm: Secdede ve Secde Halinde Yapılan Dualardaki
Gizlilikler Hakkında Açıklamalar    198
Kırk Birinci Bölüm: Secdeden Kalkıştaki Gizlilikler
Hakkında Açıklamalar    201
Kırk İkinci Bölüm: Tahiyyatta Namazda Oturmanın Gizliliği
Hakkında Açıklamalar    205
Kırk Üçüncü Bölüm: Namaz Esnasında Getirilen Şehadetin
Gizlilikleri Hakkında Açıklamalar    207
Kırk Dördüncü Bölüm: Namaz Sonunda Sağa ve Sola Selâmın
Gizlilikleri Hakkında Açıklamalar    210
Kırk Beşinci Bölün: Secde-i Sehvin Yapılmasındaki Nedenler
Hakkında Açıklamalar    212
Kırk Altıncı Bölüm: Pazar Gününün İmamı Kimdir; Özelliği,
O Gün Yapılması Gereken İşler Nelerdir?    215
Kırk Yedinci Bölüm: Pazartesi Gününde İmamı İzleyeceklerin
Özellikleri, Yapılan İşlerden Doğacak Gizli Sonuçlar 234
İlâhî Kat Dairesinde İşaretler Hakknda Açıklamalar    245
Mutlular Hatibi    250
Mutsuzların Hatibi    252
Mü’minler Topluluğunun Mutlu Hatibi    256
Mü’minler Topluluğunun Mutsuzlar Hatibi    262
Kürsüler Ehlinin Mutlu Hatibi    264
Ateşteki, Kürsi Ehlinin Mutsuz Hatibi    267
Cennetteki Yüksek Mertebeler Ehlinin Mutlu Hatibi    269
Ateşteki Süfli Basamaklarda Bulunanların Mutsuz
Hatibi    271
Kırk Sekizinci Bölüm: Salı Günü Akşam Namazının Özelliği  301
Kırk Dokuzuncu Bölüm: Çarşamba Gününün Öğle Namazının Özelliği    308
Ellinci Bölüm: Perşembe Günü Akşam Namazının Özelliği    319
Elli Birinci Bölüm: Cuma Günü Akşam Namazının Özelliği    328
Elli İkinci Bölüm: Cumartesi Günü Sabah Namazının
Özellikleri    335
Elli Üçüncü Bölüm: Sonsuzluk veya Ebed Günü Adını Alan
Cumartesi Gününün Değişiklikler Günü Olduğu    346
Elli Dördüncü Bölüm: Salâtül Vüstanın (Orta Namazın) Hangi
Namaz Olduğu    350
Elli Beşinci Bölüm: Kur’ân-ı Kerim’in el-Mearic Sûresinin
23. Âyetinin Taşıdığı Anlam Hakkında Açıklamalar    353
Mütercimin Son Sözü    355

      

Tanıtım Videosu

360° Fotoğraf

AkBank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 29,90 ₺
1 Taksit 29,90 ₺ 29,90 ₺
2 Taksit 15,90 ₺ 31,80 ₺
3 Taksit 10,76 ₺ 32,29 ₺
4 Taksit 8,20 ₺ 32,81 ₺
5 Taksit 6,66 ₺ 33,28 ₺
6 Taksit 5,63 ₺ 33,76 ₺
FinansBank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 29,90 ₺
1 Taksit 29,90 ₺ 29,90 ₺
2 Taksit 15,90 ₺ 31,80 ₺
3 Taksit 10,76 ₺ 32,29 ₺
4 Taksit 8,20 ₺ 32,81 ₺
5 Taksit 6,66 ₺ 33,28 ₺
6 Taksit 5,63 ₺ 33,76 ₺
Garanti Bankası
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 29,90 ₺
1 Taksit 29,90 ₺ 29,90 ₺
2 Taksit 15,90 ₺ 31,80 ₺
3 Taksit 10,76 ₺ 32,29 ₺
4 Taksit 8,20 ₺ 32,81 ₺
5 Taksit 6,66 ₺ 33,28 ₺
6 Taksit 5,63 ₺ 33,76 ₺
Halkbank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 29,90 ₺
1 Taksit 29,90 ₺ 29,90 ₺
2 Taksit 15,90 ₺ 31,80 ₺
3 Taksit 10,76 ₺ 32,29 ₺
4 Taksit 8,20 ₺ 32,81 ₺
5 Taksit 6,66 ₺ 33,28 ₺
6 Taksit 5,63 ₺ 33,76 ₺
İş Bankası
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 29,90 ₺
1 Taksit 29,90 ₺ 29,90 ₺
2 Taksit 15,90 ₺ 31,80 ₺
3 Taksit 10,76 ₺ 32,29 ₺
4 Taksit 8,20 ₺ 32,81 ₺
5 Taksit 6,66 ₺ 33,28 ₺
6 Taksit 5,63 ₺ 33,76 ₺
Yapı Kredi Bankası
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 29,90 ₺
1 Taksit 29,90 ₺ 29,90 ₺
2 Taksit 15,90 ₺ 31,80 ₺
3 Taksit 10,76 ₺ 32,29 ₺
4 Taksit 8,20 ₺ 32,81 ₺
5 Taksit 6,66 ₺ 33,28 ₺
6 Taksit 5,63 ₺ 33,76 ₺
  1. Bu ürünü ilk yorumlayan siz olun

Kendi Yorumunuzu Yazın

Bu ürüne kaç puan verirsiniz ? *

  1 yıldız 2 yıldız 3 yıldız 4 yıldız 5 yıldız
Kalite
Fiyat
Değer

Değerli Müşterimiz; ihvan.com.tr üzerinden satın aldığınız ürün gereksinimlerinizi karşılamıyorsa, aşağıdaki koşulları sağladığı sürece değişim veya iade hakkınız saklıdır.

1. Ürünün hasarsız ve kullanılmamış olması
2. Ürün sayfası açıklama bölümünde "iade ve değişim yapılmaz" ibaresinin bulunmaması
3. Ürün değişim ve iadesinden önce tarafımıza bilgi verilmesi
4. Anlaşmalı olduğumuz Yurtiçi Kargo ile gönderilmesi (başka firmalarla gönderim yapacaksanız ücretini ödemeniz gerekmektedir)

İade ve değişim sebebi "Ürün Kusuru" ya da ihvan.com.tr tarafından kaynaklanan bir sorun ise kargo masrafları IHVAN.COM.TR tarafından karşılanır. Yurtiçi Kargo'dan "Karşı Taraf Ödemeli" olarak gönderebilirsiniz. Yurtiçi Kargo'da alıcı için lütfen "İhvan Basın Yayın" şeklinde belirtin.

İade ve değişim sebebi "Ürün Kusurundan" kaynaklanmıyorsa ve satış şartları eksiksiz yerine getirilmişse değişim ve iade masrafları ALICI tarafından karşılanır.

Ürün teslimi sırasında ürün kutusunda ya da ambalajında gözle görülür bir hasar varsa lütfen teslim almayın ve kargo yetkilisine tutanak tutturun.

İade ve değişimle ilgili işlem yapmadan önce lütfen iletişim kanallarımızın herhangi birinden bilgi alın.

Keyifli alışverişler dileriz.

İADE ADRESİ
İhvan Basın Yayın
Adres: Küçükbalıklı Mah. 1. Özsoy Sokak B-Blok No: 1/D
(ÖTİMER / B-23) Osmangazi / BURSA