x

Mızraklı İlmihal Risaleler ve Tercümeleri -1447

Kitap Kalbi
Ürün Kodu : 9786053460510
Bu kitap kıymetli kitaplardan toplanmıştır. Kitapta genellikle Hanefi mezhebinde en kuvvetli hükümler toplanmış ve ihtilâflı meselelere yer verilmemiştir.
44,90 TL
 • Ürün Özellikleri
 • Ödeme Seçenekleri
 • Yorumlar (0)
 • Tavsiye Et
 • Resimler
 • Beni Ara
 • Mızraklı ilmihal ve Diğer Risaleler

  Osmanlıca - Türkçe

  Hüsamettin VANLIOĞLU • Abdullah HİÇDÖNMEZ • Fatih KALENDER • Emin Ali YÜKSEL

  Kitap Kalbi Yayıncılık
  • Dil: OSMANLICA - TÜRKÇE
  • Sayfa Sayısı: 263 Sayfa
  • Cilt Tipi: Ciltli
  • Kağıt Cinsi: Şamua Kağıt
  • Boyut: 17 x 24 cm

  Mızraklı İlmihal ve Diğer Risaleler

  1. Osmanlıcaya Giriş
  2. İman ve İslam Risalesi ve Türkçesi
  3. Mızraklı İlmihal ve Türkçesi
  4. Siracü’l-Müttekin ve Tercümesi
  5. Karabaş Tecvidi ve Türkçesi
  6. Nesefi Akaidi ve Türkçesi
  7. Hizbu’l-Bahr ve Seçme Dualar

  ÖNSÖZ

  Allah Teâlâ'ya hamdolsun! Hamd kuşkusuz Allah Teâlâ'ya aittir, salat-u selam Peygamber Efendimiz, ailesi, arkadaşları ve ona tabi olmuş ve de olacak tüm ümmetine olsun!
  Elinizdeki kitap; dinini öğrenmeye başlayanlar için hazırlanmıştır, Osmanlı’dan İtibaren uzun yıllar elden bırakılmayan eserleri içermektedir. Bu kitabı okuyucuya yardımcı olması için gerektiği kadar günümüz diliyle sadeleştirmeye dikkat ettik.
  Mızraklı ilmihal, İslam harfleriyle birlikte basılacağından dolayı kullanılan eski Türkçe kelimeleri sadeleştirmenin faydalı olacağını düşündük. Bu yüzden bazen tüm cümleyi veya paragrafı sadeleştirdik. Bazı kelimeleri parantez içi açıklayarak kelimenin orijinal halinin kalmasına ve unutulmamasına dikkat ettik. Metnin orijinal hali zaten İslam harfleriyle diğer sayfada yazılı olacağından sade ve günümüz Türkçesini kullanmaya önem verdik. Ayrıca kitabın daha rahat anlaşılması İçin orijinal metninde olmayan başlıklar ilave ettik. Kitapta kapalı olan meseleleri dipnotlarla açmaya çalıştık, meselenin daha güzel anlaşılması için yer yer kaynaklara müracaat ettik ve bunları dipnotlarda açıkladık. Ömer Nesefi Akaidi'ne de zaman zaman izahlar düştük.
  İlave edilen hadis-i şerifler, genellikle Üstadımız Efendi Hazretleri’nİn seçtiği hadislerdir. Ayrıca üstadımızın "İman İslam Risalesi" günümüz harfleriyle yazılmış fakat metnin orijinali korunmuştur. Her hangi bir sadeleştirme veya metne ilave yapılmamıştır. Ancak bazı dipnotlar düştük. Kitabın sonundaki dualar, her Müslümanın günlük kullanacağı kalkan ve silah olan dualardır, bunları da tercüme ettik. Zira duada aslolananın okuduğumuzun manasını bilerek okumak olduğuna vurguda bulunmak istedik. Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) "dua Müslümanın silahıdır" buyurur.
  Eslafımızın daima okuyup elden bırakmadığı bu kitapların doğru anlaşılmasına katkıda bulunabildiysek kendimizi bahtiyar addedeceğiz.
  Allah Teâlâ yâr ve yardımcımız olsun.

  Hüsamettin VANLIOĞLUAbdullah HİÇDÖNMEZFatih KALENDEREmin Ali YÜKSEL

  İlmihal ve mizraklı ilmihaline dair birkaç söz

  Sözlükte "davranış bilgisi" anlamına gelen ilm-i hâl terimi; "inanç, ibadet, muâmelât, ahlâk konuları, yer yer büyük peygamberler, ayrıca Resul-i Ekrem'in hayatına dair özlü bilgileri içeren el kitabı" diye tanımlanabilir, İlmihaller daha çok herkesin bilmesi gereken hususları içerir.
  Fıkıh ilmi; tarihi süreci içerisinde hicri ikinci asırdan dördüncü asrın ortalarına kadar vuku bulan meselelere cevap bulmak ve genişleyen İslam beldelerine uzanabilmek adına canlanmış, olgunluk ve kemal derecesine ulaşmıştır. Bu dönemde çeşitli mezheplerin fıkhi görüşleri bir araya getirilerek eserler tedvin edilmiştir. Önce risâle şeklindeki muhtasar eserler, ardından da hacimli kitaplar yazılmış, daha sonra da uzun şerhler ve haşiyeler telif edilmiştir. Fakat bu kaynaklar daha çok âlimlere hitap etmiştir. Sonraları halk için temel konularda özlü bilgiler ihtiva eden, dili sade, anlatımı basit, hatta ezberlenmeye müsait eserlere ihtiyaç duyulmaya başlanmıştı. Bu ihtiyacı karşılamak üzere, her Müslümanın kendi durumuna göre bilmesi gereken temel dini bilgilerin özlü bir şekilde ve belli bir mezhep geleneğine bağlı kalınarak yazıldığı kitaplar, İslam toplumunda İlmihal geleneğinin ilk örneklerini teşkil etmiştir.
  İlmihal, Osmanlı toplumunda en çok okunan, hatta ezberlenen ve halen de okunmaya ve okutulmaya devam edilen önemli fıkıh kitabı olarak nitelenebilir. İlmihaller, toplumda temel dini bilgilerin öğrenilmesine dair çok büyük bir rol oynamışlardır. Çünkü insanların yaşadığı zaman ve coğrafyaya göre değişiklikler göstermekle birlikte bu eserler daha çok her Müslümanın bilmesi gereken bilgileri içermektedirler.
  Mızraklı İlmihalinin ne zaman yazıldığı bilinmemektedir. Konuları dağınık bir şekilde yazılmıştır. Bu özelliklerine rağmen yayımlandığı toplumun dini anlayışını etkilemiş, halk arasında büyük şöhrete kavuşmuş ve birçok kişi tarafından başucu kitabı olma ünvanını kazanmıştır.
  İlmihalleri üslup ve yöntem bakımından farklı kılan hususlardan biri; aktarılmak istenen bilgilerin kısa ve basit cümlelerle sunulmuş olmasıdır. İlmihallerde yer alan bilgiler; uzun, edebi veya tam bir fıkıh dilinde yazılmaktan öte basit ve halkın anlayabileceği bir dille yazılır. Bu, daha çok muhataplarının ilim adamları değil de halk olmasındandır.
  Bu yüzden İlmihallerden, özellikle halka hitap ettikleri için Müslüman toplumun tüm katmanlarında yer alan bireyler tarafından anlaşılabilir ve bu yönüyle onlardan azami ölçüde istifade edilebilir olması hedeflenir. Kısa ve basit cümleleri ile ilmihaller, kendilerine ulaşan halkın arayıp bulduğu konuyu kolayca anlayabilmesini ve başka birinin açıklamasına ihtiyaç duymadan neyi, nasıl yapacağını öğrenebilmesini sağlamaktadır.
  "Miftâhu'l-Cenne"olarak da bilinen ve Osmanlılar’da "İlmihal" adının kullanıldığı İlk eser olan Mızraklı İlmihal’in hangi tarihte yazıldığı kesin olarak tespit edilememiştir. Ancak Birgivi' den (öl. 1573) sonra yazıldığı; kitabın İçinde bulunan Birgivi’den alıntılardan kesin olarak anlaşılmaktadır. Birgivi’nin eseri olan " eserinden bazen birebir nakletmesi dediğimizi açıkça ortaya koymaktadır. Buna göre Mızraklı İlmihal’in yazıldığı tarihi net olarak bilemesek de üslup ve konuları ele alış biçimini de dikkate alırsak 17. Yüzyıldan sonra yazıldığını rahatça söyleyebiliriz.
  Mızraklı ilmihali; konuları işlemeye ilk insanla başlar ve insanın bu dünyadan ayrılış serüveni İle bitirir. Mızraklı ilmihal’in, akaid, ibadet ve ahlâka dair konuların belirli bir sistematiğe göre düzenlenmediği görülmektedir Meselâ; kitabın başında namaz hakkında kısa bilgiler verildikten sonra oruçla ilgili hükümlere geçilmiş, gusül, teyemmüm ve abdestin ardından tekrar namazın farzları, vacipleri, âdabı emsali konulara temas edilmiş, daha sonra da inanç ve ahlâk konuları ele alınmıştır.
  Kitapta özel bir üslûp kullanılarak fıkhî hükümler ve amellerin sevapları dışında dünyevî ve uhrevî faziletlerine de değinilmiştir. Diğer yandan amelleri terk etmenin zararlarına da temas edilmesi; tek taraflı bir anlatım yerine iki yönlü, yani hem fayda hem de zarar tarafı beyan edilmiştir. Bu özellik, Mızraklı’nın şöhret bulmasına sebep olmuş ve diğer ilmihallerde olmayan bir özelliğe sahip olma vasfı vermiştir.
  Mızraklı’nın bu üslubunun eğitim/öğretim yönünden oldukça yararlı olduğu söylenebilir. Uzun yıllar şöhretini sürdürmüş ve halkın başucu kitabı olma özelliğini kaybetmemiş olması bunun göstergesidir.
  Mızraklı İlmihal’de, şer’i hükümler, din-millet-şeriat, elfaz-ı küfür, elli dört farz, taklid-i iman ve İstidlal-i İman, reca, hayâ, küfür ve nevileri gibi pek çok kavramın tanımları vardır. Bu özelliğinin ona kavramsal bir zenginlik kattığı da söylenebilir. Eserde akaid konularından kıyamet alametleri, dabbetü’l-arz, ye’cüc me’cüc, kabir hayatı, mizan gibi konulara yer verilmemiştir. Namaz gibi bazı konulara dair geniş yer ayrılmışken zekât, hac ve kurban konularına çok az yer verilmiştir.
  Mızraklı İlmihal’de bazı meseleler daha çok sorulu-cevaplı yaşanmış veya yaşanacak olaylar şeklinde anlatılmıştır. Bu şekilde yazılmış olması okuyucuların dikkatini çekmek, İlgilerinin çoğalmasını, bilgilerinin daha kalıcı ve yararlı olmasını sağlamak için olabilir.
  Diğer yandan bir takım bilgiler somutlaştırılarak birebir yaşanmış veya yaşanabilecek olaylarla örneklendirilmiş, böylece okuyucunun yazılan bilgilerle kendi hayatını özleştirmesi amaçlanmıştır. Sözgelimi; ölüm bahsinde, Allah Teâlâ ile Azrail ve diğer melekler arasındaki diyaloglar bir takım hadislerden ve İhyau’ulumud’din emsali eserler ve de diğer âlimlerin sözlerinden yola çıkılarak hazırlanmış, meselenin önemi okuyucuya daha heyecanlı ve dikkat çekici olarak anlatılmıştır. Yine bu şekilde olan yerlerde yazarın okuyucuya hitabı, daha çok bir vaazı andırmaktadır. Bazı konularla ilgili birçok ayet ve hadisi iç içe sokarak bir bütün halinde okuyucuya sunmuştur. Bazen de temelinde bir rivayet varken olayı okuyucuya daha rahat anlatabilmek için şerh kabilinden sayılacak şeyleri metinlere derç etmiştir.
  Okuyucuların bu emsal diyaloglardan hüküm çıkarmaması belki bunları bir vaaz ve nükte olarak görmesi sağlanmalıdır.
  Bazı olaylarda hadis olarak zikredilen sözlerin kaynaklarda bulunamaması elbette temas edilmesi gereken mühim bir şeydir. Diğer bazılarında rivayetlerin harmanlanarak iç içe sokulmuş olması rivayetin kaynağını göstermeyi zorlaştırmıştır. Bu yüzden, kitabın rivayet kritiğini yapmadık. Okuyucunun kitaptan alması gereken şeye dikkat etmesini sağlamak İçin kitabın önsözünde bunu söylemeyi uygun bulduk.
  Tüm bunlara rağmen kitap, yıllarca okutulup öğrenilmesi ve başucu kitabı haline gelmesi, İnsanda züht ve takvayı artıran ve insanı ibadet ve itaate teşvik eden bir kitap olması yönünden faydalı olduğu okuyucuları tarafından malumdur.
  Başarıya ulaştıracak olan ancak Allah Teâlâ’dır, o her şeyi bilendir. Dileğimiz ancak onun rızasıdır. Allah Teâlâ, yolundan ve dostlarının izinden ayırmasın!

  İlmihal ve mizraklı ilmihaline dair birkaç söz

  1. Zeynuddin ibn Nüceym (Ö.970); El-Eşbah ve’n-Nazair:
  2. İbrahim el-Halebî (Ö.956); Şerhu Munyeti’l-Musallî/Haleb-i Sağîr
  3. Ebûbekir b. Ali b. Muhammed el-Haddâdî (Ö. 800); Sirâcü’l-Vehhâc (Bu eser, Kudurî’nin el-Muhtasar isimli eserin şerhidir).
  4. İbn Hacer Heytemî (Ö. 974); Ubâb Şerhi.
  5. Muhammed bin Ali Zeynuddin el-Birgivî (Ö. 980); Risale-i Birgivi veya Vasiyetname-i Birgivi
  6. İftihâruddîn Tâhir b. Ahmed b. Abdürreşîd el-Buhari’nin (Ö. 542) Hulasâtü’l- Fetâvâ
  7. Muhammed İmadüddin İbnü’ş-Şeyh Muhyiddin b. Muhammed b. Mustafa el- İskillbi, el-İmâdî el-Hanefî (Ö. 981); Fetâva-i Ebussuud Efendi
  8. Dibace Şerhi

  İÇİNDEKİLER

  OSMANLICAYA GİRİŞ
  İMAN ve İSLAM RİSALESİ
  İmanın Rükünleri
  İmanın Şartları
  İslâm'ın Şartları
  Namazın Farzları
  Abdest
  Gusül
  Teyemmüm
  Oruç
  Hac
  Zâtî Sıfatlar
  Sübûtî Sıfatlar
  İzâfî Sıfatlar
  MIZRAKLI İLHİHAL
  Kur'an'da İsmi Şerifleri Beyan Olunan Peygamberler
  İtikatta Ve Amelde Mezhebimiz
  La İlahe İllallah Muhammedün Resulullah demenin Manası
  Namazdaki Farz, Vacip, Sünnet, Rükü, Secde
  ORUÇ
  Orucun Farzları
  Orucu Bozan Şeyler
  GUSÜL
  TEYEMMÜM
  İSTİNCA, İSTİBRA, İSTİNKA
  ABDEST
  Sular
  NAMAZ
  Namazın Farzları
  Namazın Vacipleri
  Namazın Sünnetleri
  Namazın Müstehapları
  Namazın Adapları
  Namazın Mekruhları
  Namazı Bozan Şeyler
  Namazı Bozmayanlar
  Cemaat İle Namaz
  Tadil-i Erkân
  Cennetlerin İsimleri ve Vasıfları
  Cuma Namazı
  Cuma Namazının Vacipleri
  Cuma Namazının Müstehabları
  Cuma Namazının Mekruhları
  Yoksulluğun Sebepleri
  Elli Dört Farz
  İslâm'ın Şartları
  ZEK ve Acirc;T
  KURBAN
  HAC
  Tavafın Çeşitleri
  Cenaze Namazı
  Dört Halife
  Ahkâm-ı Şer'iyye
  Yemeğin Evvelinde Besmele Dememenin Zararları
  Yemeğin Evvelinde Besmele Demenin Faydaları
  İMAN ve İMAN ŞARTLARI
  1- Allahü Tealaya İman
  Sıfat-ı Nefsiyye
  Sıfat-ı Zatiyye
  Sıfat-ı Subutiyye
  Sıfat-ı Maneviyye
  2- Meleklere İman
  3- Kitaplara İman
  4- Peygamberlere İman
  5- Ahiret Gününe İman
  6- Kadere İman
  ZİKİR
  Peygamber Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) ve Ailesi
  Edille-i Şer'iyye
  Mezheb İmamlarımız
  Tafsili İman
  Misvak Kullanmanın Faydaları
  Yemek Yemeden Önce El Yıkamanın Faydaları
  Yemek Yedikten Sonra El Yıkamanın Faydaları
  Yemek Yemenin Farzları
  Yemek Yemenin Sünnetleri
  Yemek Yemenin Mekruhları
  Yemek Yemenin Haramları
  Sıcak Yemek Yemenin Zararları
  Az Yemek Yemenin Faydaları
  Kelime-i Şahadet Getirmenin Şartları
  Ahlâk-ı Hamîde
  Büyük Günahlar
  Küfür Bahsi
  Hayız ve Nifas Bahsi
  Müslümanın, Müslüman Üzerindeki Hakları
  Abdest Duaları
  Evlenme Bahsi
  Ölüm Hali
  Masumların Ölümü
  Kadınların Ölümü
  Mazlumların ve Sabırlıların Ölümü
  SIRACU'L-MÜTTEKİN
  KARABAŞ TECVİD
  Harf-i Medler
  Med Çeşitleri
  Bab-ı Meddi Tabii
  Bab-ı Meddi Muttasıl
  Bab-ı Meddi Munfasıl
  Bab-ı Meddi Lazım
  Bab-ı Meddi Arız
  Bab-ı Meddi Lîn
  Bab-ı Tenvin Ve Nunu Sakin
  Bab-ı İhfa
  Bab-ı İzhar
  Bab-ı İklab
  Bab-ı İdğam Maa'l-Gunne
  Bab-ı İdğam Bila Gunne
  Bab-ı İdğam Misleyn
  Bab-ı İdğam Mütecaniseyn
  Bab-ı İdğam Mütekaribeyn
  Bab-ı İdğam Şemsiyye
  Bab-ı İzharı Kameriyye
  Bab-ı Kalkale
  Bab-ı Hükm-i Ra
  Bab-ı Lafzatullah
  Bab-ı Zamir
  Bab-ı Sekte
  Secavend (Duraklar)
  NESEFİ AKAİDİ
  HİZBÜL-BAHR ve DUALAR
  Hizbül-Bahr
  Secde ve Acirc;yetleri
  Salât-ı Tüncina
  Salât-ı Tefriciye
  Sene Başı (Muharrem) Duası
  Sene Sonu Duası
  Aşura Duası
  Sefer Ayı Duası
  Recep Ayı Duası
  Kadir Gecesi Duası
  Beraat Gecesi Duası
  Hacet Duası
  Borçtan Kurtulma duası
  Unutkanlıktan kurtulmak için dua
  Başağrısı için dua
  Vesveseye karşı dua
  Eve girerken okunacak dua
  Evden çıkarken okunacak dua
  Bir araçtan indiğinde okunacak dua
  Yolculuğa çıkarken okunacak dua
  Yemek Duası
  Kur'ân Okunurken Okunacak Dua
  Ezan Duası
  Seyyidül İstiğfar
  Esmâü'l-Hüsna
  Silsile-i Şerif
  Abdest Duaları
  Helâya ve Banyoya Girerken Okunacak Dua
  Helâdan ve Banyodan Çıkarken Okunacak Dua
  Derse Başlarken Okunacak Dua
  Dersin Sonunda Okunacak Dua

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.