0ürün

Sepetinizde hiç ürün yok.

 
0ürün

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.
Geri Bildirim

Sırlı Salavat-ı Şerifeler Ansiklopedisi - Arif Pamuk-1809

Ürün Kodu:9786054833344

Hızlı Gözat

Sırlı Salavat-ı Şerifeler Ansiklopedisi

Stok Durumu : Stokta var

20,00 ₺
Whatsapp Sipariş HattıTelefon İle Sipariş HattıYurtdışı Müşterilerimizin Dikkatine

Detaylar

 
Çok değerli mümin kardeşim!

Hiç şüphesiz Resûlullah (s.a.v.)'e salavât getirmek gözler için bir cila, kalp gözü için bir nur, kalpler için bir sevgi ve mutluluk, ruhlar için bir rahatlık, gözlerin göz bebeği, meclislerin misk-i amberi, soframızın tadı, ömrün zekâtı, günlerin güzelliği, gam ve kederi giderici, üzüntüleri yok edici sevgi ve muhabbeti doğurucu, göğüsleri ferahlatıcı, âlimleri olgunlaştırıcı, nurun da artmasını ve devamını sağlayan en önemli sebeplerden biridir.
Salavât ile sohbet, muhabbet tatlılaşır ve koyulaşır. Onunla konuşulan söz ve kelimeler hayat bulur, insanlar mutmain olur ve bereket, huzur hâsıl olur.
Evet, kısacası salavât-ı şerife, sevginin alâmeti fârikası, Resûlullah (s.a.v.)'in sünnetine olan bağlılık, başarının rehberi ve kurtuluşun yolu, istikametidir.
Übey b. Kaab (r.a.) Resûlullah (s.a.v.)'e:
Ey Allah'ın Resulü! Sana salât-ü selam getiriyorum. Genelde (ortalama) sana ne kadar salavât getirmem lazım? diye sorunca Resûlullah (s.a.v.) buyurdu ki:
"İstediğin kadar (bana) salavât getirebilirsin!"
Yine: "Yapacağım duanın dörtte biri nasıl (kâfi mî?)"Buyurdu ki:"İstediğin kadar, ama bunu artırırsan daha iyi olur.
— Yapacağım duanın yarısını (senin için) salavâta ayırsam!
"Buyurdu ki:"İstediğin kadar, şayet dediğin süreyi artırırsan bu senin için daha hayırlıdır."
'Duamın hepsini salavata ayırsam?

SIRLI SALAVAT-I ŞERİFELER ANSİKLOPEDİSİ


Resûlullah buyurdu ki:
"O halde, senin her türlü kaygın ve tasan giderilir ve günahların da affedilir.
Kılınan namazların birinci ve ikinci tehıyyatlarında O'nun adını anmada, Cuma ve bayram hutbelerinde, yağmur duasında, nikah akdinde, ilim meclislerinde, kitap ve mektupların yazımlarında (başlangıcında), sözleşme ve senetlerin yazılışlarında, dostların bir araya gelişlerinde ve ayrılışlarında, duaların başlangıç ve sonlarında, sabah-akşam zikir ve tesbihatlarda, gam ve keder esnasında, bir eşyanın kaybedilişinde, kazaların vukuunda, kitap telifinde, O'nun hayatını anlatış esnasında, mucizelerini ve ibretlerle dolu kıssa ve ahlâkî yaşantısını dile getirme esnasında ve diğer ö- nemli durumlarda O'na salâtü selam getirmek her müslümanın boynunun borcudur.
Ey mükevvenâtın yegâne sahibi Yüce Allâhıml Biricik sevgilin ve Hâtemün Nebiyyîn Muhammed Mustafa (s.a.v.)'e; çiçeklerin her tarafa, her an koku saçarlarken, bülbüllerin yanık yanık her ötüşlerinde, sevinçlerin, sırların açığa çıkmasında, güvercinlerin manalı manalı ötüşleri esnasında salâtü selam eyle, O'na rahmet et.
Şelâlelerin zirvelerden vadilerin derinliklerine berrak sularını şırıl şırıl akıtıp dökerken, saba rüzgarları sessiz sessiz uzun mesafeleri katedip eserken, Allah'ın haşyetinden gizliden gizliye gözler yaşlarını akıtırken ve yine Allah'ın sonsuz ziyasından aydınlanan müminlerin yüzlerinin parıltısı esnasında Muhammed (s.a.v.)'e rahmet et, salât-ü selam eyle!
Yüce Mevlâmız! Gece-gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde, yağmurların bardaktan boşanırcasına bütün canlılara hayat sunmak üzere yeryüzüne yağarken inişlerinde, ağaçların meyve verirken ve rüzgârlarla kucaklanıp sallanırken Muhammed (s.a.v.)'e rahmet eyle!
Allah'ım! Gece karanlığının yavaş yavaş her tarafı sardığı esnada ve yıldızların adeta gök kubbenin bir Süreyya gibi saçıldığı o anda Resûlullah (s.a.v.)'e rahmet eyle.
Ey Allah'ım! Yağmur tanecikleriyle yüklü bulutların gökyüzünü kapladığı anda, yeryüzündekilerin de bu esnada yağmurun yağmasını dört gözle bekledikleri o heyecan dolu zamanda Muhammed (s.a.v.) Efendimiz'e salâtü selam eyle!
Yüce Rabbîmiz! Gamların zail olduğu esnada, kalplerin zikrinle mutmain halvetine daldığı sırada ve de ehadiyetini haykıran İlâhî ilimlerin zuhurunda Resûlü'ne, âl ve ashabına ve onların yolundan giden ve kıyamete kadar gelecek mümin kullarına rahmet et, salâtü selam eyle!
Resûlullah (s.a.v.)'in ahlâkıyla ahlaklanmak kişiye sevab kazandırdığı gibi, O'nun o güzel Kur'ân ahlâkını yaşamayıp terk etmek de kişiye günah kazandırmış olur. Resûlullah (s.a.v)'in hayatı boyunca takip ettiği yol, istikamet; Kur'ân'ın bizzat kendisidir. Başka bir ifade ile, Resûlullah (s.a.v.)'in yaşadığı, izldiği sünnet, Kur'ân'ın hayata uygulanışıdır.
Şüphesiz Resûlullah (s.a.v.)'in sünnetini, hadislerini ve siretini inkâr veya onu küçümsemek kesinlikle İslâm'a ve Kur'ân'a aykırıdır. İslâm Dini'nin Kur'ân'dan sonra en kesin kaynağı sünnet açık ve seçik bir şekilde kaynak eserlerde layık olduğu yeri almıştır.
Âyet-i kerimede: [Haşr Sûresi: 7]

SIRLI SALAVAT-I ŞERİFELER ANSİKLOPEDİSİ


" Peygamber size ne verdiyse onu alın, neyi de size yasak ettiyse ondan vazgeçin. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz, Allah'ın azabı çetindir." buyurulmuştur.
Peygamber size ne emrettiyse onu yapın, neyi yasakladıysa ondan da sakının. Bilesiniz ki o, her türlü iyi ve uygun olanı emreder. Her türlü kötü ve fesadı yasaklar.
Resûlullah (s.a.v.)'e ümmet olan herkesin O'nu kendi öz nefsinden, çocuklarından, anne babasından ve bütün insanlardan daha çok sevmesi şarttır. Ayrıca Allah'ın (c.c.) kendisine indirdiği hükümleri tasdik etmesi ve ona uyması gerekir. Yasakladığı şeylerden de mutlaka sakınması gerekir. Ayrıca O'ndan bize kadar tevatür yoluyla ulaşan hadisleri mütalaa etmek de şarttır.
Ey benim biricik Efendim! Rabbim senin hakkında:
"Sen olmasaydın, sen olmasaydın, kâinatı yaratmazdım." buyurmuştur.
İnsanlığın bir dönem karanlıklarla boğuştuğu, hak ve hakikatin hak namına ayaklar altına alındığı devirlerde bir "Yüce Nur"un muazzam parıltısı Mekke şehrinden cihana yayılıyordu. Otlar bir başka yeşilleniyor, kuzular bir başka meliyor, kuşlar bir başka ötüyordu âdeta. Belli ki bir rahmet yağacaktı, cihanın rahmete susamış bağrına.
Âşıkların asırlarca arkasından tatlı nağmeler terennüm ettiği, cihangirlerin O'nun aşkıyla nice kıtalara akınlar düzenlediği, Yavuz'un Tih çölünde, cihada giderken, "Şu anda önümüzde O yürüyor, bu haldeyken ben bu şekilde hareket edemem." diyerek atından indiği ve yalınayak yürüdüğü, Sultan Ahmed'in ömrü¬nün sonuna dek ayak izini başında taşıdığı, uğrunda kanımızı son damlasına kadar feda edeceğimiz bir "Sevgili", cihana gözlerini açmış¬tı.
Mevlana'ya, "Sağ olduğum müddetçe Kur'- an'ın kulu bendesiyim. Hazreti Muhammed Muhtar'ın yolunun tozuyum, toprağıyım." dedirten, o sevgilinin yüce şahsiyetiydi. Fatih'i İstanbul yollarına döken, gemileri karadan yürütecek kadar muazzam gayret sahibi yapan O'nun bir müjdesi değil miydi?
İslam tarihi, baştan sona, O'na aşık bu insanların menkıbeleri ile doludur. Varlığımızı, varlığına borçlu olduğumuz, güneşlerin bile yanında sönük kaldığı bu Yüce Nebi'ye salât-ü selam getirmek her Müslüman için kutsi bir  
vazifedir. O'nun hayatının her safhasını, hayatımızın her safhasında tatbik etmek ancak O'nu tanımakla mümkün olur.
O, Allahü Teâlâ Hazretlerinin azamet ve kibriyasından aldığı büyüklüğüyle o kadar büyük ki, bilcümle büyükler, O'nun yanında küçüktür. Her yücelik O'ndan; her ululuk O'ndan; şan ve şeref O'ndandır.
O'nun nuruyla pervane olanlar, ruhuyla Arşa uçar. O'nun, elinden tuttuğu bahtiyarlar, insanlık içinden seçilerek gönüllere ışık tutarlar.
Efendim!
Bu kitabımız, Sana olan yakıcı aşkımızın ve kopmaz bağlılığımızın bir ifadesidir. Dünya durdukça, kalbimizdeki gerçek tek sevgili Sen olacaksın. Yığınla günahlarımıza rağmen ümmetinin her ferdi, isminin geçtiği her an Mecnun'un Leyla'ya olan aşkından daha fazla Sana bağlanmaktadır. Dilimiz Seni övmekten âcizse de, kalbimiz Muhammedi bîr aşkla çarpmaktadır.
Yâ Resulellah!
Kudretim yok ki, yanında bir çadır kurup komşu olayım. Param yoktur ki, mahallenden bir ev satın alayım. Ben kulağı ve gözü şunun için isterim ki; kulağımla mübarek sesini dinleyeyim, gözümle mübarek yüzünü göreyim.
Yâ Resulellah! Senin nurunun girmediği gönüller boş, Senin sevginden mahrum kalpler karanlık, Senin bakışından mahrum kalmış insanlar ise bedbahttır.
Değerli mümin!
Ömür güneşinin guruba doğru yaklaştığını hissettiğim şu günlerde, geriye kalan zamanı daha iyi değerlendirmek için fazileti çok yüce olan salavât-ı şerifeleri bir araya topladım. Kalan günlerimizi bu salavât-ı şerifelerle değerlendirebilirsek az zamanda amel defterimizi sevapla doldurmuş oluruz.
Kâinatta meydana gelmiş en büyük inkılabı gerçekleştiren Efendimiz'in üzerine büyük bir hürmet ve sevgi ile salâtü selam getirmek O'na karşı olan bağlılığımızın bir gereğidir.

Ne mutlu O'nun şefaat edeceği bahtiyar     insanlara!            

İÇİNDEKİLER

—     A —
Abdullah b. Mes'ûd (r.a.) 'ın Salavât-ı Şerifesi    300
Abdülkâdir Geylâni Hazretlerinin Salavât-ı-Lâhûtiyyesi    59
Ahlakı Güzelleşir    339
Ahlakın Güzelleşmesi İçin    325
Ailesine Faydalı Olur    362
Allah Dostları İle Olur    367
Allah Teâlâ Günahları Bağışlar    370
Allah Resulü nü Rüyada Görür    370
Allah Resulünü Rüyada Görür    386
Allah ın Korumasında Olur    318
Allah'ın Sevdiği Kullardan Olur    348
Altı Yüz Bin Salavat Gücünde    414
Ana-Babası Affedilir    189
Ana-Babasının Günahları Bağışlanır 371
Azameti Kâinatı Kaplayan
Salavât-ı Şerife    304

SIRLI SALAVAT-I ŞERİFELER ANSİKLOPEDİSİ


A'zamiye Salavatı    389
— B —
Beş Yüz Bin Salavat Gücünde    425
Beş Yüz Bin Salavat Gücünde    426 
Bol Rızık İçin    329
Borçtan Kurtulmak İçin    432
Bu Salavat Hürmetine Rabbim Affetti   194
Bunalım Ve Sıkıntı Anlarında    195
Bütün Eşyanın Zikrini Duyarlar    321
Büyüklenenler Alçalır    319
— C —
Cimrilikten Kurtulur    331
- Ç -
Çok Çok Sevap İsteyenler    190
Çok Sevap Kazanır    377
Çok Uyumaktan Kurtulur    344
— D —
Daima Huzurlu Olmak İçin    192
Darlıktan Kurtulmak İçin    316
Delâil-i Hayrat'ı Kırk Defa
Okumaya Denk    420
Delâil-i Hayrâtı Okumaya Denk    419
Delâil-i Hayrât'ı Yetmiş Bin
Defa Okumaya Denk    421
Dileği Gerçekleşir    337
Dilek İçin    191,
344, 422, 423
Dili Hikmet Konuşur    363
Duaların Kabulu İçin    332
Duası Kabul Olur    307
Düşmanı Helak Olur    315
Düşmanı Perişan Olur    352
Düşmanları Perişan Olur    347
— E —
Efendimiz'i Rüyada Görmek İçin 440
Efendimiz'in Okuduğu Çok Faziletli Bir
Salavât-ı Şerife    58
Emir Buhâri Hazretleri'nin Musibetlere
Karşı Okuduğu Salavat    459
En Faziletli Salavat    193
Erenler Meclisine Dahil Olur    375
Er-Raûf, Er-Rahıym Salavatı    384
Eşyanın Zikrini Duyar    345
Evrendeki Olayları Müşahede Eder 349
Ezan Duası    447
— F —
Fatih Dersiamlarından Hocam Hacı Osman Efendi'nin Salavât-ı Şerifenin Fazileti
Hakkındaki Dersleri    52
Ferec Duası    131
— G —
Geçmiş Günahları Affolunur    382
Gizli İ limlere Vakıf Olur    328
Gökteki Perde Kalkar    306
Gönenli Mehmed Efendi Hazretleri'nin Talebelerine Tavsiye Buyurduğu Salavât-ı Şerife    455
Göz Hastalıklarına Karşı Okunmalıdır... 437
Günahlardan Temizlenmek İçin    442
Günahlardan Temizlenmek İçin    444
Günahları Affolunur    355
Günahları Bağışlanır    314    Günahları Sevaba Tebdil Olur    354
Günahların Affı İçin    188
Günahların Bağışlanması İçin    326
— H —
Hacet ve Dilek İçin    356
Hak Yolu Gösterir    363
Halk Tarafından Sevilir    320
Haşan Şâzeli Hazretleri'nin Salavatı 64
Haset Edenler Kahrolur    321
Hastalıkların Tedavisi Ve Streste    197
Hastalıktan Şifa Bulur    335
Hayır, Hasenata Mazhar Olur    379
Hayırlı Bir İşin Gerçekleşmesi İçin    430
Hayra Koşar    353
Hazreti Abdullah b. Abbas'ın Getirdiği Salavât    299
Hazreti Ali'nin Salavatı    199
Hazreti Fatıma'nın Okuduğu Salavat 395
Hazreti Fatıma'nın Salavatı    200
Hazreti Peygamber (s.a.v.)'in Mübarek İsimlerini Okumanın Fazileti    461
Hazreti Peygamberi Rüyada Görmek İçin    153
Hem Dünya Hem Ahîret Mutluluğu İçin . 196
Her Dileği Olur    67
Herkes Ona Hürmet Eder    320
Herkes Tarafından Saygı Görür    330
Hızır Aleyhisselam ın Salavatı    305
Hikmet Konuşurlar    335
Hikmet Verilir    323
Hilye-i Şerif    68
Huzur İçinde Yaşar    372
— İ —
İlm-i İlahi İle Dolup Taşar 333
İlmin Esrarı Verilir    340
İmam-ı Yâfiî Hazretleri'nin Salavâtı 302
İman Üzere Olur    364
İman Üzere Ölmek İçin    391
İnâm Salavatı    387
İnsanlar Ona Güvenir     323
İnsanlar Tarafından Sevilir    308
İnsanlara İnsaflı Olur    358
İnsanlara Yardım Eder    360
İnsanları Doğruya Çağırır    365
İnsanları İdare Etme Kabiliyeti İçin 352
İşlerinde Başarıya Ulaşır    397
İzzet Libası Giydirilir    382
— K —
Kadere İmanı Kuvvetlendirir    361
Kâinatın Sırlarına Vâkıf Olur    313
Kalbi Nurla Dolar    380
Kalbi Nurlanır    362
Kalbin Islahı İçin    310
Kalp Gözü Açılır    317
Kalp Gözü Açılır    322
Kalp Temizliği İçin    308
Kalpleri Etkiler    341
Kalpleri İhya Eder    343
Kaside-i Bürde Okunuşu    237
Kaside-i Bürde    204
Kaside-i Bürde'nin Fazileti    201
Kaside-i Bürde'nin Manası    255
Kaside-i Mudariyye'yi Okumanın Faziletine Dair    69
Kemâliye Salavatı    385
Keşif Sahibi Olmak İçin    336
Kevser Salavatı    156
Kevser'den Su İçecek    376
Kıyamet Günü Hesabı Kolay Olur 339
Kibrît-i Ahmer Salavatı    134
Korktuklarından Emin Olur    310
Korktuklardan Emin Olur    324
Kötü İnsanlardan Korunur    360
Kötülüklerden Korunur    326
Kötülüklerden Muhafaza İçin    332
Kutbül Aktâb Ahmed Rufâî Hazretleri'nin Salavâtı    301
— L —
Liyâkat Salavatı    387
— M —
Maddi-Manevi Yükselmek İçin    312
Maddi ve Manevi Güç İçin    347
Maddi-Manevi Güçlenmek İçin    311
Manevi Derece İçin    324
Manevi Fetihler İçin    317
Manevi Güç Verilir    338
Manevi Koruma Altında Olur    351
Manevi Sırlara Vakıf Olur    350
Marifet Nuru İçin    342
Melevân Salavatı    400
Merhametli Olmak İçin    356
Muhyiddin Arabi Hazretleri'nin Salavât-ı Feth'i    66
Musa (a.s.)'ın Salavatı    390
Musibetleri Def Eder    383
— N —
Nefis Terbiyesi İçin    330
Nefsin Islahı İçin    343
Nesli Mutluluğa Erişir    365
— O —
Olayların Sırrına Vakıf Olur    307
— P —
Peygamber (s.a.v.)'in Duası    151
Peygamber Efendimiz'in Şemâili    15
— R —
Resûlullah (s.a.v.)'e Salâvat Getirmeden Önce Yapılacak Hazırlık-Niyet    50
Resulüllah'a Yakın Olur    399
Rızık Genişliği İçin    336
Rızık Kapıları Açılır    315
Ruhaniyeti Peygambere Kavuşmak İçin 198
Ruhen Gelişmek İçin    443
Ruhen Şifa Bulmak İçin    313
— S —
Sabır ve Huzur Verilir    366
Salâten Tüncinâ    434
SIRLI SALAVAT-I ŞERİFELER ANSİKLOPEDİSİ

Salâtü Selamın Önemi    17
Salavat-ı A'zam    452
Salavat-ı Fâtih    412
Salavat-ı Kenzül A'zam    427
Salavat-ı Kevser (Manası)    176
Salavat-ı Kevser    169
Salavat-ı Kübrâ    75
Salavat-ı Künhiyye    458
Salavat-ı Şemsiyye    436
Salavat-ı Yâkûtiyye    449
Salavat-ı Şerife Getirmekte Ne Gibi Müideler ve Sevaplar Vardır? 55
Salavat-ı Vasi    151
Seksen Yıllık Günahı Affedilir    190
Sevap Kazanmak İçin    369
Sevdikleri İle Bir Araya Gelir    358
Sevgi Kazanmak İçin    188
Sıkıntılardan Kurtulmak İçin    314
Sıkıntıları Giderilir    388
Şefaat İsteyenler    187
Şefaate Nail Olmak İçin    421
Şefaat-ı Nebiye Hak Kazanır    368
Şeytanı Kahreder    338
Şeytanın Şerrinden Korunur    309
Şifaya Kavuşturan Salavat-ı Şerife 303
Şirkten Korunur    345
Şükretmek Nimetini Elde Eder    367
— T —
Tevbe Kapısı Açılır    349
— U —
Unutkanlığı Giderir    341
— Ü —
Üç Defa Okunması Delâîl-i Hayrât-ı Okumaya Denk    417
Ülfet Salavatı    378
— V —
Velâyet Nuru İle Şereflenir    350
— Y —
Yedi Yüz Bin Salavat Gücünde    416
Yetmiş Bin Salavat Gücünde    401
Yorgunluğun İlacı    327
Yüz Bin Salavat Gücünde    409
Yüz İhtiyacı Giderilir    373
Yüz Yirmi Bin Salavat Gücünde    408
— Z —
Zalim Helak Olur    354
Zalimlerin Şerlerinden Korunur    311
Zayıf Kimseler İçin Sığınak Olur    346
Zenginlik İçin    359
Zorluklar Kolaylaşır    328
SIRLI SALAVAT-I ŞERİFELER ANSİKLOPEDİSİ

                                                                                                                                                     

Tanıtım Videosu

360° Fotoğraf

AkBank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 20,00 ₺
1 Taksit 20,00 ₺ 20,00 ₺
2 Taksit 10,64 ₺ 21,27 ₺
3 Taksit 7,20 ₺ 21,60 ₺
4 Taksit 5,49 ₺ 21,95 ₺
5 Taksit 4,45 ₺ 22,26 ₺
6 Taksit 3,76 ₺ 22,58 ₺
FinansBank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 20,00 ₺
1 Taksit 20,00 ₺ 20,00 ₺
2 Taksit 10,64 ₺ 21,27 ₺
3 Taksit 7,20 ₺ 21,60 ₺
4 Taksit 5,49 ₺ 21,95 ₺
5 Taksit 4,45 ₺ 22,26 ₺
6 Taksit 3,76 ₺ 22,58 ₺
Garanti Bankası
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 20,00 ₺
1 Taksit 20,00 ₺ 20,00 ₺
2 Taksit 10,64 ₺ 21,27 ₺
3 Taksit 7,20 ₺ 21,60 ₺
4 Taksit 5,49 ₺ 21,95 ₺
5 Taksit 4,45 ₺ 22,26 ₺
6 Taksit 3,76 ₺ 22,58 ₺
Halkbank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 20,00 ₺
1 Taksit 20,00 ₺ 20,00 ₺
2 Taksit 10,64 ₺ 21,27 ₺
3 Taksit 7,20 ₺ 21,60 ₺
4 Taksit 5,49 ₺ 21,95 ₺
5 Taksit 4,45 ₺ 22,26 ₺
6 Taksit 3,76 ₺ 22,58 ₺
İş Bankası
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 20,00 ₺
1 Taksit 20,00 ₺ 20,00 ₺
2 Taksit 10,64 ₺ 21,27 ₺
3 Taksit 7,20 ₺ 21,60 ₺
4 Taksit 5,49 ₺ 21,95 ₺
5 Taksit 4,45 ₺ 22,26 ₺
6 Taksit 3,76 ₺ 22,58 ₺
Yapı Kredi Bankası
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 20,00 ₺
1 Taksit 20,00 ₺ 20,00 ₺
2 Taksit 10,64 ₺ 21,27 ₺
3 Taksit 7,20 ₺ 21,60 ₺
4 Taksit 5,49 ₺ 21,95 ₺
5 Taksit 4,45 ₺ 22,26 ₺
6 Taksit 3,76 ₺ 22,58 ₺
  1. Bu ürünü ilk yorumlayan siz olun

Kendi Yorumunuzu Yazın

Bu ürüne kaç puan verirsiniz ? *

  1 yıldız 2 yıldız 3 yıldız 4 yıldız 5 yıldız
Kalite
Fiyat
Değer

Değerli Müşterimiz; ihvan.com.tr üzerinden satın aldığınız ürün gereksinimlerinizi karşılamıyorsa, aşağıdaki koşulları sağladığı sürece değişim veya iade hakkınız saklıdır.

1. Ürünün hasarsız ve kullanılmamış olması
2. Ürün sayfası açıklama bölümünde "iade ve değişim yapılmaz" ibaresinin bulunmaması
3. Ürün değişim ve iadesinden önce tarafımıza bilgi verilmesi
4. Anlaşmalı olduğumuz Yurtiçi Kargo ile gönderilmesi (başka firmalarla gönderim yapacaksanız ücretini ödemeniz gerekmektedir)

İade ve değişim sebebi "Ürün Kusuru" ya da ihvan.com.tr tarafından kaynaklanan bir sorun ise kargo masrafları IHVAN.COM.TR tarafından karşılanır. Yurtiçi Kargo'dan "Karşı Taraf Ödemeli" olarak gönderebilirsiniz. Yurtiçi Kargo'da alıcı için lütfen "İhvan Basın Yayın" şeklinde belirtin.

İade ve değişim sebebi "Ürün Kusurundan" kaynaklanmıyorsa ve satış şartları eksiksiz yerine getirilmişse değişim ve iade masrafları ALICI tarafından karşılanır.

Ürün teslimi sırasında ürün kutusunda ya da ambalajında gözle görülür bir hasar varsa lütfen teslim almayın ve kargo yetkilisine tutanak tutturun.

İade ve değişimle ilgili işlem yapmadan önce lütfen iletişim kanallarımızın herhangi birinden bilgi alın.

Keyifli alışverişler dileriz.

İADE ADRESİ
İhvan Basın Yayın
Adres: Küçükbalıklı Mah. 1. Özsoy Sokak B-Blok No: 1/D
(ÖTİMER / B-23) Osmangazi / BURSA