0ürün

Sepetinizde hiç ürün yok.

 
0ürün

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.
Geri Bildirim

Sözün Miracı Dua - Ömer Döngeloğlu-1364

Ürün Kodu:9786050804379

Hızlı Gözat

Duanın Mahiyeti Ve Önemini Kabul Olunmayan Duayı Duada ihlas ve Samimiyeti Ve çeşitli Duaların Yer Aldığı Kitap

Stok Durumu : Stokta var

21,00 ₺
Whatsapp Sipariş HattıTelefon İle Sipariş HattıYurtdışı Müşterilerimizin Dikkatine

Detaylar

Duanın Mahiyeti Ve Önemini Kabul Olunmayan Duayı Duada ihlas ve Samimiyeti Ve çeşitli Duaların Yer Aldığı Kitap
ÖNSÖZ

Sevgili kitap dostları,

Peygamber Efendimiz’in(sav) acı dolu ve hüzünlü günlerinin ardından ilahi bir teselli ve müjde gibi nasıl ki Miraç hadisesi gelir ve her namaz nasıl ki her müminin miracıdır, tıpkı bunun gibi sözün de bir miracı vardır dedik ve eserimizi sizlerin istifadesine Sözün Miracı  Duaismiyle sunmayı uygun bulduk.

Kulun niyeti ve duaları, gerek Kur'an dan öğrendiği, gerek Peygamber Efendimiz’in dilinden bize intikal eden, ashabın, salih ve sadık kulların mirası, gerekse içimizden geldiği gibi sarf ettiğimiz sözlerle Allah’a arz edilir ve dualar orada kabul farklı mahiyetlerde kabul görür. Dolayısıyla kul, duasıyla Rabbinin huzûruna çıkmaktadır. Böylece yaptığımız her dua, her ibadet, bizim de miracımız gibidir.

SÖZÜN MİRACI DUA


Sözün Miracı  Dua eserimizi, "Kur an ve sünnette işaretleri bulunan, zamanın ve mekânın faziletli olanları vardır” hakikatinden yola çıkarak 2012 yılı Haziram’ndaki umremizde, mübarek üç aylardan biri olan Receb-i Şerif ayında, kimi kısmını Medine-i Münevvere’de ve Mescid-i Nebevi’de, kimi kısmını Mekke-i Mükerreme’de Kabe’de ve bir kısmını da İstanbul’da
hazırlamaya çalışarak Rabbimizden tesirini artırmasını ümid ettik ve istedik ki en güvenilir kaynaklardan istifade edilerek hazırlanan bu eser, her müminin başucu kitabı olsun.

Rabbim o mübarek zamanlar ve mekânlar hatırına, oralarda yapılan makbul ibadetler ve dualar hürmetine, tüm dua ve ibadetlerimizi kabul eylesin.

SÖZÜN MİRACI DUAElinizdeki bu eserin hazırlanmasında çok değerli yardımlarıyla, destek ve fikirleriyle yanımızda olan Emine Eroğlu Hanımefendiye, muhterem Mahmud Ay Hocama, Ümran Tüzün’e ve emeği geçen herkese kalben teşekkürlerimi sunarım. Zira kula teşekkür etmeyi bilmeyen, Rabbine de hakkıyla şükredemez. Eserimizdeki duaların hâdiselerini, hatıralarını, hikâyelerini, sebeb-i nüzûlünü de sizlerle paylaşarak, her bir dua ile aktarılan âyet ve hadîs-i şerifleri hem kendi halimizle kıyaslamayı, duaya daha bir kuvvetle sarılmamızı hem de duanın gücünü daha kolay, daha somut olarak anlamamızın önünü açmayı hedefledik.

Büyüklerimiz, "Söz uçar yazı kalır” demişlerdir. Biz de gerek sevgili Peygamber Efendimiz’in^sav) gerekse diğer peygamberlerin ve salih kulların dua semâsına emanet ettiği o sadâları bir kez daha kaleme alarak, hem okunacak olan dualardan nasiplenmek hem de bir kez daha, Kur an ve sünnet kaynaklı bu müstesna duaların kalıcı olmasına katkı sağlamak istedik.

Gayret bizden, tevfik Cenâb-ı Hakk’tandır.

Ömer Döngeloğlu
ÖNSÖZ.........................................................................................11

1. Duanın Mahiyeti ve Önemi.......................................................13

Dua Etmenin Edepleri Nelerdir?...............................................15

Allah'a Nasıl Dua Etmeliyiz?......................................................20

Duada Samimiyet ve İhlasın Önemi...........................................22

Kabul Olunmayan Dua Var mıdır?.............................................23

Kimlerin Duası Reddolunmaz?..................................................24

Duamız Ne Şekilde Kabul Edilir?...............................................25

Hususi Ânlara Düşmüş Dualar..................................................25

2. İbadetlerle İlgili Dualar..........................................................29

Abdest Almaya Başlarken Yapılacak Dua.................................29

Ağza Su Verirken Yapılacak Dua................................................30

Burna Su Verirken Yapılacak Dua.............................................30

Yüz Yıkanırken Yapılacak Dua....................................................31

Sağ Kol Yıkanırken Yapılacak Dua.............................................31

Sol Kol Yıkanırken Yapılacak Dua..............................................32

Başı Mesh Ederken Yapılacak Dua............................................32

Kulakları Mesh Ederken Yapılacak Dua....................................32

Ayaklar Yıkanırken Yapılacak Dua.............................................33

Abdestten Sonra Yapılacak Dualar............................................33

Misvak Kullanırken/Diş Fırçalarken Yapılacak Dua..................35

Camiye Girerken Yapılacak Dua................................................35

Camiden Çıkarken Yapılacak Dualar.........................................36

Mescitte ya da Camide Namaz Kılma Dışında

Yapılacak Dualar........................................................................38

Mescitte Olduğunun Farkındalığını Anlamak............................38

Cuma Günü Camiye Girerken Yapılacak Dua............................39
Ezanla Kamet-Kametle Namaz Arası

Yapılacak Dualar........................................................................40

Namaza Duruş Esnasında Yapılacak Dua.................................43

İftitah Tekbirinden Sonra Yapılacak Dua...................................44

Rükuya Varınca Yapılacak Dua..................................................46

Rükudan Doğrulunca Yapılacak Dua.........................................46

Secdeye Varınca Yapılacak Dualar............................................48

Gece Namazında, Secdede Yapılacak Dua................................50

Hacet Namazı ve Hacet Duası....................................................50

Tilâvet Secdesi Esnasında Yapılacak Dua.................................52

Vitr Namazında Yapılacak Dua...................................................53

Namazlarda, Son Oturuşlarda Yapılacak Dua...........................55

Teşehhüdden (Tahiyyât) Sonra Yapılacak Dua..........................56

Namazdan Sonra Yapılacak Dualar...........................................57

Üç Aylara Girildiğinde Yapılacak Dua........................................58

Ramazan Başlarken Yapılacak Dua...........................................59

iftar Duası...................................................................................59

Kadir Gecesi, Mahiyeti ve Fazileti..............................................61

Hacca ya da Umreye Gidene veya Buralardan Dönen Kişiye

Yapılacak Dua.............................................................................62

Kurban Keserken Yapılacak Dua...............................................64

Zekât, Sadaka Verilirken ya da Adak Yerine Getirilirken Yapılacak Dua.............................................................................64

3.   Muhtelif Konulara Dair Dualar................................................67

Allah'tan1"1 Bir Şey isteneceği Zaman Yapılacak Dua...............67

Ölmek Üzere Olan Kişinin Yanında Yapılacak Şeyler................68

Hasta Kimseden Dua istemek...................................................70

Ölmek Üzere Olan Kimsenin Yapacağı Dua...............................70

Ölümün Hayırlısını istemek Üzere Yapılacak Dua....................73

Kabir Azabından Allah'a Sığınmak İçin Yapılacak Dua..............74

Cenaze Sahibinin Okuyacağı Dua..............................................76

Bir Mü'minin Ölüm Haberini Duyan Kimsenin

Yapacağı Dua..............................................................................77

Bir İslam Düşmanının Ölüm Haberinin Duyulması Üzerine Yapılacak Dua.............................................................................78

Yanından Cenaze Geçen Kimsenin Yapacağı Dua.....................78

Cenaze Yıkarken Yapılacak Dua................................................79

Cenaze Gömülürken Toprak Atan Kimsenin

Okuyacağı Dua...........................................................................79

Ölüyü Kabre indirirken Yapılacak Dua......................................80

Kabir Ziyaretinde ya da Mezarlıktan Geçerken

SÖZÜN MİRACI DUA


Yapılacak Dua.............................................................................83

Sabah ve Akşam Okunacak Tevbe ve istiğfar Duası..................84

Akşam Olunca Yapılacak Dua....................................................85

Yatmadan Önce Yapılacak Dua..................................................85

Geceleri Uyuyamayan Kimsenin Yapacağı Dua.........................86

Rüyasında Korkan Kimsenin Yapacağı Dua...............................86

Rüyasında Hoşlandığı ve Hoşlanmadığı Bir Şey Görenin

Yapacağı Dua..............................................................................87

Şeytanın Musallat Olmasından Korkulduğunda

Yapılacak Dua.............................................................................88

Şeytanın Vesveselerine Karşı Yapılacak Dua............................91

Kendisine Rüya Anlatılan Kişinin Yapacağı Dua........................91

Geceleyin Bütün Kâinat Uyurken Dua Etmek............................92

Uyanınca Yapılacak Dua.............................................................92

Elbise Giyerken Okunacak Dua..................................................94

Yeni Elbise Giyen Birine Yapılacak Dua.....................................96

Evden Çıkarken Yapılacak Dua..................................................96

Eve Girerken Okunacak Dua......................................................97

Tuvalete Girerken Yapılacak Dua..............................................98

Tuvaletten Çıkarken Yapılacak Dua...........................................99

Allah'ın Yarattığı Her Şeyin Şerrinden Yine Allah'a

Sığınmak için Yapılacak Dua......................................................99

Kişinin, Korktuğu Bir Şeyden Emin Olması İçin

Yapacağı Dua............................................................................100

Esmâü'l-Hüsnâ ile Duada Bulunmak......................................101

Mülk Sûresi'nin Fazileti...........................................................102

Dua Kabul Olunduğunda ve Henüz Kabul Olunmamışsa

Yapılacak Dualar......................................................................102

Dinin ve Dünya Hayatının Islahı için Yapılacak Dua................103

Beddua Etmek, Lânette Bulunmak.........................................104

Borçtan ve Düşmana Mağlub Olmaktan Allah'a Sığınmak İçin

Yapılacak Dua...........................................................................107

Cennet'te Ağaç Dikme Duası...................................................107

Bir işe Başlarken Yapılacak Dua.............................................108

Bir işte Zorlanıldığı Zaman Yapılacak Dua..............................108

insan Zor Bir Durumla Karşılaştığında ve Ümitsizliğe

Kapıldığında Ne Yapmalı/Söylemeli........................................108

Bir iyiliğe Karşılık Yapılacak Dua.............................................110

Müslüman Birinin, Yanında Bulunmayan Kardeşi için

Duada Bulunması.....................................................................111

Kaybolan Bir Şeyin Bulunması İçin Yapılacak Dua.................112

Ani Kaza ve Belalardan Emin Olmak İçin................................113

Kederli Olunduğunda Yapılacak Dua.......................................113

Çaresizlik Ânında Yapılacak Dua

(Hz. Peygamber'in Taif Duası).................................................114

Öfkeli Anlarda Yapılacak Dua..................................................115

Kulak Çınladığı Zaman Yapılacak Dua.....................................116

Kötülüğü Bertaraf Etmek için Yapılacak Dua..........................116

Misafirlikte Yapılacak Dua.......................................................116

Katı Kalplilikten ve Gafletten Allah'a Sığınmak için

Yapılacak Dua...........................................................................117

Gurbete Gelin Gidene Okunacak Dua......................................118

Gemiye Binildiği Zaman Yapılacak Dua...................................118

Göz ve Kulaklarımızın Şerrinden Emin Olmak için

Yapılacak Dua...........................................................................119

Büyük Günahların Ardından Yapılacak Dua............................119

Sadaka Yerine Geçen Dua........................................................120

Köpek ve Benzeri Hayvanın Uluması İşitildiğinde

Yapılacak Dua...........................................................................121

Her Türlü Kaza ve Belâdan Kurtulmak için

Yapılacak Dua...........................................................................121

Kalbi Kırılan ya da Kendisine Hakaret Edilen Bir Kimse için

Gıyabında Yapılacak Dua..........................................................122

Övülen Kimsenin Yapacağı Dua...............................................122

Evinden, Memleketinden Ayrılan Kimsenin

Geride Kalanlar için Yapacağı Dua..........................................123

Yol/Yolculuk Duası...................................................................123

Yolculuktan Dönüldüğü Vakit Yapılacak Dua...........................124

Deccâl'in Şerrinden Korunma Duası.......................................125

Kur an-ı Kerîm de Geçen Şifa Âyetleri....................................125

Kötü Hastalıklara, Ruh Sıkıntısına Düşmemek için

Okunacak Dua..........................................................................127

Aksıran Kişinin Yapacağı Dua..................................................129

Birinin Evlendiği Duyulduğu Zaman Yapılacak Dua................130

Evlenen Kimsenin Yapacağı Dua.............................................130

Evli Müslüman'ın Eşiyle Birleşeceği Zaman

Yapacağı Dua............................................................................131

Bizi Sevdiğini Söyleyen Birine Yapılacak Dua..........................131

Göz Değmesi ya da Nazar için Yapılacak Dua.........................132

Çarşıya Girince Yapılacak Dua.................................................136

Turfanda, Yeni Yetişen Meyve Görüldüğünde

Yapılacak Dua...........................................................................137

iyilik Edene Yapılacak Dua.......................................................137

Borç Verene Yapılacak Dua.....................................................137

Fakirlikten Kurtulmak için Okunacak Sûre.............................138

Zenginliğin ve Fakirliğin Şerrinden Allah'a Sığınmak için

Yapılacak Dua...........................................................................139

Sıkıntıdan ve Borçtan Kurtulmak İçin Yapılacak Dua.............139

Yıldız Kaydığını Gören Kimsenin Yapacağı Dua.......................141

Rüzgâr Kasırga, Fırtına, Hortum Gibi Felaketlerde

Yapılacak Dua...........................................................................142

Gök Gürlediğinde, Şimşek Çaktığında Yapılacak Dua.............142

Yağmur Duası...........................................................................143

Yağmur Yağarken Okunacak Dua............................................148

Gök Gürültüsü işitildiği Zaman Yapılacak Dua........................150

Yağmurun Zararlarından Korunmak için

Yapılacak Dua...........................................................................151

Doğum Sancısının Hafiflemesi için Yapılacak Dua..................152

Yeni Doğan Çocuğa isim Koymak............................................154

Çocuğu Olan Kimseye Yapılacak Dua......................................155

İsim Değiştirmek......................................................................156

Bir Kimseye Lâkapla Hitap Etmek...........................................157

İstihâre Duası...........................................................................158

Müslümanlığa Geçmiş Kimsenin Yapacağı Dua......................160

U. Hususi Dualar
.......................................................................161

Hz. Muhammed'inlsavl En Çok Okuduğu Dua............................161

Allah ınlccl, Hz. Peygamber'elsavl Öğrettiği Dua.........................162

Hz. Peygamber’inlsavl Hz. Ebû Bekir’eSral Öğrettiği Dua 162

Rasûlullah'ınlsavl, Hanımı Cüveyriye binti Haris'e

Öğrettiği Dua............................................................................163

Rasûlullah'ın, Hz. Aişe'ye Öğrettiği Dua..................................166

Meleklerin Duası......................................................................165

Allah'ın Has Kullarının Duası...................................................167

Hz. Asiye'nin Duası...................................................................168

Ashâb-ı Kehf'in Duası..............................................................169

5. Peygamberlerin Duası..........................................................171

Hz. Âdemlasl ile Hz. Havva'nın Duası........................................173

Eyyûb Peygamber'inlasl Duası...................................................175

Hz. Nuh’unlasl Duası..................................................................177

Hz. İbrahim ve Hz. ismail'in(asl Duası.......................................181

Hz. Zekeriya'nınlasl Duası...........................................................185

Hz. Yûnus'un,asl Duası......................... 187

Hz. Mûsa'nınlasl Duası........................ 190

Hz. Lût'unlasl Duası...................................................................195

Hz. Süleyman'ınlasl Duası..........................................................196

Hz. Yûsuf'unlasi Duası................................................................197

Hz. İsa'nın135’ Duası...................................................................201

Amin.........................................................................................203

KAYNAKÇA
...............................................................................207
SÖZÜN MİRACI DUA
 

Tanıtım Videosu

360° Fotoğraf

AkBank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 21,00 ₺
1 Taksit 21,00 ₺ 21,00 ₺
2 Taksit 11,17 ₺ 22,34 ₺
3 Taksit 7,56 ₺ 22,68 ₺
4 Taksit 5,76 ₺ 23,04 ₺
5 Taksit 4,68 ₺ 23,38 ₺
6 Taksit 3,95 ₺ 23,71 ₺
FinansBank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 21,00 ₺
1 Taksit 21,00 ₺ 21,00 ₺
2 Taksit 11,17 ₺ 22,34 ₺
3 Taksit 7,56 ₺ 22,68 ₺
4 Taksit 5,76 ₺ 23,04 ₺
5 Taksit 4,68 ₺ 23,38 ₺
6 Taksit 3,95 ₺ 23,71 ₺
Garanti Bankası
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 21,00 ₺
1 Taksit 21,00 ₺ 21,00 ₺
2 Taksit 11,17 ₺ 22,34 ₺
3 Taksit 7,56 ₺ 22,68 ₺
4 Taksit 5,76 ₺ 23,04 ₺
5 Taksit 4,68 ₺ 23,38 ₺
6 Taksit 3,95 ₺ 23,71 ₺
Halkbank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 21,00 ₺
1 Taksit 21,00 ₺ 21,00 ₺
2 Taksit 11,17 ₺ 22,34 ₺
3 Taksit 7,56 ₺ 22,68 ₺
4 Taksit 5,76 ₺ 23,04 ₺
5 Taksit 4,68 ₺ 23,38 ₺
6 Taksit 3,95 ₺ 23,71 ₺
İş Bankası
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 21,00 ₺
1 Taksit 21,00 ₺ 21,00 ₺
2 Taksit 11,17 ₺ 22,34 ₺
3 Taksit 7,56 ₺ 22,68 ₺
4 Taksit 5,76 ₺ 23,04 ₺
5 Taksit 4,68 ₺ 23,38 ₺
6 Taksit 3,95 ₺ 23,71 ₺
Yapı Kredi Bankası
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 21,00 ₺
1 Taksit 21,00 ₺ 21,00 ₺
2 Taksit 11,17 ₺ 22,34 ₺
3 Taksit 7,56 ₺ 22,68 ₺
4 Taksit 5,76 ₺ 23,04 ₺
5 Taksit 4,68 ₺ 23,38 ₺
6 Taksit 3,95 ₺ 23,71 ₺
  1. Bu ürünü ilk yorumlayan siz olun

Kendi Yorumunuzu Yazın

Bu ürüne kaç puan verirsiniz ? *

  1 yıldız 2 yıldız 3 yıldız 4 yıldız 5 yıldız
Kalite
Fiyat
Değer

Değerli Müşterimiz; ihvan.com.tr üzerinden satın aldığınız ürün gereksinimlerinizi karşılamıyorsa, aşağıdaki koşulları sağladığı sürece değişim veya iade hakkınız saklıdır.

1. Ürünün hasarsız ve kullanılmamış olması
2. Ürün sayfası açıklama bölümünde "iade ve değişim yapılmaz" ibaresinin bulunmaması
3. Ürün değişim ve iadesinden önce tarafımıza bilgi verilmesi
4. Anlaşmalı olduğumuz Yurtiçi Kargo ile gönderilmesi (başka firmalarla gönderim yapacaksanız ücretini ödemeniz gerekmektedir)

İade ve değişim sebebi "Ürün Kusuru" ya da ihvan.com.tr tarafından kaynaklanan bir sorun ise kargo masrafları IHVAN.COM.TR tarafından karşılanır. Yurtiçi Kargo'dan "Karşı Taraf Ödemeli" olarak gönderebilirsiniz. Yurtiçi Kargo'da alıcı için lütfen "İhvan Basın Yayın" şeklinde belirtin.

İade ve değişim sebebi "Ürün Kusurundan" kaynaklanmıyorsa ve satış şartları eksiksiz yerine getirilmişse değişim ve iade masrafları ALICI tarafından karşılanır.

Ürün teslimi sırasında ürün kutusunda ya da ambalajında gözle görülür bir hasar varsa lütfen teslim almayın ve kargo yetkilisine tutanak tutturun.

İade ve değişimle ilgili işlem yapmadan önce lütfen iletişim kanallarımızın herhangi birinden bilgi alın.

Keyifli alışverişler dileriz.

İADE ADRESİ
İhvan Basın Yayın
Adres: Küçükbalıklı Mah. 1. Özsoy Sokak B-Blok No: 1/D
(ÖTİMER / B-23) Osmangazi / BURSA