0ürün

Sepetinizde hiç ürün yok.

 
0ürün

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.
Geri Bildirim

Tasavvuf Ve Tarikat Adabı-1542

Ürün Kodu:9786054810031

Hızlı Gözat

Abdülkadir Geylani Hazretlerinin Yazmış Olduğu Tasavvuf ve Tarikat Adabını Konu Aldığı Eserin Tercümesidir

Stok Durumu : Stokta var

17,00 ₺
Whatsapp Sipariş HattıTelefon İle Sipariş HattıYurtdışı Müşterilerimizin Dikkatine

Detaylar

Hamd olsun o Allah’a ki her kitaba övgüsüyle ve her konuşmaya zikriyle başlanır. Onun övgüsü mükâfat yurdunda nimet verilenlerin eğlence­sidir; her hastalık onun adıyla şifa bulur. Her gam ve musibet onun yardımıy­la giderilir. Darlıkta ve bollukta eller, yalvararak ve dua ederek ona kaldırılır. O, her dildeki bütün sesleri işiten ve zorda kalanın duasını kabul buyurandır.Bahşettiği her şey için O’na hamd olsun; nimetler verip doğru yolu gösterdiği için şükürler olsun.

Sayesinde bizi dalaletten hidayete erdirdiği elçisi Hz. Muhammed'e, terte­miz nesline, ashabına, kardeşleri olan diğer bütün Peygamberlere ve huzur-i ilahide bulunan meleklere salât ve selâm olsun.www.

Öğrencilerimden biri, benim doğrulan yazacağım yolundaki hüsnüzannından dolayı benim elinizdeki kitabı yazmamda ısrarcı oldu. Elbette söz ve eylemlerde yanlışa düşmekten koruyan, kalpten geçen duygulan bilen ve dilediği şeyi kolaylaştırmak suretiyle lutfunu esirgemeyen, Allah’tır. Kalplerimizi riyadan ve nifaktan arıdırması ve kötülüklerimizi iyiliklerle  için O’na sığınınız. O, günahtan ve hataları affeden ve kullanırın tövbeleri­ni kabul buyurandır.www.

Onu -farzlar, rükünler ve sünnetler gibi- şer’î âdâbı bilmeye; Yaratıcının varlık delillerini öğrenmeye; yer vereceğimiz sohbetlerde Kur’ân'dan ve hadis­lerden öğüt almaya; -Allah yolundaki yolculuğuna ve emirlere uyup yasaklar­dan kaçmasına bir nebze katkısı olsun diye eserin farklı konularına dağıttığım- "iyi kullann ahlâkını” öğrenmeye epeyce istekli gördüm ve isteğini kabul et­mek hususunda gayp âleminden bir işaret de aldım. Bunun üzerine kollan sı­vadım ve mükâfat beklentisi ve hesap gününde kurtuluş ümidiyle bu kitabı telif etmeye koyuldum. Sonra esere el-Gunye li-tâlibî tanki’l-hak(Hak Yolun Talipleri İçin Yeterli Olan Kitap) adını verdim.www

TASAVVUF VE TARİKAT ADABI

.

Başarıya ulaştıran ve doğruyu  ilham eden, Allah’tır.

"Tasavvuf” adıyla yayınladığımız bu eser, büyük İslam alimi ve maneviyat önderi Abdülkadir Geylani Hazretlerinin el-Gurıye li-tâlibi tarîki’l-hak (Hak Yolun Talipleri İçin Yeterli Olan Kitap) isimli kitabının bir kısmından oluşmaktadır.www.

Eserin orijinali hacimli olduğundan, farklı konularlaalakalı bölümleri ayrı ayrı okuyucularımıza sunmanın daha faydalı olacağını düşündük. Bu şekilde bu değerli eseri pratik bir kullanımla okura sunarak, daha kolay okunmasını sağlamış olduk.

Tasavvufu tüm yönleriyle ele alan eser, müridlik ve müridlik âdâbı, tarikat âdâbı, Kadiri tarikatı ve esasları gibi başlıklar altında konuyu ele alıyor. Eser, ayetlerle, hadislerle ve tasavvuf erbabının sözleriyle İslam ahlakının ve şahsiyetinin oluşumunda önemli bir katkı sunuyor.www.ihvan.com.t

Abdülkâdir Geylânî

Abdülkâdir Geylânî, künyesi Ebû Muhammed’dir. 1077 (Hicrî 470) senesinde İran’ın Geylân şehrinde doğmuştur. Nesebi Hz. Peygamber’in torunu Hz. Hasan’a dayanır. On sekiz yaşında tahsil için Bağdat'a gönderilmiş olan AbdülkâdirGeylânî, Kadı Ebû Sâid el-Mübarek’in elinden sûfılik hırkasını giydikten ve 1127 (Hicrî 521) senesinde Yusuf el-Hemedânfnin kendisini irşad etmesinden sonra bu şehirde vaaz vermeye başlamıştır. Daha sonra, tekrar vaaz vermeye başlayacağı döneme kadar Kerh kasabasında inzivaya çekilmiş ve yirmi beş sene sürekli ibadetle meşgul olmuştur. Kısa zamanda sayısız müridi olmuş ve şöhreti bölge sınırlannın dışına taşmıştır. 1165 (Hicrî 561) senesinde Bağdat’ta vefat etmiş ve orada defnedilmiştir.www.

 

TASAVVUF VE TARİKAT ADABI

 

İÇİNDEKİLER

TASAVVUF VE TARİKAT ADABI

YAYINEVİNİN ÖNSÖZÜ 11www.

MÜELLİFİN ÖNSÖZÜ 13

1. İRADE, MÜRİD VE MURÂD NE DEMEKTİR? 15

2. MUTASAVVIF VE SÛFÎ KİMDİR? 20.

A) MÜRİDİN VAZİFELERİ 27

1) Sahih İtikad 27

2) Samimi Gayret 27

3) İhlâs 28www.

4) Kötü Mekânlardan Uzak Kalmak 29

6) Haline Razı Olmak 29

7) Rabbinden Mağfiret ve Rızadan Başka Bir Talebi Olmamak 30

B) MÜRİDİN ŞEYHİNE KARŞI VAZİFELERİ 30

C) ŞEYHİN MÜRİDE KARŞI VAZİFELERİ 39

4. BAŞKALARINA KARŞI DAVRANIŞ KURALLARI 41

A) İHVÂNA KARŞI DAVRANIŞ KURALLARI 41www.

C) ZENGİNLERE KARŞI DAVRANIŞ KURALLARI 43

D) FAKİRLERE KARŞI DAVRANIŞ KURALLARI 44

E) FAKİRLERİN GÖZETMESİ GEREKEN HUSUSLAR 48

F) ÂDÂB-I MUÂŞERET 53www.

H) DERVİŞLERİN BİRBİRİNE KARŞI DAVRANIŞ ÂDÂBI 57

I) DERVİŞLERİN AİLE VE ÇOCUKLARINA KARŞI ÂDÂBI 59

K) DERVİŞLERİN YOLCULUK ÂDÂBI 61

L) DERVİŞLERİN SEMÂ' ÂDÂBI 64www.

II.KÂDİRÎ TARİKATININ YEDİ ESASİ 69

MÜCÂHEDEYİ TAMAMLAYAN UNSURLAR 74

a) Allâh’ı Bilmek 75www.

b) İblis’i Tanımak 76

c) Nefs-i Emmâreyi Tanımak 78

d) Allâh Rızası İçin Olan Amelleri Tanımak 80ww.ihvan.comtr

3. GÜZEL AHLÂK 93

4. ŞÜKÜR 97www.

5. SABIR 102

7. SIDK 115

 

Eserlerinden bazıları şunlardır:  

Günyetü’t-tâlibîn,

Fütühu’l- Gayb,www.

Hizbü'l-beşâiri'l-hayrât,

Cilâü'l-hâtir,

Melfuzât-ı Geylânî, www.

Sırru’l-esrar ve Mazharu'l-envar,

es-Sirâcu'l-vehhâc fi Leyleti’l- mi’rac,

el-Fethu’r-rabbânî,

el-Fuyûzâtü’r- rabbâniyyefi'l-Evrâdi'l-Kâdiriyye,

Behçetü’l- esrâr,www.

el-Mevâhibü’r-rahmâniye ve'l-Futûhu’r- rabbâniyye fi Merâtibi’l-ahlâki’s-seniyye ve’l Makâmâti’l-irfâniyye,

Yevâkitü’l-hikem,

 

TASAVVUF VE TARİKAT ADABI

Tanıtım Videosu

360° Fotoğraf

AkBank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 17,00 ₺
1 Taksit 17,00 ₺ 17,00 ₺
2 Taksit 9,04 ₺ 18,08 ₺
3 Taksit 6,12 ₺ 18,36 ₺
4 Taksit 4,66 ₺ 18,65 ₺
5 Taksit 3,78 ₺ 18,92 ₺
6 Taksit 3,20 ₺ 19,19 ₺
FinansBank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 17,00 ₺
1 Taksit 17,00 ₺ 17,00 ₺
2 Taksit 9,04 ₺ 18,08 ₺
3 Taksit 6,12 ₺ 18,36 ₺
4 Taksit 4,66 ₺ 18,65 ₺
5 Taksit 3,78 ₺ 18,92 ₺
6 Taksit 3,20 ₺ 19,19 ₺
Garanti Bankası
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 17,00 ₺
1 Taksit 17,00 ₺ 17,00 ₺
2 Taksit 9,04 ₺ 18,08 ₺
3 Taksit 6,12 ₺ 18,36 ₺
4 Taksit 4,66 ₺ 18,65 ₺
5 Taksit 3,78 ₺ 18,92 ₺
6 Taksit 3,20 ₺ 19,19 ₺
Halkbank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 17,00 ₺
1 Taksit 17,00 ₺ 17,00 ₺
2 Taksit 9,04 ₺ 18,08 ₺
3 Taksit 6,12 ₺ 18,36 ₺
4 Taksit 4,66 ₺ 18,65 ₺
5 Taksit 3,78 ₺ 18,92 ₺
6 Taksit 3,20 ₺ 19,19 ₺
İş Bankası
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 17,00 ₺
1 Taksit 17,00 ₺ 17,00 ₺
2 Taksit 9,04 ₺ 18,08 ₺
3 Taksit 6,12 ₺ 18,36 ₺
4 Taksit 4,66 ₺ 18,65 ₺
5 Taksit 3,78 ₺ 18,92 ₺
6 Taksit 3,20 ₺ 19,19 ₺
Yapı Kredi Bankası
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 17,00 ₺
1 Taksit 17,00 ₺ 17,00 ₺
2 Taksit 9,04 ₺ 18,08 ₺
3 Taksit 6,12 ₺ 18,36 ₺
4 Taksit 4,66 ₺ 18,65 ₺
5 Taksit 3,78 ₺ 18,92 ₺
6 Taksit 3,20 ₺ 19,19 ₺
  1. Bu ürünü ilk yorumlayan siz olun

Kendi Yorumunuzu Yazın

Bu ürüne kaç puan verirsiniz ? *

  1 yıldız 2 yıldız 3 yıldız 4 yıldız 5 yıldız
Kalite
Fiyat
Değer

Değerli Müşterimiz; ihvan.com.tr üzerinden satın aldığınız ürün gereksinimlerinizi karşılamıyorsa, aşağıdaki koşulları sağladığı sürece değişim veya iade hakkınız saklıdır.

1. Ürünün hasarsız ve kullanılmamış olması
2. Ürün sayfası açıklama bölümünde "iade ve değişim yapılmaz" ibaresinin bulunmaması
3. Ürün değişim ve iadesinden önce tarafımıza bilgi verilmesi
4. Anlaşmalı olduğumuz Yurtiçi Kargo ile gönderilmesi (başka firmalarla gönderim yapacaksanız ücretini ödemeniz gerekmektedir)

İade ve değişim sebebi "Ürün Kusuru" ya da ihvan.com.tr tarafından kaynaklanan bir sorun ise kargo masrafları IHVAN.COM.TR tarafından karşılanır. Yurtiçi Kargo'dan "Karşı Taraf Ödemeli" olarak gönderebilirsiniz. Yurtiçi Kargo'da alıcı için lütfen "İhvan Basın Yayın" şeklinde belirtin.

İade ve değişim sebebi "Ürün Kusurundan" kaynaklanmıyorsa ve satış şartları eksiksiz yerine getirilmişse değişim ve iade masrafları ALICI tarafından karşılanır.

Ürün teslimi sırasında ürün kutusunda ya da ambalajında gözle görülür bir hasar varsa lütfen teslim almayın ve kargo yetkilisine tutanak tutturun.

İade ve değişimle ilgili işlem yapmadan önce lütfen iletişim kanallarımızın herhangi birinden bilgi alın.

Keyifli alışverişler dileriz.

İADE ADRESİ
İhvan Basın Yayın
Adres: Küçükbalıklı Mah. 1. Özsoy Sokak B-Blok No: 1/D
(ÖTİMER / B-23) Osmangazi / BURSA