Product was successfully added to your shopping cart.

Vaaz - Sohbet Kitapları

Büyükten Küçüğe Sıralamayı Ayarla

Ürünler 1 - 20 / Toplam 40

  1. 1
  2. 2
Büyükten Küçüğe Sıralamayı Ayarla

Ürünler 1 - 20 / Toplam 40

  1. 1
  2. 2

Vaaz Sohbet Kitapları

Bilindiği üzere vaaz, dini veya ahlaki bir mesele hakkında din adamları tarafından yapılan bir çeşit hitabet türüdür. Amacı, dini konular hakkında dinleyenleri aydınlatmak ve kalpleri huzura kavuşturacak sözler söyleyerek insanları doğru yola iletmektir. İslamiyet’te vaaz vermek önemli bir görev olup farz-ı kifaye sayılır. Kürsülerde veya minberlerde insanlara öğüt vermek için söz söylemek, sünnettir. Dini hükümlere uygun olarak verilen bu öğütlerden herkes faydalanır. Vaaz veren ilk kişi, Hz. Peygamberdir. Onun vaazları, bugün alışık olduklarımızdan daha farklı olmuştur. Sahabe sormuş, Hz. Peygamber cevap vermiştir. Dolayısıyla Hz. Peygamberin vaazları, bir sohbet havasında geçmiştir. Nitekim günümüzde vaaz ile sohbet ayrımının yapılmasının nedeni de budur. Vaaz, günümüz dünyasında bir kürsü üzerinden tek taraflı olarak verilmektedir. Sohbet ise, Hz. Peygamber dönemindeki gibi soru/cevap şeklinde ilerlemektedir. Vaaz ve sohbetler arasından en kıymetli olanlar, basılı halde de müminlerin hizmetine sunulmuştur.

Vaaz Sohbet Kitapları Satın Al

İhvan, satışa sunduğu vaaz sohbet kitapları arasında İmam Gazali – Ölüm ve Sonrası, Minberden Gönüllere, İrşad, Müminlere Vazlar, Tezkire-i Kurtubi, Tenbihül Gafilin Bostanül Arifün, Riyadün Nasıhin Sohbetler ve Sahihi Buhari – Vaazlar gibi eserlere yer vermektedir. Bu eserlerin her biri, okuyanlara hem bilgi sağlayacak hem de gönül rahatlığı verecektir. Gerek maddi, gerekse manevi dünya ile ilgili her türlü bilgiyi sohbet havasında yazılmış bu eserlerde bulabilmeniz mümkündür. İhvan, İslami eserler konusunda sektörün lider ismidir.