0ürün

Sepetinizde hiç ürün yok.

 
0ürün

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.
Geri Bildirim

Yıldızname Hüseyni - Esma Yayınları-1634

Ürün Kodu:9789756354636

Hızlı Gözat

Yıldızların İnsanlar Üzerindeki Etkilerini Konu Almış Olan Astroloji Kitabıdır

Stok Durumu : Stokta var

32,00 ₺
Whatsapp Sipariş HattıTelefon İle Sipariş HattıYurtdışı Müşterilerimizin Dikkatine

Detaylar

Yıldızname Hüseyini

Kitabında Yıldızların Burçların İnsanlar Üzerinde Olan Etkileri Konu Edinilmiştir.Mustafa Varlı Tarafından Kaleme Alınmıştır.

Elhamdü Lillahi Rabhil'âlemin. Vessalâtü vesselâmü ala Seyyidina Mııhammedin Hâte-mil-Enbiyâi ve Mürselin ve ala âlihi ve sahbi-hi ecmaiîi.

Hamd, Âlemlerin rabbi olan Allah'a, salât ve selâm, peygamberlerin sonuncusu olan Efendimiz Muhammed (s.a.v.)'e ve O'nun aile efrâdi ile bütün ashabına ve bütün ona tabi olanlara olsun.

Göklerde, yerde ve her ikisinin arasında, toprağın altında bulunanların hepsi Allah'ındır. Ne kadar kapalı olursa olsun Allah'tan hiç birşey gizli kalmaz.

Sözü açık da söylesen, gizli de söylesen mu­hakkak ki O gizliyi de aşikârı da iyi bilendir.

Mahrukatın en şereflisi olan insanoğlunun Allah'a halis kul olması, O'nun emirlerini ye­rine getirmesi ve yasaklarından kaçınmasıyla olur.

İnsana düşen görev; dünya hayatının tanzi­mi için gönderilmiş olan hidayet rehberi, kur­tuluş reçetesi olan Kur'ana uymamız ve yüce önder sevgili Peygamber Efendimiz nasıl yaşamış ve bizlere nasıl göstermiş ise öyle yaşa­mamız gerekmektedir. Kıyamete kadar da bütün insanlığın hayatını tanzim edecek tek ilahi nizam Kur'an-ı Kerim'dir. Peygamberin sünnetidir. Bu hiçbir zaman da değişmeye­cektir.

Bütün insanlık; hayatı boyunca bütün ha­reket ve davranışlarını Kuran ve Sünneti Rasülullahtan almalıdır. Nitekim ihlâsla ina­nan bir mümin inandım ve teslim oldum de­diği zaman Ya Rab! Senden başka ilah (Kanun koyucu) yoktur. Bütün hayatı,  kâinatısen tanzim edersin sevgili resulün Muham-med (s.a.v.) senin elçin ve bütün insanlığın önderidir, demiş olmaktadır.

Yıldızname Hüseyini

Müslüman; yaşamı boyunca hayat düsturlarını Kur'an ve Sünnetten almalıdır. Ey Mümin! Yaşayışın boyunca Allah'ın son Pey­gamberi olan Hz. Muhammed (s.a.v.)'e uy­malısın, onu rehber edinmelisin. Allah Resulü vefat etmeden önce şöyle buyuruyor: "Ben size iki şey bırakıyorum, Ona uyar tâbi olur­sanız kurtuluşa erersiniz: O'na tabi olmaz­sanız dalalete düşersiniz, işte bu emanetin biri Allah'ın Kitabı Kur'andır. Diğeri ise benim sünnetimdir.

Yine Allah (c.c): "Peygamber size neyi em­rediyorsa onu alın. Ona, uyun. Neyi ya­saklıyorsa ondan kaçınınız. Buyurmuştur. Evet, Allah'ın yaratmış olduğu mahlûkatı da vasıta ve sebeb olarak kullanabileceğiz. Yalnız bunları inanç ilkelerine vardırıp şirk yollarını açmayalım. Şayet geçmişte böyle yollar açıl­mış ise bunları yok etmenin yollarını araya­cağız. Allah'ın bizlere verdiği sebep ve vasıf­ları hayat vasıfları haline getirmeyeceğiz. Bu olayları Kur'an ve sünnet ölçülerine uydura­cağız. Müslümanlar hayatın problemlerine ve aralarındaki sorunları çözmek için Kur'an ve sünnete sarılmak mecburiyetindedir. Nite­kim ayette açıkça ortaya konmuştur: "Ara­nızda ihtilafa düştüğünüz zaman Allah'ın ipine (Kuran’a) sarılınız. " buyuruyor. Onun için sevgi ve vasıtaları kullanırken günaha girmemek ve kötü ve alışkanlık bırakma­mak gerekir. Şayet geriye kötü bir davranış bırakıl-mış ise kaldırmak için çaba harcamak gerekir. İnsanların faydası için yapılmış bazı eserleri yayınlamak gereklidir. İşte ben de sizlere elinizde bulunan İmamı Caferi Sa-dık'm Yıldız name isimli bu eserini sizlerin beyninde bulunan bir ukteyi günümüz türkçesine çevirerek bu eserin asıl metin ve temsi­li resimleriyle harfi ebcedi de sizlere geniş bir izahları ile ilâve olarak görüşlerinize sunmuş bulunmaktayım.

 

Yıldızname Hüseyini

 

Bugüne kadar bu konu ile (burç ve yıl­dızlarla) ilgili nice kitap yazılmış, nice mec­mua ve gazetelerde fallar çık-mış olup bunlar günümüz insanını oyalamaktan başka bir şey olmadığı sizlerce de malum olup tarafımdan sizlere açıklamaya gerek görülmemektedir. Bu ansiklopedik eserin faydalı şifalı ve yararlı yönleri olduğu gibi manevi yönden zararlı yönleri olduğunu da hatırlatmak isterim. Bu eserin içinde bulunan nice ayetler bulunmak­tadır. Bu ayetleri ve kelâmullahı maddi çı­karlarınıza sermaye ederek nefsinizin esiri ol­mayınız. Nefis insanı hezimete götürür. Ce-nab-ı Mevlâ cümlemizi nefsin ve şeytanın ilgasından muhafaza buyursun. (Âmin.)

Yıldızname ve saatler günler ile ilgili genel bilgileri daha geniş şekilde öğrenebilmek için ansiklopedik eserimize bakınız .

İÇİNDEKİLER

Önsöz 5

Ğünlerin Saat Cetveli 10

Kitabin Girişi 11

Hangi Burç Hangisiyle Dosttur? 12

Hangi Burç Hangisiyle Düşmandır? 12

Hangi Yıldız Hangisiyle Dosttur? 12

Hangi Yıldız Hangisiyle Düşmandır? 13

Hangi Yıldıza Hangi Buhur Lâzımdır? 13

Hangi Burca Hangi Maden Lâzımdır? 13

Hangi Burç Hangi Yıldızdandır

ve Anasır Nedir? 14

Hangi Anasır  Hangisiyle Dost,

Hangisiyle Düşmandır? 15

Hangi Yıldızın Azimeti Nerir? 15

Yıldızın Menşei 17

Anlara Göre Burçlar ve

Tabii Durumları 18

Hasta Adamın Hastalıkları Nedendir? 19

İktiran ve İçtimai Kevakip 19

Mühim BirHatırlatma 20

Ebcedde Kullanılan Çeviri Yazı Çizelgesi ....21

EBCED ALFABESİ

Ebcedin Düzeni ve Tarifi 22

Ebced Sözcükleri 22

Bizde Okunuşu 23

Ebced Harfleri 24

Arapçanın Başka Alfabe Düzenleri

Harflere göre 25

Seslere Göre 26

Arap Alfabelerine Düzen Veren İlkeler

Biçim Benzerliği ve Ses Fizyolojisi 27

Ebced de İlke 27

Ebced Düzeni İçin Bilgilerin

Açıklamaları 23

Altı Şalı 23

Altı Şeytan 26

imam Caferi Sadık

Haftanın Günleri 21

Bilginlerin Örneklerle Gösterdikleri Nedenlerin Bilimsel.Değeri.Belge

Kimliği 29

Kanıt Yetersizliği 29

Ebced Düzeni Alfabenin kökeni ve Tanımı

Ebced ve Eski Alfabeler 30

Arapçanm Altı Harfi 31

Ebced in Gerçek Kökeni 30

Ebced'in Harf Niteliği 32

EBCED HESABI

Tanımlaması 33

Küçük Ebced Hesabı 33

Ebced Harfından Sayıları Tablosu 34

Ebced Harfından Sayıları Tablosu 35

Harf ve Rakam 36

Başka Ebced Hesapları 36

Ebced'i Kebir (Büyük Ebced Hesabı) 36

En Büyük Ebced Hesabı 36

Ebced'i Sağir (En Küçük Ebced Hesabı) 37

Bu Hesaplarda Sayılar 38

Ebced'in Kullanıldığı Yerler 39

1-Günlük İhtiyaçlarda 39

2-Kitap Sayfalarında 40

3-Yazı Bölümlerinde 41

4-Matematik ve Fizikte 42

5-Sözcük Olarak 42

6-Büyü ve Muskalarda 43

7-Tarih Düşürmede 46

Ebced Harfi ile Tarih

Düşürme Örneği 46

Tanımlaması 46

Deyimleri 46

Örnekler 47

Ayetel Kürsî'niıı Özel Formülü 47

Bu Bab İhlas Sûresinin Havvası

Hakkındadır 48

İhlasi Şerif 50

Şevval-i Şerif 51

İmam Caferi Sadık as 381

Zilkade 51

Zilhicce 51

İş Bu Kitab Cümle İsimlerin Evveline Nazar

Ederek.(bakarak) Dertleri Beyan Eder 53

İş Bu Kitap Nüsha Kitabıdır 68

Her Burç Taraftan Tulu' Eder? 72

Hesabı  Huruf-i Ebced 73

Hesabı Cümle-i Sağir Huruf-i Ebced 74

Erkeklerin Burcu, Yıldızı, Tabiatı 75

Birinci Fasıl: Tabi Hamel ve

Yıldızı Merih Olan Koç 75

İkinci Fasıl: Tabi Sever Yıldızı Zühal

Olan Boğa 77

Üçüncü Fasıl: Tabi Cevza ve Yıldızı Urarid

Olan İkizler 79

Dördüncü Fasıl: Tabi Seretan ve Yıldızı

Kamer Olan Yengeç 81

Beşinci Fasıl: Tabi Esed ve Yıldızı Şems Olan Aslan 83

Altıncı Fasıl: Tabi Sünbüle ve Yıldızı Utarid

Olan Başak 85

Yedinci Fasıl: Talii Mizan ve Yıldızı Zühre

Olan Terazi 88

Sekizinci Fasıl: Talii Akreb ve Yıldızı Merih Olan Akrep 90

Dokuzuncu Fasıl: Talii Kavs ve Yıldızı

Müşteri Olan Yay 93

Onuncu Fasıl: Talii Cedî ve Yıldızı Merih

Olan Oğlak 95

Onbirinci Fasıl: Talii Deliv ve Yıldızı Zühal

Olan Kova 97

Onikinci Fasıl: Talii Hût ve Yıldızı Müşteri Olan Balık 98

Avretlerin Burçlarının Keyfiyetleri 101

Birinci Fasıl: Talii Hamel ve Yıldızı Merih

Olan Koç 101

İkinci Fasıl: Talii Sever Yıldızı Zühre

Olan Boğa 103

Üçüncü Fasıl: Talii Cevza ve Yıldızı Utarid

Olan İkizler 105

Dördüncü Fasıl: Talii Seretan ve Yıldızı

Kamer Olan Yengeç 106

Beşinci Fasıl: Talii Esed ve Yıldızı Şems

Olan Aslan 108

Altıncı Fasıl: Talii Sübüle ve Yıldızı

Utarid Olan Başak 109

Yedinci Fasıl: Talii Mizanve Yıldızı

Zühre Olan Terazi 112

Sekizinci Fasıl: Talii Akreb ve Yıldızı

Merih Olan Akrep 113

Dokuzuncu Fasıl: Talii Kavs ve Yıldızı

Müşteri Olan Yay 115

Onuncu Fasıl: Talii Cedî ve Yıldızı Zühal Olan Oğlak 116

Onbirinci Fasıl: Talii Deliv ve Yıldızı

Zühal Olan Kova 118

Onikinci Fasıl: Talii Hût ve Yıldızı

Müşteri Olan Balık 119

Birinci Bab: Burcu Hamel ve Yıldızı Merih

Beyan Eder Kok 121

ikinci Bab: Burcu Sevir ve Yıldızı

Zühre Beyan Eder Boğa 125

Üçüncü Bab: Burcu Cevzâ ve Yıldızı

Utarid Beyan Eder İkizler 128

Dördüncü Bab: Burcu Seretan ve Yıldızı

Kamer beyan Eder Yengeç 132

Beşinci Bab: Burcu Esed ve Yıldızı Şems

Beyan Eder Aslan 136

Altıncı Bab: Burcu Sünbüle ve Yıldızı

Utarid Beyan Eder Balık 139

Yedinci Bab: Burcu Mizan ve Yıldızı Zühre

Beyan Eder Terazi 143

Sekizinci Bab: Burcu Akreb ve Yıldızı

Merih Beyan Eder Akrep 146

Dokuzuncu Bab: Burcu Kavs ve Yıldızı

Müşteri Beyan Eder Yay 149

Onuncu Bab: Burcu Cedî ve Yıldızı

Zühal Beyan Eder Oğlak 153

Onbirinci Bab: Burcu Deliv ve yıldızı Zühal Beyan Eder Kova 156

Onikincı Bab: Burcu Hût ve YlldlZl

Müşteri Beyan Eder Balık 160

Her Kişinin Evvel İsmine Bakıp Ne Olduğu ve İlacının.Ne Olduğunu

Beyan Eden Fasıl 172

Harf-i Elif 172

Harf-i Ba 172

Harf-i Tâ 173

Harf-i Sâ 174

Harf-i Cim 175

Harf-i Ha 175

Harf-i Hı 176

Harf-i D âl 176

Harf-i Zâl 177

Harf-i Râ 178

Harf-i Zâ 178

Harf-i Sin 178

Harf-i Şîn 178

Harf-i Sad 179

Harf-i Dât 180

Harf-i Tı 180

Harf-i Zı 180

Harf-i Ayn 180

Harf-i Gayn 180

Harf-i Fâ 180

Harf-i Kaf 181

Harf-i Kef 181

Harf-i Lâm 181

Harf-i Mim 182

Harf-i Nün 182

Harf-i Vav 183

Harf-i He 183

Harf-i Lâmelif 183

Harf-i Yâ 183

Tılsımât-ı Eyyam-ı Usbu' Harf-i 184

Tılsımât-ı Mie ve İsnâaşer 186

Gelen Kimse Niçin Geldi? 188

Konuşan Doğru mu Söyledi? 189

Galip mi Olacak? 189

Borçların Nüshasına Yazmalı 190

Şerh-i Ricalül Gayb 192

Şerh-i Ricalül Gayb 194

Dua-i Diğer Ricalül Gaybi Enseb 197

Haza Duâ-i Ümmüs-Sibyân 207

Hâza Dua-i Ümmüs-Sıbyân-Yedi 211

Mühim Bir Manevi İlaç 211

Misak 212

Büyü Bozmak İçin . 217

Babu Azîmet-i Ümmü's-Sıbyân 218

Zinayi Men Etmek İçin 223

Muhyiddin-i Arabi'nin Futuhat-ı Mekkiye

İsimli Eserinden Örnekler 224

Sözü Gecen Kurusu 235

BÜYÜLER 251

Aşka ve Muhabbetle Farklı İşlemler 253

Soğutmak ve Ayırmak İçin Yapılan

Büyüler 294

Kaçağı Tutmak, Uzaktaki Bir Kimseyi Geri

Getirmek İçin Yapılan Büyüler 299

Dil ve Uyku Bağlamak İçin Yapılan

Büyüler 304

Muhtelif Büyüler 306

Caferi Sadık'a Göre Niyet Cetveli 311

İMAM CAFER-İ SADIK'IN

KUR’A NAMESİ 313

Duai Hz. Ali 365

Başa Gelen Belayi Def Etmek İçin 368

Şeytaninin Hilesi ve İlaci 370

Vesvese İçin 373

Kitabım Sonu ve Duası 375

YILDIZNAME - M.VARLI

  

Tanıtım Videosu

360° Fotoğraf

AkBank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 32,00 ₺
1 Taksit 32,00 ₺ 32,00 ₺
2 Taksit 17,02 ₺ 34,04 ₺
3 Taksit 11,52 ₺ 34,55 ₺
4 Taksit 8,78 ₺ 35,11 ₺
5 Taksit 7,12 ₺ 35,62 ₺
6 Taksit 6,02 ₺ 36,13 ₺
FinansBank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 32,00 ₺
1 Taksit 32,00 ₺ 32,00 ₺
2 Taksit 17,02 ₺ 34,04 ₺
3 Taksit 11,52 ₺ 34,55 ₺
4 Taksit 8,78 ₺ 35,11 ₺
5 Taksit 7,12 ₺ 35,62 ₺
6 Taksit 6,02 ₺ 36,13 ₺
Garanti Bankası
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 32,00 ₺
1 Taksit 32,00 ₺ 32,00 ₺
2 Taksit 17,02 ₺ 34,04 ₺
3 Taksit 11,52 ₺ 34,55 ₺
4 Taksit 8,78 ₺ 35,11 ₺
5 Taksit 7,12 ₺ 35,62 ₺
6 Taksit 6,02 ₺ 36,13 ₺
Halkbank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 32,00 ₺
1 Taksit 32,00 ₺ 32,00 ₺
2 Taksit 17,02 ₺ 34,04 ₺
3 Taksit 11,52 ₺ 34,55 ₺
4 Taksit 8,78 ₺ 35,11 ₺
5 Taksit 7,12 ₺ 35,62 ₺
6 Taksit 6,02 ₺ 36,13 ₺
İş Bankası
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 32,00 ₺
1 Taksit 32,00 ₺ 32,00 ₺
2 Taksit 17,02 ₺ 34,04 ₺
3 Taksit 11,52 ₺ 34,55 ₺
4 Taksit 8,78 ₺ 35,11 ₺
5 Taksit 7,12 ₺ 35,62 ₺
6 Taksit 6,02 ₺ 36,13 ₺
Yapı Kredi Bankası
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 32,00 ₺
1 Taksit 32,00 ₺ 32,00 ₺
2 Taksit 17,02 ₺ 34,04 ₺
3 Taksit 11,52 ₺ 34,55 ₺
4 Taksit 8,78 ₺ 35,11 ₺
5 Taksit 7,12 ₺ 35,62 ₺
6 Taksit 6,02 ₺ 36,13 ₺
  1. Bu ürünü ilk yorumlayan siz olun

Kendi Yorumunuzu Yazın

Bu ürüne kaç puan verirsiniz ? *

  1 yıldız 2 yıldız 3 yıldız 4 yıldız 5 yıldız
Kalite
Fiyat
Değer

Değerli Müşterimiz; ihvan.com.tr üzerinden satın aldığınız ürün gereksinimlerinizi karşılamıyorsa, aşağıdaki koşulları sağladığı sürece değişim veya iade hakkınız saklıdır.

1. Ürünün hasarsız ve kullanılmamış olması
2. Ürün sayfası açıklama bölümünde "iade ve değişim yapılmaz" ibaresinin bulunmaması
3. Ürün değişim ve iadesinden önce tarafımıza bilgi verilmesi
4. Anlaşmalı olduğumuz Yurtiçi Kargo ile gönderilmesi (başka firmalarla gönderim yapacaksanız ücretini ödemeniz gerekmektedir)

İade ve değişim sebebi "Ürün Kusuru" ya da ihvan.com.tr tarafından kaynaklanan bir sorun ise kargo masrafları IHVAN.COM.TR tarafından karşılanır. Yurtiçi Kargo'dan "Karşı Taraf Ödemeli" olarak gönderebilirsiniz. Yurtiçi Kargo'da alıcı için lütfen "İhvan Basın Yayın" şeklinde belirtin.

İade ve değişim sebebi "Ürün Kusurundan" kaynaklanmıyorsa ve satış şartları eksiksiz yerine getirilmişse değişim ve iade masrafları ALICI tarafından karşılanır.

Ürün teslimi sırasında ürün kutusunda ya da ambalajında gözle görülür bir hasar varsa lütfen teslim almayın ve kargo yetkilisine tutanak tutturun.

İade ve değişimle ilgili işlem yapmadan önce lütfen iletişim kanallarımızın herhangi birinden bilgi alın.

Keyifli alışverişler dileriz.

İADE ADRESİ
İhvan Basın Yayın
Adres: Küçükbalıklı Mah. 1. Özsoy Sokak B-Blok No: 1/D
(ÖTİMER / B-23) Osmangazi / BURSA