•  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Tesettür Giyim
 • Özel İsim Baskılı Yasin - Kuran
 • Kur'an-ı Kerimler
 • Dua ve Havas Kitapları
İhvan Blog
 • May 22 2015

  "Ey iman edenler, kazandığınız güzel şeylerden ve topraktan sizin için bitirdiğimiz ürünlerden hayra harca­yın size verilse göz yummadan alamayacağınız kötü şeyle­ri, malları hayır diye vermeye kalkışmayın." (Bakara 267)

 • May 22 2015

  “…ve hanımlarınızla güzel bir şekilde geçinin..." (Nisa 19)

  "Ne kadar isteseniz de eşlerinize adaletle davranma­ya güç yetiremezsiniz. Dolayısıyle diğerlerini dışlayarak ve onları kocası hem var hem de yokmuş gibi bir durumda bırakarak içlerinde sadece birine yönelmeyin.

 • May 22 2015

  Mü’minlere kol kanat ger, alçakgönüllü ol ve onla­rı koru." (Hıcr 88)

  "Ve Rabbinin hoşnutluğunu umarak 'Sabah akşam O’na yalvarıp yakaranlarla birlikte sen de sabret. Dünya hayatının cazibesine kapılarak gözlerini onlardan ayır­ma” (Kehf28)

 • May 22 2015

  "Yardımlaşmayı, iyi ve yararlı davranışları ve insan­ların arasını düzeltmeyi öngören, bunları gerçekleştirme­ye çalışan kimselerin yaptığı toplantılar dışında gizli top­lanmaların pek çoğunda hayır yoktur." (Nisa 114)

 • May 22 2015

  Ebu Musa el-Eşari -Allah ondan razı olsun- şöyle demiş­tir. Peygamber sallallahu aleyhi vesellem’e sıkıntı içinde olan birileri geldiği zaman yanındakilere döner ve: "Bu adama yardım ediniz, sevap kazanırsınız. Allah peygamberinin dili üzerine yani o peygamberinin duası ve şefaati üzerine ne di­lerse onu yerine getirecektir.” (Buhari, Zekat 21, Müslim, Birr 145)

 • May 22 2015

  Abdullah İbni Ömer (Allah onlardan razı olsun)’den aktarıldığına göre Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurdu: "Müslüman müslümanın kardeşidir, ona zulmet­mez; müslüman, müslümanın başına gelen musibette onu terk etmez ....

 • May 22 2015

  Ebu Hüreyre -Allah ondan razı olsun-'den rivayet edildi­ğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyur­du: "Bir kul bu dünyada başka bir kulun ayıbını örterse kıya­met gününde de Allah onun ayıbını örter." (Müslim, Birr 72)

 • May 22 2015

  “Kim Allah’ın emirlerini veya ibadet için koyduğu dini semboller ve simgelere( müzdelife, arafat, mina v.s...) uyup saygı gösterirse veya hac için kesilecek kurbanlık hayvana iyi bakarsa şüphe yok ki bu inananların kalble- rinde bulunan Allah’a karşı duydukları sorumluluk bilin­cindedir." (Hacc 32)

 • May 22 2015

  "Gerçek şu ki biz emaneti (farzları yani namazı, oru­cu v.s) göklere, yere ve dağlara teklif ettik, ama sorumlu­luğundan korktukları için onu yüklenmekten çekindiler (sorumluluktan) kaçtılar. O emaneti insan üstlendi. Doğ­rusu o çok zalim, çok cahildir." (Ahzap 72)

 • May 22 2015

  "Her toplumun yöneldiği bir yönü ve yöntemi vardır ki, ona doğru yönelir. Ey Muhammed ümmeti! Siz de hayır­lara yönelip bu hususta birbirinizle yarışın. Nerede olur­sanız olun, Allah sizi kendi katında toplayacaktır. Çünkü Allah'ın her şeye gücü yeter.” (Bakara 148)

 • May 22 2015

  Allah bu Kur'anı niçin indirdi? Muska yapılıp hastalara ve çokcuklara asılma için mi? Mezarlıkta ölüler üzerine okun­ması için mi? Aciz ve sihire uğramış kişiler suyundan içsinler diye üfürükçüler tarafından kaplara kağıtlara yazılması için mi? Süs ve bereket maksadıyla, poster şeklinde duvarlara ve güzelliklerin korunması amacıyla kız çocukların boyunlarına asılması için mi?

Facebook

İletişim

ULUCAMİİ DOĞUSU SAYILGAN EGE PASAJI NO: 15-25 OSMANGAZİ/BURSA

 (0850) 466 11 66

(0224) 223 76 69 pbx

E-Bülten