Ahmet Mahmut Ünlü - Dürrü Meknun Kasidesi’nin Şerhi

Stok Kodu: 0000000082907

Bu ürünü ilk yorumlayan siz olun

25,00 TL

stokta mevcut

Dürrü Meknun Demek Saklı İnci Anlamına Gelmektedir.Bu Kasidenin Birçok Fazilet ve Sırları Bu Kitapdadır.
 

DÜRRÜ MEKNUN KASİDESİ’NİN ŞERHİ

İmam-ı Nesefî (Rahimehutldh) âit "Tuhfe” isimli eserde zikredildiği üzere; Şemsü'l eimme-i Hulvânî (RadıyallâhuAnh)dan şöyle nakledilmiştir:Vakıa (rüya)mda İbni Abbâs (Radıyallâhu Anhiimâ) buyurdu ki: Müctehidlerin sultanı. Rahman Te'âlâ'mn dostu Ebû Hanîfe Nu'man ibni Sâbit (İmâm-ı Âzam) (Rahimehullâh) Resul-ü Ekrem ve Nebiyy-i Muhterem (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz Hazretleri'ni mübârek Ravza-ı Mutahhara'da bir kaside ile medh eylemiştir ki bu kasideye: "Dürr-ii meknûn (saklı inci) "ismi verilmiştir.

DÜRRÜ MEKNUN KASİDESİ’NİN ŞERHİ

Bu kasidenin bir takım fazilet ve havâssı vardır.

1.Her sabah akşam mukaddes Ravza'nın hizmetçileri olan melekler ve Kerûbiyân (Kürsi'yi tavaf eden melekler) bu kaside-i şerifeyi sabah, akşam kıraat ederler (okurlar).

2.Bu kasideyi okumaya devam edenlere âfetler, kaza ve belâlar vurmaz.

3.Düşmanlarını sevindirecek bir kötülükle karşılaşmazlar.

4.Mevt-i füc'e (âni ölüm)den emin olurlar.www.ihvan.com.tr

5.Bulunduğu eve ocağa tâun (veba) gibi bulaşıcı hastalıklar girmez.

6.Okuyana ve bulunan yere sihir kâr etmez (büyü işlemez).

7.Müdâvimlerinin gönlü sevinç ve ferahla dolar.

8.Günahları mağfur olur (bağışlanır).www.ihvan.com.tr

9.Her ne murad için yedi gün birbiri peşine müdâvemet olunsa (ara vermeden devam edilirse) murad hâsıl olur (istenen şey gerçekleşir).

İşte bu eser de yukarıda faziletleri zikredilen mübârek kasidenin beyitlerinin şerhidir

Allah-u Teâlâ’ya bî had hamd-ü sena, Habib’ine ve Âl-i ashabına salevât-ı uzma ve teslîmat-ı ulyadan sonra; açıklamak istediğim husus:

DÜRRÜ MEKNUN KASİDESİ’NİN ŞERHİ

 

Bu fakir kardeşiniz, Rasûlullah (Sallallah-u Aleyhi ve Sellem)i hakkıyla tanımak bir yana sevmekten dahi aciz müflis bir aşıktır.
Hapis hayatımdan sonra kendi kendime, "Her sene Rasûlullah (Sallallah-u Aleyhi ve Sellem)in mevlid ayı olan Rebî’u’l-evvel’de Fahr-i kâinat (Sallallah-u Aleyhi ve Sellem) Efendimiz’in viladet-i şerifesi anısına, onunla ilgili, kısa da olsa bir eser hazırlayacağım” diye ahd etmiştim. www.ihvan.com.tr
2002 Kasımında hapisten çıktıktan sonra 1424 (2003) sene-i hicriyyesinde "Şecere-i Nebeviyye”, 1425 (2004) senesinde "Rasûlullah (s.a.v)i rüyada görmek” isimli risalelerimi te’lîfe muvaffak kılındığımdan dolayı Allah-u Teâlâ’ya hamd-ü senalar ederim. 
Kavuştuğumuz 1426 (2005) Rebî’û’l-evvel ayında da bu niyetimi gerçekleştirmek üzere, 
İmam-ı Âzam (Radıyallahu Anh)a ait "el-Kasidetü’l-Meymûnetü’l-Mübareketü’n-Nu’maniyye”, diğer bir rivayette, "ed-Dürrü’l-meknûn” isimli bu muhteşem risalenin tercemesini sizlere takdime muvaffak kılınışımdan dolayı Allah-u Teâlâ’ya o kadar hamd-ü senalar ederim ki bu şükür sayesinde hayatımın son senesine kadar bu niyetimi tahkike nail kılınayım! Âmin! 
Bu sene vakit darlığından dolayı tercemeyle iktifa edip, geniş bir şerh ve izaha zaman bulamadım. Allah-u Teâlâ’dan niyazım, her beyti tafsilatlı bir şekilde şerhe en kısa zamanda muvaffak kılmasıdır. www.ihvan.com.tr
Elliüç beyitten müteşekkil bu kaside evvelce bu fakirde mahtuta (yazma) olarak mevcuttu ki bu eser, 1306 sene-i hicriyyesinde, Muhammed Şevki Efendi’nin telâmîzinden olan Bakkal Ârif nâmıyla maruf es-Seyyid el-Hac Ahmed el-Ârif (Rahime-humullah) tarafından eşsiz bir hat sanatıyla kaleme alınmıştır. www.ihvan.com.tr
Biz bu şâheseri, risalemizin, Arapçada baş taraf olan sağ başına aynen tabettik. 
Daha sonra bu risaleyi, el-Hac İbrahim ibni Muhammed el-Yelevaci (Rahimehullah) tarafından, 1265 senesinde Halid ibni Zeyd Ebâ Eyyüb el-Ensarî (Radıye Anhü’l-Bârî)(Eyüp Sultan) civarındaki Yazılı medrese’sinde cem ve Osmanlıca mevzun nazımla terceme edilip 1279’da Mustafa Şükri tarafından tahrir ve el-Hac Halil tarafından tab edilen: 
"el-Mecme’atü’l-Kübra mine’l-kasâidi’l-fuhra fî hakk-ı Nebiyyinâ Muhammedini’l-Büşra Aleyh-i Salâtüllahi ve selamühü’l uzma” isimli mübarek mecmua’nın 58- 65. sayfaları arasında bulunca, matbu bir eseri kaynak gösterebilme cihetinden sevincim bir kat daha müzdad oldu.
Allah-u Teâlâ, eserin sahibi İmam-ı Â’zam Efendimizden ve onun devrinden günümüze değin cem, terceme, hat, istinsah ve tab suretleriyle bu esere hizmet edenlerden ve okuyanlardan razı olsun. www.ihvan.com.tr
İthaf olunduğu Seyyidü’l-beşer Efendimiz (Sallallah-u Aleyhi ve Sellem) hürmetine, dünyada himmetini, ukbada şefaatini ihsan buyursun. Âmin! Yâ Mu’în!

Rabbimizden niyazımız, bu hizmetimizi rızasına uygun kılıp kabul buyurması ve Habîb- i Kibriya s.a.v' i bizden ve aşk ile okuyan herkesden hoşnut ve razı kılmasıdır.

Lalegül Dergisi ve Arifan Yayınları ile Neşriyat ile Satışı Sunulmuştur.

İÇİNDEKİLER

1.Beyt 7

2.Beyt 11

3.Beyt 13

4.Beyt 19

5.Beyt 22

6.Beyt 25

7.Beyt 27www.ihvan.com.tr

Miraç Bahri 30

8.Bey t 35

9.Bey t 40

10.Beyt 42www.ihvan.com.tr

11.Beyt 45

12.Beyt 49

13.Beyt 54

14.Beyt 66

15.Beyt 69

16.Beyt 72www.ihvan.com.tr

17.Beyt 84

18.Beyt 90

19.Beyt 97

20.Beyt 100

21.Beyt 102

22.Beyt 109www.ihvan.com.tr

23.Beyt 112

24.Beyt 117

25.Beyt 121

26.Beyt 123

27.Beyt 125

28.Beyt 130

29.Beyt 136www.ihvan.com.tr

30.Beyt 140

31.Beyt 142

32.Beyt 143

33.Beyt 145www.ihvan.com.tr

34.Beyt 151

35.Beyt 158

36.Beyt 161

37.Beyt 164

38.Beyt 169

39.Beyt 173www.ihvan.com.tr

40.Beyt 176

41.Beyt 177

42.Beyt 178

43.Beyt 180

44.Beyt 181

45.Beyt 183www.ihvan.com.tr

46.Beyt 184

47.Beyt 186

48.Beyt 187www.ihvan.com.tr

49.Beyt 189

50.Beyt 190

51.Beyt 192

52.Beyt 193www.ihvan.com.tr

53.Beyt 194
 

DÜRRÜ MEKNUN KASİDESİ’NİN ŞERHİ

Din Roman Edebiyat Dini Roman Konulu Kitap Çeşitlerimizi Görmek Ve İncelemek
İçin Sitemizin Dini Eserler Kategorisinden Lalegül Neşriyat ve Arifan Yayınları  Bölümüne Bakabilirsiniz.Dini Eserler Güncel Kitaplar Her Türlü Tesettür Giyim ihvan online satış Mağazalarımızda Bulunmaktadır.www.ihvan.com.tr
 
Not :Ürün hakkında sorunuz varsa size yardımcı olabilmemiz için(0224) 2237669nolu sipariş hattımızdan bize ulaşabilir yada not bırakın biz sizi arayalım bölümünden sizi aramamız için notunuzu bırakabilirsiniz.
 
Taksit Seçenekleri
Garanti Bankası - BonusCard / ParaCard
Taksit
Aylık
Toplam
Tek Çekim
25,00 TL
2 Taksit
12,50 TL
25,00 TL
3 Taksit
8,33 TL
25,00 TL
4 Taksit
6,25 TL
25,00 TL
5 Taksit
5,00 TL
25,00 TL
6 Taksit
4,17 TL
25,00 TL
Akbank - Axess / FishCard
Taksit
Aylık
Toplam
Tek Çekim
25,00 TL
2 Taksit
12,50 TL
25,00 TL
3 Taksit
8,33 TL
25,00 TL
4 Taksit
6,25 TL
25,00 TL
5 Taksit
5,00 TL
25,00 TL
6 Taksit
4,17 TL
25,00 TL
BankAsya - AsyaCard
Taksit
Aylık
Toplam
Tek Çekim
25,00 TL
2 Taksit
12,50 TL
25,00 TL
3 Taksit
8,33 TL
25,00 TL
4 Taksit
6,25 TL
25,00 TL
5 Taksit
5,00 TL
25,00 TL
6 Taksit
4,17 TL
25,00 TL
HalkBank - HalkCard Advantage
Taksit
Aylık
Toplam
Tek Çekim
25,00 TL
2 Taksit
12,50 TL
25,00 TL
3 Taksit
8,33 TL
25,00 TL
4 Taksit
6,25 TL
25,00 TL
5 Taksit
5,00 TL
25,00 TL
6 Taksit
4,17 TL
25,00 TL
Finans Bank - CardFinans
Taksit
Aylık
Toplam
Tek Çekim
25,00 TL
2 Taksit
12,50 TL
25,00 TL
3 Taksit
8,33 TL
25,00 TL
4 Taksit
6,25 TL
25,00 TL
5 Taksit
5,00 TL
25,00 TL
6 Taksit
4,17 TL
25,00 TL
İş Bankası - Maximum / Bankamatik Kartı
Taksit
Aylık
Toplam
Tek Çekim
25,00 TL
2 Taksit
12,50 TL
25,00 TL
3 Taksit
8,33 TL
25,00 TL
4 Taksit
6,25 TL
25,00 TL
5 Taksit
5,00 TL
25,00 TL
6 Taksit
4,17 TL
25,00 TL
Yapı Kredi Bankası - Worldcard
Taksit
Aylık
Toplam
Tek Çekim
25,00 TL
2 Taksit
12,50 TL
25,00 TL
3 Taksit
8,33 TL
25,00 TL
4 Taksit
6,25 TL
25,00 TL
5 Taksit
5,00 TL
25,00 TL
6 Taksit
4,17 TL
25,00 TL

Ürün Etiketleri

Diğer müşterilerimiz bu ürüne şu etiketleri koydular:

Etiketleri ayırmak için boşluk kullanınız. Deyim tipindeki etiketler için tekli tırnak (') kullanınız.

Kendi Yorumunuzu Yazın

Yorumunuz: Ahmet Mahmut Ünlü - Dürrü Meknun Kasidesi’nin Şerhi

Bu ürüne kaç puan verirsiniz? *

 1 yıldız2 yıldız3 yıldız4 yıldız5 yıldız
Kalite
Fiyat
Değer
TELEFONLA SİPARİŞ

* Zorunlu Alanlar

İletişim

ULUCAMİİ DOĞUSU SAYILGAN EGE PASAJI NO: 15-25 OSMANGAZİ/BURSA

 (0850) 466 11 66

(0224) 223 76 69 pbx

 

Sosyal medyada takip edin
E-Bülten