Suret'ü-l Esrar

Stok Kodu: NPWGHKPX

Bu ürünü ilk yorumlayan siz olun

9,60 TL

stokta mevcut

Kur'an-ı Kerimde Yer Alan yüzondört Surenin Faziletini Hikmetlerini Konu Alan Bir Eserdir.
114 SURENİN FAZİLETLERİ ,HİKMETLERİ, ESRARI
191 SAYFA
Sayfadan oluşan Mehmet Kasadar Tarafından Toparlanarak Yazılmış Güçlü Bir Eserdir.

BAKARA SURESİ:tehlıke anında ve duanın kabul olması için elif,lam,mim ayeti okunur ALİ İMRAN SURESİ:borçtan kurtulmak zengin olmak için 3 defa okunur NİSA SURESİ:Akrabalar arasındaki anlaşmazlığı kaldırmak için ortadan kaldırılır MAİDE SURESİ:her türlü zarardan korunmak için 7 defa okunur ENAM SURESİ:istek ve dileğin olması için 7 defa okunur A’RAF SURESİ:dünya ve ahiret mutluluğu için okunur ENFAL SURESİ:Bu mubarek süre zindandan iftira ve musibetten kurtulmak için 7 defa okunur TEVBE SURESİ:Her çeşit şerden kurtulmak için 7 defa okunur ,yazılır,asılırsa oyere hırsız giremez YUNUS SURESİ:Bu mubarek süreyi tşıyan kimsenin düşmanı hezimete uğrar HUD SURESİ:Zalimden intıkan için 3 defa okunur YUSUF SURESİ:izzet ve saadete nail olup , bahtın açıkması için okunur RA’D SURESİ: Düşmanın kahrı için okunur İBRAHİM SURESİ:Ahlakın güzelleşmesi için 10 defa okunur HİCR SURESİ:TICARETİN KAZANÇLI OLMASI İÇİN 10 DEFA OKUNUR NAHL SURESİ:Azgınlıgın ve fesadın kaklması için 10 defa okunur İSRA SURESİ:hilecilerin şerrinde korunmak için KEHF SURESİ:Bu mubarek sureyı okuyan her türlü fitne ve musibetten korunur MERYEM SURESİ:Bu sureyi 41 defa okuyan fakırlıkten kurtulur TAHA SURESİ:BU MUBAREK SUREYİ 21 DEFA OKUYANIN KISMETİ AÇILIR ENBİYA SURESİ:her turlu tehlıkeye karşı okunur HAC SURESİ:mahşerin dehşetinden emin olmak için okunur MÜMİN SURESİ:bu süreyi okuyan kimseler imani itikadı yönden düzelir ,imanın keKotu Soz Yasak ..ine ereler NUR SURESİ:bu sureyi okuyan vesveseden kurtulur keKotu Soz Yasak ..i imane veyakine ererler FURKAN SURESİ.Düşmanın perişan olması için okunur ŞUARA SURESİ:Zarardan korunmak için okunur NEML SURESİ:bu süreyi okuyan kimse düşmanlarının şerrinden kurtulur KASAS SURESİ:Azap ve esarretten kurtulmak için okunur ANKEBUT SURESİ:bunalan kimse okursa şifa bulur RUM SURESİ.Düşmana galip olmak için okunur LOKMAN SURESİ.Dahili hastalıklara karşı 7 defa okunur SECDE SURESİ:yazılarak bir şişeiçine konursa evin bir kenasrında saklanırsa her turlu afattan emin olunur mülk suresıyle okunursa kabır azabını def eder AHZAB SURESİ:nasip ve kısmetin açılması için 7 defa okunur SEBE SURESİ:bu sureyi okuyan kimse cin şerrinden emin olur FATIR SURESİ:bu mubarek sure celile yi okuyan kımse mahlukat tarafından sevilir YASİN SURESİ:bu mubarek sureyi 70 defa okuyan her muradına nail olur SAFFAT SURESİ:bu sureyi okuyanların rızgı çogalır darlık çekmezler SAD SURESİ:Bu sureyi okuyan zarar verici hayvanların şerrinden emin olur ZÜMER SURESİ:halk içinde aziz olmak için okunur MÜ MİN SURESİ:kötü insanın şerrınden emin olmak için 10 defa okunur FUSSILET SURESİ:bu sureyi okuyan kimse yolculuktaki her turlu tehlıkaden emin olur ŞURA SURESİ:Bu sureyi okuyan hasmını mağlup eder ZUHRUF SURESİ:Yedi defa okuyan muradına nail olur DUHAN SURESİ:3 Defa okuyan her dileyini elde eder CASİYE SURESİ:iftıradan kurtulmak için okunur AHKAF SURESİ:bu sureyi okuyan cin şerrinden emin olur MUHAMMED SURESİ:zarardan kurtulup saadete nail olmak için okunur FETİH SURESİ:Bu sureyi 7 defa okuyan kimse her müşkülünü halledip her muradına nail olur HUCURAT SURESİ:hastalıgın şifa bulması için 7 defa okunur KAF SURESİ:cuma geceleri okuyan ahiret saadetine nail olur ZARİYAT SURESİ:Yetmiş defa okuyan kıtlık yuzu görmez TUR SURESİ:bu sureyi okuyan hakka yaklaşır dertlerden kurtulur NECM SURESİ:21 defa okuyan her muradına nail olur KAMER SURESİ:70 Defa okuyan zalımın şerrınden kurtulur RAHMAN SURESİ:hyır kapılarının açılması için 70 defa okunur VAKIA SURESİ:bu sureyi 41 defa okuyan fakırlık çekmez kazancı bereketlı olur HADİD SURESİ:ruhi bunalımdan kurtulmak için 75 defa okunur MUCADALE SURESİ:bu sure bi avuç topraga 3 defa okunarak düşman tarafına saçılırsa düşmanı hezımete uğrar HAŞR SURESİ:40 gun 40 defa okuyan her muradına nail olur MUHTEHINE SURESİ:bu sureyi okuyanlar haramdan korunur borçlu ise borcunu kolaylıkla öder SAF SURESİ:70 Defa okuyan aile huzursuzlugundan kurtulur CUMA SURESİ:helalınden evlenmek isteyen 18 defa okursa nasibi açılır MUNAFIKUN SURESİ:nifaktan kurtulmak ve şerre hedef olmak için 7 defa okunur TAĞABÜN SURESİ:Nefes darlıgına karşı suya 7 defa okunarak içilmelıdır TALAK SURESİ:3 defa okuyan refıkası ile guzel geçinir TAHRİM SURESİ:21 defa okuyanın düşmanı dost olur MULK SURESİ:44 defa okuyan her beladan kurtulu kabır azabı çekmez KALEM SURESİ:şerden kurtulmak her murada nail olmak için 71 defa okunur . ELHAKKA SURESİ:Ahıret mutluluguna ermek için 71 defa okunur MEARİC SURESİ:Zfere ermek için 180 defa okunur NUH SURESİ:1000 defa okuyan kımse düşmanını kahreder CİN SURESİ:Bu süreyi 7 defa okuyan kimse nazardan evhamdan şifaya kavuşur MUZEMMIL SURESİ:40 defa okuyan kişinin rızgı ummadıgı yerden gelir MÜDESSİR SURESİ:bu sureyi okuyan nefsi embaresinden kurtulur KIYAME SURESİ:cuma gunu okuyan kımse ahıret saadetıne nail olur INSAN SURESİ:70 defa okuyan kotu ahlaktan kurtulur ,Hak dostlarının zumresıne nail olur MURSELAT SURESİ:7 defa okuyan goz hastalıgına yakalanmaz NEBE SURESİ:ikindiden sora okuyan dunya ve ahıret saadetıne nail olur NAZİAT SURESİ: bu suretyi her gece okuyan son nefesını kelıme şahedet ile kapar ABESE SURESİ:yakına ermek için 7 defa okunur TEKVIR SURESI:müşküllerin hallı için 7 defa okunur İNFİTAR SURESİ:her murat için 21 defa okunur MUTAFİFFİN SURESİ:aglayan çocugu susturmak için 7 defa okunur İNŞIKAK SURESİ:dogumun kolay olması için 7 defa okunur BURUC SURESİ:Fitneci ve hasetcilerin şerrinden kurtulmak için 10 defa okunur TARIK SURESİ:cinlerin şerinden kurtulmak için 3 defa okunur A’LA SURESİ:3 defa okuyan seferden selametle döner ĞAŞİYE SURESİ:vucuttakı her turlu yelin izalesi için 3 defa okunur FECİR SURESİ:belanın uzaklaşması için 7 defa okunur BELED SURESİ:kıyamette hesabın kolay geçmesi için 7 defa okunur ŞEMS SURESİ:her turlu beladan korunmak için 41 defa okunur LEYL SURESİ:180 defa okuyan fakırlıkten kurtulur DUHA SURESİ:OKUMAYA DEVAM EDENLER RUHİ BUNALIMDAN SIKINTIDA KURTULUR İNŞİRAH SURESİkumaya devam edenler ruhi bunalım sıkıntıdan kurtulur TİN SURESİ:7 defa okuyan kimse kotu ahlaktan kurtulur ALAK SURESİ:7 defa okuyan kımsenın sozu gecerlı olur KADİR SURESİ:her müşkülün hallı için 21 defa okunur ZİLZAL SURESİ:40 bin defa okuyan düşmanını helak eder ADİYAT SURESİ:3 defa ıkuyan nazardan korunur KARİA SURESİ:her işin intızamı için 100 defa okunur TEKASUR SURESİ:dunyavi uhrevi musibetlerden kurtulmak için gunde 3 defa okunur ASR SURESİ:İÇ HASTALIKLARIN ŞİFASI İÇİN YAZILARAK SUYU İÇİLİR 70 defada okunur HÜMEZE SURESİ:insanların zemmındenden ve iftırasından kurtulmak için 21 defa okunur FİL SURESİ:AKŞAMLA YATSI 1000 DEFA OKUYAN KIMSE HER TURL MURADINA NAİL OLUR KURAYŞ SURESİ:zengin guzel ahlak için ve musıbetlerden korunmak için 7 defa okunur MAUN SURESİ:41 Defa okuyan hz muhammedi ruyasında goror KEVSER SURESİ:100 defa okuyan muradına nail olur resulu ekremi ruyasında gorur KAFIRUN SURESİ:YATARKEN OKUYAN İMANINI ŞEYTANDAN KORUR NASR SURESİ:her muradın halli için 1000 defa okunur TEBBET SURESİ:düşmanın helaki için 1000 defa okunur İHLAS SURESİ:100 DEFA OKUYAN KAMIL BİR İMANA ,10 DEFA OKUYANIN KİMSENİN AMELİNE GUNAH YAZILMAZ ,1000 DEFA OKUYANIN VUCUDU KABIRDE ÇURUMEZ ,ONBİNDEFA OKUYAN HER MURADINA NAİL OLUR FELAK SURESİ:sihri tesirsiz hale getirmek,ve şeytan korunmak için 41 defa okunur NAS SURESİ:cin şerrinden ve evhamdan korunmak için 21defa okunur. BEYYINE SURESİ:bu sureyi vird edinerek devamlı okuyanlar kamil insanların makamına ererler

Kaynak Linki : http://www.manevihayat.com/konu/kuranda-114-mubarek-surenin-fazileti.2569/
BAKARA SURESİ:tehlıke anında ve duanın kabul olması için elif,lam,mim ayeti okunur ALİ İMRAN SURESİ:borçtan kurtulmak zengin olmak için 3 defa okunur NİSA SURESİ:Akrabalar arasındaki anlaşmazlığı kaldırmak için ortadan kaldırılır MAİDE SURESİ:her türlü zarardan korunmak için 7 defa okunur ENAM SURESİ:istek ve dileğin olması için 7 defa okunur A’RAF SURESİ:dünya ve ahiret mutluluğu için okunur ENFAL SURESİ:Bu mubarek süre zindandan iftira ve musibetten kurtulmak için 7 defa okunur TEVBE SURESİ:Her çeşit şerden kurtulmak için 7 defa okunur ,yazılır,asılırsa oyere hırsız giremez YUNUS SURESİ:Bu mubarek süreyi tşıyan kimsenin düşmanı hezimete uğrar HUD SURESİ:Zalimden intıkan için 3 defa okunur YUSUF SURESİ:izzet ve saadete nail olup , bahtın açıkması için okunur RA’D SURESİ: Düşmanın kahrı için okunur İBRAHİM SURESİ:Ahlakın güzelleşmesi için 10 defa okunur HİCR SURESİ:TICARETİN KAZANÇLI OLMASI İÇİN 10 DEFA OKUNUR NAHL SURESİ:Azgınlıgın ve fesadın kaklması için 10 defa okunur İSRA SURESİ:hilecilerin şerrinde korunmak için KEHF SURESİ:Bu mubarek sureyı okuyan her türlü fitne ve musibetten korunur MERYEM SURESİ:Bu sureyi 41 defa okuyan fakırlıkten kurtulur TAHA SURESİ:BU MUBAREK SUREYİ 21 DEFA OKUYANIN KISMETİ AÇILIR ENBİYA SURESİ:her turlu tehlıkeye karşı okunur HAC SURESİ:mahşerin dehşetinden emin olmak için okunur MÜMİN SURESİ:bu süreyi okuyan kimseler imani itikadı yönden düzelir ,imanın keKotu Soz Yasak ..ine ereler NUR SURESİ:bu sureyi okuyan vesveseden kurtulur keKotu Soz Yasak ..i imane veyakine ererler FURKAN SURESİ.Düşmanın perişan olması için okunur ŞUARA SURESİ:Zarardan korunmak için okunur NEML SURESİ:bu süreyi okuyan kimse düşmanlarının şerrinden kurtulur KASAS SURESİ:Azap ve esarretten kurtulmak için okunur ANKEBUT SURESİ:bunalan kimse okursa şifa bulur RUM SURESİ.Düşmana galip olmak için okunur LOKMAN SURESİ.Dahili hastalıklara karşı 7 defa okunur SECDE SURESİ:yazılarak bir şişeiçine konursa evin bir kenasrında saklanırsa her turlu afattan emin olunur mülk suresıyle okunursa kabır azabını def eder AHZAB SURESİ:nasip ve kısmetin açılması için 7 defa okunur SEBE SURESİ:bu sureyi okuyan kimse cin şerrinden emin olur FATIR SURESİ:bu mubarek sure celile yi okuyan kımse mahlukat tarafından sevilir YASİN SURESİ:bu mubarek sureyi 70 defa okuyan her muradına nail olur SAFFAT SURESİ:bu sureyi okuyanların rızgı çogalır darlık çekmezler SAD SURESİ:Bu sureyi okuyan zarar verici hayvanların şerrinden emin olur ZÜMER SURESİ:halk içinde aziz olmak için okunur MÜ MİN SURESİ:kötü insanın şerrınden emin olmak için 10 defa okunur FUSSILET SURESİ:bu sureyi okuyan kimse yolculuktaki her turlu tehlıkaden emin olur ŞURA SURESİ:Bu sureyi okuyan hasmını mağlup eder ZUHRUF SURESİ:Yedi defa okuyan muradına nail olur DUHAN SURESİ:3 Defa okuyan her dileyini elde eder CASİYE SURESİ:iftıradan kurtulmak için okunur AHKAF SURESİ:bu sureyi okuyan cin şerrinden emin olur MUHAMMED SURESİ:zarardan kurtulup saadete nail olmak için okunur FETİH SURESİ:Bu sureyi 7 defa okuyan kimse her müşkülünü halledip her muradına nail olur HUCURAT SURESİ:hastalıgın şifa bulması için 7 defa okunur KAF SURESİ:cuma geceleri okuyan ahiret saadetine nail olur ZARİYAT SURESİ:Yetmiş defa okuyan kıtlık yuzu görmez TUR SURESİ:bu sureyi okuyan hakka yaklaşır dertlerden kurtulur NECM SURESİ:21 defa okuyan her muradına nail olur KAMER SURESİ:70 Defa okuyan zalımın şerrınden kurtulur RAHMAN SURESİ:hyır kapılarının açılması için 70 defa okunur VAKIA SURESİ:bu sureyi 41 defa okuyan fakırlık çekmez kazancı bereketlı olur HADİD SURESİ:ruhi bunalımdan kurtulmak için 75 defa okunur MUCADALE SURESİ:bu sure bi avuç topraga 3 defa okunarak düşman tarafına saçılırsa düşmanı hezımete uğrar HAŞR SURESİ:40 gun 40 defa okuyan her muradına nail olur MUHTEHINE SURESİ:bu sureyi okuyanlar haramdan korunur borçlu ise borcunu kolaylıkla öder SAF SURESİ:70 Defa okuyan aile huzursuzlugundan kurtulur CUMA SURESİ:helalınden evlenmek isteyen 18 defa okursa nasibi açılır MUNAFIKUN SURESİ:nifaktan kurtulmak ve şerre hedef olmak için 7 defa okunur TAĞABÜN SURESİ:Nefes darlıgına karşı suya 7 defa okunarak içilmelıdır TALAK SURESİ:3 defa okuyan refıkası ile guzel geçinir TAHRİM SURESİ:21 defa okuyanın düşmanı dost olur MULK SURESİ:44 defa okuyan her beladan kurtulu kabır azabı çekmez KALEM SURESİ:şerden kurtulmak her murada nail olmak için 71 defa okunur . ELHAKKA SURESİ:Ahıret mutluluguna ermek için 71 defa okunur MEARİC SURESİ:Zfere ermek için 180 defa okunur NUH SURESİ:1000 defa okuyan kımse düşmanını kahreder CİN SURESİ:Bu süreyi 7 defa okuyan kimse nazardan evhamdan şifaya kavuşur MUZEMMIL SURESİ:40 defa okuyan kişinin rızgı ummadıgı yerden gelir MÜDESSİR SURESİ:bu sureyi okuyan nefsi embaresinden kurtulur KIYAME SURESİ:cuma gunu okuyan kımse ahıret saadetıne nail olur INSAN SURESİ:70 defa okuyan kotu ahlaktan kurtulur ,Hak dostlarının zumresıne nail olur MURSELAT SURESİ:7 defa okuyan goz hastalıgına yakalanmaz NEBE SURESİ:ikindiden sora okuyan dunya ve ahıret saadetıne nail olur NAZİAT SURESİ: bu suretyi her gece okuyan son nefesını kelıme şahedet ile kapar ABESE SURESİ:yakına ermek için 7 defa okunur TEKVIR SURESI:müşküllerin hallı için 7 defa okunur İNFİTAR SURESİ:her murat için 21 defa okunur MUTAFİFFİN SURESİ:aglayan çocugu susturmak için 7 defa okunur İNŞIKAK SURESİ:dogumun kolay olması için 7 defa okunur BURUC SURESİ:Fitneci ve hasetcilerin şerrinden kurtulmak için 10 defa okunur TARIK SURESİ:cinlerin şerinden kurtulmak için 3 defa okunur A’LA SURESİ:3 defa okuyan seferden selametle döner ĞAŞİYE SURESİ:vucuttakı her turlu yelin izalesi için 3 defa okunur FECİR SURESİ:belanın uzaklaşması için 7 defa okunur BELED SURESİ:kıyamette hesabın kolay geçmesi için 7 defa okunur ŞEMS SURESİ:her turlu beladan korunmak için 41 defa okunur LEYL SURESİ:180 defa okuyan fakırlıkten kurtulur DUHA SURESİ:OKUMAYA DEVAM EDENLER RUHİ BUNALIMDAN SIKINTIDA KURTULUR İNŞİRAH SURESİkumaya devam edenler ruhi bunalım sıkıntıdan kurtulur TİN SURESİ:7 defa okuyan kimse kotu ahlaktan kurtulur ALAK SURESİ:7 defa okuyan kımsenın sozu gecerlı olur KADİR SURESİ:her müşkülün hallı için 21 defa okunur ZİLZAL SURESİ:40 bin defa okuyan düşmanını helak eder ADİYAT SURESİ:3 defa ıkuyan nazardan korunur KARİA SURESİ:her işin intızamı için 100 defa okunur TEKASUR SURESİ:dunyavi uhrevi musibetlerden kurtulmak için gunde 3 defa okunur ASR SURESİ:İÇ HASTALIKLARIN ŞİFASI İÇİN YAZILARAK SUYU İÇİLİR 70 defada okunur HÜMEZE SURESİ:insanların zemmındenden ve iftırasından kurtulmak için 21 defa okunur FİL SURESİ:AKŞAMLA YATSI 1000 DEFA OKUYAN KIMSE HER TURL MURADINA NAİL OLUR KURAYŞ SURESİ:zengin guzel ahlak için ve musıbetlerden korunmak için 7 defa okunur MAUN SURESİ:41 Defa okuyan hz muhammedi ruyasında goror KEVSER SURESİ:100 defa okuyan muradına nail olur resulu ekremi ruyasında gorur KAFIRUN SURESİ:YATARKEN OKUYAN İMANINI ŞEYTANDAN KORUR NASR SURESİ:her muradın halli için 1000 defa okunur TEBBET SURESİ:düşmanın helaki için 1000 defa okunur İHLAS SURESİ:100 DEFA OKUYAN KAMIL BİR İMANA ,10 DEFA OKUYANIN KİMSENİN AMELİNE GUNAH YAZILMAZ ,1000 DEFA OKUYANIN VUCUDU KABIRDE ÇURUMEZ ,ONBİNDEFA OKUYAN HER MURADINA NAİL OLUR FELAK SURESİ:sihri tesirsiz hale getirmek,ve şeytan korunmak için 41 defa okunur NAS SURESİ:cin şerrinden ve evhamdan korunmak için 21defa okunur. BEYYINE SURESİ:bu sureyi vird edinerek devamlı okuyanlar kamil insanların makamına ererler

Kaynak Linki : http://www.manevihayat.com/konu/kuranda-114-mubarek-surenin-fazileti.2569/
 
BAKARA SURESİ:tehlıke anında ve duanın kabul olması için elif,lam,mim ayeti okunur ALİ İMRAN SURESİ:borçtan kurtulmak zengin olmak için 3 defa okunur NİSA SURESİ:Akrabalar arasındaki anlaşmazlığı kaldırmak için ortadan kaldırılır MAİDE SURESİ:her türlü zarardan korunmak için 7 defa okunur ENAM SURESİ:istek ve dileğin olması için 7 defa okunur A’RAF SURESİ:dünya ve ahiret mutluluğu için okunur ENFAL SURESİ:Bu mubarek süre zindandan iftira ve musibetten kurtulmak için 7 defa okunur TEVBE SURESİ:Her çeşit şerden kurtulmak için 7 defa okunur ,yazılır,asılırsa oyere hırsız giremez YUNUS SURESİ:Bu mubarek süreyi tşıyan kimsenin düşmanı hezimete uğrar HUD SURESİ:Zalimden intıkan için 3 defa okunur YUSUF SURESİ:izzet ve saadete nail olup , bahtın açıkması için okunur RA’D SURESİ: Düşmanın kahrı için okunur İBRAHİM SURESİ:Ahlakın güzelleşmesi için 10 defa okunur HİCR SURESİ:TICARETİN KAZANÇLI OLMASI İÇİN 10 DEFA OKUNUR NAHL SURESİ:Azgınlıgın ve fesadın kaklması için 10 defa okunur İSRA SURESİ:hilecilerin şerrinde korunmak için

Kaynak Linki : http://www.manevihayat.com/konu/kuranda-114-mubarek-surenin-fazileti.2569/

Taksit Seçenekleri

Garanti Bankası - BonusCard / ParaCard
Taksit
Aylık
Toplam
Tek Çekim
9,60 TL
2 Taksit
4,80 TL
9,60 TL
3 Taksit
3,20 TL
9,60 TL
4 Taksit
2,40 TL
9,60 TL
5 Taksit
1,92 TL
9,60 TL
6 Taksit
1,60 TL
9,60 TL
Akbank - Axess / FishCard
Taksit
Aylık
Toplam
Tek Çekim
9,60 TL
2 Taksit
4,80 TL
9,60 TL
3 Taksit
3,20 TL
9,60 TL
4 Taksit
2,40 TL
9,60 TL
5 Taksit
1,92 TL
9,60 TL
6 Taksit
1,60 TL
9,60 TL
BankAsya - AsyaCard
Taksit
Aylık
Toplam
Tek Çekim
9,60 TL
2 Taksit
4,80 TL
9,60 TL
3 Taksit
3,20 TL
9,60 TL
4 Taksit
2,40 TL
9,60 TL
5 Taksit
1,92 TL
9,60 TL
6 Taksit
1,60 TL
9,60 TL
Yapı Kredi Bankası - Worldcard
Taksit
Aylık
Toplam
Tek Çekim
9,60 TL
2 Taksit
4,80 TL
9,60 TL
3 Taksit
3,20 TL
9,60 TL
4 Taksit
2,40 TL
9,60 TL
5 Taksit
1,92 TL
9,60 TL
6 Taksit
1,60 TL
9,60 TL

Ürün Etiketleri

Diğer müşterilerimiz bu ürüne şu etiketleri koydular:

Etiketleri ayırmak için boşluk kullanınız. Deyim tipindeki etiketler için tekli tırnak (') kullanınız.

Kendi Yorumunuzu Yazın

Yorumunuz: Suret'ü-l Esrar

Bu ürüne kaç puan verirsiniz? *

 1 yıldız2 yıldız3 yıldız4 yıldız5 yıldız
Fiyat
Değer
Kalite
Kategoriler
banner
FERACE
hac-umre-set

İletişim

ULUCAMİİ DOĞUSU SAYILGAN EGE PASAJI NO: 15-25 OSMANGAZİ/BURSA

 (0850) 466 11 66

(0224) 223 76 69 pbx

E-Bülten