EVDEN ÇIKARKEN OKUNACAK DUA

شماغذلا ولوأ١ ي'الأباغ٠ آلتكلاةءفىاله٠   Bismillâhi ve İâ havle ve İâ kuvvete İllâ billâh* Ettüklânü alellâh*

Allah'ın adıyla. Allah'ın yardımı olmaksızın ne güç olur ne de kımıldama. Tevekkül ve güven ancak Allah'a...''

Allah rasulü buyuruyor: Sizden biriniz evinden veya evinin avlusundan çıkarken, beraberinde görevli iki melek bulunur. Kişi Bismillah dediği zaman  melekler hidayete erdirildin derler.

La havle vela kuvvete illa billah dediği zaman ''korundun derler'' ''Tevekkeltü Alellah'' derken Yetinildin Derler: 

Hidayete ermiş, korunmuş, yetinilmiş adamdan ne istiyorsunuz?''

Hazeti Ebu Hüreyreden Rivayetle Allah rasulü buyuruyor: Evinden çıkan kimse için iki sancak vardır. biri melklerin elindedir, diğeri şeytanın. Kişi Allah'ın sevdiği bir hal üzere çıkarsa, hemen melek elindeki sancak ile onu takip eder. Evine dönünceye kadar o meleğin sancağı altında olur. Allah'ın razı olmayacağı, gazap edeceği bir hal üzere çıkarsa onu sancağı ile şeytan izler ve evine dönünceye kadar onu sancağı altına alır.

Kim evinden çıkarsa şu duayı okusun :

ينم الإو٠ لا حؤد ؤلآ نؤة إلأ اش٠ ئا ثاة اغ٠ تؤكلت ئى الم٠ Bismillah* Lâ havle ve İâ kuvvete İllâ billâhil aliyyil aziym. Mâ şâellâh* Tevekelhi alellâh* Hasbiyellâhü ve nı'mel vekil*

"Allah'ın adıyla. Allah'ın yardımı ve izni olmaksızın ne bir güç ne bir kımıldama olur. Allah'ın dilediği olur. Ben sadece Allah'a tevekkül ettim, o ne güzel vekildir."

Yezid b. Husaybe'den, O da babasından:

'Allah Rasulü (Sallellahu Aleyhi evden çıkarken şu duayı okudu:

ة شمصالمتؤكلتئىالم*ؤلاذؤلؤلاقيةايبالم٠   Bismillâhi tevekkeltu alellâh* Ve İâ havle ve İâ kuvvete İllâ billâh*

'Allah'ın adıyla. Allah'a tevekkül ettim. Allah'ın yardımı ve izni olmadan hiçbir güç ve hareket meydana gelmez" derse ona şöyle denilir.  "Şeytan da ondan uzaklaşır. Diger şeytan da ona şöyle der: "Hidayete ermiş, yetinilmiş ve korunmuş adama sen ne yapabilirsin ki?" 

Allah Rasulü (Sallellâhu Aleyhi evinden çikarken şöyle derdi:

ينم اله٠ قؤكنت ئى اغ٠ آهب وى قئو؛ يك من آذ نؤذ و نبد آذ قظبم آذ ئظئم آذ كجهد آذ يجهل ءيا٠

Bismillah* Tevekkeltii alellâh* Allâhümme İnnâ neûzü bike min en nezille ev nedille ev nazlime ve nuzleme ev nechele ev yüchele aleynâ*

"Allah'ın adıyla. Allah'a tevekkül ettim. Allah'ımı Sarsılmaktan, dalalete düşmekten, zulmetmekten zulme uğramaktan, cehalettenn cahilce davranılmaktan sana sığınırım."  (Ummu Sekme-Tirmizi)

Hazreti Ebu Hüreyre (Radıyellâh Anh'dan rivayetle: "Allah Rasulü (Sallellâhu Aleyh evinden çıktığı zaman şöyle derdi:

ينم اللم٠ آئلآذ ئى اغ٠ لا حزن زلا ئؤة ولأ ياش٠  'Bismillah* Ettüklânü alellâh* Lâ havle ve İâ kuvvete İllâ billâh*

"Allah'ın adıyla... Tevekkül ancak Allah'a, Allah'ın yardımı ve izni olmadan ne bir güç ve ne bir kımıldama olur." (Hakim bağdadi

Hazreti Ümmü Seleme (RadiyeAnhâ)'dan rivayetle:  'Allah Rasulü (Sallellâhu Aleyh evden çıktığı zaman şöyle dua ederdi:

ينم الإه٠ رث اعوذ بك من اذ ازل ١ؤ آصذ ١ؤ آظبز آذ اظلز آذ ابهدآؤيخهلعلئ   Bismillah Rabbi eûzü bike min en ezille ev edille ev azlime ev uzleme ev echele ev yüchele aleyye* 

"Allah’ın adıyla. Rabbim, ayağımın kaymasından ve sapıtmamdan, zulmetmekten veya zulme ağlamaktan, cahil davranmaktan veya bana karşı cahil davranılmaktan sana, sığınırım." (Müslüm-Nesei)

Hazreti Büreyde (RadıyellâhuAnh dan rivayetle: "Allah Rasulü (Sallellahu Aleyh evinden çıkınca şöyle dua ederdi:

ضماس٠لآئتئىاغا٠لاخذدولاي٠الأاله٠آهإإض اءوذ بك'ف آصذ ١ؤ اصذ٠ آؤ آزل ١ذ ال ١ؤ اًظئلم ١ذ اظئلم٠ ١ؤ آجهد 

أنيجهلعثئ آذ آبقى آذ ينش ئئ٠  Bismillah* Tevekkeltu alellâh* Lâ havle ve İâ kuvvet، İllâ billâh* AliahUmme İnnî eûzü bike en edille ev Udalle. Ev ezille ev iizelle ev azleme ev iizleme* Ev echele ev yiiche. le aleyye ev ebga ev yübğâ aleyye*

"Allah'ın adıyla, Allah'a tevekkül ettim. Allah'ın yardim ve izni olmadan ne bir güç olur ve ne de bir 'kımıldama. Allahım'. Sapıtmaktan veya saptırılmaktan, ayağımın kaydırılmasından, zulmetmekten veya zulme uğramaktan, cahil davranmaktan ve bana karşı cahil davranılmaktan, tecavüz etmekten veya tecavuze uğramaktan Sana sığınırım,"

Diğer Dua ve Havas Kitaplarımız.