Product was successfully added to your shopping cart.

Tefsir

Büyükten Küçüğe Sıralamayı Ayarla

Ürünler 1 - 20 / Toplam 29

  1. 1
  2. 2
Büyükten Küçüğe Sıralamayı Ayarla

Ürünler 1 - 20 / Toplam 29

  1. 1
  2. 2

Tefsir

Tefsir, kelime anlamı olarak “yorumlamak, açıklamak” anlamlarına gelir. Tevil olarak da kullanılır. Kuran-ı Kerim ayetlerinin açıklanmasına dair ilme verilen addır. Tefsir ilmi ile uğraşan kişiye müfessir denir. Al-i İmran Suresi 7. ayetinde yer aldığı üzere, Kur'an-ı Kerim hem anlamı açık  hem de yoruma açık ayetleri bünyesinde barındırır. Bu nedenle, İslam tarihinde Kur'an-ı Kerim ayetlerini anlamak veya anlamlandırmak üzere çok sayıda çalışma yapılmıştır. İlk müfessir. Bizzat Hz. Peygamberin kendisidir. Kur'anı, yine Kur'an ile tefsir etmiştir. Meal ile karıştırılmaması gereken bir kavramdır. Meâl, Kur'an ayetlerinin yorumlu tercümesi, tefsir ise ayrıntılı açıklamasıdır. Rivayet, dirayet ve işari olmak üzere üç temel tefsir metodu bulunmaktadır. Her biri, ayetleri değişik yöntemlerle inceler ve açıklar.

Tefsir Kitapları Satın Al

Tefsir kitapları, gerek Kuran-ı Kerimi gerekse de dinimizi anlamanın en doğru yoludur. Tefsir kitapları, bize gerek maddi, gerekse de manevi bakımdan bilgi verecek ve aydınlatacaktır. Nitekim günlük hayattaki pek çok durum karşısında ne yapmamız gerektiği bile, tefsir kitapları sayesinde öğrenilebilir. İhvan, Ruhul Beyan Tefsiri, Hak Dini Kuran Dili, Büyük Kuran Tefsiri (Ali Alan), Ahkam Tefsiri (Muhammed Ali Sabuni), Celaleyn Tefsiri, El Tefsirul Hadis ve Fi Zilali Kuran gibi pek çok eserler ile, hem kütüphaneninizi hem de maneviyatınızı zenginleştirmektedir. Tefsir kitapları, son derece avantajlı koşullar ile satışa sunulmuş olup, sitemiz üzerinden sipariş vermeniz mümkündür.