x
 • Ürün Özellikleri
 • Ödeme Seçenekleri
 • Yorumlar (0)
 • Tavsiye Et
 • Resimler
 • Beni Ara
 • Hanımlar İçin Tefsir Dersleri

  DilTÜRKÇE
  Sayfa Sayısı336
  Cilt TipiCiltli
  Kağıt CinsiKitap Kağıdı
  Boyut16.5 x 24 cm

  ÖNSÖZ

  Rabbimize hamd, bizler için üsve-i hasene (en güzel örnek] olarak içimizden seçip gönderdiği şanlı elçisi Hz. Muhammed (sav)’e, âline ve bütün ashabına salat ve selam olsun.

  Bütün insanlığın kurtuluşu için gönderilen yüce İslam insanlar arasındaki ırk, renk, kabile ve benzeri ayrımcılıkları ortadan kaldırdığı gibi kadın ve erkek arasındaki statü farklılığını da ortadan kaldırmıştır. Bu konuda Yüce Allah şöyle buyuruyor: "Erkek veya kadın, mümin olarak kim iyi amel işlerse, onu mutlaka güzel bir hayat ile yaşatırız ve mükâfatlarım, elbette yapmakta olduklarının en güzeli ile veririz." (Nahl, 97) "Erkek olsun, kadın olsun, her kim de mümin olarak iyi işler yaparsa, işte onlar cennete girerler ve zerre kadar haksızlığa uğratılmazlar." (Nisa, 124)
  Bu dünya hayatı kullukta yarış etmek, kimin daha güzel ameller yaptığının ortaya çıkması için yaratılmış ve herkese de kendi yaratılışına uygun vazifeler ve sorumluluklar yüklenmiştir. İslamın sınırlarını çizdiği bu hassas denge korunur ve herkes kendi sınırında durmayı başarırsa kimse kimeseye haksızlık etmemiş ve herkes kendi hakkını almış olur. Ama bu denge bozulursa, tekrar aynı noktaya dönünceye kadar felaketlerin önüne geçme imkânı yoktur.

  Başta kan emici Siyonistler olmak üzere tüm emperyalist kâfirler bütün hile ve tuzaklarını kadın üzerinden kurmakta ve yine kadın üzerinden hayata geçirmektedirler. Milli birlik ve beraberliklerini parçalamak istedikleri milletlerin önce ahlaklarını bozmakta ve burada en büyük koz olarak kadını kullanamaktadırlar. Müstehcen neşriyat, içki kumar ve sefahatla milletlerin içi boşaltılmakta ve silahsız ve savaşsız teslim alınmaktadırlar.

  İçinde yaşadığımız topluma baktığımızda toplumun "%"99'u Müslü ve not;man olan bir ülkenin halkı olduğunu düşünmek imkânsızdır. Birahane ve meyhaneler mahalle içlerine kadar yayılmış. Hiç bir dini hüküm ve toplumsal değer tanımayan açık saçıklık en ücra köylere kadar ulaşmış ve utanma duygusu toplumun kahir ekseriyeti tarafından adeta unutulmuştur. Bu nedenledir ki İslâmî kaygısı olan, az çok bilinç sahibi tüm Müslümanların özellikle de Müslüman hanımların vazifeleri çok ağırdır. Çok okumaları, kendilerini en kısa zamanda yetiştirerek bu tefessüh etmiş toplumun daha fazla kokuşmaması için bir an önce davet ve tebliğ çalışmalarına koşmaları lazımdır.

  Elinizdeki bu çalışma Kur’an-ı Kerim’in bir özeti ve girişi mahiyetindeki Fatiha sûresi ile başlamakta, sonra da daha çok kadınlarla ilgili hükümlerin geçtiği Nisa, Nur ve Ahzab sûrelerinin tamamının tefsiri yapılmaktadır. Bunun akabinde de Meryem, Hucurat, Mümtehine, Talâk ve Tahrim sûrelerinin ise sadece konuyla ilgili ayetlerinin açıklaması yer almaktadır.

  Bu çalışmamız esnasında ana kaynak olarak Nesefı Tefsiri, Elmalı Tefsiri, Ömer Nasuhi Bilmen Tefsiri, Fi Zilalil-Kur’an, Tefhimü’l-Kur'an ve et-Tefsiru'l-Münir’den istifade edilmiştir. Kitap, bir yılın 52 hafta olduğu göz önüne alınarak 52 ders şeklinde düzenlenmiştir. Her bir dersin sonuna "Dersler ve İbretler" başlığı altında o derste işlenen ayet-i kerimelerde daha çok öne çıkan konunun üzerinde durulmuş ve böylece okunan ayetlerin pratik hayatımızda ki yansımalarına dikkat çekilmiştir. Bu dersler ve ibretler bölümü hazırlanırken yukarıda isimleri anılan tefsir kitaplarının dışında daha başka bir çok kaynaktan da istifade edilmiştir.

  Bu çalışmada Ehli Sünnet ve’l-Cemaat mezhebinin İtikadi ve Fıkhi prensiplerine büyük hassasiyet gösterilmiş; yenilikçi, reformist ve mez- hepsiz anlayışlara ve görüşlere asla yer verilmemiştir.

  Yapılan çalışmadan Yüce Rabbimizin razı, biz kulların da istifade edenlerden olmasını temenni ediyor, asırlar boyu İslam’ın bayraktarlığını yapmış milletimizin tekrar o eski safvetli günlerine dönmesine katkı sağlamasını diliyorum.
  Necmeddin Salihoğlu
  9/Safer 1435 (12 Aralık 2013)

  İÇİNDEKİLER

  Önsöz 9
  Fatiha Sûresi Tefsiri 11
  1. Ders: Akrabalık Bağlarını Koparmayın 17
  Nisa Sûresi, ve Acirc;yet: 1-6
  2. Ders: İslam Miras Hukuku 23
  Nisa Sûresi, ve Acirc;yet: 7-14
  3. Ders: Hoşunuza Gitmeyen Eşlerinizde Belki Birçok Hayır
  Vardır 29
  Nisa Sûresi, ve Acirc;yet: 15-22
  4. Ders: Evlenilmesi Haram Olanlar 35
  Nisa Sûresi, ve Acirc;yet: 23-28
  5. Ders: Mallarınızı Batıl Yollarla Yemeyin 43
  Nisa Sûresi, ve Acirc;yet: 29-33
  6. Ders: Erkekler Kadınlar Üzerine İdarecidirler 47
  Nisa Sûresi, ve Acirc;yet: 34-35
  7. Ders: Ana-Babaya, Akrabalara ve Komşulara İyilikte
  Bulunmak 53
  Nisa Sûresi, ve Acirc;yet: 36-43
  8. Ders: Ey Ehli Kitap! Kur'an’a İman Edin 59
  Nisa Sûresi, ve Acirc;yet: 44-47
  9. Ders: Allah Şirki Bağışlamaz 65
  Nisa Sûresi, ve Acirc;yet: 48-57
  10. Ders: Emanetleri Ehline Vermek, Müslümanların Liderine
  İtaat ve Tağutu Reddetmek 71
  Nisa Sûresi, ve Acirc;yet: 58-63
  11. Ders: Resulullah (sav) Efendimizin Dindeki Yeri 77
  Nisa Sûresi, ve Acirc;yet: 64-74
  12. Ders: İyilikler Allah’tan Kötülükler Kendi Nefsinizdendir 83
  Nisa Sûresi, ve Acirc;yet: 75-86
  13. Ders: Münafıklar Hakkında İki Gruba Ayrılmayın! 91
  Nisa Sûresi, ve Acirc;yet: 87-94
  14. Ders: Mustaz’afız Deyip İslamı Yaşamayanlar ve Hicret 99
  Nisa Sûresi, ve Acirc;yet: 95-100
  15. Ders: Düşman Topluluğunu Takip Etmede Gevşeklik Göstermeyin 105
  Nisa Sûresi, ve Acirc;yet: 101-109
  16. Ders: Gizli Konuşmalarda Hayır Yoktur 111
  Nisa Sûresi, ve Acirc;yet: 110-116
  17. Ders: İbrahim Milleti 115
  Nisa Sûresi, ve Acirc;yet: 117-126
  18. Ders: Hoşgörü, İtaat ve Boşanma 121
  Nisa Sûresi, ve Acirc;yet: 127-134
  19. Ders: Adaleti Ayakta Tutan Kimseler Olun 129
  Nisa Sûresi, ve Acirc;yet: 135-143
  20. Ders: Münafıklar Cehennemin En Şiddetli Azabına
  Çarptırılacaklardır 135
  Nisa Sûresi, ve Acirc;yet: 144-149
  21. Ders; İmanla Küfür Arasında Orta Bir Yer Yoktur 139
  Nisa Sûresi, ve Acirc;yet: 150-159
  22. Ders: Allah’ın Şahitliği Sana Kâfidir 145
  Nisa Sûresi, ve Acirc;yet: 160-166
  23. Ders: Güzel İşler Yapanların Mükâfatı Eksiksiz
  Ödenecektir 149
  Nisa Sûresi, ve Acirc;yet: 167-176
  24. Ders: Namuslu Kadınlara İftira Atmak 155
  Nur Sûresi, ve Acirc;yet: 1-10
  25. Ders: Mü'minlerin Annesi Hz. Aişe Radiyallahu Anha'ya
  Atılan İftira 161
  Nur Sûresi, ve Acirc;yet: 11 -26
  26. Ders: Müslümanların Uluslararası Parolası Selam 169
  Nur Sûresi, ve Acirc;yet: 27-29
  27. Ders: Gözleri Haramdan Sakındırmak 173
  Nur Sûresi, ve Acirc;yet: 30-31
  28. Ders: Evlenmeye Teşvik 181
  Nur Sûresi, ve Acirc;yet: 32-33
  29. Ders: Kur’an-ı Kerim’de İlmi Mucizeler 185
  Nur Sûresi, ve Acirc;yet: 34-36
  30. Ders: Ticaret ve Alışverişin Namazdan Alıkoymadığı Kimseler 189
  Nur Sûresi, ve Acirc;yet: 37-46
  31. Ders: Sizin Üzerinize Düşen Ancak Tebliğdir 195
  Nur Sûresi, ve Acirc;yet: 47-54
  32. Ders: Allah Teâlâ İman Edenlere Yeryüzünün Yönetimini Verecek 201
  Nur Sûresi, ve Acirc;yet: 55-57
  33. Ders: Adab-ı Muaşarat 207
  Nur Sûresi, ve Acirc;yet: 58-64
  34. Ders: Resululiah Size Kendi Nefsinizden Daha Önceliklidir 213
  Ahzab Sûresi, ve Acirc;yet: 1-8
  35. Ders: En Güzel Örnek Resululiah 221
  Ahzab Sûresi, ve Acirc;yet: 9-21
  36. Ders: Allah’a Verdiği Sözü Tutanlar 231
  Ahzab Sûresi, ve Acirc;yet: 22-27
  37. Ders: Dünya Hayatını ve Zinetini mi Tercih Ediyorsunuz? 237
  Ahzab Sûresi, ve Acirc;yet: 28-31
  38. Ders: Kırıtarak Konuşmayın 243
  Ahzab Sûresi, ve Acirc;yet: 32
  39. Ders: Vakarınızla Evlerinizde Oturun 247
  Ahzab Sûresi, ve Acirc;yet: 33-35
  40. Ders: Allah ve Resulü’nün Hükmü Karşısında Seçme
  Hakkı Yoktur 255 Ahzab Sûresi, ve Acirc;yet: 36-40
  Ders: Allah’ı Çokça Zikredin 261
  Ahzab Sûresi, ve Acirc;yet: 41-48
  42. Ders: İsteklerinizi Perde Arkasından İsteyin 267
  Ahzab Sûresi, ve Acirc;yet: 49-55
  43. Ders: Müslüman Kadının Örtüsü 275
  Ahzab Sûresi, ve Acirc;yet: 56-59
  44. Ders: Kıyamet Ne Zaman Kopacak? 285
  Ahzab Sûresi, ve Acirc;yet: 60-63
  45. Ders: Dağların Yüklenmekten Çekindiği Görevi Yüklenen İnsan 289
  Ahzab Sûresi, ve Acirc;yet: 64-73
  46. Ders: Hz. Zekeriyya’nm Duası ve Kendisine Hz. Yahya'nın Verilmesi 295
  Meryem Sûresi, ve Acirc;yet: 1-6
  47. Ders: Keşke Bundan Önce Ölseydim de Unutulup Gitseydim 301
  Meryem Sûresi, ve Acirc;yet: 16-26
  48. Ders: Hz. Meryem’in Masumiyeti ve Çektiği Sıkıntılar 307
  Meryem Sûresi, ve Acirc;yet: 27-34
  49. Ders: Alaya Alma ve Gıybet 311
  Hucurat Sûresi, ve Acirc;yet: 10-11
  50. Ders: Mü’min Kadınların Müslüman Olmayan Erkeklerle
  Nikahlanmalarınm Haram Oluşu 319
  Mümtehine Sûresi, ve Acirc;yet: 10-13
  51. Ders: Meşru Boşanma 325
  Talâk Sûresi, ve Acirc;yet: 1-7
  52. Ders: Cehennemlik İki Kadın ve Cennetlik İki Kadın 331
  Tahrim Sûresi, ve Acirc;yet: 10-12

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.