KIRK HADİS ÖĞRENMEK VE ÖĞRETMENİN ÖNEMİ

Allah Rasulü (Sallellahu Aleyhi ve Sellem) buyuruyor: "Kim öldükten sonra yararlanılacak kırk hadis bırakırsa, o cennette benim arkadaşım olacaktır." "İlim yolunda her kim bir harcama yaparsa cennette benim arkadaşım olur." "Kim ilim ve alimler sevdalısı olarak vefat ederse cennette benim arkadaşımdır." "Kim ümmetime muhtaç bulundukları kırk hadis ezberletirse, Allah o kimseyi hem fakih, hem de alim olarak kaydeder."

"Kim ümmetime kırk hadis veya sünneti ayakta tutabileceği, yahut bid'atı reddedebileceği bir hadis öğretirse cenneti hak eder. "Her kim kendi yararlanacağı iki hadis öğrenip, onu diğer insanlara da öğretirse, o kimse için bu yaptığı şey altmış senelik (nafile) ibadetten daha hayırlı olur."

Diğer Dua ve Havas Kitaplarımız.