KÖTÜ RÜYA GÖRÜLDÜĞÜNDE OKUNACAK DUA

Allah Rasulü (SallAllahu Aleyhi ve Sellem) kendisine: "iyi bir rüya gördüm" diyen kimseye şöyle buyurdu: "

''Gördüğün rüya hayrola." Diğer bir rivayette: "Hayır görür, şerden korunursun. Bizim İçin hayır, düşmanlarımıza karşı şer olur. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.

Allah Rasulü (SallAllahu Aleyhi ve Sellem) rüya görünce şöyle dua ederdi:

الي;إةىاغو٤بكمنئلئنوطاتالآهم٠ 

Allâhümme inni eûzü bike min ameliş şeytâni ve seyyiâtil ahlâm*

"Allah'ım! Şeytânın işinden sana sığınırım."


Hazreti Cabir (RadıyellâhuAnh)'dan rivayetle, Allah Rasulü (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

"Sizden biri hoşlanmadığı bir rüya görürse üç kere sol tarafına tükürsün. üç kere de şeytânın şerrinden Allah'a sığınsın. Sonra da Fetih suresinin şu ayetlerini okusun:

لقن ندق اف نثو؛ لف الآذقا لآلخى نكنلخلج ألتنجن الحنا؛ ان ثاء الث٠ امنين محلمين رؤسك؛ ومقصربى لا قحافوة سلم ئا لئ١ قئتئوا قحثز س دون دلك ئئكا فرينا.

Le kad sadakallâhü rasûlehür ru'yâ bil hakki le tedhu lünnel mescidel harâme in şâellâhü âminine muhallikiy. ne ruûseküm ve mukassırine İâ tehâfûne fe alime mâ lem ta'lemû fe ceale min dûni zâlike fethan karîbâ

"Andolsun ki Allah, elçisinin rüyasını doğru çıkardı. Allah dilerse siz gün içinde başlarmızı tıraş etmiş ne kısaltmış olarak, korkmadan Mescid-i Haram’a gireceksiniz. Allah sizin bilmediği- nizi bilir. İşte bundan önce size yakın bir fetih verdi.”

(Fetih suresi, ayet: 27-29)


Diğer Dua ve Havas Kitaplarımız