RECEB AYININ FAZİLETİ

Allah Rasulü (Sallellahu Aleyhi  buyuruyorlar ki:

"Receb ayında kim Allah'tan mağfiret dileyip de sabah akşam yetmiş kere: 'Allah'ım! Beni bağışla, tevbemi kabul et ve bana merhamet et" diye yalvarırsa, ona kesinlikle ateş dokunmaz."

"Kim Receb ayında, perşembe, cuma ve cumartesi ol mak şartıyla üç gün oruç tutarsa, Allah ona dokuzyüz sene ibadet sevabı yazar."

"Dikkat edin, Receb, Allah'ın değerli bir ayıdır. Kim 0 aydan bir gün, inanarak ve karşılığını ancak Allah'tan bekleyerek oruç tutarsa, Allah'ın en büyük rızasına hak kazanır, iki gün tutarsa, gökler ve yer ehlinden hiç kimse onun Allah katındaki keramet sevabını anlatamaz. Üç gün tutarsa, Allah onunla cehennem arasında yetmiş senede aşılabilen bir mesafeyi engel yapar. Dört gün tutarsa, cinnet, baras, zahilcenb, Deccal'in fitnesi ve daha nice belalardan kurtulur."

"Receb ayı kutsal aylardandır. Receb'in günleri altıncı göğün kapılarında yazılıdır. Kişi o ayda bir gün oruç tuttuğu zaman, orucunu Allah korkusuyla yoğurduğu takdirde hem kapı, hem de gün ona şöyle derler:

"Ya Rabbi! Bu kulunu bağışla."

Receb ayının ilk Cuma gecesi yetmiş kere aşağıdaki Salavat-I şerifenin okunması büyük faziletlerdendir:

اه;ذلطىذئب اليتالأذتذئىايذخفوتيا٠

"Her kim her aydan Perşembe, Cuma ve Cumartesi olmak üzere üç gün oruç tutarsa, Allah ona dokuzyüz yıllık oruç sevabı yazar."

E'bu Hüreyre 'den rivayetle: 'Allah Rasulü (Sallellâhu Aleyh Arefe günü,

Arafat'ta oruç tutmayi yasakladı."Herhangi bir kadın kocasının izni olmadan nafile oruç tutarsa da kocası kendisinden bir şey istediğinde yakınlık göstermezse, onun aleyhine üç büyük günah yazılır."

Hazreti Ebu Hüreyre (Radıyellâhu Anh'den rivayetle, Allah Rasulü (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu: "Her kim Ramazan ayı orucunu inanarak, karşılığını da ancak Allah'tan bekleyerek tutarsa, geçmiş günahları bağışlanır."

Hazreti Aişe (Radıyellâhu Anh’denrivayetle:

'Allah Rasulü (Sallellahu Aleyh  Ramazan ayının

son on günü girdigi zaman peştemalı baglar, gecesini ihya ederdi.. Ailesini de uyandırırdı."

Yine Hazreti Aişe (RadıyellâhuAnhâ)’den rivayetle:

'Allah Rasulü (Sallellahu Aleyhi vefat edinceye kadar Ramazan ayının son on günlerinde itikafa girerdi. Kendisinden sonra hanımları itikafa girmişlerdir."

Hazreti Aişe (RadıyellâhuAnh’den rivayetle:

'Allah Rasulü (Sallellahu Aleyhi itikaf yapmak istediği zaman, sabah namazını kılar, sonra itikaf yerinde itikafa girerdi."