0ürün

Sepetinizde hiç ürün yok.

 
0ürün

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.
Geri Bildirim

Adım Adım Kuran Dili - Dr. Necla Yasdıman-1638

Ürün Kodu:9789759238001

Hızlı Gözat

Adım Adım Kuran Dili

Stok Durumu : Stokta var

149,00 ₺
Whatsapp Sipariş HattıTelefon İle Sipariş HattıYurtdışı Müşterilerimizin Dikkatine

Detaylar

ÖNSÖZ

İngilizce, Almanca, Fransızca gibi çeşitli dillerin, çaba gösterildiği takdirde, yeterince öğrenilebildiği günümüzde aynı ilgiyi dünyâ ve ahiret saadetinin imkanlarını önümüze seren Kur’ân’ı anlamaya vesile olacak bir dile, yâni Arapça’ya göstermemek doğrusu büyük bir eksiklik...
İnsanımızın bir kısmı kutsal metnimizin dilini öğrenmenin mümkün olmadığını düşünerek çalışmaya niyet etmiyor. Oysaki, bizim elinizde bulunan bu kitabın hazırlanmasına kadar yaptığımız eğitim sürecindeki tecrübelerimiz derslerimize katılanlara bu işin hiç de sanıldığı kadar zor olmadığını göstermiştir.
Tecrübelerimizin ışığında hazırladığımız bu kitapta gramer-tercüme metodunu esas aldık. Anlaşılması zor olan konular, konu bütünlüğü takip edilmeksizin bol örneklerle açıklanmış ve ayrıca alıştırmalarla da bilgilerin pekiştirilmesi sağlanmaya çalışılmıştır. Arapça gramer kitaplarında genellikle konu bütünlüğünü sağlama düşüncesiyle zamanından önce gramer kuralları verilmemiş metinler sunulmakta, bu ise Arapça’da belirli bir seviyesi olan okuyucuya hitap etmektedir. Diğer taraftan, takip edilen bu metod Arapça’ya yeni başlayanları umutsuzluğa sürüklemekte, çoğunlukla da Arapça öğrenmekten vazgeçme noktasına getirmektedir. Biz bu eserimizde, daha iyi anlaşılması bakımından, bol tercümeli örnekler ve alıştırmalarla konuları işledik. Aynı zamanda konuşma ve konuşturma metodunu da ihmal etmedik. Arapça’da okunan metni doğru harekeleme metnin tercümesi için ne kadar gerekliyse, konuşma ve söyleneni anlama da o kadar gereklidir. Bol pratik yapmak ve kulak alışkanlığı kazanmak için Arapça yayın yapan radyo ve televizyon kanallarının anlaşılmasa bile izlenmesi önemlidir. Bu şekilde, küçük çocukların konuşmayı dinleyerek öğrenmesi gibi meraklılar da, gayretlerine göre, bir veya iki sene içinde kendilerine yetecek kadar Arapça’yı öğrenebileceklerdir. Aynı tecrübelerden geçen biri olarak bu kitabı hazırlamaktaki amacımız; okuyucuların Kur’ân-ı Kerîm’i aslından okuyup anlamalarının hazzını duymalarında, bir nebze de olsa, yardımcı olmaktır. Aynı zamanda bu kitap Arapça konuşmak isteyenlerin ilk adımı atmalarını da sağlayacaktır.
Allah’ın Kelâmı iki kapak arasındadır. Bu kelâmın kelimelerinin anlamlarını ve gramer kurallarını öğrenmek imkansız değildir. Üstelik böyle bir çaba en zevkli ve en büyük ibâdetlerden birisidir. Çünkü ibadetlere götüren yol da ibâdettir... Unutmayalım ki, ameller niyetlere göredir...
Bu kitap nasıl çalışılacak?
Okuyucu, kitapta her konuda tercümesi verilmiş cümle örneklerinin Arapça’sına bakarak Türkçe’sini, Türkçe’sine bakarak Arapça’sını söyleyecek hale geldiği zaman, o konuyu anlamış demektir. Hedefi böylece belirledikten sonra, bu seviyeye gelmek için yapılacak işlem; konuların ve kelimelerin bol bol tekrar edilmesidir. Bunun için, konuda geçen her kelimenin okuyucu tarafından alfabetik sıraya göre hazırlanmış kelime defterine kaydedilmesi uygun olacaktır. Diğer taraftan, yine okuyucu tarafından hazırlanacak alıştırma defterine her yeni geçen kelimenin en az üç defa Arapça’sı ve Türkçe’siyle birlikte yazılması, kelimenin kullanıldığı cümlenin de kelimenin altına kaydedilmesi konunun anlaşılması açısından yararlıdır. Çünkü kelimeler cümle içindeki halleriyle daha kolay akılda kalmaktadır. Okuyucu şayet tek başma çalışıyorsa evde, arabada, mutfakta herhangi bir işle meşgulken fiil çekimlerine göz atarak bol bol tekrarlama imkanını elde edecektir. Yalnız değil de arkadaşlanyla birlikte çalışıyorsa, o takdirde öğrenilen kelimelerle karşılıklı konuşulacak, bilinmeyen kelimeler de sözlükten bulunmak suretiyle kelime hâzinesi genişletilecektir. Konuşma ve anlamaya yetecek kadar bol kelime kullanılan bu kitap iyi çalışıldığı takdirde sadece Kur’ân’m anlaşılmasına hizmet etmekle kalmayacak, aynı zamanda Arapça eserlere girişin anahtarını da vermiş olacaktır.
Başarı dileklerimle... Allah yâr ve yardımcımız olsun...
Neclâ YASDMAN Eylül 2001 İZMİR
ÖNSÖZ

ADIM ADIM KURAN DİLİ


Elinizdeki kitabın hem birinci baskısının kısa bir zamanda tükenmesi ve hem de gelen yoğun talepler üzerine ikinci baskısının yapılması zarureti doğmuştur. Bize ulaşan haberlerden, bu kitabın önceki baskısının önsözünde belirtilen şekilde, kendi kendine çalışanların bulunduğunu öğrenmiş bulunuyoruz. Okurlarımızın, tavsiye edilen metod ile, kitabı bitirdiklerinde başarıyı elde etmiş olduklarını duymak bizi ziyadesiyle mutlu etmiştir.
Talepler doğrultusunda, bu yeni baskıya hem tek başına ve hem de topluca çalışma yapmak isteyenler için, yararlı olacağını umduğumuz bir takım ilâveler yapmış bulunuyoruz. Bu çerçevede, öncelikle birinci baskıdaki basım hataları giderilmeye çalışılmıştır. Ayrıca, Arapça alfabedeki harflerin yazılış kuralları anlatılmıştır. Yine, ayetlerde geçen kelimelerin anlamlan verilmiş, gerekli görülen yerlerde de kelimelerin irabları (cümle içindeki gramer tahlilleri) yapılmıştır. İlâveten, Fâtihâ, Yâsin, Tebâreke, Nebe, Bakara Sûresi’nin son iki ayeti ı Âmenerrasûlü), Âyet’ül-Kürsî, Kıyâme, Fecr Sûresi ve aşağısı, namaz sureleri olarak bilinen kısa sûreler de dâhil olmak üzere, Kur’an’dan en fazla okunan sûreler tek tek kelime anlamları verilmek suretiyle kitabın sonunda kaydedilmiştir.
Birinci baskının önsözünde de belirtiğimiz gibi, Arapça gramer kitaplannda genellikle sarf nahiv şeklinde sınıflandırma yapılarak, konu bütünlüğünü sağlama düşüncesiyle, henüz gramer kuralları anlatılmamış metinler zamanından önce verilmekte, bu durum ise Arapça’da belirli bir seviyesi olmayan okuyucuya hitap etmemektedir. Diğer taraftan, takip edilen bu metod Arapça’ya yeni başlayanları umutsuzluğa sürüklemekte, çoğunlukla da onların Arapça öğrenme heveslerini kırmaktadır. Biz bu durumu gözönünde tutarak, nevi şahsına münhasır bir metod olmak üzere, adım adım cümle kuruluşuna götüren yeni bir metodu ortaya koymaya çalıştık. Bunu yaparken, şu anda Arap ülkelerinin orta okul ve liselerinde okutulan gramer kitaplan ve Arap dünyasında yayınlanmış olan ve bizim bibliyografyada bir kısmmı zikrettiğimiz, pekçok kitap üzerinde çalıştık. Bu kitaplardan yeri geldikçe alıntılar ve tercümeler yaptık. Tercümede, Arapça cümlenin daha iyi anlaşılması amacıyla, kelime kelime ve birebir çeviri yaptık. Ayet mealleri için ise, bibliyografyada kullanılan mealleri tercih ettik. Biz bu eserde dersleri işlerken esas olarak metin bütünlüğünü değil, onun yerine dersin anlaşılmasını hedefledik. Konuların sonunda yer alan bol cümle örnekleri, yine konuyla ilgili ayetler ve ayrıca alıştırmalarla bilgilerin pekiştirilmesini sağlamaya çalıştık.
Bu kitapta tüm gramer konularını kapsayacak şekilde 1300’e yakın ayet incelenmiş, böylece geriye kalan tüm Kur’an âyetlerinin de anlaşılmasına zemin hazırlanmaya çalışılmıştır. Kitaptaki ayetler yaşantımız boyunca hep hatırlanması ve rehber alınması gereken ayetler arasından özenle seçilmiştir.
Aslında bu kitabın öğrenci tarafından daha büyük bir ilgi ile takip edilebilmesi için resim vb. şev ler ilâve edilebilir, boyutları da küçültülebilirdi. Fakat o takdirde kitabın hacmi yedi sekiz cilde ulaşacak, bu durumda ise maliyetler artacak ve okuyucunun alım gücü zorlanacaktı. Bu nedenle kitap, çok yoğun bilgi içermesine karşın, tek ciltten oluşmuş bulunmaktadır. İleride bu kitabı, bölümler halinde, yardımcı kitap ve CD ilâvesiyle çıkartmak gibi bir arzumuz bulunmaktadır. .Arkasından da Allah izin verirse, halen üzerinde çalıştığımız baştan sona tüm Kur’ân kelimelerinin mana ve gramatik olarak incelendiği bir başka eseri yayınlamayı düşünüyoruz.
Sonuçta, bu kitabı alıştırmalarım yapmak suretiyle tamamiyle çalışan bir kimse, bir en fazla iki senede, yaklaşık olarak beş bin kelime öğrenecektir. Bu durumda da, Arapça yazılmış kitaplan, dergileri, gazeteleri genel olarak anlayabilecek, bilemediği kelimeleri de sözlükten bakmak suretiyle, tercümeler yapabilecektir. Diğer taraftan, Arapça yayınlan dinlemek ve imkân buldukça Arapça konuşan kimselerle pratik yapmak suretiyle de kendisini ifade edecek kadar Arapça konuşabilecektir.
Çalışmak bizden, yardım Allah’tandır...
Dr. Neclâ YASDMAN Şubat 2003 İZMİR
(ÜÇÜNCÜ BASKIYA)ÖNSÖZ
İkinci baskının üzerinden bir sene dolmadan üçüncü baskının yapılması önce Rabb’in istek ve lütfundandır... Sonra da Türk insanının O yüceler Yücesi’nin insanlığa gönderdiği mektubu olan Kur’ân’ı aslındaki sırlarıyla öğrenme gayretindendir. Kitabın tashihindeki katkılarından dolayı Rize İlahiyat Fakültesi Arapça Dersi öğretim görevlisi Resul Sevinç’e teşekkürler..
Bu bir kitabı çalışmakla hem Allah’ın kitabını anlamaya, hem konuşmaya başlıyorsak doğrusu bu, ucunda böylesine kocaman nimetler bulunduğu için az bir çabadır. Maliyet açısından herkes alabilsin diye yine tek ciltte topladık. Arzu eden okuyucular kitablarım aldıktan sonra bir ya da taşınması kolay olsun diye iki cilt halinde ciltletebilirler.
Gönül dolusu dua ve başarılar...
Dr. Neclâ Yasdıman
Şubat 2004 İZMİR
(DÖRDÜNCÜ BASKIYA)ÖNSÖZ
Adım Adım Kur’an Dili’nin, daha önce sözünü verdiğimiz, CD’leri çıkmıştır. CD’ler görüntülü ve sesli, bilgisayar ortamında çalışacak şekilde hazırlanmıştır. Kitaptaki alıştırmaların cevapları da CD’lere ilave edilmiştir.
Sevgili okurlarımızın isteği doğrultusunda kitabın CD’lerini çıkarmayı bizlere nasip eden O yüceler Yücesi Allah’a hamdolsun...
Dr. Neclâ YASDIMAN Şubat 2004 İZMİR
(ONDOKUZUNCU BASKIYA) ÖNSÖZ
Değerli okurlar! Rabbimin izni ve sizlerin desteğiyle "Adım Adım Kur'an Diirnin ondokuzuncu baskısını yapmış bulunuyoruz. Bu baskının diğerlerinden farkı konuların sonunda yer alan meallerin birkaç ayet dışında "'Kur'an Tahlili'’ adlı eserimizdeki meallerle değiştirilip yeniden düzenlenmesidir. Öğrencilerin daha iyi anlayabilmesi için mealde Kur’an’m Arapça orjinaline sadık kalmaya gayret ettik. Her öğrencinin elinde ayrı baskılar olabileceğinden sayfa numaralarını da değiştirmedik.
İkinci baskının önsözünde de belirttiğimiz gibi, "Adım Adım Kur'an Dili"ni hazırlamaktaki asıl hedefimiz; Kur’ân’ı anlayarak okumaya zemin hazırlamaktır. İşte bu amaçla bu eserin arkasından tatbikat olarak çalışılmak üzere diğer çalışmalarımız olan KUR’AN TAHLİLİ (Fatiha’dan Nas’a dek kelime kelime anlam, irab, sözlük, toplu mana ve tefsir), KUR’AN’DAN SEÇME SURELER ve 30. CÜZ adlı eserlerimizi yayınladık.
Bu eserlerin herbirisinde Kur’ân’ın her ayetinin altında o ayete ait "Sözlük”, ayetin her kelimesinin hemen altında ayrı ayrı Türkçe anlamı, onun altında da o kelimenin irabını (fiil, fail, mef ul vs. gibi dilbilgisi tahlilini) bulacaksınız. Yine ayetin hemen altında ise toplu meal ve altında "Açıklama” başlığı altında o ayetin tefsirini okuyacaksınız.
Böylece Kur’ân-ı Kerîm deryasına dalacak, ayetlerin bugüne bakan yönlerini keşfe çıkacak ve ilmi çalışmanın zevkini tadacaksınız. Ayette belirtildiği gibi:
"..Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?" (Zümer, 9)...
"Kur’an Tahlilî' adlı eserimizde geçen Kur’an ayetlerinin sözlüğü okuyucularımızın isteği üzerine sure ve ayet sırasıyla "KUR’AN SÖZLÜĞÜ” adıyla ayrıca basılmıştır.
Yine istek üzerine 3 cilt halinde Fatiha’dan Nas suresine kadar tüm Kur’an’ın kelime kelime anlam, kelime altında özet i’rab (gramer) ve toplu meal içeren eserimiz KUR’AN UFKU "Sözlük İlaveli İ’rablı Kur’an ve Meali” adıyla baskıdan çıkmış bulunmaktadır. Kur’an Tahlili adlı eserden farkı, tefsirinin kaldırılması ve irabların da özet ve gerekli olanının alınmasıyla bir sayfada daha çok alanın görmesinin sağlanmasıdır.
Bu eserler hepimizin dünya ve âhiret saadetine vesile olur inşaallah... Şahsen ben hayatımın en mutlu saatlerini Kur’an başında inceleme yaparken geçirdiğimi itiraf ediyorum.
Rabbimin hepimizi ilmiyle âmil Kur’ân âlimi yapması ve Kur’ân’m hepimizin ışığı olması duasıyla...
Dr. Neclâ Yasdıman Mart 2014 İZMİR
İÇİNDEKİLER

ADIM ADIM KURAN DİLİ


BİRİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ    1
ONİKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ    2
ALLAH VE RASÛLÜ’NÜN KUR’AN’I (ANLAYARAK) OKUMANIN FAZİLETİNE İLİŞKİN BİRKAÇ MESAJI    3
KUR’AN HARFLERİNİN YAZILIŞ ŞEKİLLERİ    4
HARFLERİN TEK OLARAK BAŞTA ORTADA VE SONDA YAZILIŞLARI    4
HEMZENİN YAZILIŞI    6
I.BÖLÜM
ARAPÇA CÜMLE KURULUŞUNU OLUŞTURAN UNSURLAR    9
İSİM    9
KAMERİ HARFLER    10
ŞEMSİ HARFLER    10
FİİL    12
FİİL-İ MÂZİ    12
FÂİL (ÖZNE)    13
MEF’ÛLUN BİH (TÜMLEÇ)    14
VASIL HEMZESİ    14
CÜMLE    16
MAZİ FİİLİN MÜFRED MUHÂTAB VE MÜTEKELLİM ÖRNEKLERİ    18
MAZİ FİİLERDE TESNİYE    20
MAZİ FİİLLERDE CEMİ (ÇOĞUL) HALİ    23
OLUMSUZ MAZİ FİİL    26
HARF-İ ÇERLER    34
MÜTEADDÎ VE LÂZIM FİİLLER    38
a)Hiç meFûl almayan fiiller    39
b)MeFûlünü harf-i çerle alan fiiler    39
c)MeFûlünü harf-i cersiz alan fiiller    39
MÜZEKKER - MÜENNES    40
a)Tâ-i te’nis ya da tâ-i merbûta (Bitişik, yuvarlak tâ) û    40
b)Elif-i Memdûde (Uzun elif)    41
c)Elif-i Maksûre (Kısa elif)    41
ZAMİRLER    48
I)MUTTASIL (BİRLEŞİK) ZAMİRLER    48
a)İsimlerin sonuna birleşen muttasıl zamirler    49
b)Fiillerin sonuna birleşen muttasıl zamirler    51
c)Harflerin (örneğin harf-i çerlerin) sonuna birleşen zamirler    55
II)MUNFASIL (AYRI) ZAMİRLER    57
a)Fâil yerine geçen munfasıl zamirler    57
b)Mef ûl yerine geçen munfasıl zamirler    59
III)MÜSTETİR (GİZLİ ZAMİR)    60
ZARFLAR    70
a)Bazı Önemli Mekan Zarfları    70
b)Bazı Önemli Zaman Zarfları    72
MÜBTEDÂ-HABER    75
A)MÜFRED HABER    78
B)CÜMLE OLAN HABER    7 8
C)ŞİBH-İ CÜMLE OLAN HABER    78
1)(Şibh-i cümle) Zarf olan haber    78
2)(Şibh-i cümle) Câr-mecrûr olan haber    78
ATIF    81
İSİMLERDE TESNİYE VE CEMİ    87
I)İSİMLERDE TESNİYE    87
II)İSİMLERİN CEMİ (ÇOĞUL) HALİ    94
1)CEMİ MÜZEKKER SÂLİM    94
2)CEMİ MÜENNES SÂLİM    95
3)CEMİ MÜKESSER (Kırık Çoğul)    97
MÂZİ FİİLİN MEÇHÛLU    105
İŞARET İSİMLERİ    110
FİİL-İ MUZÂRİ    118
FİİL-İ MUZÂRİNİN OLUMSUZU    125
NEFYİ HAL (ŞİMDİKİ ZAMANIN OLUMSUZU(^)    125
NEFY-İ İSTİKBAL    126
(GENİŞ VE GELECEK ZAMANIN OLUMSUZU (V)    126
GELECEK ZAMAN    131
TE'KİD-İ NEFY-İ İSTİKBAL    134
FİİL-İ MUZÂRİNİN MEÇHÛLU    138
FİİL-İ MUZÂRİNİN CEZİM YAPILMASIYLA ELDE EDİLEN ZAMANLAR    143
I)CAHD-I MUTLAK    143
II)CAHD-IMÜSTAĞRAK    145
III)EMR-Î GAİB    145
IV)EMR-İ HAZIR    150
HÂL    155
V)NEHY-İ GAİB    156
VI)NEHY-1 HÂZIR    155
TE’KÎD LÂMI VE TE’KÎD NÛNU    163
ŞART CÜMLESİ    166
İKİ FİİL-İ MUZÂRİYİ CEZMEDEN ŞART EDATLARI    167
FİİLİ MUZARİYİ NASBEDEN EDATLAR    175
İSİM TAMLAMASI    184
Muzâfın Tesniye ve Cemilerinin Merfû Halleri    185
Muzâfın Tesniye ve Cemilerinin Mansûb ve Mecrûr Halleri    185
SIFAT TAMLAMASI    199
DOLAYLI SIFAT    
ZİNCİRLEME TAMLAMALAR    207
SIFAT CÜMLESİ    209
GAYRU’L-MUNSARİF    216
MÜBTEDÂ VE HABER’LE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER    222
MÜBTEDÂ’NİN NEKRE OLDUĞU YERLER    222
CÜMLENİN ZARF YA DA HARF-İ ÇERLE BAŞLAMASİ    223
HABERİN BAŞA GEÇMESİNİN MÜMKÜN OLDUĞU YERLER    224
HABERİN BAŞA GEÇMESİNİN ZORUNLU OLDUĞU YERLER    225
MÜBTEDÂ İLE HABERİN BAŞİNA GELEN HARFLER    225
FASIL ZAMİRİ    226
ŞAN ZAMİRİ    227
SAYILAR    233
BİR SAYİSİ:    233
İKİ SAYİSİ:    234
3-10 ARASI SAYILAR    234
11-20 ARASI SAYILAR    239
SIRA SAYILARI    242
SAATLER    243
İSM-İ FAİL    249
MÜBÂLAĞALI İSM-İ FAİL    251
İSM-İ MEF’ÛL    255
ESMÂÜL-HAMSE    260
İNNE VE KARDEŞLERİ    267
YARDIMCI FİİL OLARAK KÂNE (¿M)    285
KÂNE VE KARDEŞLERİ (KÂNE VE BENZERLERİ)    290
İSM-İ MEVSUL    313
MÜSTESN    326
CEZMETMEYEN ŞART EDATLARI    334
CÜMLEYE MUZÂF OLAN VE ŞART İFADE EDEN BAZI ZARFLAR    336
II.    BÖLÜM
TÜREMİŞ İSİMLER    346
MASDAR    346
1-Fiillerin masdarlan    346
2-Mim’li masdar    (ism-i    zaman    ve    İsm-i    mekân)    347
3-Yapma Masdar    349
Masdar-ı Binâ-i Merre (Tekrar ismi):    351
Masdar-ı Binâi Nevi (Tarz, durum ismi):    352
Masdar-ı Müevvel:    352
a)(ûS ile fiilden yapılan müevvel masdar:    352
b)(U1) ile isim cümlesinden yapılan müevvel masdar:    353
Ismü’l-Cins, İsmü’l-vahde: (Cins İsmi, Teklik İsmi)    355
HARFU TEFSİR VE KONULARLA İLGİLİ AYETLER    358
İSM-İ ALET    362
İSM-İ TAFDİL    364
SIFAT-I MÜŞEBBEHE    373
İSM-İ MENSÛB    376
İSM-İ TASGİR (KÜÇÜLTME İSMİ)    378
TAACCÜB USLÛBU    381
AND HARFLERİ Sr1 J)    385
ARAPÇA’DA ŞAHIS İSİMLERİ    386
FİİL-İ VÜCUBİ    388
YETERLİLİK FİİLİ    391
KEM’İL-İSTİFHAMİYYE VE KEM’İL -HABERİYYE    398
20 VE SONRASI SAYILAR    401
20-100 ARASINDAKİ SAYILAR    401
100 VE SONRASI SAYILAR    403
BİNLER BASAMAĞI    404
Rakamların Yazılışı    405
EMSİLE    409
AKSAM-I SEB'A (YEDİ KISIM)    413
I)SAHİH FİİLLER    413
A)SÂLİM FİİL    413
B)MEHMÛZ FİİL    413
C)MUZAAF FİİL    416
II)İLLETLİ FİİLLER    421
A)MİSAL FİİL    421
B)ECVEF FİİL    424
C)NÂKIS FİİL    435
NÂKIS FİİLLERİN MEÇHULLERİ    440
MEHMÛZE’L-FÂ VE NÂKIS    442
MEHMÛZE’L-LÂM VE ECVEF    443
D)     LEFÎF FİİL    446
MÜCERRED VE MEZÎD FİİLLER    454
I)SÜLASİ MEZÎD FİİLLER    454
A)SÜLASİ MÜCERREDE TEK HARF İLAVESİYLE KURULAN MEZİT FİİLLER 454
1)IF’ÂL BÂBI    454
2)TEF’ÎL BÂBI    468
3)MÜFÂALE BÂBI    4-5
B)SÜLÂSÎ MÜCERREDE İKİ HARF İLAVESİYLE KURULAN MEZÎD FİİLLER 482
1)İNFİÂL  BÂBI    483
2)İFTİÂL BÂBI    485
3)İF’İLÂL BÂBI    500
4)TEFA’UL BÂBI    502
5)TEFÂUL BÂBI    511
C)SÜLÂSÎ MÜCERREDE ÜÇ HARF İLÂVESİYLE KURULAN MEZÎD FİİLLER516
1)ÎSTİF’ÂL  BÂBI    516
2)İF’Î’ÂL BÂBI    521
3)İF’İVVÂL     521    
4)İF'ÎLÂL BÂBI    521
II)RUBÂÎMÜCERRED FİİL    526
III)RUBÂÎ MEZÎD FİİLLER    528
1)TEDAHRECE  BÂBI    528
2)İF’İNLÂL BÂBI    528
3)İF’İLLÂL    BÂBI    529
SÖZLÜK ÇALIŞMASI    536
HÂL    542
VASIL VE KAT’I HEMZELERİ    553
BEDEL    555
ATIF    558
I)     ATF-I BEYÂN    558
II)     ATF-INESAK    558
İSMİN ÇEŞİTLİ HALLERİ    563
I)     MAKSÛR İSİM    564
II)     MANKÛS İSİM    565
III)     MEMDÛDE İSİM    566
CÜMLELERİN BAĞLANIŞI    569
MEF’ÛLÜN FÎH (ZARFLAR)    569
MEBNÎZARFLAR    574
CÜMLE BAĞLAMADA KULLANILAN BAZI EDATLAR :    578
MEF’ÛL-İ MUTLAK    585
MEF’ÛL-İ MUTLAK İLE İLGİLİ AYETLER    589
MEF’ÛLÜN LİECLİH (MEF’ÛLÜN LEH)    591
MEF’ÛLÜN M E AH    592
MEF’ÛLÜN LİECLİH İLE İLGİLİ AYETLER    595
ÖVME YERME FİİLLERİ    596
İSİM FİİLLER    600
BİLGİ, ZAN VE DEĞİŞTİRME FİİLLERİ    602
MUKÂRABE FİİLLERİ    604
I)YAKLAŞTIRMA FİİLLERİ        604
II)ÜMİT FİİLLERİ        605
III)BAŞLAMAFİİLLERİ:    606
TE’KİT    610
TEMYİZ    617
MÜNÂD    623
İSTİGÂSE    627
NUDBE    628
TERHİM    629
TAHZİR    629
İĞR    630
İHTİSÂS    631
İŞTİGÂL    631
İ’RÂB HALLERİNİN ÖZETİ    633
I)MU’RAB VE MEBNİ    633
II)MA’RİFE-NEKRE    634
III)MERFÛLAR    634
IV)MANSÛBLAR    634
V)MECZÛMLAR    635
VI)MECRÛRLAR    63    5
VII)TÂBİLER (UYANLAR)    635
EK BÖLÜM (SEÇME SURELER)
(FÂTİHA SÛRESİ)    1
(ELİF-LAM-MİM)    4
AYETÜ’L-KÜRSİ    5
AMENE’R-RASÛLÜ    6
(YÂ-SÎN SÛRESİ)    8
MÜLK SÛRESİ)    31
(NEBE (ÖNEMLİ HABER) SÛRESİ)    42
(RAHMAN SÛRESİ)    48
(HAŞR SURESİNİN SON BEŞ AYETİ)    61
(FECR (GÜNEŞİN DOĞUŞU) SÛRESİ)    71
(BELED (BELDE) SÛRESİ)    75
(ŞEMS (GÜNEŞ) SÛRESİ)    78
(LEYL (GECE) SÛRESİ)    81
(DUHÂ (KUŞLUK VAKTİ) SÛRESİ)    84
(İNŞİRÂH (KALBEN GENİŞLEME) SÛRESİ)    86
(TİN (İNCİR) SÛRESİ)    87
(ALÂK (AŞILANMIŞ YUMURTA) SÛRESİ)    89
(KADİR (KADRİ BÜYÜK) SÛRESİ)    91
(BEYYİNE (APAÇIK DELİL) SÛRESİ)    93
(ZİLZÂL (ŞİDDETLİ SARSINTI) SÛRESİ)    95
(ÂDİYÂT (KOŞANLAR) SÛRESİ)    97
(KÂRİA (BÜYÜK FELAKET) SÛRESİ)    99
(TEKÂSÜR (ÇOKLUK YARIŞI) SÛRESİ)    101
(ASR (ASIR) SÛRESİ)    102
(HÜMEZE (GIYBET EDENLER) SÛRESİ)    103
NAMAZ SURELERİ
(FİL (FİL) SÛRESİ)    105
(KUREYŞ (KUREYŞ KABİLESİ) SÛRESİ)    107
(MÂÛN (YARDIM YA DA ZEKAT VERME) SÛRESİ)    108
(KEVSER (KEVSER IRMAĞI YA DA ÇOK NİMET) SÛRESİ)    110
(KÂFİRÛN (İNKARCILAR) SÛRESİ)    111
(NASR (ZAFER) SÛRESİ)    112
(TEBBET (HELAK OLSUN) (YA DA MESED: BÜKÜLMÜŞ İP) SÛRESİ)    114
(İHLÂS (İHLAS) SÛRESİ)    115
(FELÂK (AYDINLIĞA ÇIKIŞ) SÛRESİ)    117
(NÂS (İNSANLAR) SÛRESİ)    119
AYETLERDE BULUNAN SECÂVENTLERİN ANLAMLARI    121
TÜRKÇE - ARAPÇA SÖZLÜK    122
ARAPÇA-TÜRKÇE SÖZLÜK    139

ADIM ADIM KURAN DİLİTanıtım Videosu

360° Fotoğraf

AkBank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 149,00 ₺
1 Taksit 149,00 ₺ 149,00 ₺
2 Taksit 79,25 ₺ 158,49 ₺
3 Taksit 53,63 ₺ 160,89 ₺
4 Taksit 40,87 ₺ 163,50 ₺
5 Taksit 33,17 ₺ 165,85 ₺
6 Taksit 28,04 ₺ 168,24 ₺
FinansBank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 149,00 ₺
1 Taksit 149,00 ₺ 149,00 ₺
2 Taksit 79,25 ₺ 158,49 ₺
3 Taksit 53,63 ₺ 160,89 ₺
4 Taksit 40,87 ₺ 163,50 ₺
5 Taksit 33,17 ₺ 165,85 ₺
6 Taksit 28,04 ₺ 168,24 ₺
Garanti Bankası
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 149,00 ₺
1 Taksit 149,00 ₺ 149,00 ₺
2 Taksit 79,25 ₺ 158,49 ₺
3 Taksit 53,63 ₺ 160,89 ₺
4 Taksit 40,87 ₺ 163,50 ₺
5 Taksit 33,17 ₺ 165,85 ₺
6 Taksit 28,04 ₺ 168,24 ₺
Halkbank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 149,00 ₺
1 Taksit 149,00 ₺ 149,00 ₺
2 Taksit 79,25 ₺ 158,49 ₺
3 Taksit 53,63 ₺ 160,89 ₺
4 Taksit 40,87 ₺ 163,50 ₺
5 Taksit 33,17 ₺ 165,85 ₺
6 Taksit 28,04 ₺ 168,24 ₺
İş Bankası
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 149,00 ₺
1 Taksit 149,00 ₺ 149,00 ₺
2 Taksit 79,25 ₺ 158,49 ₺
3 Taksit 53,63 ₺ 160,89 ₺
4 Taksit 40,87 ₺ 163,50 ₺
5 Taksit 33,17 ₺ 165,85 ₺
6 Taksit 28,04 ₺ 168,24 ₺
Yapı Kredi Bankası
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 149,00 ₺
1 Taksit 149,00 ₺ 149,00 ₺
2 Taksit 79,25 ₺ 158,49 ₺
3 Taksit 53,63 ₺ 160,89 ₺
4 Taksit 40,87 ₺ 163,50 ₺
5 Taksit 33,17 ₺ 165,85 ₺
6 Taksit 28,04 ₺ 168,24 ₺
  1. Bu ürünü ilk yorumlayan siz olun

Kendi Yorumunuzu Yazın

Bu ürüne kaç puan verirsiniz ? *

  1 yıldız 2 yıldız 3 yıldız 4 yıldız 5 yıldız
Kalite
Fiyat
Değer

Değerli Müşterimiz; ihvan.com.tr üzerinden satın aldığınız ürün gereksinimlerinizi karşılamıyorsa, aşağıdaki koşulları sağladığı sürece değişim veya iade hakkınız saklıdır.

1. Ürünün hasarsız ve kullanılmamış olması
2. Ürün sayfası açıklama bölümünde "iade ve değişim yapılmaz" ibaresinin bulunmaması
3. Ürün değişim ve iadesinden önce tarafımıza bilgi verilmesi
4. Anlaşmalı olduğumuz Yurtiçi Kargo ile gönderilmesi (başka firmalarla gönderim yapacaksanız ücretini ödemeniz gerekmektedir)

İade ve değişim sebebi "Ürün Kusuru" ya da ihvan.com.tr tarafından kaynaklanan bir sorun ise kargo masrafları IHVAN.COM.TR tarafından karşılanır. Yurtiçi Kargo'dan "Karşı Taraf Ödemeli" olarak gönderebilirsiniz. Yurtiçi Kargo'da alıcı için lütfen "İhvan Basın Yayın" şeklinde belirtin.

İade ve değişim sebebi "Ürün Kusurundan" kaynaklanmıyorsa ve satış şartları eksiksiz yerine getirilmişse değişim ve iade masrafları ALICI tarafından karşılanır.

Ürün teslimi sırasında ürün kutusunda ya da ambalajında gözle görülür bir hasar varsa lütfen teslim almayın ve kargo yetkilisine tutanak tutturun.

İade ve değişimle ilgili işlem yapmadan önce lütfen iletişim kanallarımızın herhangi birinden bilgi alın.

Keyifli alışverişler dileriz.

İADE ADRESİ
İhvan Basın Yayın
Adres: Küçükbalıklı Mah. 1. Özsoy Sokak B-Blok No: 1/D
(ÖTİMER / B-23) Osmangazi / BURSA