x

Çanta Boy Büyük Cevşen (Mealli)-1884

Hayrat Neşriyat
Ürün Kodu : 9789759023652
Büyük evliyâullahın bildikleri ve hususî dairelerinde daima okudukları Allah’ın isimleriyle ilmek ilmek örülmüş bir büyük ve misilsiz duâ hazinesi olan Cevşenü’
110,00 TL
 • Ürün Özellikleri
 • Ödeme Seçenekleri
 • Yorumlar (0)
 • Tavsiye Et
 • Resimler
 • Beni Ara
 • Çanta Boy Büyük Cevşen (Mealli)

  • Hattat: Ahmet Hüsrev Altınbaşak
  • YAZAR HAYRAT NEŞRİYAT İLİM ARAŞTIRMA HEYETİ
  • Baskı Rengi: 6 Renk Baskı
  • Sayfa Sayısı: 264 Sayfa (Mealiyle 528 Sayfa)
  • Cilt Tipi: Bez Kaplama Karton Kapak
  • Boy: Çanta Boy
  • Ebat: En: 12 X 17 cm
  • Meal: Mealli
  • KAĞIT CİNSİ : 1.HAMUR ŞAMUA 70 GR


  Kısaca Takdim


  Başta Peygamberimiz (sav) olmak üzere, Veysel Karanî Hz.lerinden, Abdülkadir Geylânî' Hz.lerine, Şah-ı Nakşibend'den Bedîüzzamân Hazretleri'ne kadar en seçkin maneviyât büyüklerinin dillerinden düşürmedikleri duâ, zikir, evrad, salavat ve münâcâtlar Büyük Cevşen adlı bu eserde derlendi. Mübarek gün ve gecelerde, mevlidlerde okuyabileceğiniz fazîletli sûreler de bu esere eklendi.
  Bir sayfa Arapça, hemen karşı sayfası ise Türkçe Meali şeklinde düzenlenmiştir. Bu şekilde okuduğunuz hazinenin manalarını da keşfedeceksiniz.
  Ahmed Hüsrev Efendi'nin yazıları net ve şirin, okunuşu kolay hattıyla basıldı. Hayrat Neşriyat İlmî Araştırma ve Tercüme Heyeti tarafından dilimize çevrildi.
  Önemi nedir? Nasıl Derlendi? İçerisinde Neler Bulunur?
  İnsanoğlu hayatı boyunca küçük-büyük pek çok musibete düçâr olmakta, ama bunların çoğundan kurtulamamaktadır. Bununla beraber sayamayacağımız kadar istekleri var, ama bunların pek çoğunu elde edememektedir.
  İşte musibetlere karşı âciz, istek ve arzularına karşı da fakir olan insan ekmeğe, suya muhtaç olduğu kadar Kadîr-i Mutlak’a yönelmeye, duâ etmeye de muhtaçtır.
  Kur’ân-ı Kerîm’de de, Allahü Teâlâ bizden, kendisine yönelmemizi ve duâ etmemizi istemekte, rahmet ve keremiyle bu duâlarımıza icâbet edeceğini bildirmektedir.
  İşte, en güzel duaların ve zikirlerin bulunduğu "Mealli Büyük Cevşen" diğer adıyla "Hizbü Envâri'l-Hakâikı'n-Nûriye" isimli bu eser, Rabbimize sunabileceğimiz en ehemmiyetli zikir ve duaları barındırmaktadır. Bediüzzaman Hz. leri tarafından Osmanlı’nın son dönem büyük evliyalarından olan, Ahmed Ziyaeddin Gümüşhânevi Hazretlerinin Mecmu’atü’l-Ahzab adlı meşhur duâ mecmuâsı ve Risale-i Nur gibi hakikatlerden derlediği bu eserde özetle şu bölümler bulunmaktadır.
  En çok bilinenler aşağıda 7 bölüm olarak özetlense de eserde 46 başlık altında sure, dua, evrad, münacat ve salavatlar bulunmaktadır. Tümünü daha aşağılarda bulunan içindekiler kısmından öğrenebilirsiniz.
  1. Bölümde, fazilet sevap ve feyiz cihetiyle önde olan sûreler bulunmaktadır. Birinci bölüm bir Yasin Kitabıdır.
  2. Bölümde, Peygamberimizin (asm) en büyük dualarından olan Allah'ın bin bir isminin içerisinde bulunduğu müstesna dua ve münacat olan Cevşenü'l Kebir bulunmaktadır. Bu büyük dua hakkında aşağılarda daha detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.
  3. Bölümde, Şah-ı Nakşibend Hz.lerinin tanzim ettiği sırlar ve sevaplar ile dolu olan Evrad-ı Kudsiye bulunmaktadır. Bediüzzaman Hz. leri bu evradın yüz hasiyeti ve faydası bulunduğunu belirtir. Bu evradın büyük bir kısmı âyet ve hadislerdeki dualardan meydana gelmiştir.
  4. Bölümde, Başta Peygamberimizin (sav) olmak üzere, Veysel Karani, Abdulkadir Geylani Hz. leri gibi büyük kutup ve gavsların en mükemmel ve en cami' salâvatlarının toplandığı, Delaili'n-Nur bulunmaktadır.
  5. Bölümde, Hz. Osman'ın (ra) çeşitli ayetlerden dua niyetiyle tanzim ettiği Münacatü'l Kur'an bulunmaktadır. Bu evraddaki duâ cümleleri, doğrudan doğruya âyetteki ifâdelerden alınmıştır.
  6. Bölümde, Tahmidiye'den meydana gelmektedir. Geniş ve küllî hamdleri içine alan bu duanın, pek çok maddî ve manevî hastalığa da şifâ olduğu bilinmektedir. Hz. Ali (ra) efendimizin İsm-i Azam olarak tespit ettiği esmalar ile yapılan duadır.
  7. Bölümde, bulunan Hulasatü'l-Hülasa, Tevhidin delillerini ve mevcudatın şehâdetlerini ihtiva etmektedir. "Hiçbir şey yoktur ki Allah'ı tesbih etmemiş olsun" ayetinin bir nevi tefsiri olan "Hülasat-ul Hülasa" duası, kainattaki tüm mahlukatın tesbihlerini niyet ederek okunur.


  İçindekiler

  Fâtiha Sûresi 2
  Elif, Lâm, Mîm 3
  ve Acirc;yete’l-Kürsî 4
  Bakara Sûresi’nden 5
  Kehf Sûresi 5
  Yâ-Sîn Sûresi 17
  Duhân Sûresi 23
  Fetih Sûresi 26
  Rahmân Sûresi 30
  Vâkıa Sûresi 33
  Haşir Sûresi’nden 36
  Cum'a Sûresi 37
  Tahrîm Sûresi’nden 38
  Mülk Sûresi 39
  Kıyâme Sûresi 41
  Nehe’ Sûresi 42
  Tekâsür Sûresi 44
  Fîl Sûresi 44
  Kureyş Sûresi 44
  Mâûn Sûresi 45
  Kevser Sûresi 45
  Kâfirûn Sûresi 45
  Nasr Sûresi 45
  Tebbet Sûresi 46
  İhlâs Sûresi 46
  Felak Sûresi 46
  Nâs Sûresi 46
  Duâ 47
  Cevşenü’l-Kebîr’in Faziletleri 50
  Duâ-yı Cevşenü'l-Kebîr 57
  Evrâd-ı Kudsiye 101
  Peygamberimize (asm Salavâtın Faziletine Dâir ve Acirc;yet ve Hadîsler 120
  Delâilü’n-Nûr 123
  Delâilü’n-Nûr’da Zikred Salavâtların Faziletleri _ 139
  Sekine 147
  İsm-i A‘zam Mertebesinde Bir Duâ 149
  Münâcât-ı Üveys el-Karanî 153
  Duâ-yı İsm-i A'zam 157
  Duâ-yı Tercümân-ı İsm-i A‘zam 161
  Münâcâtü’l-Kur’ân 161
  Ta h mîd iye 203
  Hulâsatü’l-Hulâsa 219
  Kasîde-i Celcelûtiye'nin Mâhiyet ve Kıymeti 237
  Kasîde-i Celcelûtiye 239
  Münâcâtlar 255

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.