x
 • Ürün Özellikleri
 • Ödeme Seçenekleri
 • Yorumlar (0)
 • Tavsiye Et
 • Resimler
 • Beni Ara
 • CİN, ŞEYTAN, BÜYÜ VE NAZARDAN KORUNMA

  • Basım Dili :              Türkçe,  Arapça
  • Sayfa Sayısı :              323
  • Baskı Sayısı :              1
  • En x Boy :              14,00 x 20,00 cm
  • Cilt Durumu :              Ciltli
  • Kağıt Cinsi :              Hamur
  • Basım Tarihi :              Mayıs 2008
  • Barkod :              9789758011810


  "Rabbimiz
  ! Hesabın görüleceği gün beni, anamı babamı ve mü'minleri bağışla."(İbrahim: 41)

  "Rabbim! Beni, anamı, babamı, inanarak evime gireni, inanan erkek ve kadınlan bağışla; zalimlerin de sadece helâkini artır (onlann köklerini kurut)."(Nuh: 28)
  DÜŞMANINI TANI - İBLİSİN KİMLİĞİ
  Bunlar, azılı düşmanın İblis hakkındaki bilgilerdir.
  Adı: İblis
  Memleketi: Gafillerin kalpleri.
  Akrabaları: Tagutlar (şeytanlar)
  Devamlı oturduğu yer: Cehennem. Orası ne kötü dönüş yeridir.
  Derecesi: Birinci derece fâsık
  Dolaştığı yerler: Allah'ın adının anılmadığı yerler
  Gidiş yolu: Eğrilik
  Sermayesi: Arzular
  Meclisi: Çarşı ve pazarlar
  Yolculuktaki düşmanlan: Müslümanlar
  Rehberi: Serap
  Çalışma parolası: "Nifak (iki yüzlülük) ahlâkın efendisidir."
  Çalışma kıyafeti: Bukalemun gibi, bütün renkler. Her yer için ayrı bir rengi vardır.
  Dünyadaki eşi: Giyinik ama çıplak olanlar.
  Kimi sevdiği: Allah'ı zikretmekten habersiz olanları sever.
  Onu rahatsız eden şey: İstiğfar
  Yazısı: Dövme yapmak
  Evi: Tuvalet ve banyo
  Özelliği: Menfaatine göre gidip gelen
  Ortaya çıkış tarihi: ve Acirc;dem'e secdeyi reddettiği gün.
  Arkadaşları: Münafıklar
  Rızkının kaynağı: Haram mal
  Ameliyathanesi: Pis yerler ve günah işlenen yerler.
  Hizmetleri: Kötülüğü emretmek ve ona teşvik etmek Emirleri: Kötü söz ve işleri emreder.
  Dini: Küfür (kâfirlik)
  Görevi: Kendilerine gazap edilen ve sapıkların genel müdürü
  Hizmet süresi: Kıyamete kadar Yolculuk yaptığı yer: Cehennem yolu.
  Ticaretteki kârı: Hebaen mensura (savrulmuş toz gibi bütün ticareti boşunadır)
  Yolculuk arkadaşları: Cin ve insanların şeytanları İş arkadaşı: Hak karşısında susan Binitinin türü: Yalan
  Ücreti: Onun ve taraftarlarına verilecek olan günahtır.
  Bağlantı cihazı: Gıybet, koğuculuk ve tecessüs (gizli şeyleri araştırmak)
  Tercih ettiği yemek: Ölülerin eti olan gıybet.
  Kimden korktuğu: Müttaki müminden.
  Kimlerden hoşlanmadığı: Allah'ı çok zikredenlerden hoşlanmaz.
  Savunması: Şeytanın tuzağı zayıftır.
  Tuzakları: Kadınlar.
  Hobisi (özel merakı): Sapıklık.
  İdeali: Bütün insanları küfre sevketmek.
  Sonu: Bilinen vakitteki gün (kıyamet)
  En sevdiği iş: Homoseksüellik ve sevicilik.
  Taraftarlarına verdiği parola: Büyükleııenlerin sözü olan "Ben"
  Onu coşturup neşelendirenler: Sanatkârlar.
  Vaadleri: Size fakirliği vaadeder.
  Onu ağlatan: Çok secde yapılması.
  TAKRİZ (ÖVGÜ)
  Allah Ta'ala'ya hamd, insanlara ve cinlere gönderilmiş, Peygamberi Muhammed'e temiz âline (ailesine) ve bütün saha- bilerine salât ve selamdan sonra...
  Mescid-i Nebî’de, üstad Vahîd Abdusselâm Bâlî, "Vikayetu'l-lnsan min el-Cinni ve'ş-Şeytan" adlı kitabını bana verdi ve onu okuyup hakkındaki görüşlerimi belirtmemi istedi. İşlerim yoğun ve zihnim meşgul olmasına rağmen, onun bu isteğini kabul ettim. Kitabı, başından sonuna kadar okudum. Onda, aklî ve naklî hatalar bulunmadığını, sahasında da yararlı ve yeterli olduğunu gördüm. Bu kitapla, eskiden ve şimdi cinnin insana hulûl ettiğini (içine girdiğini) onun diliyle konuştuğunu, kendinin aslını ve gayesini açıkladığını reddeden, kaybolmaya yüz tutmuş küçük bir topluluğun yanlış görüşleri çürütüldü.
  Zayıf ve batıl olanı değil, kaynaklarına ve tahriç edenlerine nisbet ederek tahriçleriyle birlikte, hadislerin sahih ve hasen olanlarını getirme şeklinde ortaya çıkan selef adeti hem kitabı hem yazarı mükemmelleştirdi. Böylece, okuyucu ve yararlanmak isteyen araştırmacıları da rahatlattı. Allah ona, iyilere verdiğini versin.
  Her ne kadar, kitabı okutan adıdır, deniliyorsa da, üstad Vahîd'in kitabı, o tür bir kitapta pek az biraraya gelen, iki büyük yararı sağlamıştır.
  I.Cinnin varlığı, görüntüleri, hareket ve davranışları, hayır ve şer, fayda ve zarar şeklinde hayata etkileri konusundaki gerçek inancı anlatması.
  II.Cin ve şeytan çarpmasını tedavi etmek için, taavvüz ve rukyeleri (Allah'a sığınmak için okunan duaları) açıklaması.
  Kitap, hastalıkla ilacı bir arada açıklamıştır, işte bu, kitabı, okuyan ve anlayanlar arasında, her erkek ve kadın mü'minin arzu ettiği şey haline getiren özelliktir.
  Son olarak da şunu söylüyorum: Allah'ım! yazdıklarıyla kitabın yazarını yararlı kıl. Bu kitaptaki gerçeği arayıp onu tanıyan ve ona uyan kimseye de yarar sağla. Allah, Peygamberimiz Muhammed'e, aline ve ashabına salat ve selam etsin.
  Ebu Bekr Cabir el-Cezâirî Mescid-i Nebî'de Müderris (Hoca) Hicrî HV1/1409

  CİN, ŞEYTAN, BÜYÜ VE NAZARDAN KORUNMA

  İKİNCİ BASKININ ÖNSÖZÜ
  Hamd, Allah'a, selâm, seçtiği kullarına olsun.
  Bu kitap ortaya çıkıp kısa sürede beklenmeyen bir şöhret kazandıktan sonra, kimisi övmek, kimisi açıklama istemek, kimisi de tavsiyede bulunmak üzere birçok müslüman genç ve davetçi benimle irtibat kurdu. Allah onlardan razı olsun. Ancak ben, insanların eserlerinin özellikle benim gibi, bilgisi az olanlarınkinin hatasız ve kusursuz olmayacağını bildiğim için, kitabın çok övülmesiyle yetinmeyip onu, bazı faziletli alimlere sundum. Her biri, görüşünü belirtti. Birçok mesele hakkında, tavsiyelerini aldım. Sonunda, kitabı, muhterem şeyhimiz Ebu Bekr el-Cezairî'ye takdim ettim. Allah onu muhafaza buyursun. Geniş ilmi, ileri görüşü ve Allah'a davetteki engin tecrübesiyle kitabı inceleyerek bizi ilminden yararlandırdı ve gerekeni yaptı. Allah ondan razı olsun.
  Burada, önemli iki şeye dikkat çekmek gerekiyor:
  I.Gençlerden birisi bana; Herhangi bir insan cin çarpmış birisini tedavi edebilir mi? diye sordu.
  Ben de: Evet, inşaallah ikinci bölümde belirtilecek tedavi edici özelliklere sahip olman, altıncı bölümde belirtilecek, koruyucularla korunman, ikinci bölümden nasıl bir tedaviden geçeceğini anlaman ve samimi bir niyetle tedaviye başlaman gerekir, dedim.
  II.Belki birisi şöyle diyebilir: Tedavi konusunda söylediğin bazı sûre ve ayetlerle Rasûlüllah'ın (s.a.v.) ve ashabından birisinin tedavide bulunduğu sabit değildir. Ben de şöyle derim: İnsanın, Kur'an'm tamamıyla tedavi olması mümkündür.
  İşte bunun delilleri:
  1. Yüce Allah şöyle buyurmuştur:
  "Biz, Kur'an'dan mü'minlere şifa ve rahmet olan şeyler indiriyoruz." (1)
  Bazı alimler, kastedilen manevi şifadır, demişlerdir. Bazıları da, şifa; geneldir, manevidir ve hissidir. Kur'an'da, hem ruhların, hem de bedenlerin şifası vardır, demişlerdir.
  2. Hz. Aişe'den rivayet edildiğine göre, Peygamber (s.a.v.), bir kadını tedavi etmeğe çalışırken ve ona rukye yaparken (dua okurken) onun (Hz. Aişe'nin) yanına girmiş ve ona şöyle demişti: "Onu (hasta kadını) Allah’ın kitabıyla tedavi et." Peygamber (s.a.v.) umumi konuşmuş, özellikle belirli bazı ayet veya sureleri söylememiştir.
  3. Buharî'de geçen rukye hadisinde, Ebu Said el-Hudrî (r.a.), Rasûlüllah’ın (s.a.v.) birisine Fatihayı okuduğunu rivayet etmiştir. Hadisin sonunda, Peygamberin (s.a.v.) ona: "Bunun rukye olduğunu nerden biliyorsun?" demiştir.
  Ben de şöyle diyorum: Bu hadiste, yüce sahabinin, Peygamber (s.a.v.) Fatiha ile rukye yaptı mı? Yoksa yapmadı mı? diye düşünmek için beklemediğine açık bir delil vardır.
  4. Kur'an'la veya Allah'ın isim ve sıfatlarıyla, dua ve başka şeylerle rukye yapmak, şirk ihtiva etmedikçe caizdir.
  Müslim'in Sahih'inde şöyle bir hadis vardır: Bazı kimseler:
  - Allah'ın Rasûlü! Biz, cahiliye döneminde rukye yapardık, dediler. Peygamber (s.a.v.) de:
  "Bana rukyelerinizi gösterin. İçinde şirk olmadıkça, rukyede bir sakınca yoktur."
  İşte bu, caiz olan rukyeyle haram olanı ayırdetmek için, Hz. Peygamber'in koyduğu meşru ölçüdür.
  Bu baskı, kırk sayfaya varan birçok ilaveyle öncekinden farklıdır. Bu ilavelerin en önemlisi, ikinci bölümdeki, altıncı ve yedinci örneklerdir. Altıncı sana, kafir (şeytan) cine nasıl davranacağını öğretecek, yedinci ise, özellikle papazlarından birisiyse, hıristiyan cinne nasıl davranacağını öğretecek.
  Son olarak, bu baskının yapılmasında bana yardımcı olan herkese teşekkür ederim. Özellikle daha, görmeden sevdiğim ve konuşmasını duymadan kitaplarının öğrencisi olduğum büyük şeyhimiz Ebu Bekr el-Cezairî’ye teşekkürlerimi arzediyorum.
  Yüce Allah'tan, bu kitabı, yazarına okuyucusuna ve yayınlayanına yararlı kılmasını dilerim. O, çok iyi duyan ve cevap verendir (kabul edendir). Allah, Peygamberimiz Muhammed'e (s.a.v.), âline ve bütün ashabına salât etsin.
  VahîdBâlî

  CİN, ŞEYTAN, BÜYÜ VE NAZARDAN KORUNMA


  BİRİNCİ BASKININ ÖNSÖZÜ
  Hamd, Allah'adır. Ona hamdeder, ondan yardım, hidayet ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin kötülüklerinden ve amellerimizin kötülerinden Allah'a sığınırız. Allah'ın doğruya ulaştırdığını saptıracak yoktur. Saptırdığını da doğruya ulaştıracak yoktur. Tek olan, ortağı olmayan Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in onun kulu ve elçisi olduğuna şehadet ederim.
  "Ey inananlar! Allah'tan, ona yaraşır biçimde korkun ve ancak müslümanlar olarak ölün." Alu imran, 102.
  'Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten (nefes alan candan) yaratan ve ondan eşini yaratıp ikisinden birçok erkekler ve kadınlar üreten Rabb'inizden korkun; adına birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'tan ve akrabalık (bağlarını kırmak) tan sakının. Şüphesiz Allah, sizin üzerinizde gözetleyicidir."
  'Ey inananlar! Allah'tan korkun ve doğru söz söyleyin. Ki (Allah) işlerinizi düzeltsin ve günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah'a ve Rasûlü'ne itaat ederse, büyük bir başarıya ermiş olur."
  Gelelim şimdi:
  Sözün en doğrusu, Allah'ın kitab'ıdır. En iyi yol, Muhammed’in yoludur. İşlerin en kötüsü, Kur'an ve hadiste olmayandır. Her Kur'an ve hadiste olmayan, bidattir. Her bidat, sapıklıktır. Her sapıklık, cehennemdedir.
  Müslüman alimlerin bazılarının şüphe vermesini önlemek ve yabancı olan herşeyi uzaklaştırmak üzere inancın koruyucusu olmaları gerekir. Çünkü inanç, dinin direği ve sağlam temelidir.
  Birçok müslümanın, gruplar halinde ve tek tek, kahinlere gitmek, onlara inanmak hatta onların gaybi bildiklerine inanmak suretiyle Allah'ın dininden çıktıklarını gördüm. Onlara tavsiyelerde bulunduğumda, bana: Bize karşılığını
  (alternatifini) göster dediler. İşte bu yüzden, bu meseleyi inceleyip yüce Allah'tan bize meşru alternatifi göstermesini istedim.
  Bu araştırmayı niye yaptım?
  Beni bu araştırmaya sevkeden birçok sebep vardı. Bu sebeplerden bazıları şunlardır:
  1.Biz, birşeyi bırakmaya çağırmadan önce, onun atletnatifini göstermemiz gerekir. Mesela, kâhin ve büyücülere gitme konusunda bir gençle tartıştım. Ona, bunun dinen, haram olduğunu söyledim. O da bana: "Gerdeğe girdiğim gün, kendimin bağlı (büyülü) olduğumu anladım. Ne yapayım? Mecburen büyücüye gittim. Sizde bunun karşılığı (alternatifi) olsaydı, ona gitmezdim" dedi.
  2.Çoğunlukla, bir kimseye cin geliyor ve ondan haram olan bazı şeyleri yapmasını istiyor. Yapılan bu haksızlık ve düşmanlığa meydan okumak gerekiyordu.
  3.Hıristiyan cinlerden bazılarının müslümana gelip ondan haç takmasını istediğini, değilse onu rahatsız edeceğini gördüm.
  4.Hıristiyanlar büyüyü gizli bir silah olarak kullanıyorlar. Ben, bir papazın büyük bir İslâmî gayrete sahip müslüman bir kadına büyü yaptığını bunun üzerine, o kadının kendi ailesinden bir haç istediğini, hatta caddede yürürken, bir papaz görünce ona secde ettiğini gördüm. Eğer yüce Allah, Kur'an'la tedavi eden bazı kadeşlerimizi, o kadının yardımına göndermeseydi, iyileşmezdi. Ama, Allaha hamdolsun o iyi oldu.
  5.Ben şu ana kadar, bu konuyu İlmî ve nazarî yönleriyle ele alan bir kitap görmedim. Konu, bir kitabın ele alamayacağıı kadar geniştir, birçok araştırmayı gerektirmektedir.
  İşte bu ve başka sebeplerle, bu konuda yazmağa başladım. Fakat yazmadan önce çok tereddüt ettim. Çünkü bu, çok tehlikeli bir konudur. Ancak yüce Allah'tan yardım dileyip girenin şaşırmadığı bir yola girdim: O da, söylediklerimin ve yazdıklarımın hepsinde delile dayanmak. Bir hadis zikrettiğimde, hemen onun sahihlik ve zayıflık derecesini belirttim. Hadislerin çoğunun kaynaklarını gösterdim.
  Bu araştırmada, kitaplardan çıkarılan nazarî yönle, bütün söylediklerimde, kitap ve sünnete dayanarak tecrübe ve çalışmadan çıkarılan İlmî yönü biraraya getirdim.
  Araştırmayı iki kitaba ayırdım.
  Birinci Kitap: Bu, cin ve şeytanlara aittir. Buna, "Vikayetu'l-İnsan min el-Cinni ve'ş-Şeytan" adını verdim.
  İkinci Kitap: Bu, büyü ve onun iptali (çürütülmesi) ile ilgilidir. Bu kitabın adını da, "Es-Sârimu'l-Bettâr fi't-Tesaddî li's- Seharati'l-Eşrar" koydum.
  Birinci kitabı, altı bölüme ayırdım.
  Birinci bölüm: Cin hurafe değil, gerçektir.
  İkinci bölüm: Sara ne demektir ve tedavisi.
  Üçüncü bölüm: Şeytanın peygamberlerin karşısına nasıl çıktığı.
  Dördüncü bölüm: Şeytanın insanla ilgisi.
  Beşinci bölüm: Şeytanın kalpleri bozmak ve kötülüğe düşürmek için kullandığı malzemeler.
  Altıncı bölüm: İnsanın, şeytana karşı korunacağı şeyler.
  Şuna dikkat etmeniz gerekir. Benim bu sözlerimde, kitap ve sünnete uygun bulduğunuz her şeyi alın. O ikisine aykırı bulduğunuz hiçbir şeyi almayın ve onlara önem vermeyin. Kitap ve sünnete dayanan her türlü tenkide açığım.
  Bu araştırmayı yayınlamada bana yardımcı olan herkese teşekkür etmeyi bir borç biliyorum.
  Yüce Allah’tan bize, sözlerimizde, fiillerimizde ve her türlü davranışımızda ihlas vermesini diliyorum. Allah'ım bildiğimiz şeyi sana ortak koşmaktan, zatına sığınıyoruz. Bilmediğimiz şeyden dolayı da senden bağışlamanı diliyoruz. Allah'ım! Kulun ve elçin Muhammed'e, âline ve ashabına salât ve selam et.
  Vahîd Abdusselâm Bâlî ve emsp;

  CİN, ŞEYTAN, BÜYÜ VE NAZARDAN KORUNMA

  İÇİNDEKİLER
  Önsöz 11

  BİRİNCİ BÖLÜM
  Cinnin tarifi 21
  Müminlerin cin ve şeytanlar hakkındaki inancı 22
  Bu inanç ve hikayeler karşısında müslümanın tutumu nasıl olmalıdır? 26
  Cinnin var olduğunu gösteren deliller 28
  Cinlerin hakkında Kur'an ve Hadis'te gelen delillerin teferruatı 30
  Cinnin insanı çarpması 34
  Cin çarpmasının varlığına dair hadisteki deliller 35
  Cinnin varlığına dair bazı akli deliller 37
  Cinlerin sebep olduğu hastalık ve zararların çeşitleri 38
  insanda korku ve ürküntü meydana getirmek 39
  İnsanların cinden korkmalarının sebepleri 40
  Cinden korkma duygusunun tedavisi 41
  Psikolojik ve asabi hastalıklar 49
  Organik hastalıklar 50
  Gözlerin büyülenip hayaller gösterilmesi 50
  Aralarında ilgi ve bağ bulunan kimselerin arasını açıp
  onları birbirine düşürmek ve düşman etmek 51
  Kadın hastalıkları 52
  Cinsel rahatsızlıklar 53
  Cinlerin bazı kimselerin evleriyle uğraşmaları 53
  Cinleri kovma ve yakma duası 56
  Cinler evden nasıl kovulur? 61
  Cinnin eziyet etmek için insana musallat olmasının sebepleri 62
  Birinci Durum
  Büyücüler ve onlara gidenler 62
  İkinci Durum
  Zar halkaları ve bunlara katılanlar 63
  Üçüncü Durum
  Bidat (uydurma) olan zühd ve ibadet 67
  Dördüncü Durum
  Cinlerin insanlara zulmetmeleri 68
  Beşinci Durum
  Cinlerin insanlara aşık olmaları 68
  Altıncı Durum
  Cinlerin insanları cezalandırmaları 68
  Cinnin inhanı çarpma belirtileri 69
  Uyanıkken görülen cin çarpma belirtileri 69
  Uyku halinde ortaya çıkan cin çarpma belirtileri 71
  Tedavî edende bulunması gereken nitelik ve şartlar 71
  Hastalık nasıl teşhis edilir? 73
  Rukye (bu konuyla ilgili Kurah âyetlerinin ve duaların) okunması 75
  Cinni rahatsız eden âyetler ,..96
  Kust-i hindiyi enfiye gibi burna çekmek 119
  Kust-i hindî ile tedavi olma şekli ' 121
  Hastanın ne yapması gerekir? , 122
  Zemzem suyunun içilmesi 131
  Zemzem suyunun nasıl içileceği 132
  Zeytin yağı sürünmek 133
  Hasta bayılıp kendinden geçmemişse 135
  Cin sözünde durmayıp geri dönerse ona okunacak dualar 136
  Cinle insan arasındaki aşkın tedavisi 139
  Cinnin kötülüğünden ve şeytanlardan koruyan on şey 139
  Doğru tedavî nasıl yapılır? 140
  İKİNCİ BÖLÜM
  Büyü ve büyücüler 153
  Arap dilinde büyü 153
  Büyünün terim mânâsı 154
  Büyünün varlığı konusundaki deliller 155
  I- Kur'an-ı Kerim'deki deliller 155
  II-Hadis'teki deliller 156
  Alimlerin büyü hakkındaki görüşleri 157
  Büyünün çeşitleri 158
  Yıldız ve gezegenlerle büyü yapılması 159
  Büyücülere göre büyücüde bulunması gereken şartlar 162
  Büyücünün toplumdaki görevi 164
  Büyücü büyüsünü nasıl yapar? 166
  Büyünün büyü yapılana tesiri 168
  Büyü hakkında yararlı bilgiler 168
  Müslüman kardeşim! Bu türlü tedavî edenlerden sakın 170
  Büyücüyü tanıtan alametler 170
  Büyücülere gitmek iyi birşey değildir 171
  Büyüden nasıl korunursun? 175
  1-Nefsi, imanla güçlendirmek 175
  Cin, Büyü ve Nazardan Nasıl Korunmalıyız? F. 21
  2-Sabah akşam yapılan dua ve zikirlere devam etmek 176
  3-Sabahleyin aç karnına acve (kaliteli Medine hurması) yemek 178
  4-Büyücülere gitmemek, büyünün kötülüğünden
  korunma yollarının en önemlilerindendir 179
  Büyünün tedavisi 179
  Büyü tedavisinde senâ şurubu 185
  Senâ şurubunun hazırlanma şekli 187
  Büyünün hacamatla tedavisi 188
  Hacamatın (kan aldırmanın) zamanı 191
  Ailesiyle cinsel münasebette bulunamayanın tedavisi 192
  Firavunların lâ 'netinin aslı nedir? 194
  Firavunların mezarlarını açanların başlarına gelen şeylerin yorumu nedir?. 195
  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
  Nazar ve hasetten nasıl korunuruz ve nasıl tedavi oluruz? 209
  Nazar 209
  Nazarın var olduğuna dair âyet ve hadîsler 210
  Nazarı tedavi 214
  Nazar gerçek ve sabittir 214
  Nazarla hasedin farkı 215
  Haset 215
  Hasedin var olduğuna dair âyet ve hadisten deliller 215
  Kendisinden korunabilmek için hasetçinin özellikleri 217
  İslâm'ın ışığında hasedin tedavisi . 219
  Nazarın etkileri 221
  1-Olmadan önce nazarı geri çeviren tedavi 221
  2-Olduktan sonra nazarın tedavisi 223
  Yıkanma şekli 224
  3-Rukye (meşru dua) ve zikirlerle tedavi 225
  Hz. Peygamberin kötü şeylerden Allah'a sığınmak için okuduğu dualar 225
  Nazar ve hasetten korunmak için bazı yaygınlaşmış bidatler (kötü şeyler) .230
  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
  Psikolojik ve asabi hastalıklar 235
  Vehim : 235
  Sara (epilepsi) 237
  Saranın sebepleri 238
  Çocuklarda sara : 240
  Elektronik oyunlar ve çocuklarda sara 240
  Tıbbi sara hastalığının (epilepsinin) belirgin özellikleri 240
  Saranın tedavisi . 241
  Depresyon 242
  Depresyonun belirti ve sebepleri 242
  Depresyonun tedavisi 243
  Stres 248
  Stresin belirtileri 249
  Stresin sebepleri 249
  Stresin tedavisi 249
  Doğru müminin nitelikleri -ruh sağlığının ölçüsü- 251
  îman mükemmelliğine götüren hasletlerin listesi 252
  Kayıtsız ve şartsız olarak emredilen hasletlerin en önemlileri 255
  Bâtınla (içerisiyle) ilgili büyük günahlar 258
  Kayıtsız şartsız yasaklananlar 260
  BEŞİNCİ BÖLÜM
  Sabah ve akşam okunan zikirler 267
  Müslümanın uyumak istediği zaman okuyacağı dua 297
  Uykusuzluk çekenin okuyacağı dua 298
  Uykusunda korkan kimsenin okuyacağı dua 300
  Rüyasında hoşuna giden ve gitmeyen birşey görenin okuyacağı dua 301
  Tuvalete girmek isteyenin okuyacağı dua 302
  Yerken ve içerken besmele çekilmesi 303
  Evden çıkarken okunacak dua 304
  Eve girerken okunacak dua 305
  Cinsel ilişkide bulunmak istendiğinde okunacak dua 307
  İnsan öfkelendiğinde ne söyler ve ne yapar? 307
  Çocuklar kötü şeylerden hangi dualarla korunur? 309
  Yalnızken okunacak dualar 309
  Vesveseye tutulanın okuyacağı dua 311
  insanın karşısına şeytan çıktığında veya ondan korktuğunda ne der? 313
  Horozun ötüşünü, eşeğin anırmasını ve
  köpeğin havlamasını duyan kimsenin okuyacağı dua 315
  Gül denilen şeytanlar göründüklerinde okunacak dua 315
  Yeni bir yerde konaklayan kimsenin okuyacağı dua 316
  Allah'ın emir ve yasaklarını gözet ki Allah da seni gözetsin 316
  Bibliyografya 319
  İçindekiler 320

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.